Особливості вивчення зарубіжної літератури в 5 – 6 класах

У роботі розглядаються методи, прийоми, етапи вивчення художнього твору, різні види його аналізу, подаються розробки уроків. Користуючись представленими матеріалами, можна в цікавій і доступній формі провести уроки.

При складанні конспектів уроків враховувались питання побудови уроку, щоб це було цікаво і корисно для учнів, застосування оптимальних сучасних методів і технологій.

Запропоновані типи уроків, форми роботи з учнями на уроці, використані прийоми та методи, застосовані технології дають можливість формувати і розвивати уміння і навички учнів, враховуючи їхні вікові особливості, формувати життєво необхідні компетенції учнів.

ВСТУП

Саме світова література є найважливішим засобом прилучення особистості до витоків національної духовності, культурних надбань народів світу.

Лише на основі формування в учнів бажання читати, допитливості, образного мислення, здатності глибоко сприймати і розуміти художній твір, відчувати радощі і прикрощі, що їх переживають літературні герої, вміння емоційно відгукуватися на прочитане можливе гуманістичне, громадянське, моральне виховання, потреба якого викликана самим життям.

А це найважливіші орієнтири літературної освіти. Їх реалізація залежить від того, яким чином здійснюється освітній літературний процес. Способи вивчення художнього твору, методи і прийоми тісно пов’язані між собою.

Світова література розкриває духовний світ людей різних націй і завдання вчителя – ознайомити учнів з загальнолюдськими духовними ідеалами – ідеалами добра, правди, совісті, милосердя. Необхідно вміти виділяти найважливіше, що має бути на уроці.

На першому уроці в 5 – му класі вчитель знайомить учнів з новим предметом, з його особливостями і тими завданнями, які він ставить перед учнями.

Варіантом уроку може бути такий. У класі – букети осінніх квітів, магнітофон, ілюстрації до творів світової літератури.

Тихо звучить “Осіння пісня” із циклу П. І. Чайковського “Пори року”. На фоні музики – роздумливі слова вчителя: “Щоразу, коли на землю приходить осінь, учні йдуть у Країну знань. Серед стежок, що ведуть до її світлих горизонтів, особливу роль відіграє та, яку відкриває вам світова література. Багато народів живе на нашій прекрасній планеті. Одні з них – за далекими горами і морями, інші – наші сусіди. Між ними не завжди були гарні відносини. Часто виникали війни, тривали недовіра і ворожнеча. А світова література – як віконце, що веде у світ усіх народів на Землі. У ньому – добро і мудрість кожного народу, а ще – довір’я, дружба і взаємоповага. Світова література показує нам, що прагнення до правди, добра і щастя – єдине для всіх народів, прилучає до духовної культури людства, об’єднує народи, робить їх побратимами, пробуджує радість пізнання людини і розуміння загальнолюдських цінностей життя.”

Далі вчитель запитує, які книги зарубіжних авторів учні читали. Діти пригадують імена героїв, серед ілюстрацій знаходять відомих персонажів, розказують про своє ставлення до них.

Після цього учні читають текст звернення авторів підручника до п’ятикласників та відповідають на запитання вчителя.

І. ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ “УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ”

Вивчення цієї теми слід починати з короткого вступного слова.

Всі народи світу задовго до появи писемності створювали художні твори. Вони передавалися від людини до людини усно. Кожний, хто розповідав такий твір, виступав як оповідач і як співавтор, часто вносячи в оповідь певні зміни.

Учні повинні засвоїти те, що, прагнучи пізнати світ, люди втілювали свої уявлення в образи міфів, казок, легенд, прислів’їв і приказок.

КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Казка – один з найпоширеніших жанрів народної творчості, з яким діти знайомі з раннього дитинства.

Виходячи з того, що п’ятикласники вже опрацювали дану тему на уроках української літератури, вчитель розпочинає з бесіди про відомі учням казки і казкових героїв. Така актуалізація знань дітей допомагає націлити школярів на роздуми про народну творчість. Підсумовуючи бесіду, вчитель обов’язково зазначає, що в казках усіх народів є багато спільного, вони несуть у собі національні риси народу, відображають особливості його побуту і життя.

Спільним для казок усіх народів є гра фантазії, а казкар ніколи не домагається, щоб його розповідь приймали за дійсність. Події, про які розповідається у казках, доля казкових героїв – завжди повчальні.

Вчитель обов’язково повинен вміти розказати казку.

Казку Пані Метелиця вчитель розповідає неквапливо, роздумливо, з дотриманням емоційно виразних пауз.

Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них, падчірка, була гарна й роботяща, а друга, рідна, гидка й лінива. ( Виразна пауза. ) Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка й лінива…

Якщо її саме розказати, а не прочитати, це дасть більший ефект. Прослухавши казку, діти відповідають на запитання. Домашнє завдання – навчитися виразно читати казку.

На завершальному етапі роботи над казкою бажано провести урок розвитку мовлення.

Проблеми, що вирішуються на такому уроці, визначає вчитель, виходячи з особливостей класу. Це може, наприклад, бути урок, на якому учні відповідають на запитання, характеризують героїв і порівнюють їх. Можна провести конкурс на кращого читця казок, підготувати і провести вікторину “Герої казки”, тощо.

Одним із видів роботи на такому уроці може стати підготовка художньої розповіді казки. Для цього діти відповідають на запитання, під керівництвом вчителя добирають ті слова, деталі, епізоди, які є ключовими для розуміння казки, записують ключові слова, і з них поступово складається словесно – образний план розповіді казки. Учні повинні зрозуміти й передати у своїй розповіді смисл тексту твору.

Вчитель звертає увагу учнів на те, як одного разу падчірка “так порізала ниткою руку, що кров’ю залило увесь починок”, на те, як починок упав у криницю, на слова мачухи:”Уміла вкинути починок, то зараз же лізь і дістань його.” І далі вчитель спонукає дітей виділити в тексті словосполучення: чудова лука; піч, в якій було повно хліба; хліб почав гукати до неї; яблуня просить її; невеличка хатина; стара баба; стирчали великі зуби; люба дитино; відлягло від серця; збивала подушки, аж пір’я летіло; жилося дуже добре; туга за рідним краєм; золотий дощ; півень; ледарка біля криниці; піч; яблуня; хатина; постелі не постелила; подушок не позбивала; оце тобі твій заробіток; вся крита смолою.

Використовуючи в своїй розповіді образні засоби, діти висловлюють своє відношення до героїв казки і стають співавторами створюваного ними тексту розповіді, їм потрібно розказати казку так, щоб усім, хто слухає, було зрозуміло.

Цікавим і корисним видом роботи над темою є створення казки дітьми. Головне тут, щоб герої цих казок стали носіями певних важливих рис: добра чи зла, привітливості чи грубості, зазнайства і вередливості чи лагідності і скромності.

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Приступаючи до опрацювання теми, вчитель повинен виходити з того, що прислів’я та приказки розвивають мовлення, навчають влучно висловлювати думку.

Робота над прислів’ями та приказками розвиває в учнів їх мовлення, мислення, розуміння відтінків слова, значення крилатих слів.

У прислів’ях та приказках втілено історичний досвід народу; вони несуть відбиток особливостей побуту, вірувань, характеру господарської діяльності. Вони мають національну форму.

Учитель світової літератури на першому уроці з теми розпочинає роботу з короткого вступного слова про приказки та прислів’я народів світу. Він дає визначення прислів’я та приказки, наводить їх приклади, визначає відмінність між ними а учні з’ясовують зміст. Наступним етапом роботи є читання учнями статті в підручнику про прислів’я та приказки та відповіді на запитання.

У підсумковому слові вчитель зазначає, що мудрість і досвід кожного народу втілились у його національних прислів’ях та приказках.

На другому уроці вчитель перевіряє, як учні знають статтю підручника, потім розширюються та закріплюються знання учнів з даної теми.

Один з видів роботи – підібрати прислів’я та приказки, які узагальнюють зміст певних епізодів вивчених учнями казок.

Інший вид роботи – навести приклади ситуацій на задане прислів’я.

Можливі й такі види роботи: підібрати прислів’я як заголовки до вивчених казок, усно ілюструвати прислів’я; виразно прочитати прислів’я. Можна провести конкурс ілюстрацій до прислів’їв або конкурс “Які прислів’я народів світу я знаю.”

На завершальному етапі уроку учні пишуть твір за прислів’ями. Вчитель пояснює, як саме писати твір: описати певну ситуацію, що розкриває зміст прислів’я і розповідь про неї можна завершити цим прислів’ям.

ІІ. ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ “ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ”.

