Дидактичний матеріал з хімії для учнів 10 класу

Автор: вчитель хімії Антоненко Ольга Олександрівна

Screenshot_5Дидактичний матеріал з хімії включає завдання для учрів 10 класу на закріплення вивченого матеріалу


 

           ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

 1. У яких фразах йдеться про метали як прості речовини:

а) метали – найважливіші конструкційні матеріали сучасної техніки;   б) більшість металів зустрічається в земній корі у вигляді сполук;

в) атоми більшості металів мають на зовнішньому шарі 1 – 2 електрони;  г) метали модна добути електролізом;  д) до металів належить більшість хімічних елементів?

 1. Вкажіть метал, який найкраще проводить електричний струм:

а) залізо;  б) свинець;  в) срібло;  г) цинк.

 1. Які з наведених металів внаслідок високої електропровідності широко застосовуються в електротехніці (Врахуйте витрати на їх промислове виробництво):

а) срібло;  б) мідь;  в)цинк ;  г) залізо;  д) алюміній?

 1. Який з металів має малу електропровідність:

а) срібло;  б) алюміній;  в) мідь;  г) вольфрам?

 1. У якому з наведених рядів теплопровідність металів зменшується:

а) Cu, Ag, Al;   б) Al, Ag, Cu;  в) Ag, Cu, Al;  г) Al, Cu, Ag?

 1. Який з наведених металів найеластичніший:

а) мідь;  б) срібло;  в) алюміній;  г) золото?

 1. Який з наведених металів найважчий?

а) титан;  б) залізо;  в) осмій;  г) свинець?

 1. Який з наведених металів має найменшу густину:

а) Na;  б) Li;  в) K;  г) Ag?

 1. Який з конструкційних металів найлегший:

а) Ti;  б) Fe;  в) Zn;  г) W?

 1. Як змінюється міцність титану під час сильного нагрівання в умовах швидкісних польотів:

а) різко спадає;  б) значно збільшується;  в) зміни міцності не відбувається;  г) дещо збільшується?

 1. Від чого залежить температура плавлення, міцність і твердість металів:

а) від агрегатного стану;  б) від кількості електронів на зовнішньому шарі атома;  в) від атомної маси і величини радіуса атома;  г) від міцності металічного зв’язку?

 1. Який з наведених металів найлегкоплавкіший:

а) алюміній;  б) цезій;  в) мідь;  г) срібло?

 1. Який з наведених металів найтвердіший:

а) свинець;  б) хром;  в) цинк;  г) натрій?

 1. Який з металів найм’якший:

а) калій;  б) цезій;  в) свинець;  г) алюміній?

 1. Які з цих металів мають змінну валентність:

а) хром;  б) алюміній;  в) марганець; г) цинк;  д) натрій?

 1. Учень, характеризуючи загальні хімічні властивості металів, допустив помилку. Укажіть її:

а) атоми металів порівняно легко віддають електрони, перетворюючись у позитивно заряджені іони;  б) сполучаючись з киснем, метали утворюють оксиди;  в) активні метали взаємодіють з водою;  г) при взаємодії з кислотами всі метали витісняють водень з кислот.

 1. Метали, що мають змінну валентність, здатні утворювати кілька оксидів. Укажіть оксиди, які мають кислотний характер:

а) хром(ІІІ)оксид;  б) хром(VI)оксид;  в) манган (VIІ)оксид;

г) манган (IV)оксид;  д) плюмбум(ІІ)оксид.

 1. Укажіть основні оксиди:

а) хрому (ІІ)оксид;  б) хрому(VI)оксид; в) манган(VIІ)оксид;

г) манган (IV)оксид;  д) плюмбум(ІІ)оксид.

 1. Укажіть метали, оксиди та гідроксиди яких мають амфотерні властивості:

а) Ba;   б) Al;   в) Na;  г) Cr;   д) Cа.

 1. Які метали не здатні витісняти водень з розведених кислот:

а) мідь;  б) ртуть;  в) залізо;  г) цинк;  д) натрій?

 1. Які метали здатні витісняти водень з розведених кислот:

а) золото;  б) срібло;  в) магній;  г) ртуть;  д) калій?

 1. Учень записав на дошці схеми реакцій, на його думку практично можливих процесі:

а) K + Zn(NO3)2    ;  б) Na + CuSO4    ;  в) Zn + CuSO4    ;

г) Fe + CuCl2    ;  д) Ni + SnCl2    ?

У яких випадках він допустив помилку?

 1. Виходячи з місця металів у електрохімічному ряді напруг, укажіть найкращий відновник:

а) залізо;  б) магній;  в) кальцій;  г) літій.

 1. Виходячи з місця металів у електрохімічному ряді напруг, укажіть найбільш слабкий відновник:

а) мідь;  б) ртуть;  в) нікель;  г) золото.

 1. Який з іонів – найсильніший окисник:

а) Na+;  б) Al3+;  в) Fe3+;  г) Au3+?

 1. Який з іонів – найслабкіший окисник:

а) Zn2+;  б) Sn2+;  в) Mg2+;  г) Li+?

 1. За якою із схем процес здійснити не можна:

а) Fe + Pb(NO3)2     ;  б) Pb + AgNO3    ;

в) Zn+ Pb(NO3)2     ;  г) Pb + Zn(NO3)2        ?

 1. У розчин солі золота занурили одночасно пластинки:

а) цинку;  б) заліза;  в) нікелю;  г) міді.

Який з цих металів першим переходитиме в розчин і витіснятиме золото?

 1. Між якими металами та водними розчинами електролітів відбувається хімічна реакція:

а) Mg + HCl    ;  б) Al + CuSO4    ;  в) Fe + ZnCl2    ;

г) Ni + FeSO4    ;  д) Cu + HCl    ?

 1. У яких випадках відбувається реакція:

а) Mg + Pb(NO3)2    ;  б) Cu + FeCl2     ;  в) Zn + NiCl2     ;

г) Fe + ZnCl2     ;   д) Ag + HF    ?

