mail@urok-ua.com

Дидактичний матеріал з хімії для учнів 10 класу

Автор: вчитель хімії Антоненко Ольга Олександрівна

Screenshot_5Дидактичний матеріал з хімії включає завдання для учрів 10 класу на закріплення вивченого матеріалу


 

           ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

 1. У яких фразах йдеться про метали як прості речовини:

а) метали – найважливіші конструкційні матеріали сучасної техніки;   б) більшість металів зустрічається в земній корі у вигляді сполук;

в) атоми більшості металів мають на зовнішньому шарі 1 – 2 електрони;  г) метали модна добути електролізом;  д) до металів належить більшість хімічних елементів?

 1. Вкажіть метал, який найкраще проводить електричний струм:

а) залізо;  б) свинець;  в) срібло;  г) цинк.

 1. Які з наведених металів внаслідок високої електропровідності широко застосовуються в електротехніці (Врахуйте витрати на їх промислове виробництво):

а) срібло;  б) мідь;  в)цинк ;  г) залізо;  д) алюміній?

 1. Який з металів має малу електропровідність:

а) срібло;  б) алюміній;  в) мідь;  г) вольфрам?

 1. У якому з наведених рядів теплопровідність металів зменшується:

а) Cu, Ag, Al;   б) Al, Ag, Cu;  в) Ag, Cu, Al;  г) Al, Cu, Ag?

 1. Який з наведених металів найеластичніший:

а) мідь;  б) срібло;  в) алюміній;  г) золото?

 1. Який з наведених металів найважчий?

а) титан;  б) залізо;  в) осмій;  г) свинець?

 1. Який з наведених металів має найменшу густину:

а) Na;  б) Li;  в) K;  г) Ag?

 1. Який з конструкційних металів найлегший:

а) Ti;  б) Fe;  в) Zn;  г) W?

 1. Як змінюється міцність титану під час сильного нагрівання в умовах швидкісних польотів:

а) різко спадає;  б) значно збільшується;  в) зміни міцності не відбувається;  г) дещо збільшується?

 1. Від чого залежить температура плавлення, міцність і твердість металів:

а) від агрегатного стану;  б) від кількості електронів на зовнішньому шарі атома;  в) від атомної маси і величини радіуса атома;  г) від міцності металічного зв’язку?

 1. Який з наведених металів найлегкоплавкіший:

а) алюміній;  б) цезій;  в) мідь;  г) срібло?

 1. Який з наведених металів найтвердіший:

а) свинець;  б) хром;  в) цинк;  г) натрій?

 1. Який з металів найм’якший:

а) калій;  б) цезій;  в) свинець;  г) алюміній?

 1. Які з цих металів мають змінну валентність:

а) хром;  б) алюміній;  в) марганець; г) цинк;  д) натрій?

 1. Учень, характеризуючи загальні хімічні властивості металів, допустив помилку. Укажіть її:

а) атоми металів порівняно легко віддають електрони, перетворюючись у позитивно заряджені іони;  б) сполучаючись з киснем, метали утворюють оксиди;  в) активні метали взаємодіють з водою;  г) при взаємодії з кислотами всі метали витісняють водень з кислот.

 1. Метали, що мають змінну валентність, здатні утворювати кілька оксидів. Укажіть оксиди, які мають кислотний характер:

а) хром(ІІІ)оксид;  б) хром(VI)оксид;  в) манган (VIІ)оксид;

г) манган (IV)оксид;  д) плюмбум(ІІ)оксид.

 1. Укажіть основні оксиди:

а) хрому (ІІ)оксид;  б) хрому(VI)оксид; в) манган(VIІ)оксид;

г) манган (IV)оксид;  д) плюмбум(ІІ)оксид.

 1. Укажіть метали, оксиди та гідроксиди яких мають амфотерні властивості:

а) Ba;   б) Al;   в) Na;  г) Cr;   д) Cа.

 1. Які метали не здатні витісняти водень з розведених кислот:

а) мідь;  б) ртуть;  в) залізо;  г) цинк;  д) натрій?

 1. Які метали здатні витісняти водень з розведених кислот:

а) золото;  б) срібло;  в) магній;  г) ртуть;  д) калій?

 1. Учень записав на дошці схеми реакцій, на його думку практично можливих процесі:

а) K + Zn(NO3)2    ;  б) Na + CuSO4    ;  в) Zn + CuSO4    ;

г) Fe + CuCl2    ;  д) Ni + SnCl2    ?

У яких випадках він допустив помилку?

 1. Виходячи з місця металів у електрохімічному ряді напруг, укажіть найкращий відновник:

а) залізо;  б) магній;  в) кальцій;  г) літій.

 1. Виходячи з місця металів у електрохімічному ряді напруг, укажіть найбільш слабкий відновник:

а) мідь;  б) ртуть;  в) нікель;  г) золото.

 1. Який з іонів – найсильніший окисник:

а) Na+;  б) Al3+;  в) Fe3+;  г) Au3+?

 1. Який з іонів – найслабкіший окисник:

а) Zn2+;  б) Sn2+;  в) Mg2+;  г) Li+?

 1. За якою із схем процес здійснити не можна:

а) Fe + Pb(NO3)2     ;  б) Pb + AgNO3    ;

в) Zn+ Pb(NO3)2     ;  г) Pb + Zn(NO3)2        ?

 1. У розчин солі золота занурили одночасно пластинки:

а) цинку;  б) заліза;  в) нікелю;  г) міді.

Який з цих металів першим переходитиме в розчин і витіснятиме золото?

 1. Між якими металами та водними розчинами електролітів відбувається хімічна реакція:

а) Mg + HCl    ;  б) Al + CuSO4    ;  в) Fe + ZnCl2    ;

г) Ni + FeSO4    ;  д) Cu + HCl    ?

 1. У яких випадках відбувається реакція:

а) Mg + Pb(NO3)2    ;  б) Cu + FeCl2     ;  в) Zn + NiCl2     ;

г) Fe + ZnCl2     ;   д) Ag + HF    ?

 1. У яких випадках реакція не відбувається:

а) Zn+ MgCl2    ;  б) Mg + HNO3    ;  в) Fe + ZCl2    ;

г) Ni + FeSO4    ;  д) Cu + HCl    ?