Перший урок вчитель починає з бесіди, в якій з’ясовує разом з учнями, чому відомі їм казки називають народними. Далі вчитель розповідає про літературні казки, які ще називаються авторськими, бо їх складали і записали люди, імена яких нам відомі. Вчитель називає авторів казок. Бесіда про літературні казки завершується коротким повідомленням про автора, твір якого вивчатиметься на даному уроці.

Ганс Крістіан Андерсен “СОЛОВЕЙ”

Ганс Крістіан Андерсен – один з найулюбленіших казкарів в усьому світі. Він був людиною великого серця і багатої фантазії. У його казках переплітаються буденні і чарівні ситуації; оживає старий вуличний ліхтар; польова ромашка закохується у жайворонка; лісова ялинка прагне до щастя і згорає у вогні, згадуючи то сонячний літній день, то зоряну зимову ніч у лісі, то різдвяне свято – все те найкраще, що було у її житті.

Казки Андерсена написані мовою добра; читаючи їх, всі навчаються помічати дивовижне у звичайному, відкривати таємниці світу, бачити життя кращим, людянішим, сповненим світла, духовності, моральної краси.

Початок першого уроку – розповідь вчителя про Андерсена, його життя і творчість. “Є на світі країна, про яку ми дізнаємось і яку починаємо любити із самого раннього віку. Це Данія. Маленька північна країна, з трьох боків оточена морем, з дитинства захоплює нас тому, що в ній жив і творив найбільший казкар світу Ганс Крістіан Андерсен.

Він входить у наш дім раніше, ніж ми навчилися читати, – входить легкою, майже нечутною ходою, як уславлений ним чарівник, майстер снів і казок, маленький Оле – лук – ойле – той самий, який з’являється біля дитячих ліжечок вечорами…”

Учитель запитує учнів, які казки Андерсена вони вже знають. Мета вчителя полягає в тому, щоб вони згадали почуте або прочитане, щоб письменник прийшов до них на урок як добрий знайомий, з яким хочеться зустрічатися, бо він вміє розповідати захоплюючі, цікаві, чудові, чарівні історії.

Наступний етап роботи – читання казки, після чого вчитель ставить запитання: Чи сподобалася вам казка? Чим саме? Дома учні читатимуть казку і готуватимуться переказувати її зміст.

На другому уроці – складання плану казки; переказ казки за складеним планом; виразне читання окремих епізодів; читання за завданням вчителя. Наприклад, такі завдання: прочитати опис палацу імператора; прочитати опис імператорського саду і лісу; прочитати епізод, в якому розповідається, як імператор довідався про солов’я.

Для виразного читання в класі і переказу можна взяти такі епізоди:

 • Придворні шукають солов’я.
 • Соловей співає в палаці.
 • Поява штучної пташки.
 • Хвороба імператора.
 • Соловей проганяє Смерть.
 • Розмова солов’я з імператором.

Учитель звертає увагу учнів на фрагменти, де зображено, як придворні приймають за спів солов’я мукання корови, жаб’яче кумкання; а також на ті місця, де соловей відмовляється від запропонованої йому нагороди.

Особливої уваги потребують сторінки про те, як до імператора приходить Смерть; а також ті сторінки, де живий соловей протиставляється механічному.

На третьому уроці триває робота, спрямована на осмислення змісту казки. Для цього опрацьовуються запитання і завдання з підручника.

Можливі й письмові завдання:

 • Напишіть, чим вам сподобалася казка “Соловей.”
 • Напишіть свою казку.

Оскар Уайльд “ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИК”

Якщо вчитель обере для опрацювання цю казку, то він може скористатися такими фактами і порадами.

Оскар Уайльд ( 1854 – 1900 ) – відомий англійський письменник, його твори пройняті почуттям іронії. Він зневажав вульгарність і банальність, його парадокси звучали як виклик світові і стали афоризмами. Оскар Уайльд писав романи, п’єси, статті, казки.

У 1888 році вийшла його збірка “Щасливий принц” та інші казки, у 1891 році – збірка казок “Гранатова оселя”.

Казка “Зоряний хлопчик” усім своїм змістом закликає до добра і людяності.

Види роботи над казкою: вступне слово вчителя, читання уривків, складання плану казки, виразне читання учнями, переказ.

План казки може мати, наприклад, такий вигляд:

 1. Лісоруби повертаються додому.
 2. Морозний вечір.
 3. Зоря, що впала з неба.
 4. Лісоруби і знайдений ними хлопчик.
 5. Зоряний хлопчик росте з дітьми лісоруба.
 6. Краса приносить хлопчикові лише зло.
 7. Жінка в лахмітті.
 8. “Я не твій син.”
 9. “Обличчям він став подібним до жаби.”
 10. Покарання за жорстокість.
 11. У пошуках матері.
 12. У темниці.
 13. Чарівник.
 14. Монети з білого, жовтого і червоного золота.
 15. Зайченя.
 16. Повернення без монет.
 17. Ось твої батько й мати.

Казку “Зоряний хлопчик” діти слухають і читають з інтересом.

У бесіді з учнями вчитель відкриває відчуття трагізму життя, яким сповнена ця казка, звертає їхню увагу на зображення в казці горя, бідності, відчаю, в яких живуть люди праці. Але ці люди не втратили сердечної доброти і готові до своїх голодних дітей додати ще один рот, аби зберегти життя. Учитель протиставляє цій людяності холодність і бездушність головного героя, якому його краса принесла лише зло, бо він виріс самолюбним, зарозумілим і жорстоким. За це настає розплата.

“Зоряний хлопчик” – це казка про те, як крізь муки і страждання її герой приходить до людяності і добра.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ “ПРОЗА”.

Марк Твен “ПРИГОДИ ТОМА СОЙЄРА”

На опрацювання теми програма відводить орієнтовно 5 годин. Якщо вчитель обрав аналіз твору услід за автором, коли повторюється та послідовність осмислення повісті, яка складається під час її читання, то можуть розглядатися такі питання:

До розділу І

 • Якими ви уявляєте тітоньку Поллі, Тома, Сіда?
 • Що кажуть про Тома такі деталі: “Комір сорочки був міцно зашитий?”
 • Аж раптом обізвався Сід: “Чомусь мені здається, ніби ви зашили йому комір білою ниткою, а тут чорна?”
 • Як відреагував Том на слова Сіда?

До розділу 2

 • Як трапилося, що покарання для Тома перетворилося на втіху?
 • Який закон відкрив при цьому Том?

До розділу 6

 • Які почуття викликало у вас читання епізоду про “хворобу” Тома?
 • Як ви ставитесь до Тома?
 • Чому хлопці, яких Том зустрічав по дорозі до школи, заздрили йому?

До розділу 9

 • Чому Том і Гек пішли вночі на кладовище? Прочитайте опис кладовища.
 • Які почуття викликала у хлопців нічна тиша на кладовищі?
 • Як ці почуття пов’язані з виглядом кладовища?
 • Якими ви уявляєте в цій ситуації Тома і Гека?
 • Що трапилось на кладовищі?

До розділу 20

 • Що трапилося з книгою вчителя?
 • Як Том виручив Беккі Тетчер?
 • Якими ви уявляєте Тома і Беккі?
 • Для чого автор описав цей епізод?

До розділу 23

 • Чому Том і Гек поклялися нікому не говорити про побачене на кладовищі?
 • Як Том і Гек ставилися до Меффа Поттера, якого несправедливо звинувачували у вбивстві?
 • Як це характеризує Тома і Гека?

До розділу 31

 • Намалюйте словесну картину “Том і Беккі заблудилися в печері.”
 • Як Том і Беккі знайшли вихід із печери?
 • Якими ви уявляєте в печері Тома і Беккі?
 • Які риси характеру Тома виявилися під час перебування у печері?

До розділу 34

 • Як Том і Гек знайшли скарб?

До розділу 35

 • Як Том допомагає своєму другові відмовитися від жебрацького життя?
 • Яку роль при цьому відіграла обіцянка Тома створити ватагу розбійників?

Для аналізу потрібно обрати стільки епізодів, щоб учні усвідомили твір як художнє ціле. Вчитель проводить вступне і заключне заняття.

Читаючи і коментуючи уривки з повісті про Тома Сойєра, учні осмислюють характери Тома, Сіда, тітки Поллі, інших персонажів, уявляють містечко, в якому відбувається дія, усвідомлюють ставлення автора до своїх героїв. Діти сприймають веселий, добрий гумор Марка Твена і розуміють задуму письменника.

