mail@urok-ua.com
Магазин UROK-UA.com

Перспективний план самоосвіти вчителя початкових класів

Автор: Вчитель початкових класів Жуковська Олена Олександрівна

Вчитель початкових класів Жуковська Олена ОлександрівнаХто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище.
У цьому полягає основна місія сучасного учителя…
Актуальна проблема самоосвіти вчителя потребує індивідуального плану самоосвіти та аналізу виконаної роботи


ПОГОДЖЕНО

Голова професійного комітету

_________ Гуренко Н.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова атестаційної комісії

_____________  Шкель Н.Л.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН САМООСВІТИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЖУКОВСЬКОЇ О.О. НА 2015 -2020 РОКИ

ТЕМА : РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ  В ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

МЕТА:  впровадження технологій,методик різноманітних форм роботи на уроках та в позаурочній діяльності , які сприяють розвитку пізнавальної активності, пізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку з метою покращення якості отриманих знань, з метою підвищення рівня навчальної діяльності.

ЗАВДАННЯ:

 • вивчити літературу про форми, методи і технології, що сприяють розвиткові пізнавальних інтересів учня;
 • відвідати уроки колег та прийняти участь в обміні досвідом;
 • проводити самоаналіз і самооцінку власних уроків;
 • впроваджувати новітні технології , інновації в навчальну діяльність,
 • якість і ефективність процесу навчання  за рахунок реалізації творчих здібностей учнів.
 • Ознайомитися з ППД провідних педагогів і впроваджувати його в своїй діяльності.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПО САМООСВІТІ:

 • сутність поняття « Пізнавальні інтереси молодших школярів» ; «Проетна діяльність», «Дослідницька діяльність »
 • методи та прийоми, технології; та умови успішного впровадження їх на практиці;
 • комплексний підхід до впровадження вивченого в навчально – виховний процес.

ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 • оволодіння методами , технологіями, що сприяють розвиткові пізнавальних інтересів молодших школярів;
 • підвищення якості навчання через підвищення якості уроку.
ЕТАПИ ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН
Діагностичний

 1. Аналіз утруднень
 2. Постановка проблеми.
 • Виробити остаточний варіант теми діяльності
 • Вивчення літератури з проблеми, наявного перспективного педагогічного досвіду
 • Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково-методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.
 • Планування участі у районних і шкільних формах методичної роботи:
 • участь у роботі ШМО вчителів початкових класів.
 • Систематичне  поповнення  портфоліо  методичним матеріалом
 • Вивчення передового педагогічного досвіду роботи  .
 • Участь у роботі ШМО  (творчий звіт вчителів, які атестуться)
І рік роботи над темою

2015 – 2016

Прогностичний

 1. Визначення мети й завдань роботи над проблемою.
 2. Розробка системи заходів спрямованих на розв’язання проблеми.
 3. Прогнозування результатів.
 1. Підвищення результативності навчально-виховного процесу через індивідуально-особистісний підхід до учнів
 2. Конкретизація проблемного питання:  «розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів шляхом використання   методу проектів  в дослідницькій діяльності молодших школярів».
 3. Науково-методичне опрацювання проблеми за літературними джерелами, вивчення передового досвіду колег.
 • Визначити теми і терміни для проектної діяльності, форми узагальнення
 • Виконання  роботи за програмою Power Point, за допомогою якої створюються презентації результатів дослідницької діяльності
 • Підготовка атестаційних матеріалів.
 • Участьу роботі ШМО  (виступи, круглий стіл, відкритий урок , та інш.)
І рік роботи над темою

2015 – 2016

Практичний

 1. Впровадження ППД, системи заходів щодо розв’язування проблеми.
 2. Формування методичного комплексу.
 3. Відстеження процесу, поточних, проміжних результатів.
 4. Коригування роботи.
 • Демонстрація позитивних здобутків, самостійного моделювання роботи над проблемою і висвітлення її серед колег
 • Участьу роботі ШМО  (виступи, круглий стіл, відкритий урок, та інш. )
 • Розробка  дидактичних матеріалів, стендів в кабінеті.
 • Розробка і підготовка колективних проектів  на заплановану тематику
ІІ рік роботи над темою