 1. Які з металів мають на поверхні тоненьку щільну захисну плівку оксиду:

а) магній;  б) алюміній;   в) срібло;  г) мідь?

 1. Укажіть практично можливі хімічні реакції:

а) Pb + SnCl4       ;  б) Hg + HCl    ;  в) Cu + AgNO3     ;

г) Sn + CuSO4      ;  д) Fe + ZnSO4      .

 1. Які з наведених металів розчиняються в концентрованому розчині лугу:

а) мідь;  б) цинк;  в) алюміній;  г) срібло;  д) нікель?

 1. Кусочки цинку вкинули в розчин однакової концентрації солей:

а) олова(ІІ)хлориду; б) алюмінію нітрату;  в) магнію сульфату;  г) нітрату ртуті(ІІ);  д) ферум(ІІІ)сульфату.

У яких випадках реакція не відбувається?

 1. Користуючись електрохімічним рядом напруг, укажіть, з розчинів яких солей нікель витіснятиме метал:

а) Zn(NO3)2;  б) Pb(NO3)2;  в) CuSO4;  г) Al2(SO4)3;  д) Cr2(SO4)3.

 1. Між якими взятими попарно металами і водними розчинами електролітів відбуватиметься хімічна реакція:

а) ртуть і бромоводнева кислота;  б) нікель і сульфат цинку;

в) магній і манган(ІІ)хлорид;  г) цинк і хром(ІІІ)сульфат;

д) свинець і нітрат олова(ІІ)?

 1. Пластинки алюмінію занурені в розчини солей:

а) кальцію хлориду;  б) магнію нітрату;  в) манган(ІІ)хлориду;

г) хрому(ІІІ)сульфат; д) нікелю(ІІ)сульфату.

У якому разі не відбувається хімічна реакція?

 1. Які з цих іонів проявляють тільки окислювальні властивості:

а) Сa+;  б) Cr3+;  в) Fe2+;  г) Fe3+;  д)  Mn2+?

 1. Які з цих іонів залежно від умов можуть проявляти властивості окисника або відновника:

а) Fe2+;  б) Na+;  в) Cr2+;  г) K+;  д)  Mn2+?

 1. У п’ять пробірок із соляною кислотою (1:2) вкинули кусочки таких металів:

а) кальцію;  б) магнію;  в) заліза;  г) міді;  д) срібла.

У яких пробірках не спостерігається виділення бульбашок водню?

 1. Вкинули кусочки нікелю у пробірки з розчинами:

а) міді сульфат;  б) срібла нітрату;  в) свинцю нітрату;

г) феруму(ІІ)сульфату; д) хлориду хрому(ІІІ).

У яких пробірках зміни не відбуваються?

 1. Який з металів найпоширеніший у природі:

а) залізо;  б) алюміній;  в) калій;  г) магній?

 1. Деякі важливі для техніки метали містяться в земній корі в сотих частках процента. Укажіть їх:

а) марганець;  б) натрій;  в) ванадій;  г) кальцій;  д) калій.

 1. Які з цих металів зустрічаються у природі як у вільному стані, так і у вигляді сполук:

а) мідь;  б) алюміній;  в) залізо;  г) ртуть;  д) натрій?

 1. Які з цих металів зустрічаються в природі тільки у вільному стані:

а) міль;  б) ртуть;  в) залізо;  г) золото;  д) платина?

 

Лужні метали

 1. До яких елементів належить група лужних металів:

а) s-елементи;  б) p-елементи;  в) f-елементи;  г) d-елементи?

 1. Яка з наведених електронних формул відповідає структурі атома натрію:

а) 1s22s22p63s2;   б) 1s22s1;   в) 1s22s22p63s1;   г) 1s22s22p63s23p1?

 1. На атом чи іон якого елемента не подібний за будовою електронної оболонки іон натрію:

а) Fe;  б) Ne0;  в) O2-;   г) Mg0;   д) Li+?

 1. На атом чи іон якого елемента подібний за будовою електронної оболонки іон натрію:

а) Mg2+;  б) F0;  в) Ne0;   г) Li+;   д) Be0?

 1. Які з наведених елементів входять до складу головної підгрупи І групи:

а) мідь;  б) літій;  в) срібло;  г) цезій;  д) золото?

 1. У якого з цих металів групи яскравіше виражено властивості металу:

а) мідь;  б) цезій;  в) францій;  г) натрій?

 1. Який тип зв’язку утворюють лужні метали у всіх своїх сполуках:

а) ковалентний полярний;  б) ковалентний неполярний;

в) іонний;   г) металічний?

 1. Характеризуючи елементи головної підгрупи І групи, учень сказав, що лужні метали мають такі загальні властивості:

а) низька температура плавлення;  б) невелика твердість;  в) свіжий розріз має сріблястий блиск;  г) лужні метали під час згоряння утворюють оксиди.

У якому пункті він допустив помилку?

 1. У полум’я пальника внесли сіль. При цьому з’явилося жовте забарвлення. Сіль якого металу досліджували:

а) натрію;  б) калію;  в) літію;  г) цезію?

 1. Якого забарвлення набуває полум’я при внесенні в нього солей калію:

а) жовтий;  б) фіолетовий;  в) блідо-фіолетовий;  г) карміново-червоний?

 1. Якого забарвлення набуває полум’я при внесенні в нього солей натрію:

а) оранжево-червоне;  б) фіолетове;  в) жовте;  г) блідо-фіолетове?

 1. З якими з наведених простих речовин лужні метали вступають у реакцію за звичайних умов:

а) вуглець;  б) водень;  в) азот;  г) кисень?

 1. За термохімічним рівнянням: 2Na + F2 = 2NaF + 1139 кДж підрахуйте, скільки теплоти виділиться при згорянні 23 г натрію:

а) 1139 кДж;  б) 569,5 кДж;  в) 2278 кДж;  г) 284,75 кДж.

 1. У результаті розчинення якої кількості натрію у воді виділиться такий самий об’єм водню, як під час взаємодії 14 г літію з водою:

а) 23 г;  б) 46г;  в) 2 моль;  г) 69 г;  д) 1,5 моль?