Вважаю, що, готуючи завдання для учнів, не потрібно спрямовувати їхню увагу на пошук засобів художнього зображення, бо такі завданняпризводять до розриву форми і змісту. Зображальні засоби не можна розглядати окремо від змісту, від тієї ролі, яку вони відіграють у творі.

У процесі читання й аналізу уривків із повісті важливу роль відіграє створення атмосфери довірливих роздумів. Учні читають і перечитують певні епізоди для підтвердження, доведення своєї думки, для осмислення тих чи інших рис характеру героя.

Читаючи про те, що Том не хоче в понеділок іти до школи і вигадує собі хворобу, учні не тільки засуджують Тома, а ставляться до нього із симпатією, бо він – добрий, а його наївна хитрість занадто прозора і викликає посмішку. Саме такого враження і прагне досягти автор.

Отже, потрібен аналіз змісту, до якого йдемо через форму, і аналіз форми, який виступає як розгляд змісту у засобах його вираження.

Завершуючи роботу над епічним твором, слід провести узагальнюючу бесіду ( про автора, його ставлення до своїх героїв, про те, що автор хотів сказати людям своїм твором ). Така бесіда не тільки поглиблює розуміння повісті, а й розвиває учнів естетично.

Учні на заключних заняттях вчаться мотивувати своє ставлення до образів твору.

Отже, вивчення епічного твору дає можливість застосовувати різноманітні завдання, що розвивають, збагачують учнів, допомагають їм у розповіді про героїв і про події, бачити відображення вічних проблем людського буття.

Гаррієт Бічер Стоу “ХАТИНА ДЯДЬКА ТОМА”

Гаррієт Бічер Стоу, видатна американська письменниця, з дитячих років ненавиділа рабство. Цьому сприяло виховання: на дівчинку сильне враження справляли проповіді її батька – активного релігійного діяча, який пристрасновиступав на захист знедолених чорних рабів.

В своєму творі письменниця гнівно засуджує рабство і з великою симпатією зображує рабів, тому цей роман відіграв значну роль в ідеологічній підготовці скасування рабства в країні.

На першому уроці вчитель знайомить учнів з фактами із життя письменниці. Далі вчитель розкриває тему роману, наголошує, що головний герой твору – негр дядько Том, розповідає про його трагічну долю. Після цього вчитель організовує читання уривків.

На наступних уроках – читання й обговорення уривків, поданих у підручнику, бесіда за змістом прочитаного, відповіді на запитання, виконання завдань. При цьому забезпечує такий аналіз уривків, щоб в учнів створилася цілісна картина уявлень про долю героїв, виробилося правильне розуміння позиції автора, виникли співчуття до скривджених, прагнення до людяності, заперечення насильства.

Учитель звертає увагу учнів на протиставлення в романі двох ліній поведінки – покірності Тома і боротьби Елізи за вільне майбутнє сина. В класі учні зіставляють два підходи до рабської долі, дві реакції на насильство.

Можна застосувати і такі види роботи: перекази уривків, виразне читання, словесне малювання.

Орієнтовні запитання і завдання для роботи з класом:

 1. Яке враження справила на вас доля Тома?
 2. Як сприйняли повідомлення про те, що Тома продано, сам Том і його дружина? Виразно прочитайте уривок.
 3. Перекажіть зміст розділу 7 “Боротьба матері” та проаналізуйте його.
 4. Чому маленька Єва Сен – Клер полюбила Тома? Які риси характеру Тома пробуджують у людей довіру і добре ставлення до нього?
 5. Яким стало життя Тома у плантатора Леглі?
 6. Які стосунки між людьми утверджує роман?

Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Твір за прислів’ям.

Мета: учити учнів розуміти пряме й переносне значення прислів’їв, приказок, доречно використовувати їх у власному мовленні, пов’язувати з життєвими ситуаціями;

розвивати усне й писемне мовлення, творчу уяву, збагачувати словниковий запас, розширювати кругозір учнів;

виховувати любов до художнього слова, сприяти отриманню

естетичної насолоди від нього.

Обладнання: збірки прислів’їв і приказок народів світу, ілюстрації до малих фольклорних жанрів.

Теорія літератури: учнівський твір, прислів’я, приказки, прямий і прихований зміст твору.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності школярів

– Кому з нас не хочеться бути добрим співрозмовником, з яким цікаво спілкуватися? Хто не хотів би мати багато друзів? Хто не мріяв досягти успіху в якихось перемовинах? А це значною мірою залежить від того, наскільки добре ми володіємо мовою, засобами виразності, прийомами переконання. Серед популярних художніх засобів – прислів’я та приказки, крилаті вислови, афоризми. Нашим завданням є навчитися доречно, тактовно й правильно вживати малі фольклорні форми.

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 • Визначте види цього висловлювання

Я дуже добре розумію, що необхідно старанно навчатися в школі. В’єтнамці кажуть:” Щоб бути людиною – учись невпинно”, араби ж відзначають:” Сідай щоденно на коня і добрим вершником станеш”. “Необхідно вчитися читати книги щодня, адже роботяща людина не показує пальцем на завтрашній день”( угорське прислів’я ). Перси в сиву давнину говорили, що “одна мудра книга дорожча за найбільше багатство”, а росіяни – “будеш книги читати – будеш усе знати” та “розум без книги – що птах без крил”

 • З’ясуйте, що неправильного в цьому висловлюванні.

Одного разу ми вирішили зробити генеральне прибирання у своєму класі. Дружно взялися за справу. Оленка поливала квіти, так старалася, що навіть на підлозі залишилися калюжі. Петрик витирав стенд, підстрибував, щоб дістатися якомога вище, але впав разом зі стендом. Дівчатка захотіли підмітати й посварилися за віник. Пил аж до стелі, шум, гам – весело! Ми так пишалися собою, що взялися прибирати самі, й вирішили порадувати класного керівника. Щоправда, незабаром усі потомилися й пішли додому. А шкільній прибиральниці тьоті Галі довелося ще довго наводити лад у класній кімнаті. Недаремно говорить японське прислів’я: ‘З добротою одного серця і тисяча талантів не зрівняється”. ( Це прислів’я не підходить до цього випадку. Краще було б “Де багато куховарок, там юшка недобра”( турецьке ), або “У семи няньок дитя без ока” ( російське ), чи “Добрий початок – гарне діло, та добрий кінець – іще краще” ( шведське ). )

ІУ. Формування вмінь та навичок учнів, розвиток зв’язного мовлення

 1. Опрацювання пам’ятки до написання твору за прислів’ям.

Пам’ятка

 1. Обери прислів’я, яке тобі найбільше до вподоби, зміст якого ти добре розумієш.
 2. Згадай ситуації, в яких можливе використання цього прислів’я.
 3. Придумай вступ, основну частину та висновок.
 4. Напиши твір на чернетці, добре перевір його.
 5. Перепиши охайно твір у зошит.
 6. Обсяг твору – приблизно 2/3 сторінки.
 7. Заголовком твору слід обрати прислів’я. Воно ж має прозвучати у вступі або у висновку.

Прислів’я для твору

Правда як дерево: завжди з води випливає.

Добре слово мало коштує, а чується далеко.

Не дивись на шапку, а дивись під шапку.

Іржа залізо жує, заздрість – людей.

Найкраще, що є в людини, – це вірний друг.

 1. Зразок твору за прислів’ям

Не дивись на шапку, а дивись під шапку

Мені дуже подобаються прислів’я та приказки народів світу. Вони цікаві, дотепні, пізнавальні, їх можна застосовувати як аргумент ( доказ ) у різних життєвих ситуаціях. Прислів’я підмічають найсуттєвіше в житті, учать мудрості, чесності й порядності. У цьому я переконався, коли до нас у гості під час канікул приїхав мій двоюрідний брат. Він був у дуже модному джинсовому костюмі та бейсболці. Розповідав, що вдома має комп’ютер останнього покоління, швидкісний Інтернет. А ігор у нього скільки! І в усіх він досягає найвищого рівня! Мені аж трохи заздрісно стало. Пішов розгадувати кросворд. Як на зло, на два запитання ніяк не міг знайти відповідей. Довелося звернутися до брата Миколи, він же старший на рік. Але той не знав ані про найбільше озеро у світі, ані про супутники планет, ані про касаток. І найпростіше завдання з математики виконати не міг.

Тоді я згадав прислів’я: “Не дивись на шапку, а дивись під шапку”. Отже, як свідчить народна мудрість, людину слід оцінювати не лише за зовнішнім виглядом, матеріальними статками, а й за розумом та вчинками.

