Бінарний урок економіки та інформатики у 11 класі

Автори: Вчитель економіки Шапаренко Інна Жанівна, вчитель інформатики Дудка Олександр Миколайович

Вчитель економіки Шапаренко Інна Жанівна, вчитель інформатики Дудка Олександр Миколайович

Тема. Показники соціально-економічного розвитку держави. Державний бюджет в електронних таблицях EXCEL.

Мета: сформувати в учнів поняття про розвиток країни, державного бюджету країни та його складових, сприяючи розвиткові поняття про структуру Державного бюджету країни за певний період, шляхом застосування ІКТ.

Завдання уроку:

 • навчити учнів характеризувати поняття: «економічний розвиток   країни», «державний бюджет»;
 • вивчити основні показники, за якими характеризується рівень розвитку країни світу;
 • розглянути особливості застосування ІКТ для створення таблиць;
 • ознайомити учнів з основними статтями державного бюджету країни;
 • поглибити вміння учнів порівнювати, аналізувати подані данні;
 • розвивати навички роботи з комп’ютером;
 • розвивати довготривалу пам’ять, творчу рефлексію, розумові здібності;
 • виховувати культуру спілкування, самоконтроль, самодисципліну.

Методи:

 • пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда, пояснення);
 • інструктивно-репродуктивні (робота з КСІГ та таблицею);
 • дослідницький (робота з картою та пошук самостійних рішень на поставлені запитання).

Література:

 1. Підручник Економіка: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. рівень/ І.Ф.Радіонова. – К.: Генеза, 2010. – 104 с.
 2. Інформатика: 11 кл.: рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. Ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2011. – 304 с.

Обладнання: комп’ютер, підручники, мультимедійна презентація, роздатковий матеріал (кратки із завданнями, інструкції з виконання практичної роботи).

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь і навичок учнів.

Структура уроку:

І. Організаційний момент (2 хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь (15 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів ( 25хв.)

ІV. Виконання практичної роботи (20 – 25хв.)

 1. Закріплення та корекція нових знань та умінь учнів ( 15 хв.)

VІ. Підсумки уроку (5 хв.)

VІІ. Домашнє завдання (3 хв.)

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

«Досягнуте працею з радістю і приймається і зберігається, а те що отримано без праці, швидко зникає» (Володимир Великий)

Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ Актуалізація опорних знань і умінь.

Перевірка домашнього завдання.

Три учні отримали завдання з економіки та інформатики підготувати повідомлення з однієї із запропонованих тем, яка повинна супроводжуватись мультимедійною презентацією (з використанням анімацій, побудови схем та графіків).:

 1. Історичний аспект виникнення і розвитку бюджету.
 2. Розвиток бюджету України.
 3. Характеристика складових бюджету країни.

Бесіда:

Учитель економіки:

 • Що таке «рівень економічного розвитку країни»?
 • За якими показниками можна визначити рівень розвитку країни?
 • Назвіть країни, які відносяться до економічно розвинутих країн?
 • Назвіть країни з найнижчими економічними показниками розвитку.

Метод «Мозковий штурм»

Упродовж 2-3 хв. учні висловлюють свої думки з питань:

 • Чому більшість країн світу мають державні борги?
 • Як на вашу думку, сама по собі наявність державного боргу дає уявлення про реальний фінансовий стан держави?

Робота по індивідуальних картках

Чи правильними є нижченаведені твердження?

 1. Фінансування державних видатків через підвищення особистих податків накладає тягар на майбутні покоління.
 2. Державний бюджет — це матеріальна база існування держави.
 3. Бюджет виконує функцію стимулювання.
 4. Обсяг державного бюджету не залежить від рівня розвитку економіки.
 5. Бюджетні відносини в Україні регламентуються Конституцією України.
 6. Державний бюджет відбиває інтереси лише міністерств і відомств.
 7. Бюджетний дефіцит виникає кожного разу, коли державні видатки перевищують податкові надходження.
 8. Прогресивне оподаткування стимулює розвиток виробництва.
 9. Прямі податки – це податки з доходів, а непрямі – з операцій.
 10. У результаті спаду економіки бюджет необхідно збільшувати за рахунок податкових ставок.