 1. У яких пропорціях прореагують без залишку натрій і сірка з утворенням сульфіду:

а) 46 г: 32 г;  б) 23 г; : 32 г;  в) 1 моль: 1 моль;  г) 2 моль: 1 моль;

д) 1 моль: 2 моль?

 1. Скільки треба взяти калію і хлору, щоб вони прореагували без залишку:

а) 1 моль: 1 моль;  б) 39 г: 22,4 л;   в) 2 моль: 22,4 л;   г) 78 г: 44,8 л;

д) 78 г: 1 моль?

 1. У якій з наведених речовин найвищий процентний вміст натрію:

а) натрію нітрат;  б) натрію хлорид;  в) натрію сульфат (безводний);

г) натрію карбонат (безводний)?

 1. У якому разі елементи підгрупи лужних матеріалів розміщено в послідовності, що відповідає електрохімічному ряду напруг металів:

а) Li, Cs, K, Na;   б) Li, K, Na, Cs;  в) Li, Na, K, Cs;   г)Cs, K, Na, Li?

 1. У яких процесах змінюється ступінь окислення натрію:

а) електроліз розплаву натрію гідроксиду;  б) взаємодія натрію гідроксиду із соляною кислотою;  в) взаємодія натрію гідроксиду з розчином купрум(ІІ)хлориду;г) прожарювання натрію гідрокарбонату?

 1. Які оксиди здатні утворювати лужні метали:

а) кислотні;  б) амфотерні;  в) основні;  г) несолетворні;  д) солетворні?

 1. Як змінюється розчинність гідроксидів лужних металів із зростанням порядкового номера металу:

а) значно зростає;  б) рівномірно спадає;  в) істотно не змінюється;

г) лише дещо зменшується?

 1. Укажіть гідроксид, який у водному розчині має найсильнішу лужну реакцію:

а) KOH;  б) LiOH;  в) CsOH;  г) NaOH.

 1. Який з цих газів не вступатиме в реакцію при пропусканні його крізь концентрований розчин калію гідроксиду:

а) хлороводень;  б) сульфур(IV)оксид;  в) карбон(IV)оксид;  г) кисень;  д) азот?

 1. Які з цих газів вступають у реакцію, якщо пропустити їх крізь розчин гідроксиду лужного металу:

а) HCl;  б) NH3;  в) SO2;  г) N2;  д) O2.

 1. Від яких з названих газів можна звільнити водень, маючи концентрований розчин натрію гідроксиду:

а) сірководень;  б) пара води;  в) аміак;  г) оксид вуглецю(ІІ);  д) оксид вуглецю(IV)?

 1. Від яких газів можна звільнити азот при пропусканні його крізь концентрований розчин калію гідроксиду:

а) CO2;  б) Cl2;  в) H2O(пара); г) NO; д) NH3?

 1. Які із сполук лужних металів найпоширеніші в природі:

а) сульфати;  б) хлориди;  в) сульфіди;  г) гідроксиди?

 1. Розповідаючи про поширення калію в природі, учень записав на дошці формулу: KCl . MgCl2 . 6H2 Якому мінералу відповідає ця формула:

а) карналіт;  б) каїніт;  в) сильвініт;  г) поташ?

 1. За наведеними формулами вкажіть склад карналіту:

а) KCl . Mg SO4 . 6H2O;  б) KCl . NaCl;

в) KCl . MgCl2 . 6H2O; г) KCl.

 1. Укажіть основний промисловий спосіб добування лужних металів:

а) електроліз розчинів солей; б) відновлення оксидів коксом;

в) електроліз розплавів солей; г) відновлення металів алюмінієм

( алюмотермія).

 1. Які з наведених солей лужних металів гідролізуються:

а) KNO3;  б) Na2CO3;  в) LiCl;  г) Na2S;  д) K2S O4?

 1. Які з наведених солей лужних металів гідролізуються:

а) натрію сульфід;  б) калію хлорид;  в) карбонат калію;  г) натрію фосфат;  д) натрію нітрат?

 1. Які з наведених солей лужних металів при гідролізі мають лужну реакцію середовища:

а) KClO4;  б) Na2SO4;  в) NaNO2;  г) Na2Si O3;  д) NaCl?

 1. Яка формула питної соди:

а) Na2CO3;  б) Na2CO3 . 10 H2O;  в) NaHCO3;  г) K2CO3?

КАЛЬЦІЙ. КАЛЬЦІЮ ОКСИД. КАЛЬЦІЮ ГІДРОКСИД. КАЛЬЦІЙ В ПРИРОДІ,ЙОГО СПОЛУКИ І ЗАСТОСУВАННЯ.

 1. Атом кальцію,віддаючи із зовнішнього шару валентні електрони,перетворюється в іон,електронну формулу якого можна записати так: 1s22s22p63s23p6. Іон якого елемента за будовою не подібний на іон кальцію:

а) K+; б)P3-; в)Cl; г)Al3+; д)Mg2+ ?

 1. Який атом або іон за будовою подібний кальцію іон:

а) Al3+; б)Ar0; в)K0; г)S0; д) Cl?

 1. Складаючи електронні формули елементів головної підгрупи ІІ групи,учень допустив помилки. Знайдіть їх:

а)1s22s22p63s2; б)1s22s22p63s23p63d2;

в)1s22s22p63s23p64s2 г) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2;

д)1s22s22p63s23p44s2.

 1. У який колір забарвлює кальцій і його леткі солі полум’я газового пальника:

а) жовтий; б) цегляно-червоний; в) зеленувато-жовтий; г) карміново-червоний?

 1. Кальцій реагує з водою так само енергійно,як і лужні метали. Яка це реакція:

а) обміну; б) екзотермічна; в)зворотна; г) окислювально-відновна; д) ендотермічна?

 1. У яких процесах відбувається зміна ступеня окиснення кальцію:

а) термічний розклад кальцію карбонату; б) взаємодія кальцію оксиду з водою; в)взаємодія кальцію з водою; г)нагрівання розчину кальцію гідрокарбонату ; д) горіння кальцію в кисні?