 1. Складання творів на чернетках
 2. Зачитування творів. Коментарі, зауваження вчителя
 3. Оформлення робіт у зошитах

У. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа Мікрофон

УІ. Домашнє завдання

Дооформити твір за прислів’ям у чистовому варіанті.

НАРОДНА КАЗКА

(5 годин)

УРОК № 6

Тема. Боротьба добра зі злом — головний конфлікт народної казки. Брати Грімм — відомі збирачі німецьких народних казок.

Мета: допомогти учням усвідомити головний конфлікт народної казки; ознайомити з роботою відомих збирачів народної творчості, зокрема німецької;

розвивати навички виділення головної думки, формулювання її, вміння самостійно працювати з підручником; розширювати учнівський кругозір; виховувати прагнення чинити добро, бажання до пізнання нового.

Обладнання: портрети братів Грімм, збірки казок, зібраних ними та іншими фольклористами; карта Європи, старої Німеччини, краєвиди країни.

Теорія літератури: конфлікт, фольклорист, реальне та фантастичне.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

«Сказка — ложь, да в ней — намек, добрим молодцам урок»,— говорить російська народна мудрість.

Хоч казкипереважно призначені для дітей, вони містять великі й одвічні істини, закликають бути добрими та милосердними, працьовитими й кмітливими, активно боротися зі злом не лише дітей, а й дорослих. Тому знайомство з людьми-фольклористами, які записували народні казки, вивчали, доносили їх до людей, буде цікавим. Корисно також дізнатися, а яким же чином добро перемагає зло, що цьому сприяє, як цю проблему бачили наші предки і як пропонували її розв’язувати.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1. Евристична бесіда за матеріалами, підготовленими вдома

•     Що таке народна казка?

•     Які є види казок?Назвіть приклади, підібрані самостійно.

•     Які казки вважаються найдавнішими? Чому?

•     Що найбільше запам’яталося в самостійно прочитаних творах-казках про тварин; у статтях підручника? Коротко перекажіть.

•     Охарактеризуйте Лиса як персонажа за прочитаними та відомими іншими казками.

•     Що таке алегорія?

•     Що таке мандрівний сюжет?

IV. Сприйняття й засвоєння нового навчального матеріалу

1. Слово вчителя

— Звернімося до теми уроку: «Боротьба добра зі злом — головний конфлікт народної казки». Що означає слово «конфлікт»? Визначимо асоціації, які воно викликає:

•     сварка;

•     боротьба;

•     суперечка;

•     неприязнь;

•     негатив;

•     протистояння;

•     протиборство;

•     протиріччя;

•     протиставлення;

•     зіткнення.

Записи до літературознавчих словничків

Конфлікт — суперечність, зіткнення, що лежить в основі боротьби між персонажами і зумовлює розвиток подій у художньому творі.

Саме в процесі розгортання й розв’язання конфліктів виявляють свої риси персонажі в літературі.

2. Проблемно-пошукове завдання в групах

Визначити конфлікти у казках «Фарбований шакал», «Панчатантра», «Роман про Ренара» (кожної частини) та інших прочитаних фольклорних творах.

Очікувані відповіді

1) «Фарбований шакал» — зіткнення правди та обману, у результаті якого неправда була викрита, а герой зазнав покарання.

2) «Панчатантра» — конфлікт між розумом, спрямованим на зло, і розумом, спрямованим на добро; між несправедливим правителем та його народом; між правдою та неправдою.

3) «Роман про Ренара» — конфлікт між правдою та обманом, яким Лис здобував користувався, щоб улаштовувати власні справи.

3. Слово вчителя

— Як відомо, народні казки передавалися з уст в уста від одного покоління до іншого, змінюючись та вдосконалюючись, утворюючи багато варіантів одного й того ж твору. Але при цьому часто губилося, забувалося чимало сюжетних моментів, прислів’їв, пісень.

Тільки у XVIII столітті вчені-філологи звернули на це увагу й почали записувати фольклорні твори, видавати книжки, доносячи до широкого кола читачів перлини народної мудрості.

У Росії в XIX столітті відомий російський фольклорист Олександр Афанасьєв зібрав кілька томів російських народних казок. З них півтори сотні дав йому видатний словникар Володимир Даль. У цьому ж столітті у Німеччині брати Вільгельм та Якоб Грімм також підготували й видали кілька збірок німецьких народних казок. Ви, напевне, бачили мультфільми за цими казками, наприклад, «Бременські музиканти», «Білосніжка» та ін.

4. Виразне читання вголос (або самостійно) статті підручника (С. 37—38 — за підручником Ю. І. Ковбасенка, Л. В. Ковбасенко; С. 30—31 — за підручником Є. Волощук)

5. Обмін враженнями

— Що найбільше запам’яталося, вразило? Чому?

6. Виразне читання вголос або самостійно (або переказ заздалегідь підготовленими учнями) казок братів Грімм «Хоробрий кравчик», «Гензель і Гретель» (див. додаток)

7. Обмін враженнями про прочитане

8. Розгляд ілюстрацій до казок братів Грімм, різних видань збірок

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Розшифрувавши цей запис, ви згадаєте, як називався тритомник записаних братами Грімм німецьких народних казок.

image4

(Відповідь: кожне слово читається справа наліво: «Дитячі й родинні казки»

УІ. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення.

•     Для мене новим на уроці було те…

VIІ. Домашнє завдання

Навчитися розповідати про видатних збирачівфольклору, визначати конфлікт у прочитаних казках. Прочитати самостійно (або згадати) одну з казок братів Грімм.

УРОК № 7

Тема:Брати Грімм. Казка «Пані Метелиця»

Мета: розкрити зміст і головну думку казки; зацікавити творчою спадщиною братів Грімм; удосконалювати навички виразного, вдумливого читання, переказу фольклорних творів; розвивати усне мовлення школярів; виховувати працелюбність та доброту, почуття поваги до культури інших народів.

Обладнання: портрети братів Грімм, збірки їхніх творів, ілюстрації до них.

Теорія літератури: народна казка, конфлікт, герої-персонажі.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— У народі завжди вірили, що працьовита й добра людина, хоча інколи й страждає, проте все одно отримує винагороду за своє праведне життя й стає щасливою. Тому про це у різних народів складено безліч казкових історій. Є така казка і в збірці братів Грімм, називається «Пані Метелиця». Через що сумувала героїня, чому раділа, чому не залишилася жити у доброї господині, ми дізнаємося, познайомившись із цим твором. І кожен має зрозуміти, чому, читаючи цю казку, ми, сучасні люди, вболіваємо за героїню, засмучуємось або відчуваємо полегшення, коли історія закінчується добре для доброї людини, а зла й вередлива справедливо покарана.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1. Розповідь учнів про відомих збирачів фольклору

2. Переказ самостійно прочитаних казок братів Грімм

3. Визначення в казках головного конфлікту, реального та фантастичного

IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

1. Виразне читання казки братів Грімм «Пані Метелиця» з коментарями вчителя та поясненням незнайомих і малознайомих слів та виразів.

•     Пасербиця — нерідна дочка для одного з подружжя;

•     гидка — негарна;

•     попелюшка — та, що виконує найбруднішу роботу в домі;

•     починок — намотані на паличку нитки;

•     мачуха — нерідна мати, дружина батька;

•     лаяти на всі заставки — дуже голосно й образливо;

•     знепритомніла — втратила свідомість;

•     відлягло від серця — заспокоїлася;

•     пряжене — тушковане, приготовлене на слабкому вогні;

•     бракує — не вистачає;

•     брама — ворота з надбудовою;

•     цямрина — частина колодязя, що виступає над землею;

•     терен — колючий чагарник;

•     загадувати роботу — давати завдання щось зробити;

•     гадаючи — думаючи.

2. Обмін враженнями про прочитане

— Що найбільше в казці сподобалося? Чому?

V. Закріплення знань, умінь та навичок

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

•     Німецька казка «Пані Метелиця» нагадує мені…

•     Найкраще читав (читала), (працював (працювала)) на уроці…

•     Мені здається, що ця казка…

VIІ. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати й переказувати казку «Пані Метелиця»; зробити ілюстрації.

УРОК № 8

Тема:Брати Грімм. «Пані Метелиця». Уславлення любові до праці та інших людських чеснот.

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки; розвивати навички співвіднесення казкових подій із реальними; вміння аналізувати образи героїв за їхніми вчинками та моральними якостями; виховувати працьовитість, чесність та інші моральні якості, що становлять загальнолюдські цінності.

Обладнання: портрети братів Грімм, збірки їхніх казок, ілюстрації до них; сигнальні кружечки із зображенням емоцій.