 1. У яких випадках реакція не відбувається:

а) Zn+ MgCl2    ;  б) Mg + HNO3    ;  в) Fe + ZCl2    ;

г) Ni + FeSO4    ;  д) Cu + HCl    ?

 1. Які з металів мають на поверхні тоненьку щільну захисну плівку оксиду:

а) магній;  б) алюміній;   в) срібло;  г) мідь?

 1. Укажіть практично можливі хімічні реакції:

а) Pb + SnCl4       ;  б) Hg + HCl    ;  в) Cu + AgNO3     ;

г) Sn + CuSO4      ;  д) Fe + ZnSO4      .

 1. Які з наведених металів розчиняються в концентрованому розчині лугу:

а) мідь;  б) цинк;  в) алюміній;  г) срібло;  д) нікель?

 1. Кусочки цинку вкинули в розчин однакової концентрації солей:

а) олова(ІІ)хлориду; б) алюмінію нітрату;  в) магнію сульфату;  г) нітрату ртуті(ІІ);  д) ферум(ІІІ)сульфату.

У яких випадках реакція не відбувається?

 1. Користуючись електрохімічним рядом напруг, укажіть, з розчинів яких солей нікель витіснятиме метал:

а) Zn(NO3)2;  б) Pb(NO3)2;  в) CuSO4;  г) Al2(SO4)3;  д) Cr2(SO4)3.

 1. Між якими взятими попарно металами і водними розчинами електролітів відбуватиметься хімічна реакція:

а) ртуть і бромоводнева кислота;  б) нікель і сульфат цинку;

в) магній і манган(ІІ)хлорид;  г) цинк і хром(ІІІ)сульфат;

д) свинець і нітрат олова(ІІ)?

 1. Пластинки алюмінію занурені в розчини солей:

а) кальцію хлориду;  б) магнію нітрату;  в) манган(ІІ)хлориду;

г) хрому(ІІІ)сульфат; д) нікелю(ІІ)сульфату.

У якому разі не відбувається хімічна реакція?

 1. Які з цих іонів проявляють тільки окислювальні властивості:

а) Сa+;  б) Cr3+;  в) Fe2+;  г) Fe3+;  д)  Mn2+?

 1. Які з цих іонів залежно від умов можуть проявляти властивості окисника або відновника:

а) Fe2+;  б) Na+;  в) Cr2+;  г) K+;  д)  Mn2+?

 1. У п’ять пробірок із соляною кислотою (1:2) вкинули кусочки таких металів:

а) кальцію;  б) магнію;  в) заліза;  г) міді;  д) срібла.

У яких пробірках не спостерігається виділення бульбашок водню?

 1. Вкинули кусочки нікелю у пробірки з розчинами:

а) міді сульфат;  б) срібла нітрату;  в) свинцю нітрату;

г) феруму(ІІ)сульфату; д) хлориду хрому(ІІІ).

У яких пробірках зміни не відбуваються?

 1. Який з металів найпоширеніший у природі:

а) залізо;  б) алюміній;  в) калій;  г) магній?

 1. Деякі важливі для техніки метали містяться в земній корі в сотих частках процента. Укажіть їх:

а) марганець;  б) натрій;  в) ванадій;  г) кальцій;  д) калій.

 1. Які з цих металів зустрічаються у природі як у вільному стані, так і у вигляді сполук:

а) мідь;  б) алюміній;  в) залізо;  г) ртуть;  д) натрій?

 1. Які з цих металів зустрічаються в природі тільки у вільному стані:

а) міль;  б) ртуть;  в) залізо;  г) золото;  д) платина?

 

Лужні метали

 1. До яких елементів належить група лужних металів:

а) s-елементи;  б) p-елементи;  в) f-елементи;  г) d-елементи?

 1. Яка з наведених електронних формул відповідає структурі атома натрію:

а) 1s22s22p63s2;   б) 1s22s1;   в) 1s22s22p63s1;   г) 1s22s22p63s23p1?

 1. На атом чи іон якого елемента не подібний за будовою електронної оболонки іон натрію:

а) Fe;  б) Ne0;  в) O2-;   г) Mg0;   д) Li+?

 1. На атом чи іон якого елемента подібний за будовою електронної оболонки іон натрію:

а) Mg2+;  б) F0;  в) Ne0;   г) Li+;   д) Be0?

 1. Які з наведених елементів входять до складу головної підгрупи І групи:

а) мідь;  б) літій;  в) срібло;  г) цезій;  д) золото?

 1. У якого з цих металів групи яскравіше виражено властивості металу:

а) мідь;  б) цезій;  в) францій;  г) натрій?

 1. Який тип зв’язку утворюють лужні метали у всіх своїх сполуках:

а) ковалентний полярний;  б) ковалентний неполярний;

в) іонний;   г) металічний?

 1. Характеризуючи елементи головної підгрупи І групи, учень сказав, що лужні метали мають такі загальні властивості:

а) низька температура плавлення;  б) невелика твердість;  в) свіжий розріз має сріблястий блиск;  г) лужні метали під час згоряння утворюють оксиди.

У якому пункті він допустив помилку?

 1. У полум’я пальника внесли сіль. При цьому з’явилося жовте забарвлення. Сіль якого металу досліджували:

а) натрію;  б) калію;  в) літію;  г) цезію?

 1. Якого забарвлення набуває полум’я при внесенні в нього солей калію:

а) жовтий;  б) фіолетовий;  в) блідо-фіолетовий;  г) карміново-червоний?

 1. Якого забарвлення набуває полум’я при внесенні в нього солей натрію:

а) оранжево-червоне;  б) фіолетове;  в) жовте;  г) блідо-фіолетове?

 1. З якими з наведених простих речовин лужні метали вступають у реакцію за звичайних умов:

а) вуглець;  б) водень;  в) азот;  г) кисень?

 1. За термохімічним рівнянням: 2Na + F2 = 2NaF + 1139 кДж підрахуйте, скільки теплоти виділиться при згорянні 23 г натрію:

а) 1139 кДж;  б) 569,5 кДж;  в) 2278 кДж;  г) 284,75 кДж.

