mail@urok-ua.com
Магазин UROK-UA.com

Конспект уроку з всесвітньої історії, 11 клас.

Країни Центральної та Східної Європи. Встановлення радянського домінування в країнах Центральної та Східної Європи. Революції 1989 – 1990 рр.

Автор: Вчитель історії Шульчевська Світлана Єгорівна

Вчитель історії Шульчевська Світлана ЄгорівнаТема уроку: Країни Центральної та Східної Європи. Встановлення радянського домінування в країнах Центральної та Східної Європи. Революції 1989 – 1990 рр.

Знати :

 • Суть основних періодів в розвитку країн Східної Європи в 1940-1980-і рр..;
 • Механізм приходу до влади комуністичних партій;
 • Основні поняття та дати.

Уміти :

 • Показати на карті держави Центральної та Східної Європи;
 • Охарактеризувати політичний устрій;
 • Охарактеризувати соціально-політичні перетворення і прослідкувати їх наслідки;
 • Установити причини, загальні риси і розбіжності революцій 1989-1990 рр.

Терміни : сталінська модель соціалізму, тоталітарний режим, світова соціалістична система, «соцтабір», внутрішня нестабільність, РЕВ, ОВД.

Дати: 14 травня 1955, 5-8 січня 1949, 1989-1990.

Тип уроку : вивчення нових знань.

Обладнання : карта Європи,

Підручники :Бураков.Б. «Всесвітня історія. 11 кл.», Давлєтов.О., Косміна В.»Всесвітня історія», наочний посібник: Гісем.О., Мартинюк.О. «Всесвітня історія».

Структура уроку.

 1. Організаційний момент.
 2. Мотивація навчальної діяльності
 • Актуалізація опорних знань учнів.
 1. Вивчення нового матеріалу.
 2. Встановлення комуністичних режимів.
 3. Соціально-економічні перетворення.
 4. Наростання внутрішньої нестабільності.
 5. Передумови революцій, їх характер. Наслідки революцій 1989-1990 рр.
  1. Закріплення вивченого матеріалу.

Проблема уроку : «Чи можна було уникнути революцій 1989-1990 рр. і розпаду світової соціалістичної системи?»

Хід уроку

Вступне слово вчителя :

Ми починаємо вивчати нову тему «Країни Центральної та Східної Європи». Тема цього уроку дуже важлива, бо саме сьогодні ми визначимо, вивчимо структуру та загальні риси розвитку цих країн в 2 пол. ХХ ст. Якщо ви будете уважні сьогодні, вам набагато простіше вивчати окремо взяті країни на наступних уроках.

І, нарешті, якщо ви розберете основні питання теми, то зможете орієнтуватися в економічних, політичних, соціальних процесах, які відбувалися в Європі, а, значить краще оцінити сучасну міжнародну обстановку.

Актуалізація опорних знань:

 • Назвіть основні риси тоталітарного режиму;
 • Охарактеризуйте міжнародну обстановку після ІІ світової війни;
 • Що таке «холодна війна»?Які її наслідки для Європи?
 • Суть теорії «світової революції».

В результаті учні приходять до висновку, що після ІІ світової війни ситуація в Європі змінилася, внаслідок «холодної війни» країни розділилися на два табори. Учні разом з вчителем складають та заповнюють таблицю.

Європа після ІІ світової війни

Західна Східна
–     відновлення демократії

–     багатопартійність

–     аграрна реформа

–     покарання військових злочинців

–     створення державного сектору (націоналізація власності фашистів).

1944-45рр

Діяльність Народних фронтів.

1946-1948 рр.: прихід комуністів до влади – перехід до будівництва соціалізму:

–   однопартійна система

–   особлива роль органів держбезпеки

–   права та свободи – формальність

–     форсована індустріалізація

–     націоналізація

–     «м’яка» колективізація

–     ліквідація ринкових відносин

Передумови:

а)    присутність Радянської армії;

б)    тиск на компартії з боку СРСР.

Учні на основі розповіді вчителя складають схему «Механізм приходу комуністів до влади»

Схема

Учні з допомогою вчителя визначають роль СРСР:

 • надання допомоги;
 • використання країн Східної Європи для збуту своїх товарів.

В 1949р. створена міжнародна організація по економічному співробітництву соціалістичних країн – РЕВ.

Робота в парах.

Учні отримують завдання опрацювати текст та дати відповідь на запитання.

«Кажуть, що Сталін на затвердженні РЕВ сказав:»Давайте вивернемо кишені і подивимося, що у нас є та об’єднаємо це», на що Захід охрестив РЕВ «акціонерним об’єднанням жебраків».

 • В чому, на Ваш погляд, полягають головні причини об’єднання?
 • Які цілі такої інтеграції?
 • Це, на ваш думку, економічний чи політичний крок?