Теорія літератури: конфлікт, народна казка, образ-персонаж, план твору.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— З давніх-давен люди розуміли, що невтомна праця — це джерело їхнього добробуту, самого життя. Тому змалку привчали дітей до праці. Спочатку за допомогою казок, ігор, а потім і доручаючи виконувати різні нескладні господарські справи. Прикладом такої навчальної казки є «Пані Метелиця», з якою ви познайомилися. Оскільки ми вивчаємо художній твір, то на сьогоднішньому уроці спробуємо визначити своєрідність його конфлікту, охарактеризувати образи героїв і дати відповіді на запитання, чому для дочки та пасербиці одна й та сама пригода закінчилася зовсім по-різному.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1. Робота в парах

Діти по черзі ставлять по 4-5 запитань одне одному щодо змісту казки й відповідають.

2. Виразне зачитування улюблених епізодів з казки

«Пані Метелиця» з обґрунтуванням вибору

3. Огляд ілюстрацій — різних художників та учнівських із коментуванням

IV. Формування вмінь та навичок учнів

1. Інтерактивна вправа «Вирази свої емоції»

Відповідно до змісту висловлювання вчителя учні піднімають сигнальні кружечки із зображенням різних емоційних станів або відтворюють їх мімікою.

•     Пасербиця порізала ниткою пальці до крові.

•     Мачуха почала лаяти пасербицю.

•     Дівчинка впала у криницю й опинилася на чудовій луці.

•     Дівчинка допомогла печі й витягла хліб, щоб не згорів.

•     Дівчинка добре вибивала подушки, й на світі йшов сніг.

•     На пасербицю за її невтомну працю й доброту полився золотий дощ.

•     Ледащиця сиділа біля криниці й пряла.

•     Дочка вже другого дня почала лінуватися, не працювала як слід упані Метелиці.

•     Смола так пристала до ледащиці, що та не відмилася, скільки й жила на світі.

2. Слово вчителя

— Щоб запам’ятати художній твір, вміти його переказувати, виділяти основне, треба добре навчитися складати план. Для цього слід поділити казку на смислові частини (нерідко вони відповідають абзацові) й дати їм заголовки. Уплані бажано не вживати поряд однакові слова, пункти плану не мають збігатися із заголовком твору. Речення повинні бутиневеликими, але змістовними, відображати суть того, про що йдеться у відповідній частині тексту. Вони будуть слугувати вам опорою під час переказу твору.

3. Колективне складання плану казки

Орієнтовний план

1) Удова та дві її доньки.

2) Праця пасербиці.

3) Покарання мачухи.

4) Допомога печі та яблуні.

5) Служба упані Метелиці.

6) Винагорода за працю.

7) Шлях ледащиці допані Метелиці.

8) Заздрісна сестра на службі.

9) Заробіток ледачої дочки.

4. Заповнення таблиці-характеристики героїв казки (за варіантами, колективно або в групах)

5. За допомогою інтерактивного прийому «Мозковий штурм» визначити своєрідність конфлікту казки «Пані Метелиця»

Очікувана відповідь

Боротьба між добром і злом виявляється у різному ставленні її героїв до старших, праці, матеріальних (як дочка й мати) та духовних і моральних цінностей (як пасербиця).

V. Закріплення знань, умінь та навичок

1. Розв’язання проблемних питань

— Ми говоримо: «Казка братів Грімм “Пані Метелиця”» і разом із тим: «“Пані Метелиця” — народнаказка». Чому так?

Очікувана відповідь

«Пані Метелицю» дійсно склав німецький народ, але записали й обробили казку німецькі вчені — брати Грімм.

— Яким чином казка пов’язана з нашим реальним життям? (Кожному потрібно працювати, бути щирим та доброзичливим, щоб мати успіх.)

2. Визначте, які прислів’я можна віднести до характеристики пасербиці, а які — до удовиної дочки чи до обох героїнь.

У гостях добре, а вдома краще.

Яка служба, така й плата.

Хто більше має, той більше хоче.

Хто добре працює, тому й щастить.

Доброму всюди добре.

Хочеш бути щасливим, то не будь лінивим.

Хто дрімає, той щастя не має.

Щастя у повітрі не в’ється, а працею дістається.

Хто зле робить, то все собі шкодить.

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

•     На уроці я дізнався (дізналася) нове те, що…

•     Найталановитішим учнем (ученицею), на мою думку, був (була)…

•     Мені сподобалося…

VIІ. Домашнє завдання

Підготувати інсценівки-діалоги за казкою «Пані Метелиця»; навчитися характеризувати героїв та робити висновки.

Додатково прочитати російську народну казку «Морозко» та українську народну казку «Дідова дочка та бабина дочка».

УРОК № 9

Тема:Брати Грімм. Казка «Пані Метелиця» та її художні особливості

Мета: допомогти учням з’ясувати й поцінувати художні особливості народної казки, її національний колорит; розвивати навички виразного читання й переказу за особами, розігрування інсценівок; виховувати естетичні смаки, культуру поведінки та спілкування.

Обладнання: елементи декорацій та одягу героїв казки « Пані Метелиця».

Теорія літератури: будова казки, зачин, кінцівка, триразові повтори.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Ви, мабуть, помітили, що народні казки схожі засвоєю будовою — розпочинаються фразами «Жили-були…», «Жили собі…», «За морями, за лісами, за далекими краями…», «В одному царстві…», «В одній країні…», дія в них повторюється тричі, герої, як правило, не мають власних імен, а закінчується все щасливо. Чим ще подібні казки різних народів, які їхні особливості, чим вони відрізняються — про це йтиметься на сьогоднішньому уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда

•     Який літературознавчий термін згадується вам після прочитання російської народної казки «Морозко» та української народної казки «Дідова дочка і бабина дочка»? (Мандрівний сюжет)

•     Чим казки схожі, а чим відмінні?

2. Літературний диктант

(Тут і далі проводиться за методикою: учитель читає запитання, учні у зошитах під відповідним номером пишуть відповідь.

Перевіряються роботи в парах, самостійно або учнями-асистентами під керівництвом вчителя.

1) Яку роботу виконувала пасербиця? (Пряла)

2) За чим рідна дочка стрибнула в криницю? (За починком)

3) Чого пасербиця злякалася, побачивши пані Метелицю? (Її великих зубів)

4) Хто просив допомоги у дівчат? (Хліб та яблуня)

5) Коли на світі йшов сніг? (Коли збивалося пір’я в подушках пані Метелиці)

6) Що пані Метелиця подарувала працьовитій дівчинці? (Золото)

7) Чим нагородила пані Метелиця ледащицю? (Смолою)

8) Хто першим сповіщав про повернення дівчат та їхні успіхи? (Півень)

9) Чому пасербиця вирішила піти від пані Метелиці, хоч їй було в неї добре? (Скучила за рідною домівкою, рідним краєм)

10) Що означає вираз «відлягло від серця»? (Заспокоїтися, перестати тривожитися, боятися)

11) Коли рідна дочка вдови почала лінуватися на службі у пані Метелиці? (На другий день)

12) Коли мачуха й сестра зраділи пасербиці, не знали, де й посадити? (Коли побачили на ній багато золота)

IV. Формування вмінь та навичок учнів

1. Інсценізація епізодів казки «Пані Метелиця»

Підготовлені учні (ті, хто бажають або за жеребкуванням) ставлять сценки ланцюжком або імпровізовано.

Епізоди для інсценізації

•     Розмова пасербиці та мачухи, їхня сварка. Діалог працьовитої дівчинки з піччю, хлібом та яблунею.

•     Зустріч пасербиці й пані Метелиці.

•     Розмова дівчинки з пані Метелицею про повернення додому.

•     Пасербиця повертається до мачухи й сестри; реакція півня.

•     Шлях ледащиці допані Метелиці.

•     Служба ледарки впані Метелиці та її «заробіток».

•     Повернення рідної дочки додому; реакція півня.

До складання діалогів підходити творчо, доповнювати власними репліками, деталями, наочністю — декораціями та елементами костюмів.

2. Бесіда про художні особливості казки

•     Як називаються слова, якими традиційно починається казка? (Зачин) Наведіть приклад з казки «Пані Метелиця» та ін.

•     Які «магічні» числа найчастіше зустрічаються в казках? (Три, сім, дев’ять, дванадцять, тридцять три; у «Пані Метелиці» — два)

•     Що в казці «Пані Метелиця» реальне, а що — фантастичне? (Важка праця нерідної дочки, несправедливе до неї ставлення — реальне; персонаж пані Метелиця, обсипання золотом, підземне царство — фантастичні.)