 1. У результаті розчинення якої кількості натрію у воді виділиться такий самий об’єм водню, як під час взаємодії 14 г літію з водою:

а) 23 г;  б) 46г;  в) 2 моль;  г) 69 г;  д) 1,5 моль?

 1. У яких пропорціях прореагують без залишку натрій і сірка з утворенням сульфіду:

а) 46 г: 32 г;  б) 23 г; : 32 г;  в) 1 моль: 1 моль;  г) 2 моль: 1 моль;

д) 1 моль: 2 моль?

 1. Скільки треба взяти калію і хлору, щоб вони прореагували без залишку:

а) 1 моль: 1 моль;  б) 39 г: 22,4 л;   в) 2 моль: 22,4 л;   г) 78 г: 44,8 л;

д) 78 г: 1 моль?

 1. У якій з наведених речовин найвищий процентний вміст натрію:

а) натрію нітрат;  б) натрію хлорид;  в) натрію сульфат (безводний);

г) натрію карбонат (безводний)?

 1. У якому разі елементи підгрупи лужних матеріалів розміщено в послідовності, що відповідає електрохімічному ряду напруг металів:

а) Li, Cs, K, Na;   б) Li, K, Na, Cs;  в) Li, Na, K, Cs;   г)Cs, K, Na, Li?

 1. У яких процесах змінюється ступінь окислення натрію:

а) електроліз розплаву натрію гідроксиду;  б) взаємодія натрію гідроксиду із соляною кислотою;  в) взаємодія натрію гідроксиду з розчином купрум(ІІ)хлориду;г) прожарювання натрію гідрокарбонату?

 1. Які оксиди здатні утворювати лужні метали:

а) кислотні;  б) амфотерні;  в) основні;  г) несолетворні;  д) солетворні?

 1. Як змінюється розчинність гідроксидів лужних металів із зростанням порядкового номера металу:

а) значно зростає;  б) рівномірно спадає;  в) істотно не змінюється;

г) лише дещо зменшується?

 1. Укажіть гідроксид, який у водному розчині має найсильнішу лужну реакцію:

а) KOH;  б) LiOH;  в) CsOH;  г) NaOH.

 1. Який з цих газів не вступатиме в реакцію при пропусканні його крізь концентрований розчин калію гідроксиду:

а) хлороводень;  б) сульфур(IV)оксид;  в) карбон(IV)оксид;  г) кисень;  д) азот?

 1. Які з цих газів вступають у реакцію, якщо пропустити їх крізь розчин гідроксиду лужного металу:

а) HCl;  б) NH3;  в) SO2;  г) N2;  д) O2.

 1. Від яких з названих газів можна звільнити водень, маючи концентрований розчин натрію гідроксиду:

а) сірководень;  б) пара води;  в) аміак;  г) оксид вуглецю(ІІ);  д) оксид вуглецю(IV)?

 1. Від яких газів можна звільнити азот при пропусканні його крізь концентрований розчин калію гідроксиду:

а) CO2;  б) Cl2;  в) H2O(пара); г) NO; д) NH3?

 1. Які із сполук лужних металів найпоширеніші в природі:

а) сульфати;  б) хлориди;  в) сульфіди;  г) гідроксиди?

 1. Розповідаючи про поширення калію в природі, учень записав на дошці формулу: KCl . MgCl2 . 6H2 Якому мінералу відповідає ця формула:

а) карналіт;  б) каїніт;  в) сильвініт;  г) поташ?

 1. За наведеними формулами вкажіть склад карналіту:

а) KCl . Mg SO4 . 6H2O;  б) KCl . NaCl;

в) KCl . MgCl2 . 6H2O; г) KCl.

 1. Укажіть основний промисловий спосіб добування лужних металів:

а) електроліз розчинів солей; б) відновлення оксидів коксом;

в) електроліз розплавів солей; г) відновлення металів алюмінієм

( алюмотермія).

 1. Які з наведених солей лужних металів гідролізуються:

а) KNO3;  б) Na2CO3;  в) LiCl;  г) Na2S;  д) K2S O4?

 1. Які з наведених солей лужних металів гідролізуються:

а) натрію сульфід;  б) калію хлорид;  в) карбонат калію;  г) натрію фосфат;  д) натрію нітрат?

 1. Які з наведених солей лужних металів при гідролізі мають лужну реакцію середовища:

а) KClO4;  б) Na2SO4;  в) NaNO2;  г) Na2Si O3;  д) NaCl?

 1. Яка формула питної соди:

а) Na2CO3;  б) Na2CO3 . 10 H2O;  в) NaHCO3;  г) K2CO3?

КАЛЬЦІЙ. КАЛЬЦІЮ ОКСИД. КАЛЬЦІЮ ГІДРОКСИД. КАЛЬЦІЙ В ПРИРОДІ,ЙОГО СПОЛУКИ І ЗАСТОСУВАННЯ.

 1. Атом кальцію,віддаючи із зовнішнього шару валентні електрони,перетворюється в іон,електронну формулу якого можна записати так: 1s22s22p63s23p6. Іон якого елемента за будовою не подібний на іон кальцію:

а) K+; б)P3-; в)Cl; г)Al3+; д)Mg2+ ?

 1. Який атом або іон за будовою подібний кальцію іон:

а) Al3+; б)Ar0; в)K0; г)S0; д) Cl?

 1. Складаючи електронні формули елементів головної підгрупи ІІ групи,учень допустив помилки. Знайдіть їх:

а)1s22s22p63s2; б)1s22s22p63s23p63d2;

в)1s22s22p63s23p64s2 г) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2;

д)1s22s22p63s23p44s2.

 1. У який колір забарвлює кальцій і його леткі солі полум’я газового пальника:

а) жовтий; б) цегляно-червоний; в) зеленувато-жовтий; г) карміново-червоний?

 1. Кальцій реагує з водою так само енергійно,як і лужні метали. Яка це реакція:

а) обміну; б) екзотермічна; в)зворотна; г) окислювально-відновна; д) ендотермічна?