 1. У якій з реакцій,схеми яких наведено,не змінюється ступінь окислення кальцію:

а) CaO+ SiO2     ; б)Ca + Cl2    ; в)Ca + H2O    ;

г)Ca + HNO3     ; д) CaCO3 + CO2 + H2O    ?

 1. Скільки треба грамів карбонату кальцію, щоб добути 224 г негашеного вапна:

а) 200 г; б) 4 моль; в) 100г; г) 400 г; д) 50 г?

 1. Скільки треба води для перетворення 112 г кальцію оксиду в кальцій гідроксид:

а) 1 моль;  б) 36 г; в) 2 моль;  г) 18 г; д) 54 г?

 1. Від яких газів можна звільнити кисень, пропускаючи його крізь трубку,наповнену кальцій оксидом:

а) оксид вуглецю(IV); б) вода (пара); в) оксид вуглецю (ІІ);

г) аміак; д) азот?

 1. З якими сполуками вступатиме в реакцію кальцію оксид за відповідних умов:

а) KCl; б) NaOH; в) H2O; г) SiO2; д) N2?

 1. З якими сполуками кальцію оксид не вступає в реакцію:

а) соляна кислота; б) оксид сірки (VI ); в) кисень; г) калію гідроксид;

д) оксид вуглецю(IV)?

 1. Які з наведених назв можна вживати для кальцію оксиду:

а) негашене вапно; б) вапняна вода; в) гашене вапно; г) палене вапно; д)натронне вапно?

 1. До якого типу систем належить концентрований розчин кальцію гідроксиду:

а) суспензія; б) емульсія; в) справжній розчин; г) колоїдний розчин?

 1. Для реакції з водою використано 28 г кальцію оксиду. Вкажіть кількість кальцію гідроксиду,добутого в результаті реакції:

а) 76 г; б) 37 г; в) 1 моль; г) 2 моль; д) о,5 моль.

 1. З якими речовинами реагує кальцію гідроксид не вступає в реакцію:

а) CO2; б)CuO; в)SO3; г)MgO; д)HCl?

 1. З якими речовинами реагує кальцію гідроксид:

а) натрію оксид; б) оксид кремнію (IV); в) оксид заліза(ІІ); г) сірчана кислота; д) сірка?

 1. Як змінюється розчинність кальцію гідроксиду з підвищенням температури:

а) дещо збільшується; б) зменшується; в) істотно не змінюється; г) значно збільшується?

 1. Відкрита банка з-під вапняної води покрилась із середини білим нальотом. Його треба видалити. Що ви для цього застосуєте:

а)  розчин соляної кислоти; б) воду; в) розчин аміаку; г) розчин сірчаної кислоти?

 1. За допомогою скляної трубки видихають вуглекислий газ у розчини:

а)NaOH; б)KOH; в)LiOH; г)Ba(OH)2 д)Ca(OH)2.

У якому разі спостерігатимуться зміни?

 1. Укажіть рівняння реакції,яким можна виразити хімізм процесу «тужавіння» суміші гідроксиду кальцію,піску і води,що застосовується в будівництві:

а) CaO + H2O = Ca(OH)2;

б) Ca(HCO3)2 =CaCO3 + H2O + CO2   ;

в) Ca(HCO)2 + CO2 = CaCO3     + H2O ;

г) CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2 .

 1. Який гідроксид є найсильнішою основою:

а) Ba(OH)2; б) Ca(OH)2; в) KOH; г) FrOH?

 1. Скільки калію карбонату має вступити в реакцію з «вапняним молоком», щоб утворилося 28 г гідроксиду калію:

а) 138 г; б) 69 г; в) 34,5 г; г) 1 моль; д)0,25 моль?

 1. Укажіть нерозчинні солі кальцію:

а) фосфат; б) нітрат; в) карбонат; г) ацетат; д) хлорид.

 1. Які з попарно наведених іонів не можуть одночасно міститися в розчинах у значних концентраціях:

а) Ca2+ i NO3; б) Ca2+ i H2PO4; в) Ca2+ i HCO3 ;

г) Ca2+ i CO32- ; д) Ca2+ i PO43-?

 1. Які з попарно наведених іонів не можуть одночасно міститися в розчинах у значних концентраціях:

а) Ca2+ i Cl; б) Ca2+ i PO43- ; в) Ca2+ i  CO32- ;

г) Ca2+ i  SO42- ; д) Ca2+ i  NO3?

 1. Скільки кальцію карбонату можна добути, нагріваючи 81 г кальцію гідрокарбонату:

а)100 г; б) 50 г; в) 1 моль; г) 2 моль;  д) 0,5 моль?

 1. Укажіть рівняння реакції, за допомогою якого можна виразити хімізм процесу «тужавіння» напівводяного гіпсу в суміші з водою:

а) 2CaSO4 . 2H2O = (CaSO4)2 . H2O + 3H2O;

б) CaSO4 + 2H2O = CaSO4+ 2H2O;

в) CaSO4 . 2H2O = CaSO4+ 2H2O;

г) (CaSO4)2 . H2O + 3H2O = 2CaSO4 . 2H2O

 1. Як змінюється розчинність гіпсу при температурі, вищій за 60оС:

а) зростає; б) зменшується; в) не змінюється; г) дещо зростає?

 1. Якими сполуками можна користуватися в лабораторній практиці як осушувачами:

а) кальцит; б) доломіт; в) магнезит; г) мармур; д) ангідрит.

Яким з них відповідає формула CaCO3?

 1. Одна з найпоширеніших сполук кальцію– гіпс. Укажіть його формулу:

а) CaSO4 . 2H2O; б) CaCO3; в) CaCO3 . MgCO3

 1. Хімічний склад деяких природних сполук кальцію виражається формулами:

а) CaCO3 . MgCO3; б) CaF2;  в) CaCO3; г) CaSO4 . 2H2O.

Укажіть серед них доломіт.

 1. Який з наведених мінералів є сировиною для добування оксиду кальцію в промисловості:

а) CaF2; б) CaCO3; в) CaSO4; г) Ca ( NO3)2?

 1. Яку сполуку кальцію використовують для виготовлення фарб і у виробництві гуми:

а) крейда; б) нітрат кальцію; в) вапняне молоко; г) негашене вапно?