•     Чому герої часто не мають власних імен? (Тому що їх образи узагальнені, типові, і не важливо, як їх звати, важливо, що і як вони чинять.)

•     Для чого повторюються події? (Щоб порівняти поведінку героїв, їхні характери.)

•     Чим завершується казка? (Тим, що зло покаране, а добро торжествує.)

3. Розв’язання проблемно-пошукового завдання

— Що уособлює смола, яку удовина дочка за все життя відмити не могла? Своє твердження обґрунтуйте.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

VII. Підсумок уроку

Учитель. Відомий український письменник Іван Якович Франко, який також цікавився фольклором і ретельно збирав його, говорив про те, що коли фольклорні твори різних народів «є мудрістю, то, очевидно, мудрістю міжнародною». А видатний чеський педагог Януш Коменський зазначав: «Вивчення мудрості підносить і робить нас сильними й доброчесними». Тож будьмо сильними й доброчесними!

VI. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.

Скласти усне оповідання про те, яким було подальше життя дівчат-сестер.

УРОК № 10

Тема: Тематичне оцінювання

Мета: повторити, систематизувати та закріпити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою їх корекції; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне, оцінювати прочитане та висловлювати своє судження з обґрунтуванням; виховувати кращі моральні якості на основі загальнолюдських цінностей.

Обладнання: тестові завдання, книжкова виставка, ілюстрації учнів до вивчених творів (на розсуд учителя).

Теорія літератури: прислів’я, приказки, народна казка, будова казки, конфлікт, образи героїв.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Контрольна робота — це прекрасна можливість перевірити свої знання, вміння та навички, здобуті на уроках та під час самостійної праці. Така робота вимагає мобілізації усіх сил, можливості, пам’яті та загального кругозору. Слід пам’ятати, що навіть погана оцінка — це результат, спонукання до більш серйозного ставлення до навчання. Отже, успіхів вам, шановні п’ятикласники.

III. Виконання контрольної роботи

1. Інструктаж до написання тестів

2. Виконання тестових завдань (виконуються завдання усіх рівнів)

Варіант І

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Казка — це:

а)    розповідний твір про реальні події;

б)    розповідний твір про фантастичні події;

в)    розповідний твір про те, як люди уявляли собі майбутнє.

2. Національною літературою називають:

а)    літературу певного народу, нації;

б)    літературу народів світу;

в)    записану вченими усну народну творчість.

3. Які вчені займаються збиранням скарбів усної народної творчості?

а)    Філателісти;

б)    фольклористи;

в)    флористи.

4. Найвідоміші збирачі німецьких народних казок.

а)    Олександр Афанасьєв і Володимир Даль;

б)    Іван Франко та Іван Нечуй-Левицький;

в)    брати Якоб і Вільгельм Грімм.

5. Запишіть логічні пари зі слів: фольклорист, автор, перекладач, оригінал, переклад, фольклор.

6. Головний конфлікт народної казки полягає:

а)    у боротьбі добра і зла;

б)    у суперечціміж працьовитими та ледачими людьми;

в)    у змаганніміж багатими та бідними.

Достатній рівень (змістовна, правильна відповідь — 2 бали) Охарактеризуйте рідну дочку вдови з казки «Пані Метелиця».

Високий рівень (змістовна, правильна відповідь — 4 бали) Напишіть твір-мініатюру за арабським прислів’ям «Не рубай дерево, яке дає тобі затінок», пояснивши його прямий та прихований змісти.

Варіант II

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Бувають такі види народних казок:

а)    про людей, про рослин, про тварин;

б)    про тварин, чарівні, побутові;

в)    про пригоди, про фантастику, про історію.

2. Всесвітня література — це:

а)    сукупність усіх національних літератур;

б)    національна література певного народу;

в)    записана вченими усна народна творчість кожного народу.

3. Збірку народних творів «Дитячі і родинні (сімейні) казки» уклали вчені:

а)    Олександр Афанасьєв і Володимир Даль;

б)    Якоб і Вільгельм Грімм;

в)    Іван Франко і Леся Українка.

4. Прислів’я — це:

а)    зауваження заперечного характеру;

б)    стислий крилатий вислів без повчання, але з натяком на нього;

в)    короткий вислів із повчальним змістом.

5. Назвіть 3 прислів’я інших народів.

6. Напишіть, як називаються такі висловлювання: «робити з муха слона», «черпати воду решетом», «не копай яму іншому», «як корові сідло»?

Достатній рівень (2 бали)

Охарактеризуйте пасербицю з казки «Пані Метелиця».

Високий рівень (4 бали)

Напишіть твір-мініатюру за французьким прислів’ям «Правда — як олія: завжди наверх випливає», розкривши його зміст.

VI. Домашнє завдання

Прочитайте за підручником інформацію на с. 42-43, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

Окремим учням — підготувати інсценівку.

V. Підсумок уроку

Система уроків за повістю-казкою Роальда Дала

„ Чарлі і шоколадна фабрика”

Урок 1.

Тема. Роальд Дал „ Чарлі і шоколадна фабрика”

Мета: познайомити учнів з життям і творчістю відомого письменника

Р.Дала, зацікавити його творами; вчити сприймати великий за

обсягом твір цілісно, формувати інформаційні, комунікативні, полікультурні компетентностіучнів; виховувати уважного і вдумливого читача, любов до читання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу та формування на його основі вмінь танавичок.

Обладнання: портрет письменника, різні видання повісті „ Чарлі і шоколаднафабрика”; комп’ютерна презентація „ Життя і творчість Р. Дала”.

Я пишу тільки про те,що дуже

цікаво,чи про те, що може

розсмішити. Діти знають,

що я на їхньому боці.

Р. Дал

Хід уроку

І Мотивація навчальної діяльності.

„ Мозковий штурм”

– Діти, про що ви найбільше любите читати?

– А які солодощі любите найбільше?

Учитель.Якщо ви вважаєте себе людиною цікавою, незвичайною, яка вміє

фантазувати,полюбляє захоплюючі подорожі і любить шоколад, тосьогоднішній урок саме для вас.

Усвіті багато письменників, які писали і пишуть казкові історії. А яка ж

вона, казка нашої епохи?

Дати відповідь на це запитання допоможе нам письменник Роальд Дал і

його повість-казка „ Чарлі і шоколадна фабрика”

(демонстрація портрета)

Роальд Дал заявив про себе як видатного дитячого письменника, коли

продаж його книги „ Чарлі і шоколадна фабрика” досягнув 125 000 екземплярівза 5 років із дня першої публікації. Відтоді вона друкується багатьма мовамисвіту, і з часом популярність її не зменшується. „ Чарлі і шоколадна фабрика”залишається улюбленою казкою багатьох дітей у світі.

ІІ Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

1. Робота з портретом письменника іепіграфом до уроку (слайди ).

2. Бесіда

– Чи знайомі ви з творчістю Р. Дала?

– Чи бачили мультфільми чи художні фільми за творами письменника?

– Чимвони вам сподобались?

3. Перевірка випереджувального домашнього завдання (біографія Роальда

Дала).

Рольова гра „ Інтерв’ю з письменником” або літературна гра „Запитання – відповідь” (за біографією Р. Дала). Запитання ставлять учніодинодному і дають на них відповідь.

4. Робота з класом мікрогрупи „ біографів”.

Цікаві факти із біографії Р. Дала (інформація супроводжується

комп’ютерною презентацією). Інформацію розпочинаємо словами „ Цікаво

знати, що…”

– Письменника назвали на честь Роальда Амундсена,дослідника Північногополюса, національного героя Норвегії (бо батьки хлопчика, як відомо, буливихідцями з Норвегії).

– Норвезькою Дал спілкувався вдома з батьками і сестрами. Охрестили його вНорвезькій церкві міста Кардіфф, яку відвідували батьки. НіколиДал незабував своїх коренів, норвезької мови, скандинавських казок.

– Дал був високим на зріст (1 м 98 см), чудовим спортсменом, займався

крокетом і плаванням. Став навіть капітаном дитячої футбольної команди.

Захоплювався фотографією.

– Опинившись у Східній Африці – Танзанії, вивчив мову місцевих мешканців -суахілі. Інтерес до вивчення мов зберігав протягом усього життя (англійською інорвезькою володів з дитинства).

– Під час Другої світової війни був льотчиком – винищувачем в Кенії, вивчавтехніку польотів в Іраку. Дістав чинпілота-офіцера. Коли в одному з останніхінтерв’ю Дала запитали, чи є в його житті щось, про що він жалкує, щось нездійсненне, він відповів: „ Так! Я жалкую, що вже ніколи не підніму свійлітак у небо”.