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Епіграф – «Розумно складений річний бюджет дозволяє жити, не занурюючись в борги більшу частину року» (Ендрю Маккензі)

Метод «Прес»

 • Звідки беруться гроші на добробут жителів будь-яких країн?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Учитель економіки:

Головне місце в економічному розвитку будь – якої країни посідає державний бюджет. Бюджет — це великий кошторис, розпис доходів і видатків, що має бути узгоджений щодо термінів надходження і використання коштів. Тобто бюджет будь-якої держави — це її фінансовий план, який складається з дохідної та витратної частини.

Основна частина доходів бюджету формується за рахунок податкових зборів, а саме – це податок на додану вартість, прибутковий податок, податок на прибуток, акцизи, податки на землю і ресурси, мито та неподаткових надходжень – доходи від державної власності, доходи від приватизації, доходи від централізованого експорту, позики.

А витратна частина бюджету розподіляється між державним управлінням, соціально-культурними заходами, витрачається на промисловість, енергетику та будівництво, національну оборону, на заходи соціального захисту ( зарплати, пенсії, стипендії) тощо.

Для кожної країни найоптимальніший варіант – це наявність збалансованого бюджету, тому що дефіцит бюджету має негативні наслідки цього економічного явища, які проявляються у:

підвищенні рівня цін;

зростанні недовіри до держави;

збільшенні державного боргу країни.

Державний борг – це борг держави перед власними громадянами та іноземними кредиторами. Він стає тягарем для населення країни та їх нащадків.

Уряд країни в умовах дефіциту бюджету повинен проводити заходи, спрямовані на його скорочення. Це:

Збільшувати обсяги виробництва.

Скорочувати витрати на управління.

Регулювати податкові пільги вільних економічних зон.

Реформувати митну систему.

Удосконалювати податкове законодавство.

Боротися з корупцією та незаконною приватизацією державних підприємств.

Метод «Синтез думок» у вигляді рольової гри «Як би я був міністром…».

Учням пропонується поділитися на пари, кожна пара представляє одне з міністерств уявного кабінету міністрів України. Пропонується 9 міністерств:

 1. Міністерство аграрної політики.
 2. Міністерство економічного розвитку та торгівлі.
 3. Міністерство молоді та спорту.
 4. Міністерство освіти та науки.
 5. Міністерство юстиції
 6. Міністерство оборони
 7. Міністерство охорони здоров’я
 8. Міністерство інфраструктури
 9. Міністерство соціальної політики

Учням пропонується, як представникам уявного кабінету міністрів, відповісти на питання: «Як і куди, на ваш погляд, держава має витрачати бюджетні кошти? За рахунок чого можна скоротити витрати кожного міністерства?», використовуючи всі аргументи — від логічних до безглуздих.

Свій виступ кожний доповідач повинен починати зі слів: «Як би я був міністром …».

Після виступів учитель підводить підсумок, щодо раціональності складеного державного бюджету уявного кабінету міністрів.

Учитель економіки

Щоб застосовувати відповідні заходи щодо подолання державного дефіциту, необхідно знати показники державного бюджету та вміти їх аналізувати. Учні цьому навчаться під час проведення практичної роботи.

Учитель інформатики:

Проведення інструктажу з правил техніки безпеки на уроці інформатики.         Для аналізу виконання бюджету за допомогою формул в електронних таблицях буде виконано практичне завдання.