 1. Якою з наведених сполук кальцію ви скористаєтеся для зниження кислотності грунтів і покращення їх структури:

а) кристалогідрат сульфату кальцію; б) промислові відходи, що містять вапно; в) кристалогідрат хлориду кальцію; г) фтори кальцію; д) вапняк?

 1. Учню запропоновано скласти схему застосування сполук кальцію. Яку із сполук кальцію він має записати в прямокутник такої схеми:

Зниження кислотності грунтів

Оксид вуглецю (IV)
Флюси                                                              Цемент

а) гіпс; б) крейда; в) вапняк; г) негашене вапно?

 1. Яка сировина використовується як електроліт для добування кальцію електролізом:

а) апатит Ca3(PO4)2 . CaF2; б) плавиковий шпат CaF2; в) норвезька селітра Ca ( NO3)2; г) розплав 3 вагових частин CaCl2 і 1 вагової частини  CaF2

ТВЕРДІСТЬ ВОДИ І СПОСОБИ ЇЇ УСУНЕННЯ

 1. У лабораторії для хімічного аналізу взяли воду:

а)  річкову;    б) морську;    в)колодязну;   г) озерну. Яка вода, на вашу думку, найтвердіша?

 1. Укажіть м’яку воду:

а)  річкова;    б) дощова;    в) озерна;   г) колодязна;   д) дистильована.

 1. Які з наведених іонів зумовлюють не карбонатну постійну твердість води:

а) Cl ;   б) Ca2+;   в) SO42- ;   г) Na+ ;   д) HCO3?

 1. Які з наведених іонів зумовлюють тимчасову (карбонатну) твердість води:

а)  Ca2+;   б) Fe3+ ;  в)  HCO3 ;   г)  SO42- ;   д) Cl?

 1. Тверда вода потребує підвищених  витрат мила. Різні види мила – це натрієві (або калієві) солі органічних кислот, аніони яких утворюють з катіонами кальцію і магнію нерозчинні солі. На утворення останніх і витрачається марно мило. За допомогою яких хімічних рівнянь можна виразити цей процес:

а) Ca2+ + 2C17H35COO = (C17H35COO)2Ca;

б) Ca2+ + HCO3 + OH = CaCO3     + H2O;

в) Ca(HCO3)2 =CaCO3     + CO2 + H2O;

г) CaZ2 + 2Na+ = 2NaZ + Ca2+;

д) Mg2+ + 2R = MgR2?

 1. Під час кип’ятіння твердої води бікарбонати розкладаються, утворюючи нерозчинні карбонати, які випадають в осад. Загальна твердість при цьому зменшується на величину карбонатної твердості. За допомогою якого рівняння реакції можна виразити цей процес:

а) Mg2+ + CO32- = Mg CO3    ;

б) Ca2+ + HCO3 + OH = CaCO3     + H2O;

в) Ca2+ + CO32- =CaCO;

г) 2Mg2+ + 2HCO3 + 2OH= (MgOH)2CO3 +CO2 + H2O.

 1. Твердість можна усунути, добавивши вапняного молока. За допомогою якого з наведених хімічних рівнянь можна виразити цей процес:

а) Mg2+ + 2CO3 = Mg CO3     + H2O + CO2;

б) CaSO4 + Na2CO3  = CaCO3 + Na2SO4;

в) Ca2+ + 2HCO3 =Ca(HCO3)2;

г) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CO3     + 2H2O? 

 1. У лабораторії є такі речовини:

а)  карбонат натрію; б) карбонат кальцію;    в) зневоднений сульфат натрію;   г) сульфат кальцію.

Якою з них ви скористаєтеся для добування штучної твердої води з постійною твердістю?

 1. Яким з наведених реактивів слід скористатися для усунення не карбонатної твердості:

а) гідроксид кальцію; б) карбонат натрію ; в) хлорид магнію;                г) хлорид натрію;  д)сульфат кальцію?

 1. Маємо такі речовини:

а) Ca(OH)2;  б) Na2CO3;  в) K2CO3;  г) NaOH;  д) Na3PO4.

Які з них треба використати для усунення карбонатної твердості води?

 1. Яку з наведених речовин не можна використати для усунення тимчасової твердості води:

а) сода;  б) хлорид кальцію;  в) гідроксид натрію;  г) гідроксид кальцію;  д) фосфат натрію?

 1. Останнім часом для пом’якшення води широко використовують іоніти. Від яких наведених іонів можна звільнити воду, використавши катіоніт у K+ – формі:

а) Ca2+;  б) HCO3;  в) SO42-;  г) CO32-;  д) Mg2+?

 1. Якими з наведених іонітів ви скористаєтеся, щоб усунути постійну твердість:

а) катіоніт у H+– формі;  б) катіоніт у Ca2+;  в) аніоніт у SO42—формі;

г) аніоніт у  Cl– формі;  д) катіоніт у Mg2+– формі?

 1. Колонка заповнена іонітом у Cl- формі. Які з іонів затримуватимуться в ній:

а) SO42-;   б) HCO3;  в) Ca2+;  г) Cl;  д) Mg2+?

АЛЮМІНІЙ. АЛЮМІНІЮ ОКСИД І ГІДРОКСИД

 1. Яка з наведених електронних формул відповідає алюмінію в нормальному стані:

а)1s22s22p63s1;  б)1s22s22p1;  в)1s22s22p63s23p1;

г) 1s22s22p63s23p3;  д)1s22s22p63s23p2.

 1. Електронна формула іона алюмінію записується так: 1s22s22p6. На атом чи іон якого елемента він не подібний за будовою:

а) Na0;   б) Mg2+;  в) Si4+;  г) P0;  д) Cl?

 1. На атом чи іон якого елемента подібний за будовою іон алюмінію:

а) Mg2+;  б) Cl;  в) P3-;  г) S2-;  д) Na+?

 1. Який ступінь окиснення має алюміній в усіх своїх сполуках:

а) +1;  б) +2;  в) +3;  г) 0?

 1. Якої кількості хлору достатньо для добування 1 моль хлориду алюмінію:

а) 71г;  б) 1моль;  в) 33,6л;  г) 1,5моль;  д) 106,5г?