– У Єгипті під час польоту над пустелею Дал мало не загинув, дивом

врятувавшись. Почав писати в 1942 році. Його першим твором, опублікованиму „ Вечірній суботній газеті,була робота „ Шматок торта” про аварію в Єгипті.

– Одружився Р. Дал у 1953 р. з американською актрисою Патрісією Ніл, у нихнародилося 5 дітей.

– Більшу частину творів Р. Дал написав у своїй „ хижці , яку називав

«гніздечком». Навколо себе в кабінеті він хотів бачити улюблені

речі: велику кулю з обгорток цукерок, вигнутекрісло і жовті розліновані

записники, які привозив із США. У кабінеті не було письмового столу – Далзавжди писав олівцем, поклавши записник на коліна і підклавши під ньогокартон.

– Дал пішов із життя 23.11.1990 році у віці 74 років через лейкемію. Нині в

музеї Букінгемшира, міста, де письменник жив останні роки, відкрита дитячагалерея Роальда Дала, а 13 вересня офіційно визнано днем Роальда Дала).

– УсьогоДал написав 17 книг для дітей. Найвідоміші з них „ Чарлі і шоколаднафабрика”, „ Джеймс і гігантський персик”, „ Матильда”, „ Гремліни”.

– Письменник був нагороджений у 1983 році Уїтбредівською премією (за

прилучення до читання широкого кола людей), усесвітньою премією „ Фентезі”(за досягнення в галузі фантастичної літератури), 1988 р. премією за найкращудитячу книжку ( за твір „ Матильда”)

5. Повідомлення мікрогрупою „ літературознавців” про історію створення

повісті „ Чарлі і шоколадна фабрика”.

Учень 1

Книга „ Чарлі і шоколадна фабрика” була написана протягом 1961-62 років.

Вона мала присвячення „ Для Тео”. Це бувнелегкий період у житті

письменника. Молодший син Тео потрапив у аварію, донька Олівія тяжко

хворіла, а в1962 році померла. Щоб підтримати дітей (а їх було 5), Дал почавпридумувати для них казки. „ Зазвичай я розповідав їм різні історії щовечора, -згадував письменник. – Деякі з них були жахливі. Але раз чи два діти говорили:„А чи можна дізнатися продовження історії, яку ти розповідав останнього разу?” Так я почав писати „ Джеймса”.Це так мені сподобалось, що, незупиняючись, я перейшов прямо до Чарлі”.

Учень 2

За словами Дала, основою для історії послужили дитячі враження. Під час

навчання вшколі-інтернаті „ Рептон” у м. Кенті він і інші хлопці отримувалицікаві подарунки. „ Час від часу кожен хлопчик нашої школи отримував простусіру картонну коробку, – пише Дал в автобіографічній повісті „ Хлопчик” – хочете вірте, хочете ні, це був подарунок від великої шоколадної фабрики „Кедбері”. Усередині коробки лежали 12 плиток, всі різної форми, з різниминачинками і з номерами від 1 до 12. Школярі дегустували їх, записували своївраження від солодощів, і ставились до цього дуже серйозно. Під час такихдегустацій у Роальда виникло бажання самому створювати нові сортишоколаду.

„ Це були солодкі мрії, захопливі фантазії, і я не сумніваюся, що пізніше,

Тридцять п’ять років потому, коли я роздумував над сюжетом моєї другої книгидля дітей, я згадав ті маленькі картонні коробки та шоколадки – новинкивсередині них і почав писати книгу під назвою „ Чарлі і шоколадна фабрика ”.

Учень 3. І книга знайшла читача. Російський письменник – казкар Едуард

Успенський написав передмову до російського видання у 1991 р : « Це,

напевно, найвеселіший англійський письменник за останні 70 років. І його

неймовірно люблять американські і всі інші діти. Тому що його книги давногуляють по всьому світу». У 2005 році українською мовою книгу

переклав Віктор Морозов за редакцією Олекси Негребецького та Івана

Малковича.

6. Звернення до книжкової виставки, на якій представлені різні видання повістіта ілюстрації до неї.

7. Повідомлення учня – «мистецтвознавця».

Книга « Чарлі і шоколадна фабрика » була двічі екранізована. У 1971 р. на

екрани вийшов фільм « Віллі Вонка і шоколадна фабрика», знятий

режисером Мелом Стюартом ( демонструються кадри із фільму). Але фільм несподобався самому автору, бо багато уваги приділялося містеру Вонка , хочаДал говорив , що книга про Чарлі.

Вдруге книга екранізована в 2005 році режисером Тімом Бертоном, в ролі

Вонки – Джонні Депп ( кадри із фільму).

Крім кіноверсій, існує ряд мюзиклів, інсценізацій, аудіокниг. Сюжети творувикористовуються у мультсеріалах, іграх, атракціонах.

Учитель. У 1972 році Дал написав продовження повісті « Чарлі і великий

скляний ліфт» та планував створити третю книгу, алесвій задум не здійснив.

8. Робота над текстом (цілісне сприйняття твору)

– Про що твір « Чарлі і шоколадна фабрика »?

– Коли відбуваються події, описані у творі?

– Які проблеми порушуються у повісті-казці?

– Які питання хвилюють автора?

– Хто є головним героєм твору?

– Що можете сказати про життя родини Бакетів, про їхні стосунки?

– Хто такий Віллі Вонка? Який подарунок дітям він вирішив зробити?

– Скільки щасливчиків отримали золоті квитки?Хто вони?

(Діти роблять записи у зошити)

– Якою була головна мета організованої власником фабрики екскурсії?

– Хто виявився таким героєм?

– Яку винагороду він отримав?

ІV Підсумки уроку.

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Закінчіть речення:

1. Із життя Р. Дала мені запам’яталось…

2. Я знаю такі твори письменника…

3. Герой « Чарлі і шоколадна фабрика » – це …

4. Книга « Чарлі і шоколадна фабрика » популярна у світі, бо …

V. Оцінка діяльності учнів.

VІ. Домашнє завдання.

1. Підготувати розповідь про пригоди Чарлі та інших персонажів на

казковій фабриці містера Вонки.

2. Записати коротку характеристику персонажів повісті

Август, Глуп, Верука, Солт, Віолетта, Боріґард, МайкТіві

Урок 2

Тема. Роальд Дал ” Чарлі і шоколадна фабрика “.

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній

фабриці містера Вонки.

Мета : вдосконалювати вміння сприймати великий за обсягом твір цілісно,

характеризувати персонажів; познайомити з поняттями “герой”,

“персонаж”;

розвивати мислення і творчу уяву дітей, вдосконалювати навички

переказу літературного твору,усного діалогічного і монологічного

мовлення;формувати основні компетентності учнів;

виховувати уважного читача ігідну людину, наділену найкращими людськими чеснотами.

Тип уроку: урок-подорож.

Обладнання: художній фільм Тіма Бертона ( США, 2005 ), завдання на

карточках для роботи в групах, тексти твору.

“Чарлі і шоколадна фабрика» – небезпечна

подорож у світ дивовижних фантазій

Р.Дал

Хід уроку

І Мотивация навчальної діяльності

– Діти, чи любите ви мріяти?

– А що таке мрія?

– Чи може людина жити без мрій?

– А що, на вашу думку, необхідно, щоб мрія здійснилася?

Учитель. Звернімося до твору Роальда Дала “Чарлі і шоколадна фабрика”.

Чарлі Бакет, головний герой твору, теж має мрію. Яку?

Чи здійснилась вона?

Відомий британський критик Джулія Екшлер написала впіслямові до повісті :”Чарлі” викликає відчуття того, що Р.Дал відчуває насолоду, розповідаючиісторії, точнісінько так, як ми насолоджуємось, читаючи їх. У цьомупереконуєшся, коли починаєш подорожувати по шоколадній фабриці. ” «Далмалює дитячий рай : чарівну шоколадну фобрику з підземними ходами ітаємничими печерами»

– А ви любите подорожувати? Любите пригоди? Тоді вперед. Пропоную і

нам разом із Чарлі здійснити подорож чарівною фабрикою містера Вонки.

Але спочатку визначимось з темою і завданнями уроку (діти формулюють

тему і завдання уроку і роблять запис теми в зошиті )

ІІ Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Учитель.Доцільно розпочати подорож зі знайомства з власником фабрики Віллі Вонкою.

1. Перегляд фрагмента кінофільму (містер Вонка)

2. Характеристика містера Вонки

– Яким постає перед нами містер Вонка?