 1. У яких процесах відбувається зміна ступеня окиснення кальцію:

а) термічний розклад кальцію карбонату; б) взаємодія кальцію оксиду з водою; в)взаємодія кальцію з водою; г)нагрівання розчину кальцію гідрокарбонату ; д) горіння кальцію в кисні?

 1. У якій з реакцій,схеми яких наведено,не змінюється ступінь окислення кальцію:

а) CaO+ SiO2     ; б)Ca + Cl2    ; в)Ca + H2O    ;

г)Ca + HNO3     ; д) CaCO3 + CO2 + H2O    ?

 1. Скільки треба грамів карбонату кальцію, щоб добути 224 г негашеного вапна:

а) 200 г; б) 4 моль; в) 100г; г) 400 г; д) 50 г?

 1. Скільки треба води для перетворення 112 г кальцію оксиду в кальцій гідроксид:

а) 1 моль;  б) 36 г; в) 2 моль;  г) 18 г; д) 54 г?

 1. Від яких газів можна звільнити кисень, пропускаючи його крізь трубку,наповнену кальцій оксидом:

а) оксид вуглецю(IV); б) вода (пара); в) оксид вуглецю (ІІ);

г) аміак; д) азот?

 1. З якими сполуками вступатиме в реакцію кальцію оксид за відповідних умов:

а) KCl; б) NaOH; в) H2O; г) SiO2; д) N2?

 1. З якими сполуками кальцію оксид не вступає в реакцію:

а) соляна кислота; б) оксид сірки (VI ); в) кисень; г) калію гідроксид;

д) оксид вуглецю(IV)?

 1. Які з наведених назв можна вживати для кальцію оксиду:

а) негашене вапно; б) вапняна вода; в) гашене вапно; г) палене вапно; д)натронне вапно?

 1. До якого типу систем належить концентрований розчин кальцію гідроксиду:

а) суспензія; б) емульсія; в) справжній розчин; г) колоїдний розчин?

 1. Для реакції з водою використано 28 г кальцію оксиду. Вкажіть кількість кальцію гідроксиду,добутого в результаті реакції:

а) 76 г; б) 37 г; в) 1 моль; г) 2 моль; д) о,5 моль.

 1. З якими речовинами реагує кальцію гідроксид не вступає в реакцію:

а) CO2; б)CuO; в)SO3; г)MgO; д)HCl?

 1. З якими речовинами реагує кальцію гідроксид:

а) натрію оксид; б) оксид кремнію (IV); в) оксид заліза(ІІ); г) сірчана кислота; д) сірка?

 1. Як змінюється розчинність кальцію гідроксиду з підвищенням температури:

а) дещо збільшується; б) зменшується; в) істотно не змінюється; г) значно збільшується?

 1. Відкрита банка з-під вапняної води покрилась із середини білим нальотом. Його треба видалити. Що ви для цього застосуєте:

а)  розчин соляної кислоти; б) воду; в) розчин аміаку; г) розчин сірчаної кислоти?

 1. За допомогою скляної трубки видихають вуглекислий газ у розчини:

а)NaOH; б)KOH; в)LiOH; г)Ba(OH)2 д)Ca(OH)2.

У якому разі спостерігатимуться зміни?

 1. Укажіть рівняння реакції,яким можна виразити хімізм процесу «тужавіння» суміші гідроксиду кальцію,піску і води,що застосовується в будівництві:

а) CaO + H2O = Ca(OH)2;

б) Ca(HCO3)2 =CaCO3 + H2O + CO2   ;

в) Ca(HCO)2 + CO2 = CaCO3     + H2O ;

г) CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2 .

 1. Який гідроксид є найсильнішою основою:

а) Ba(OH)2; б) Ca(OH)2; в) KOH; г) FrOH?

 1. Скільки калію карбонату має вступити в реакцію з «вапняним молоком», щоб утворилося 28 г гідроксиду калію:

а) 138 г; б) 69 г; в) 34,5 г; г) 1 моль; д)0,25 моль?

 1. Укажіть нерозчинні солі кальцію:

а) фосфат; б) нітрат; в) карбонат; г) ацетат; д) хлорид.

 1. Які з попарно наведених іонів не можуть одночасно міститися в розчинах у значних концентраціях:

а) Ca2+ i NO3; б) Ca2+ i H2PO4; в) Ca2+ i HCO3 ;

г) Ca2+ i CO32- ; д) Ca2+ i PO43-?

 1. Які з попарно наведених іонів не можуть одночасно міститися в розчинах у значних концентраціях:

а) Ca2+ i Cl; б) Ca2+ i PO43- ; в) Ca2+ i  CO32- ;

г) Ca2+ i  SO42- ; д) Ca2+ i  NO3?

 1. Скільки кальцію карбонату можна добути, нагріваючи 81 г кальцію гідрокарбонату:

а)100 г; б) 50 г; в) 1 моль; г) 2 моль;  д) 0,5 моль?

 1. Укажіть рівняння реакції, за допомогою якого можна виразити хімізм процесу «тужавіння» напівводяного гіпсу в суміші з водою:

а) 2CaSO4 . 2H2O = (CaSO4)2 . H2O + 3H2O;

б) CaSO4 + 2H2O = CaSO4+ 2H2O;

в) CaSO4 . 2H2O = CaSO4+ 2H2O;

г) (CaSO4)2 . H2O + 3H2O = 2CaSO4 . 2H2O

 1. Як змінюється розчинність гіпсу при температурі, вищій за 60оС:

а) зростає; б) зменшується; в) не змінюється; г) дещо зростає?

 1. Якими сполуками можна користуватися в лабораторній практиці як осушувачами:

а) кальцит; б) доломіт; в) магнезит; г) мармур; д) ангідрит.

Яким з них відповідає формула CaCO3?

 1. Одна з найпоширеніших сполук кальцію– гіпс. Укажіть його формулу:

а) CaSO4 . 2H2O; б) CaCO3; в) CaCO3 . MgCO3

 1. Хімічний склад деяких природних сполук кальцію виражається формулами:

а) CaCO3 . MgCO3; б) CaF2;  в) CaCO3; г) CaSO4 . 2H2O.