Учні за опрацьовують текст підручника, що стосується створення ОВД.

Робота з документом.

Варшавський договір (витяг).

Стаття 1.Сторони, що домовляються, зобов’язуються у відповідності з Статутом ООН утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування і вирішувати свої міжнародні суперечності мирними засобами…

Стаття 3.Сторони, що домовляються, будуть консультуватися між собою з усіх важливих міжнародних питань, що зачіпають їх спільні інтереси…

Вони будуть невідкладно консультуватися між собою всякий раз, коли…виникає загроза збройного нападу …. в інтересах забезпечення спільної оборони…

Стаття 4.У разі збройного нападу в Європі на одну або кілька держав-учасниць…учасник договору… надасть державам, що потерпіли від нападу негайну допомогу індивідуально та за згодою з іншими державами-учасницями, всілякими засобами…, включаючи застосування збройної сили.»

Запитання до документу:

 • З якою метою було створено ОВД?
 • Чи були в учасників інші мотиви для його підписання?
 • На Вашу думку до яких результатів привело створення ОВД?

Розповідь вчителя.

Якщо зразу після війни в країнах Центральної та Східної Європи відбувається пожвавлення економіки , то вже в кінці 50-х рр. виникають перші труднощі та негативні явища.

Учні за допомогою вчителя встановлюють причини та прояви цих явищ, складають таблицю

Риси «радянської моделі соціалізму» До чого привело їх втілення в життя
1)  Перевага віддавалася важкій промисловості

 

 

 

 

 

2)  Існування командно-адміністративної системи

 

 

 

 

 

 

 

3)  Вплив та контроль з боку СРСР

– Диспропорції в економічному розвитку

– Продовольча проблема

– Відставання соціальної сфери

 

Падіння життєвого рівня

 

– Дефіцит

– Репресії

– Відсутність матеріальних стимулів

– Відсутність ініціативи

– Повільні темпи розвитку
Падіння життєвого рівня

 

– «Сліпе» копіювання радянської моделі без урахування національних особливостей

– Розірвання економічних зв’язків з країнами Заходу

 

Матеріальні збитки, падіння життєвого рівня, невдоволення населення

В результаті відбуваються соціальні та політичні кризи в Польщі, Угорщині, НДР, Чехословаччині.

 • Якою була реакція СРСР?
 • Чи були проведені радикальні реформи та усунені головні причини криз?

Учні дають відповіді на основі вивченого матеріалу з попередніх тем та приходять до висновку , що в 70-80 рр. відбувається наростання нестабільності, особливо в зв’язку з новим етапом НТР. Окремо слід звернути увагу учнів на роль «перебудови» та зміни зовнішньополітичного курсу СРСР.

Учні визначають передумови революцій та користуючись підручником заповнюють перші три колонки таблиці, а інші будуть заповнені в ході вивчення окремих країн на наступних уроках.

Передумови революцій Характер Спільні риси Країна Форми, методи, особливості революцій

В результаті змінюється розстановка сил в світі:

 • ліквідація «соціалістичного табору»
 • кінець «холодної війни».

Вирішення проблемного питання. Очікувані відповіді можуть бути такими:

 • Розпад соціалістичної системи був закономірним, конкуренція та боротьба за виживання – це нормальні явища. А планова економіка, яка була створена «штучно» не змогла конкурувати з ринковою.
 • Важливу роль зіграла зміна зовнішньополітичного курсу СРСР. Хоча й в СРСР теж відбувалися схожі процеси та склалася кризова ситуація.
 • Навіть якщо «перебудови в СРСР не було», революції все рівно відбулися, бо були в наявності всі об’єктивні причини для цього.

Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника Давлєтов О.Р, Космина В.Г.,

Мороко В.М. «Всесвітня історія. Новітній період 1939-2000. 11 клас» с. 195-208    , скласти розгорнутий план до теми «Етапи кризи соціалістичної системи в країнах Центральної та Східної Європи». Окремим учням підготувати повідомлення «Л. Валенса: політичний портрет», «Т. Мазовецький: політичний портрет».

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(2 оцінки. Рейтинг публікації: 4.5 з 5)
1874

Магазин UROK-UA.com
А що ви думаєте про цю публікацію? Чи була вона для вас корисною?
Авторизуватись з допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарів

 1. Цікавий урок, в ході якого учні зможуть орієнтуватися в економічних, політичних, соціальних процесах, які відбувалися в Європі, а, значить краще оцінити сучасну міжнародну ситуацію. Дякую!!!

 2. На етапі актуалізації опорних знань учнів краще було б провести аналіз головних рис економічного, політичного та соціального розкитку країн Центральної та Східної Європи в 20-30-ті роки ХХ ст.