 1. У яких пропорціях прореагують без залишку алюміній і сірка з утворенням сульфіду алюмінію:

а) 27:32;  б) 54:48;  в)27:95;  г) 27:48?

 1. Якого з наведених металів треба взяти менше за масою,щоб витіснити із соляної кислоти 1 моль водню (н. у.):

а) натрій;  б) кальцій;  в) калій;  г) алюміній?

 1. Скільки алюмінію реагує з розведеною сірчаною кислотою, якщо при цьому виділяється 22,4 л водню ( н. у.):

а) 1 моль;  б) 27 г;  в) 54 г;  г)18 г?

 1. Який з наведених оксидів можна відновлювати алюмінотермічним способом:

а) кальцію оксид;  б) оксид хрому (ІІІ);  в) оксид заліза(ІІІ);  г) магнію оксид;  д) барію оксид?

 1. Який з цих металів можна добути алюмінотермічним способом:

а) марганець;  б) калій;  в) натрій;  г) хром;  д) літій?

 1. Скільки заліза утворюється при відновленні 16 г оксиду заліза(ІІІ) потрібною кількістю алюмінію:

а) 56 г;  б) 2 моль;  в) 11,2 г;  г) 5,6 г;  д) 0,2 моль?

 1. Скільки хрому утворюється при відновленні 15,2 г оксиду хрому (ІІІ) необхідною кількістю алюмінію:

а) 10,4 г;  б) 52 г;  в) 0,1 моль;  г) 2 моль;  д) 0,2 моль?

 1. Скільки алюмінію вступає в реакцію при добуванні 1 моль марганцю(IV) алюмінотермічним способом:

а) 1 моль;  б) 27 г;  в) 54 г;  г) 36 г?

 1. Алюміній, залишений на повітрі, покривається щільною оксидною плівкою, яка перешкоджає дальшому його окисленню. Який оксид утворюється при цьому:

а) основний;  б) кислотний;  в) амфотерний;  г) несолетворний;  д) солетворний?

 1. У якому разі реакція не відбуватиметься:

а) Al + HCl(конц.)        ;  б) Al + HNO3(конц.)        ;

в) Al + H2O     ;  г) Al + H2SO4(розв.)       ;     д) MgCl2 + Al    ?

 1. Користуючись наведеними схемами, укажіть, в яких випадках не змінюватиметься ступінь окислення алюмінію:

а) Fe2O3 + Al    ;  б) Al + HCl    ;  в) Al(OH)3 + NaOH    ;

г) Al2(SO4)3 + BaCl2    ;  д) Al + CuSO4      .

 1. Укажіть схеми рівнянь реакцій, в яких змінюватиметься ступінь окислення алюмінію:

а) Al + Fe SO4       ;  б) Al2(SO4)3 + BaCl2      ;

в) AlCl3 + NaOH    ; г) Al2(OH)3 + HCl    ;  д) MnO2 + Al.     .

 1. Пластинку алюмінію занурено в розчини однакової концентрації наведених солей. Виходячи з місця алюмінію в електрохімічному ряді напруг, визначте, в яких випадках відбуватиметься реакція:

а) хлорид кальцію;  б) нітрат калію;  в) хлорид магнію;  г) сульфат цинку;  д) хлорид заліза(ІІ).

 1. Враховуючи місце алюмінію в електрохімічному ряді напруг, укажіть, в якому разі реакція не відбуватиметься:

а) CuSO4 + Al    ; б) ZnCl2 + Al    ;

в) Mg(NO3)2 + Al    ;  г) FeSO4 + Al    .

 1. Які властивості алюмінію дають змогу широко використовувати його в електротехніці:

а) металічний блиск;  б) легкість;  в) корозійна стійкість;

г) висока електропровідність;  д) ковкість?

 1. Які властивості алюмінію дають змогу виготовляти з нього різноманітний кухонний посуд:

а) висока електропровідність; б) ковкість, тягучість; в) висока теплопровідність; г) легкість, міцність; д) здатність протистояти дії холодної й киплячої води, не отруйність його сполук, що утворюються в незначних кількостях під час варіння їжі?

 1. Які властивості сплавів на основі алюмінію зумовлюють їх застосування в будівництві та в авто- і літакобудуванні:

а) міцність;  б) корозійна стійкість;  в) легкість;  г) ковкість; д) теплопровідність?

 1. Завдяки якій властивості алюмінію( корунд) оксид застосовують для виготовлення абразивних матеріалів:

а) тугоплавкість;  б) висока твердість;  в) нерозчинність у воді;             г) електропровідність?

 1. Які з наведених гідроксидів мають властивість утворювати основні солі:

а) калію гідроксид;  б) кальцію гідроксид;  в) алюмінію гідроксид;  г) літію гідроксид;  д) натрію гідроксид?

 1. У якому випадку реакція не відбуватиметься:

а) Al + HNO3(конц.)       ;  б) Al(OH)3 + NaOH          ;

в) Al(OH)2 + HCl     ;  г) Al(OH)2Cl + HNO3       ;    

д)  Al + LiCl     ?

 1. У яких співвідношеннях слід узяти алюмінію гідроксид і соляну кислоту, щоб добути алюмінію дигідроксохлорид:

а) 1 моль: 1 моль;  б) 1 моль: 2 моль;

в) 2 моль: 1 моль;  г) 1 моль: 3 моль?

 1. Яка сіль утвориться при взаємодії 3 моль сірчаної кислоти з 2 моль алюмінію гідроксиду:

а) кисла;  б) середня;  в) основна;  г) кристалогідрат?

 1. У якому разі утвориться алюмінію гідрокосульфат:

а) H2SO4  + Al(OH)3       ;  б) 2Al(OH)3 + 3H2SO4         ;

в) Al(OH)3 + 2H2SO4     ;  г) 2Al(OH)3 + H2SO4       ;

 1. У якому випадку прореагують без залишку з утворенням середньої солі алюмінію гідроксид і азотна кислота в співвідношеннях:

а) 1 моль: 2 моль;  б) 2 моль: 3 моль;

в) 1 моль: 3 моль;  г) 3 моль: 1 моль?

 1. До природних сполук алюмінію належить:

а) польовий шпат;  б) глина;  в) боксит;  г) корунд.