Учні починають роботу з комп’ютером за допомогою інструктивних карток.
Практичне завдання «Використання формул в електронних таблицях для обчислення дохідної та витратної частини бюджету за певний рік»

 1. Завантажити електронні таблиці Excel, створити новий документ у своїй папці.
 2. Відкрити файл «Практичні роботи 11 клас /Економіка інформатика/ Практичне завдання_Бюджет.xlsx», змінивши його назву на «Бюджет».
 3. Підрахуйте загальну суму Доходів та Видатків за рік. Внесіть дані до графи 3 (за Законом, млн. грн.) та графи 4 (Виконано, млн. грн.)
 4. Розрахуйте відсоток, який складає кожна стаття надходжень у загальній сумі доходів. Внесіть дані до графи 5.
  Приклад:   *100%=56,4
 5. Розрахуйте відсоток виконання Закону України «Про державний бюджет на … рік» по кожній статті надходжень[ (Гр.4/Гр.3)*100%]. Внесіть отримані дані у графу 6.
 6. Дайте відповіді на питання: Яку питому вагу становили податкові надходження у доходах бюджету на визначений період?
 7. Проаналізуйте графу 5. За рахунок якого податку була сформована більша частина доходів бюджету?
 8. Проаналізуйте дані графи 6. На скільки відсотків була виконана дохідна частина бюджету? Із чим, на вашу думку, це пов’язано? Що означає стаття «Цільові фонди»? Які державні цільові фонди ви знаєте?
 9. Проаналізуйте графу 5. Випишіть 4 статті видатків у порядку зменшення відсотка, на які держава спрямувала більшу частку коштів бюджету. Чому, на ваш погляд, в Україні саме на ці напрямки виділяється більше коштів із бюджету? Які джерела покриття дефіциту державного бюджету ви знаєте?
 10. Розрахуйте різницю між витратною і дохідною частинами бюджету (розмір дефіциту) за Законом та Фактично

V. Закріплення та корекція нових знань та умінь учнів.

– Як вплинуло невиконання дохідної частини бюджету на фінансування освіти та охорони здоров’я?

– Яким виявився розмір дефіциту державного бюджету ?

– Які джерела покриття дефіциту державного бюджету ви знаєте?

VІ. Підсумки уроку.

Чи погоджуєтесь із епіграфом нашого уроку? (учні висловлюють свіої думки0

VІІ. Домашнє завдання

         Економіка

 1. Опрацювати §31, §33 підручника.
 2. Проаналізувати у вигляді есе, якими негативними явищами був зумовлений бюджетний дефіцит в Україні до 2014 року. Які саме джерела покриття дефіциту бюджету застосовувались і чому?

Інформатика

 1. Опрацювати § 2.6 підручника
 2. Повторити правила роботи з таблицями ЕХСЕL

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Цікава, нестандартна форма уроку, яку доречно використати при вивченні табличного процесора Microft Office Exel, дуже сподобався метод “Синтез думок” у вигляді рольової гри, розвиває мислення, активізує розумову діяльність, збагачує словниковй запас учнів. Автор уроку молодець.

 2. Бінарний урок – це нестандартна і цікава форма проведення уроку. Учителі працюють над розвитком мовлення учнів, а вони виконують різноманітні завдання, у тому числі і інтерактивні. Вдячна вчителям за такий цікавий та методично правильно побудований урок.

 3. Урок – чудовий, адже формує в учнів поняття про розвиток країни, державного бюджету країни та його складових, сприяючи розвиткові поняття про структуру Державного бюджету країни за певний період, шляхом застосування ІКТ. Щиро дякую!!!

 4. Бінарний урок – це одна із форм реалізації міжпредметних зв’язків. Дуже цікавий підхід двох вчителів для вирішення спільної проблеми: економічний розвиток, шляхи подолання державного дефіциту. Однак кожен фахівець показує шляхи розв’язання даної проблеми, викоритсовуючи професійний підхід. Усе сподобалось. Оскільки я мовник, то сказала б, що зв’язок із мовою також є: рольова гра “Якби я був міністром” дозволяє учням, маючи за плечима багаж знань, складати виступ перед аудиторією. Дякую авторам уроку.