Укажіть серед них доломіт.

 1. Який з наведених мінералів є сировиною для добування оксиду кальцію в промисловості:

а) CaF2; б) CaCO3; в) CaSO4; г) Ca ( NO3)2?

 1. Яку сполуку кальцію використовують для виготовлення фарб і у виробництві гуми:

а) крейда; б) нітрат кальцію; в) вапняне молоко; г) негашене вапно?

 1. Якою з наведених сполук кальцію ви скористаєтеся для зниження кислотності грунтів і покращення їх структури:

а) кристалогідрат сульфату кальцію; б) промислові відходи, що містять вапно; в) кристалогідрат хлориду кальцію; г) фтори кальцію; д) вапняк?

 1. Учню запропоновано скласти схему застосування сполук кальцію. Яку із сполук кальцію він має записати в прямокутник такої схеми:

Зниження кислотності грунтів

Оксид вуглецю (IV)
Флюси                                                              Цемент

а) гіпс; б) крейда; в) вапняк; г) негашене вапно?

 1. Яка сировина використовується як електроліт для добування кальцію електролізом:

а) апатит Ca3(PO4)2 . CaF2; б) плавиковий шпат CaF2; в) норвезька селітра Ca ( NO3)2; г) розплав 3 вагових частин CaCl2 і 1 вагової частини  CaF2

ТВЕРДІСТЬ ВОДИ І СПОСОБИ ЇЇ УСУНЕННЯ

 1. У лабораторії для хімічного аналізу взяли воду:

а)  річкову;    б) морську;    в)колодязну;   г) озерну. Яка вода, на вашу думку, найтвердіша?

 1. Укажіть м’яку воду:

а)  річкова;    б) дощова;    в) озерна;   г) колодязна;   д) дистильована.

 1. Які з наведених іонів зумовлюють не карбонатну постійну твердість води:

а) Cl ;   б) Ca2+;   в) SO42- ;   г) Na+ ;   д) HCO3?

 1. Які з наведених іонів зумовлюють тимчасову (карбонатну) твердість води:

а)  Ca2+;   б) Fe3+ ;  в)  HCO3 ;   г)  SO42- ;   д) Cl?

 1. Тверда вода потребує підвищених  витрат мила. Різні види мила – це натрієві (або калієві) солі органічних кислот, аніони яких утворюють з катіонами кальцію і магнію нерозчинні солі. На утворення останніх і витрачається марно мило. За допомогою яких хімічних рівнянь можна виразити цей процес:

а) Ca2+ + 2C17H35COO = (C17H35COO)2Ca;

б) Ca2+ + HCO3 + OH = CaCO3     + H2O;

в) Ca(HCO3)2 =CaCO3     + CO2 + H2O;

г) CaZ2 + 2Na+ = 2NaZ + Ca2+;

д) Mg2+ + 2R = MgR2?

 1. Під час кип’ятіння твердої води бікарбонати розкладаються, утворюючи нерозчинні карбонати, які випадають в осад. Загальна твердість при цьому зменшується на величину карбонатної твердості. За допомогою якого рівняння реакції можна виразити цей процес:

а) Mg2+ + CO32- = Mg CO3    ;

б) Ca2+ + HCO3 + OH = CaCO3     + H2O;

в) Ca2+ + CO32- =CaCO;

г) 2Mg2+ + 2HCO3 + 2OH= (MgOH)2CO3 +CO2 + H2O.

 1. Твердість можна усунути, добавивши вапняного молока. За допомогою якого з наведених хімічних рівнянь можна виразити цей процес:

а) Mg2+ + 2CO3 = Mg CO3     + H2O + CO2;

б) CaSO4 + Na2CO3  = CaCO3 + Na2SO4;

в) Ca2+ + 2HCO3 =Ca(HCO3)2;

г) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CO3     + 2H2O? 

 1. У лабораторії є такі речовини:

а)  карбонат натрію; б) карбонат кальцію;    в) зневоднений сульфат натрію;   г) сульфат кальцію.

Якою з них ви скористаєтеся для добування штучної твердої води з постійною твердістю?

 1. Яким з наведених реактивів слід скористатися для усунення не карбонатної твердості:

а) гідроксид кальцію; б) карбонат натрію ; в) хлорид магнію;                г) хлорид натрію;  д)сульфат кальцію?

 1. Маємо такі речовини:

а) Ca(OH)2;  б) Na2CO3;  в) K2CO3;  г) NaOH;  д) Na3PO4.

Які з них треба використати для усунення карбонатної твердості води?

 1. Яку з наведених речовин не можна використати для усунення тимчасової твердості води:

а) сода;  б) хлорид кальцію;  в) гідроксид натрію;  г) гідроксид кальцію;  д) фосфат натрію?

 1. Останнім часом для пом’якшення води широко використовують іоніти. Від яких наведених іонів можна звільнити воду, використавши катіоніт у K+ – формі:

а) Ca2+;  б) HCO3;  в) SO42-;  г) CO32-;  д) Mg2+?

 1. Якими з наведених іонітів ви скористаєтеся, щоб усунути постійну твердість:

а) катіоніт у H+– формі;  б) катіоніт у Ca2+;  в) аніоніт у SO42—формі;

г) аніоніт у  Cl– формі;  д) катіоніт у Mg2+– формі?

 1. Колонка заповнена іонітом у Cl- формі. Які з іонів затримуватимуться в ній:

а) SO42-;   б) HCO3;  в) Ca2+;  г) Cl;  д) Mg2+?

АЛЮМІНІЙ. АЛЮМІНІЮ ОКСИД І ГІДРОКСИД

 1. Яка з наведених електронних формул відповідає алюмінію в нормальному стані:

а)1s22s22p63s1;  б)1s22s22p1;  в)1s22s22p63s23p1;

г) 1s22s22p63s23p3;  д)1s22s22p63s23p2.