Якому з наведених мінералів відповідає формула:

Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O?

 1. Укажіть формулу бокситу:

а) K2O . Al2O3 . 6SiO2;   б) AlF3 . 3NaF;

в) Al2O3 . 3SiO2;   г) Al2O3 . 3SiO2 . 2H2O.

 1. Якими з цих речовин ви скористаєтеся для доведення амфотерності алюмінію гідроксиду:

а) HCl;   б) H2S;   в) H3PO4;  г) NaOH;  д) Cu(OH)2?

 1. Якими з наведених попарно речовинами треба подіяти на алюмінію гідроксид, щоб переконатися в його амфотерності:

а) HCl i Fe(OH)3;  б) HNO3 i Cu(NO3)2;

в) NaOH i H2S; г) HNO3 i KOH;   д) H2SO4 i NaOH?

 1. Який з розчинів треба взяти для повного розчинення 0,1 моль Al(OH)3:

а) 1 л 0,3 М розчину соляної кислоти;  б) 1 л 0,3 М розчину сірчаної кислоти; в) 1 л 0,5 М розчину калію гідроксиду; г) 3 л 0,1 М розчину натрію гідроксиду?

 1. Сіль алюмінію нерозчинна у воді:

а) хлорид;  б) сульфат;  в) фосфат;  г) нітрат;  д) силікат?

 1. Серед наведених солей алюмінію вкажіть подвійну:

а) Al(OH)SO4;  б) Al2(SO4)3;  в) Al(OH)2Cl;  г) KAl(SO4)2.

 1. Розчин якої солі не можна кип’ятити в алюмінієвій посудині:

а) Na2SO4;  б) NaCl;  в) K2CO3;  г) KNO3; д) NaHCO3?

 1. Розчини яких солей змінюють забарвлення синього лакмусового папірця:

а) KHCO3;  б) Cа(NO3)2;  в) Al2(SO4)3;  г) SrCl2;  д)  Na2СO3?

ФЕРУМ. ФЕРУМ ОКСИДИ ТА ГІДРОКСИДИ. СОЛІ ФЕРУМА

 1. З якими з наведених речовин ферум при звичайній температурі не взаємодіє:

а) сухий кисень;  б) вода, позбавлена кисню;  в) розведена сірчана кислота;  г) розведена соляна кислота;  д) вода, що містить розчинений кисень?

 1. Які кислоти при звичайній температурі не діють на ферум:

а) HCl(розв.);  б) H2SO4(розв.);   в) HCl(конц.);

г) H2SO4(конц.);  д) HNO3(конц.)?

 1. За поданими схемами зробіть висновок: в якому разі ферум переходить в іон Fe3+:

а) Fe + CuSO4        ;   б) Fe + H2SO4(розв.)         ;

в) Fe + H2O + O2    ;  г) Fe + HCl(розв.)       ?

 1. Залізний цвях опустили в розчини таких солей:

а) сульфат міді(ІІ);  б) хлорид цинку;  в) сульфат нікелю(ІІ);  г) хлорид амонію;  д) хлорид олова(ІІ).

У яких випадках реакція не відбувається?

 1. Які процеси відбуватимуться за звичайних умов:

а) Fe + S     ;  б) Fe + O2         ;    в) Fe + HCl(конц.)      ;

г) Fe + C    ;   д) Fe + CuSO4        ?

 1. За наведеними схемами визначте, які реакції не можливі:

а) FeSO4 + Al    ;   б) Mg + FeSO4      ;    в) Fe + CuCl2      ;

г) Fe + Mg SO4       ;  д) Cu + FeSO4      .

 1. Іон якого металу відновлюється першим під час електролізу:

а) Sn2+;  б)  Fe2+;  в) Zn2+;  г) Ni2+?

 1. Залізо згоряє в кисні, розкидаючи іскри – розжарені крапельки залізної окалини. Укажіть її склад:

а) FeO;   б)  Fe2O3 ;    в) Fe3O4;  г) 2Fe2O3 . n  H2O.

 1. Серед наведених схем реакцій укажіть ті, в яких здійснюється перехід Fe3 Fe2+ :

а) FeO+ HNO3    Fe (NO3)3 + NO + H2O;

б) FeCl3 + Fe     FeCl2;   

в) FeCl3 + KI        FeCl2 + FeCl + I2;

г) FeCl3 + NaOH     Fe(OH)3 + NaCl;

д) Fe2O3 + Na2CO3         NaFeO2  + CO2 .

 1. Які із схем відображають окислювально-відновні процеси:

а) FeO+ HNO3     Fe (NO3)3 + NO + H2O;

б) FeO + H2SO4     FeSO4 + H2O;   

в) Fe(OH)2 + O2 + H2O      Fe(OH)3;

г) FeCl3 + KSCN     Fe(SCN)3 + KCl;

д) Fe2O3 + Na2CO3         NaFeO2  + CO2 .

 1. У яких рівняннях реакцій ферум(атом чи іон) діє як відновник:

а) 2Fe Cl3+ HNO3 = 2Fe Cl2 + 2KCl + I2;

б) Fe(OH)2 + 2HCl = 2Fe Cl2 + 2 H2O ;   

в) Fe + NiCl2 = 2Fe Cl2 + Ni;

г)  Al +FeCl3 =Fe + AlCl3 ;

д) 2Fe + 3Cl2 = 2Fe Cl3 .

 1. Укажіть рівняння реакцій, в яких іон заліза змінює свій ступінь окислення:

а) Fe2O3+ CO     Fe O + C2O;

б) Fe2O3 + Na2CO3      NaFeO2  + CO2;   

в) NaFeO2 + H2O      Fe2O3 + NaOH;

г) Fe2O3        Fe3O+ O2 ;

д) Fe2O3 + HCl       FeCl3+ H2O .

 1. Скільки феруму відновилося воднем, якщо на це витрачено 16 г оксиду заліза(ІІІ) (Вихід становить 90%):

а) 11,2 г;  б) 5,6 г;  в) 10,08 г;  г) 112 г?

 1. Процес відновлення залізної окалини способом алюмінотерапії виражається таким рівнянням:

8Al + 3Fe3O4 = 9Fe + 4Al2O3 + 3241кДж.