2016 – 2017

Узагальнюючий

 1. Підведення підсумків.
 2. Оформлення результатів роботи з теми самоосвіти.
 3. Подання матеріалів.
 • звіт про результати роботи на  засіданні ШМО
 • вироблення пропозицій до роботи  ШМО  щодо забезпечення поширення проектно-цільової діяльності в електронному варіанті на уроках в початкових класах
 • здійснити прогнозування перспективи подальшої роботи
 • оформлення презентаційних проектів до уроків
 • використання Internet-ресурсів
 • Участьу роботі ШМО  (виступи, круглий стіл, відкритий урок , та інш.)
ІІІ рік роботи над темою

2017 – 2018

Впроваджувальний

 1. Використання особистого досвіду у процесі роботи.
 2. Розповсюдження досвіду В ході подальшої педагогічної діяльності
Очікуваний результат

 • розвиток  умінь учнів обирати потрібні джерела інформації
 • вироблення вмінь складати опорні схеми, електронні презентації, читати та коментувати їх
 • залучення учнів до використання комп’ютера як потужного інструмента
 • здобуття та обробки інформації
 • стимулювання критичного ставлення до знайдених повідомлень
 • виховання загальної інформаційної культури
IV – V

рік роботи над темою

2018 – 2019 ,

2019 – 2020

Вчитель                                         Жуковська О.О.


САМОАНАЛІЗ  ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ  САМООСВІТИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЖУКОВСЬКОЇ О.О. НА 2015 -2020  РОКИ

Термін Зміст роботи Відмітка про виконання
Діагностичний

 1. Аналіз утруднень 
 2. Постановка проблеми. 

І рік роботи над темою 

2015 2016

Прогностичний

 1. Визначення мети й завдань роботи над проблемою.
 2. Розробка системи заходів спрямованих на розв’язання проблеми.
 3. Прогнозування результатів.

І рік роботи над темою

2015 – 2016

 

Виробити остаточний варіант теми діяльності

Вивчення літератури з проблеми, наявного перспективного педагогічного досвіду

Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково-методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.

Планування участі у районних і шкільних формах методичної роботи:

участь у роботі ШМО вчителів початкових класів.

Систематичне  поповнення  портфоліо  методичним матеріалом

Вивчення передового педагогічного досвіду роботи  .

Участь у роботі ШМО  (творчий звіт вчителів, які атестуться)

Виконано

Виконано

 

Виконано

 

Виконано

 

Виконано

Виконано

 

 

 

Виконано

 

Виконано

Виконано

 

Виконано

Виконано

Виконано

 

 1. Підвищення результативності навчально-виховного процесу через індивідуально-особистісний підхід до учнів
 2. Конкретизація проблемного питання:  «Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів шляхом використання   методу проектів  в дослідницькій діяльності молодших школярів».
 3. Науково-методичне опрацювання проблеми за літературними джерелами, вивчення передового досвіду колег.
 • Визначити теми і терміни для проектної діяльності, форми узагальнення
 • Виконання  роботи за програмою Power Point, за допомогою якої створюються презентації результатів дослідницької діяльності
 • Підготовка атестаційних матеріалів.
 • Участьу роботі ШМО  (виступи, круглий стіл, відкритий урок , та інш.)

Учитель                                                               Жуковська О.О.

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(7 оцінок. Рейтинг публікації: 4.9 з 5)
2074

Магазин UROK-UA.com
А що ви думаєте про цю публікацію? Чи була вона для вас корисною?
Авторизуватись з допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарів

 1. Серйозна робота учителя стоїть за сторінками плану самоосвіти. Цей план враховує всі аспекти роботи вчителя над педагогічною проблемою, шляхами її реалізації. На мій погляд, цей план – зразок для учителів, які атестуються.

 2. Матеріал заслуговує уваги. Хотілося більш конкретніше дізнатися над якими проектами працює вчитель на кожному етапі та яких предметів це стосується.