 1. Електронна формула іона алюмінію записується так: 1s22s22p6. На атом чи іон якого елемента він не подібний за будовою:

а) Na0;   б) Mg2+;  в) Si4+;  г) P0;  д) Cl?

 1. На атом чи іон якого елемента подібний за будовою іон алюмінію:

а) Mg2+;  б) Cl;  в) P3-;  г) S2-;  д) Na+?

 1. Який ступінь окиснення має алюміній в усіх своїх сполуках:

а) +1;  б) +2;  в) +3;  г) 0?

 1. Якої кількості хлору достатньо для добування 1 моль хлориду алюмінію:

а) 71г;  б) 1моль;  в) 33,6л;  г) 1,5моль;  д) 106,5г?

 1. У яких пропорціях прореагують без залишку алюміній і сірка з утворенням сульфіду алюмінію:

а) 27:32;  б) 54:48;  в)27:95;  г) 27:48?

 1. Якого з наведених металів треба взяти менше за масою,щоб витіснити із соляної кислоти 1 моль водню (н. у.):

а) натрій;  б) кальцій;  в) калій;  г) алюміній?

 1. Скільки алюмінію реагує з розведеною сірчаною кислотою, якщо при цьому виділяється 22,4 л водню ( н. у.):

а) 1 моль;  б) 27 г;  в) 54 г;  г)18 г?

 1. Який з наведених оксидів можна відновлювати алюмінотермічним способом:

а) кальцію оксид;  б) оксид хрому (ІІІ);  в) оксид заліза(ІІІ);  г) магнію оксид;  д) барію оксид?

 1. Який з цих металів можна добути алюмінотермічним способом:

а) марганець;  б) калій;  в) натрій;  г) хром;  д) літій?

 1. Скільки заліза утворюється при відновленні 16 г оксиду заліза(ІІІ) потрібною кількістю алюмінію:

а) 56 г;  б) 2 моль;  в) 11,2 г;  г) 5,6 г;  д) 0,2 моль?

 1. Скільки хрому утворюється при відновленні 15,2 г оксиду хрому (ІІІ) необхідною кількістю алюмінію:

а) 10,4 г;  б) 52 г;  в) 0,1 моль;  г) 2 моль;  д) 0,2 моль?

 1. Скільки алюмінію вступає в реакцію при добуванні 1 моль марганцю(IV) алюмінотермічним способом:

а) 1 моль;  б) 27 г;  в) 54 г;  г) 36 г?

 1. Алюміній, залишений на повітрі, покривається щільною оксидною плівкою, яка перешкоджає дальшому його окисленню. Який оксид утворюється при цьому:

а) основний;  б) кислотний;  в) амфотерний;  г) несолетворний;  д) солетворний?

 1. У якому разі реакція не відбуватиметься:

а) Al + HCl(конц.)        ;  б) Al + HNO3(конц.)        ;

в) Al + H2O     ;  г) Al + H2SO4(розв.)       ;     д) MgCl2 + Al    ?

 1. Користуючись наведеними схемами, укажіть, в яких випадках не змінюватиметься ступінь окислення алюмінію:

а) Fe2O3 + Al    ;  б) Al + HCl    ;  в) Al(OH)3 + NaOH    ;

г) Al2(SO4)3 + BaCl2    ;  д) Al + CuSO4      .

 1. Укажіть схеми рівнянь реакцій, в яких змінюватиметься ступінь окислення алюмінію:

а) Al + Fe SO4       ;  б) Al2(SO4)3 + BaCl2      ;

в) AlCl3 + NaOH    ; г) Al2(OH)3 + HCl    ;  д) MnO2 + Al.     .

 1. Пластинку алюмінію занурено в розчини однакової концентрації наведених солей. Виходячи з місця алюмінію в електрохімічному ряді напруг, визначте, в яких випадках відбуватиметься реакція:

а) хлорид кальцію;  б) нітрат калію;  в) хлорид магнію;  г) сульфат цинку;  д) хлорид заліза(ІІ).

 1. Враховуючи місце алюмінію в електрохімічному ряді напруг, укажіть, в якому разі реакція не відбуватиметься:

а) CuSO4 + Al    ; б) ZnCl2 + Al    ;

в) Mg(NO3)2 + Al    ;  г) FeSO4 + Al    .

 1. Які властивості алюмінію дають змогу широко використовувати його в електротехніці:

а) металічний блиск;  б) легкість;  в) корозійна стійкість;

г) висока електропровідність;  д) ковкість?

 1. Які властивості алюмінію дають змогу виготовляти з нього різноманітний кухонний посуд:

а) висока електропровідність; б) ковкість, тягучість; в) висока теплопровідність; г) легкість, міцність; д) здатність протистояти дії холодної й киплячої води, не отруйність його сполук, що утворюються в незначних кількостях під час варіння їжі?

 1. Які властивості сплавів на основі алюмінію зумовлюють їх застосування в будівництві та в авто- і літакобудуванні:

а) міцність;  б) корозійна стійкість;  в) легкість;  г) ковкість; д) теплопровідність?

 1. Завдяки якій властивості алюмінію( корунд) оксид застосовують для виготовлення абразивних матеріалів:

а) тугоплавкість;  б) висока твердість;  в) нерозчинність у воді;             г) електропровідність?

 1. Які з наведених гідроксидів мають властивість утворювати основні солі:

а) калію гідроксид;  б) кальцію гідроксид;  в) алюмінію гідроксид;  г) літію гідроксид;  д) натрію гідроксид?

 1. У якому випадку реакція не відбуватиметься:

а) Al + HNO3(конц.)       ;  б) Al(OH)3 + NaOH          ;

в) Al(OH)2 + HCl     ;  г) Al(OH)2Cl + HNO3       ;    

д)  Al + LiCl     ?

 1. У яких співвідношеннях слід узяти алюмінію гідроксид і соляну кислоту, щоб добути алюмінію дигідроксохлорид:

а) 1 моль: 1 моль;  б) 1 моль: 2 моль;

в) 2 моль: 1 моль;  г) 1 моль: 3 моль?