Скільки теплоти  виділяється внаслідок відновлення 1 моль феруму:

а) 1620,5 кДж;  б) 369,1 кДж;   в) 405,1 кДж;  г) 1080,3 кДж?

 1. У яких співвідношеннях слід взяти гідроксид заліза(ІІ) і соляну кислоту, щоб добути гідроксохлорид заліза:

а) 1 моль: 1 моль;  б) 1 моль: 2 моль;   в) 2 моль: 1 моль;

г) 2 моль: 3 моль?

 1. До якого типу солей належить гідроксохлорид заліза(ІІ):

а) середня;  б) кисла;   в) основна;  г) подвійна?

 1. У присутності яких речовин можна зберігати гідроксид заліза(ІІІ):

а) оксид вуглецю(IV);  б) водяна пара;  в) сірководень;  г) водень;  д) оксид сірки (IV)?

 1. Укажіть солі заліза, які практично не розчиняються у воді:

а) Fe2SO3;   б) Fe3PO4;   в) FeCl3;   г) FeSO4;  д) Fe2(SO4)3.

 1. Яка з речовин відновлюється на катоді під час електролізу водного розчину хлориду заліза(ІІІ) (обидва електроди виготовлено з графіту):

а) залізо;  б) кисень;  в) хлор;  г) гідроксид заліза(ІІІ)?

 1. Які з наведених солей не утворюють іона заліза при електролітичній дисоціації їх водних розчинів:

а) FeCl2;   б) (NH4)Fe(SO4)2 . 12H2O;   в)K4[Fe(CN)6];

г) KFe(SO4)2;    д) K3[Fe(CN)6]?

 1. Укажіть солі заліза, які у водному розчині слабо гідролізуються:

а) хлорид заліза(ІІ);  б) сульфат заліза(ІІ);  в) сульфід заліза(ІІІ);  г) сульфат заліза(ІІІ);  д) силікат заліза(ІІІ).

 1. Які з наведених солей заліза у водному розчині повністю гідролізуються:

а) Fe(NO3)3;   б) Fe2(SO3)3;  в) FeCl3;  г) FeCr4;   д) Fe2(SO4)3?

 1. Треба довести, що в розчині міститься іон Fe3+. Які реактиви для цього слід взяти:

а) NH4SCN;   б) K3[Fe(CN)6];  в) K4[Fe(CN)6];

г) NaOH;   д) Na2S?

 1. Склад основних мінералів феруму можна подати так:

а) Fe3O4;   б) Fe2O3;   в) 2Fe2O3 3H2O ;  г) FeS2.

Укажіть серед них бурий залізняк.

 1. Користуючись умовою попередньої задачі, вкажіть червоний залізняк.
 2. Основними мінералами, що містять залізо,є:

а) магнітний залізняк;  б) червоний залізняк;  в) бурий залізняк;

г) залізний колчедан, або пірит.

Який з них має склад Fe3O4?

 1. Які з наведених металів піддаються корозії під дією навколишнього середовища:

а) залізо;   б) нікель;  в) мідь;  г) золото;  д) срібло?

 1. Які з наведених складових частин атмосфери збільшують корозію заліза:

а) водень;  б) кисень;  в) азот;  г) пара води; д) оксид вуглецю(ІІ)?

 1. Які з металів легко руйнуються під дією навколишнього середовища:

а) цинк;  б) мідь;  в) залізо;  г) алюміній;  д) срібло?

 1. Деякі метали під дією навколишнього середовища утворюють на поверхні щільну оксидну плівку, яка захищає їх від дальшої корозії. Вкажіть ці метали:

а) цинк;  б) свинець;  в) золото;  г) алюміній;  д) залізо.

 1. Які метали, стискаючись із залізною пластинкою, різко посилюють корозію заліза:

а) цинк;  б) свинець;  в) алюміній;  г) мідь;  д) магній?

 1. Які метали, стискаючись із залізною пластинкою, різко послаблюють корозію заліза:

а) магній;  б) алюміній;  в) свинець;  г) мідь;  д) срібло?

 1. Укажіть найважливіші умови, які перешкоджають електрохімічній корозії:

а) наявність у металі домішок, менш активних, ніж метал;

б) вологість поверхні металу; в) чистота поверхні металу, відсутність домішок менш активних металів;  г) захист поверхні металу від контакту з атмосферою;  д) наявність у повітрі вуглекислого газу та інших речовин, які, розчиняючись у воді, утворюють електроліт.

 

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(1 оцінка. Рейтинг публікації: 5 из 5)
ВАС ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗАЦІКАВІТИ:
«Мрії народжуються в дитинстві» (75-річчю з Дня народження Володимира Писаренка), для учнів 7-11 класів «Мрії народжуються в дитинстві» (75-річчю з Дня народження Володимира Писаренка), для учнів 7-11 класів Автор: учитель української мови та літератури Каленіченко Інна Миколаївна Даний урок допомагає...
Вірш з української літератури для 10-х та 11-х класів. Вірш з української літератури для 10-х та 11-х класів. Автор: Голова наукового товариства курсантів, студентів та слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Южека Роман Серг...
Програма елективного курсу. Елективний курс “Здоров’я людини та органічна хімія” Даний курс призначений для учнів 10-11-го класу, може бути використаний при роботі в хіміко-біологічних класах.... Програма елективного курсу. Елективний курс “Здоров'я людини та органічна хімія” Даний курс призначений для учнів 10-11-го класу, може бути використаний при роботі в хіміко-біологічних класах. Автор:...
620

Відгуки та пропозиції

Швидкий вхід з допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарів

 1. Вчитель зібрав і оприлюднив багатющий матеріал, який передбачає перевірку не тільки теоретичних, а й практичних умінь і навичок унів. Думаю, що цей матеріал стане в нагоді вчителям хімії

 2. Дидактичний матеріал, вважаю, знахідкою для учителів хімії. Тестові завдання розроблені для кожної теми, підібрані так, що їх можна застосувати для фронтальної, групової та індивідуальної роботи з учнями; для закріплення вивченого матеріалу. Та, звісно, в якості підготовки до ЗНО.