 1. Яка сіль утвориться при взаємодії 3 моль сірчаної кислоти з 2 моль алюмінію гідроксиду:

а) кисла;  б) середня;  в) основна;  г) кристалогідрат?

 1. У якому разі утвориться алюмінію гідрокосульфат:

а) H2SO4  + Al(OH)3       ;  б) 2Al(OH)3 + 3H2SO4         ;

в) Al(OH)3 + 2H2SO4     ;  г) 2Al(OH)3 + H2SO4       ;

 1. У якому випадку прореагують без залишку з утворенням середньої солі алюмінію гідроксид і азотна кислота в співвідношеннях:

а) 1 моль: 2 моль;  б) 2 моль: 3 моль;

в) 1 моль: 3 моль;  г) 3 моль: 1 моль?

 1. До природних сполук алюмінію належить:

а) польовий шпат;  б) глина;  в) боксит;  г) корунд.

Якому з наведених мінералів відповідає формула:

Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O?

 1. Укажіть формулу бокситу:

а) K2O . Al2O3 . 6SiO2;   б) AlF3 . 3NaF;

в) Al2O3 . 3SiO2;   г) Al2O3 . 3SiO2 . 2H2O.

 1. Якими з цих речовин ви скористаєтеся для доведення амфотерності алюмінію гідроксиду:

а) HCl;   б) H2S;   в) H3PO4;  г) NaOH;  д) Cu(OH)2?

 1. Якими з наведених попарно речовинами треба подіяти на алюмінію гідроксид, щоб переконатися в його амфотерності:

а) HCl i Fe(OH)3;  б) HNO3 i Cu(NO3)2;

в) NaOH i H2S; г) HNO3 i KOH;   д) H2SO4 i NaOH?

 1. Який з розчинів треба взяти для повного розчинення 0,1 моль Al(OH)3:

а) 1 л 0,3 М розчину соляної кислоти;  б) 1 л 0,3 М розчину сірчаної кислоти; в) 1 л 0,5 М розчину калію гідроксиду; г) 3 л 0,1 М розчину натрію гідроксиду?

 1. Сіль алюмінію нерозчинна у воді:

а) хлорид;  б) сульфат;  в) фосфат;  г) нітрат;  д) силікат?

 1. Серед наведених солей алюмінію вкажіть подвійну:

а) Al(OH)SO4;  б) Al2(SO4)3;  в) Al(OH)2Cl;  г) KAl(SO4)2.

 1. Розчин якої солі не можна кип’ятити в алюмінієвій посудині:

а) Na2SO4;  б) NaCl;  в) K2CO3;  г) KNO3; д) NaHCO3?

 1. Розчини яких солей змінюють забарвлення синього лакмусового папірця:

а) KHCO3;  б) Cа(NO3)2;  в) Al2(SO4)3;  г) SrCl2;  д)  Na2СO3?

ФЕРУМ. ФЕРУМ ОКСИДИ ТА ГІДРОКСИДИ. СОЛІ ФЕРУМА

 1. З якими з наведених речовин ферум при звичайній температурі не взаємодіє:

а) сухий кисень;  б) вода, позбавлена кисню;  в) розведена сірчана кислота;  г) розведена соляна кислота;  д) вода, що містить розчинений кисень?

 1. Які кислоти при звичайній температурі не діють на ферум:

а) HCl(розв.);  б) H2SO4(розв.);   в) HCl(конц.);

г) H2SO4(конц.);  д) HNO3(конц.)?

 1. За поданими схемами зробіть висновок: в якому разі ферум переходить в іон Fe3+:

а) Fe + CuSO4        ;   б) Fe + H2SO4(розв.)         ;

в) Fe + H2O + O2    ;  г) Fe + HCl(розв.)       ?

 1. Залізний цвях опустили в розчини таких солей:

а) сульфат міді(ІІ);  б) хлорид цинку;  в) сульфат нікелю(ІІ);  г) хлорид амонію;  д) хлорид олова(ІІ).

У яких випадках реакція не відбувається?

 1. Які процеси відбуватимуться за звичайних умов:

а) Fe + S     ;  б) Fe + O2         ;    в) Fe + HCl(конц.)      ;

г) Fe + C    ;   д) Fe + CuSO4        ?

 1. За наведеними схемами визначте, які реакції не можливі:

а) FeSO4 + Al    ;   б) Mg + FeSO4      ;    в) Fe + CuCl2      ;

г) Fe + Mg SO4       ;  д) Cu + FeSO4      .

 1. Іон якого металу відновлюється першим під час електролізу:

а) Sn2+;  б)  Fe2+;  в) Zn2+;  г) Ni2+?

 1. Залізо згоряє в кисні, розкидаючи іскри – розжарені крапельки залізної окалини. Укажіть її склад:

а) FeO;   б)  Fe2O3 ;    в) Fe3O4;  г) 2Fe2O3 . n  H2O.

 1. Серед наведених схем реакцій укажіть ті, в яких здійснюється перехід Fe3 Fe2+ :

а) FeO+ HNO3    Fe (NO3)3 + NO + H2O;

б) FeCl3 + Fe     FeCl2;   

в) FeCl3 + KI        FeCl2 + FeCl + I2;

г) FeCl3 + NaOH     Fe(OH)3 + NaCl;

д) Fe2O3 + Na2CO3         NaFeO2  + CO2 .

 1. Які із схем відображають окислювально-відновні процеси:

а) FeO+ HNO3     Fe (NO3)3 + NO + H2O;

б) FeO + H2SO4     FeSO4 + H2O;   

в) Fe(OH)2 + O2 + H2O      Fe(OH)3;

г) FeCl3 + KSCN     Fe(SCN)3 + KCl;

д) Fe2O3 + Na2CO3         NaFeO2  + CO2 .

 1. У яких рівняннях реакцій ферум(атом чи іон) діє як відновник:

а) 2Fe Cl3+ HNO3 = 2Fe Cl2 + 2KCl + I2;

б) Fe(OH)2 + 2HCl = 2Fe Cl2 + 2 H2O ;   

в) Fe + NiCl2 = 2Fe Cl2 + Ni;

г)  Al +FeCl3 =Fe + AlCl3 ;

д) 2Fe + 3Cl2 = 2Fe Cl3 .

 1. Укажіть рівняння реакцій, в яких іон заліза змінює свій ступінь окислення:

а) Fe2O3+ CO     Fe O + C2O;

б) Fe2O3 + Na2CO3      NaFeO2  + CO2;   

в) NaFeO2 + H2O      Fe2O3 + NaOH;

г) Fe2O3        Fe3O+ O2 ;

д) Fe2O3 + HCl       FeCl3+ H2O .

 1. Скільки феруму відновилося воднем, якщо на це витрачено 16 г оксиду заліза(ІІІ) (Вихід становить 90%):

а) 11,2 г;  б) 5,6 г;  в) 10,08 г;  г) 112 г?

 1. Процес відновлення залізної окалини способом алюмінотерапії виражається таким рівнянням:

8Al + 3Fe3O4 = 9Fe + 4Al2O3 + 3241кДж.

Скільки теплоти  виділяється внаслідок відновлення 1 моль феруму:

а) 1620,5 кДж;  б) 369,1 кДж;   в) 405,1 кДж;  г) 1080,3 кДж?

 1. У яких співвідношеннях слід взяти гідроксид заліза(ІІ) і соляну кислоту, щоб добути гідроксохлорид заліза:

а) 1 моль: 1 моль;  б) 1 моль: 2 моль;   в) 2 моль: 1 моль;

г) 2 моль: 3 моль?

 1. До якого типу солей належить гідроксохлорид заліза(ІІ):

а) середня;  б) кисла;   в) основна;  г) подвійна?

 1. У присутності яких речовин можна зберігати гідроксид заліза(ІІІ):

а) оксид вуглецю(IV);  б) водяна пара;  в) сірководень;  г) водень;  д) оксид сірки (IV)?

 1. Укажіть солі заліза, які практично не розчиняються у воді:

а) Fe2SO3;   б) Fe3PO4;   в) FeCl3;   г) FeSO4;  д) Fe2(SO4)3.

 1. Яка з речовин відновлюється на катоді під час електролізу водного розчину хлориду заліза(ІІІ) (обидва електроди виготовлено з графіту):

а) залізо;  б) кисень;  в) хлор;  г) гідроксид заліза(ІІІ)?

 1. Які з наведених солей не утворюють іона заліза при електролітичній дисоціації їх водних розчинів:

а) FeCl2;   б) (NH4)Fe(SO4)2 . 12H2O;   в)K4[Fe(CN)6];

г) KFe(SO4)2;    д) K3[Fe(CN)6]?

 1. Укажіть солі заліза, які у водному розчині слабо гідролізуються:

а) хлорид заліза(ІІ);  б) сульфат заліза(ІІ);  в) сульфід заліза(ІІІ);  г) сульфат заліза(ІІІ);  д) силікат заліза(ІІІ).

 1. Які з наведених солей заліза у водному розчині повністю гідролізуються:

а) Fe(NO3)3;   б) Fe2(SO3)3;  в) FeCl3;  г) FeCr4;   д) Fe2(SO4)3?

 1. Треба довести, що в розчині міститься іон Fe3+. Які реактиви для цього слід взяти:

а) NH4SCN;   б) K3[Fe(CN)6];  в) K4[Fe(CN)6];

г) NaOH;   д) Na2S?

 1. Склад основних мінералів феруму можна подати так:

а) Fe3O4;   б) Fe2O3;   в) 2Fe2O3 3H2O ;  г) FeS2.

Укажіть серед них бурий залізняк.

 1. Користуючись умовою попередньої задачі, вкажіть червоний залізняк.
 2. Основними мінералами, що містять залізо,є:

а) магнітний залізняк;  б) червоний залізняк;  в) бурий залізняк;

г) залізний колчедан, або пірит.

Який з них має склад Fe3O4?

 1. Які з наведених металів піддаються корозії під дією навколишнього середовища:

а) залізо;   б) нікель;  в) мідь;  г) золото;  д) срібло?

 1. Які з наведених складових частин атмосфери збільшують корозію заліза:

а) водень;  б) кисень;  в) азот;  г) пара води; д) оксид вуглецю(ІІ)?

 1. Які з металів легко руйнуються під дією навколишнього середовища:

а) цинк;  б) мідь;  в) залізо;  г) алюміній;  д) срібло?

 1. Деякі метали під дією навколишнього середовища утворюють на поверхні щільну оксидну плівку, яка захищає їх від дальшої корозії. Вкажіть ці метали:

а) цинк;  б) свинець;  в) золото;  г) алюміній;  д) залізо.

 1. Які метали, стискаючись із залізною пластинкою, різко посилюють корозію заліза:

а) цинк;  б) свинець;  в) алюміній;  г) мідь;  д) магній?

 1. Які метали, стискаючись із залізною пластинкою, різко послаблюють корозію заліза:

а) магній;  б) алюміній;  в) свинець;  г) мідь;  д) срібло?

 1. Укажіть найважливіші умови, які перешкоджають електрохімічній корозії:

а) наявність у металі домішок, менш активних, ніж метал;

б) вологість поверхні металу; в) чистота поверхні металу, відсутність домішок менш активних металів;  г) захист поверхні металу від контакту з атмосферою;  д) наявність у повітрі вуглекислого газу та інших речовин, які, розчиняючись у воді, утворюють електроліт.

 

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Вчитель зібрав і оприлюднив багатющий матеріал, який передбачає перевірку не тільки теоретичних, а й практичних умінь і навичок унів. Думаю, що цей матеріал стане в нагоді вчителям хімії

 2. Дидактичний матеріал, вважаю, знахідкою для учителів хімії. Тестові завдання розроблені для кожної теми, підібрані так, що їх можна застосувати для фронтальної, групової та індивідуальної роботи з учнями; для закріплення вивченого матеріалу. Та, звісно, в якості підготовки до ЗНО.