( “І що то був за дивовижний чоловік! На голові він мав чорний циліндр).

Одягнений був у фрак з розкішного темно-фіолетового оксамиту.

Штани мав темно-зелені. Рукавички – перламутрово-сірі. А в руці мав

елегантну тростинку ззолотою бамбулькою”.

«З його підборіддя стирчала акуратна чорна цапина борідка.

А очі – очі він мав невимовно ясні. Здавалося, вони весь час іскряться та

мерехтять. Власне кажучи,все його обличчя освітлював радісний усміх».

– Яке враження він справив на дітей? А на вас?

( “Ох, а яким він здавався розумним. Яким кмітливим, проникливим і

енергійним!.. Вбиравуседовкола своїми ясними мерехтливими очима.

Його рухи були швидкі, як у білки,спритної і хитрющої старої білки в парку. ” Я захоплений! Зачарований! Безмежно втішений! ” )

Учитель. Давайте вирушимо разом з дітьми, їхніми батьками і родичами нафабрику містера Вонки.

– Хто працює на фабриці? Чому?

– Хто такі умпа – лумпи?

– Які винаходи демонстрував дітямВіллі Вонка?

3. Заповнення схеми “Чудеса фабрики Віллі Вонки” ( Діти записують лише

ланцюжок чудес)

Галявинапід землею, Шоколадний водоспад,трава з цукрової вати,

шоколадна ріка, яхта з карамельки.

Цех винаходів,Вічні барбариски, іриски,від яких росте волосся іборода, жуйка,що заміняє обід з трьох блюд.

Рожевий тунель,двері з написом “Фіалковий крем”, боби,високі,мов тополі”, “зефірні подушечки”, “лизальні шпалери”,”гаряче морозиво”.

Горіховий цех – білки самі лущать горіхи.

Скляний ліфт – через скло видно гори грильяжу,хуртовини з цукрової пудри.

Телешоколадний цех – через телевізор передавали шоколад. Умпа – лумпи Гномики, які працюють на фабриці, завжди веселі, співаютьпісні.

4. З’ясування значення літературознавчих понять “герой”, “персонаж”

(звернення до словника)

– Назвіть персонажів повісті – казки ( Августус Глуп, Верука Солт, Віолетта, Борегард, Майк Тіві )

– А хто є її героями? ( Чарлі Бакет, дідусь Джо, містер Вонка )

( запис у зошит схеми “Персонажі і герої твору” )

Учитель. А тепер перейдемо до цікавих пригод, які трапились із дітьми.

5. Перевірка домашнього завдання. Коротка характеристика

персонажів.

6. Розповідь про пригоди, які трапилися з дітьми на фабриці. Робота в групахнад запитаннями на картках.Заповнення учнями таблиці під час оголошення результатів роботи в групах.

Група 1

Картка №1. Пригода 1

– З ким сталась перша пригода?

– Як вигадаєте, чому? Яким був Августус Глуп? Що його цікавить?

– Як батьки ставляться до такого захоплення?

– Яка пригода з ними трапилась?

– Чим закінчилася екскурсія фабрикою для Августуса?

– Що про цю подію співали умпа – лумпи?

Група 2

Картка №2. Пригода 2

– Пригадайте, хто став третім щасливим власником Золотого квитка?

– Чи справедливо було, що саме їй дістався квиток?

– Що цікавило дівчинку найбільше?

– Що сталося з Віолеттою в цеху винаходів?

– Чи вдалося врятувати Віолетту?

Група 3

Картка №3. Пригода 3

– Де сталася третя пригода?

– Хто ще був серед перших щасливих власників Золотого квитка, крім АвгустаГлупа?

– Як дістався квиток Веруці? Чому Чарлі зауважив, що “батько дівчинки зробивне дуже чесно”?

– Що сказали про це рідні Чарлі?

– Що не сподобалось містеру Вонці в поведінці Веруки вгоріховому цеху? Чисподобалось це білкам?

– Що трапилось з Верукою?

– Якдо події поставились умпа – лумпи?

– Чим закінчилась подорож сміттєпроводом для Веруки і її батьків?

Група 4

Картка №4. Пригода 4

– Хто такий Майк Тіві? Що він тільки й робить?

– Що можете сказати про звичку Майка?

– Яким став 9-річний хлопчик, для якого телевізор і серіали замінили життя?

– Які саме фільми йому до вподоби? Як це впливало на його характер?

– Чи випадкова пригода сталася з ним в шоколадно – телевізорному цеху?

– Що порекомендував батькам Майка містер Вонка?

– Що ж заспівали умпа – лумпи?

Зачитайте головну думку пісні із підручника (ст. 272)

– Чи зрозумів сам Майк, чому з ним сталася така пригода?

– Чи вдалося допомогти хлопцю?

ІV Підведення підсумків уроку

1. Учитель.

Як бачимо, екскурсія фабрикою містера Вонки для чотирьох дітей

закінчилась не зовсім весело.

– Як вигадаєте, чи отримали діти урок із того, що сталося?

– Чи дотримав слова містер Вонка?

( кожна дитина повертається додому з великою кількістю цукерок, що вистачить на все життя )

– Містер Вонка говорить: ” Усі вони зіпсовані, але ми їх відрегулюємо,

хоч би там що”. Як ви розумієте ці слова?

– Чи змінились діти? Як?

2. Робота в парах. (Взаємоперевірка заповнення таблиці )

3. Творче завдання. Створіть “рецепт” удосконалення себе

Я – ДОСКОНАЛА ОСОБИСТІСТЬ

– виявляти позитивні риси характеру

– слухати старших і дорослих (батьків,дідусів,бабусь,учителів)

– бути чемним і вихованим

– допомагати батькам, друзям

– гарно поводитись

V Оцінка діяльності учнів

VІ Домашнє завдання. Диференційоване.

1. Охарактеризувати Чарлі ( усно )

2. Написати твір – мініатюру ” Якби я потрапив на фабрику містера

Вонки “

3. За бажанням. Намалювати ілюстрацію до твору або зробити

комп’ютерну презентацію

«Ілюстрації до твору ” Чарлі і шоколадна фабрика ” Р.Дала».

Урок 3

Тема. Доброта і щирість головного героя

Мета : вдосконалювати вміння сприймати великий за обсягом твір цілісно,

давати характеристику герою твору, закріпити поняття ” герой “;

формувати ключові компетентності учнів через навички аналізу твору;

розвивати творчу уяву дітей, логічне мислення, вдосконалювати навички

переказу тексту;

виховувати доброту, людяність, щирість.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу

Обладнання: учнівські малюнки, художній фільм Т.Бертона;пам’ятка ” Як складати сенкан “; циліндр, рукавички і тростинка ( для рольовоїгри )

Мрії здійснюються.

Немає нічого неможливого.

Містер Вонка із книги

“Чарлі і шоколадна фабрика

Хід уроку

І Актуалізація опорних знань.

Бліц – опитування

1. Батьки назвали його на честь легендарного полярного дослідника, норвежця Амундсена ? Хто це?

2. Найвідомішими творами РоальдаДала є…..

3. Скільки людей відвідало фабрику містера Вонки із казки – повісті “Чарлі і шоколадна фабрика”?

4. Хто першим знайшов Золотий квиток на фабрику містера Віллі Вонки?

5. Найбільша мріяЧарлі?

6. Який своєрідний рекорд встановила Віолетта Борегард ?

7. Хто працював на загадковій шоколадній фабриці Віллі Вонки?

8. Чим закінчилась екскурсія для Веруки?

9. Чим був незвичайним ліфт, який пересувавсяшоколадною

фабрикою?

10. Про що кожного разу співали умпа – лумпи?

11. Що отримав Чарлі у подарунок від Віллі Вонки?

ІІ Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. У творахсвітової літератури, які ми вивчали у 5 класі, добро

перемагає зло, правда – кривду, працьовитість – лінь і неробство. Але тільки

справді добра і щира людина здатна побороти зло.

– Хто ж у творі Р.Дала є уособленням добра, щирості?

– Як ви думаєте, над чим же ми працюватимемо на сьогоднішньому уроці?

Що нас цікавитиме? Сформулюйте проблемне запитання уроку.

Проблемне запитання “Чому містер Віллі Вонка винагородив саме Чарлі?”

вивішується на дошці і записується дітьми в зошиті.

– Яким же буде наше завдання?

( з’ясувати, за що та яку винагороду отримав Чарлі від містераВонки )

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Робота над темою уроку.

1. Бесіда

– Хто такий Чарлі? В якій сім’ї він зростав? (Перегляд фрагмента фільму ” Сім’яБакетів “)

– Які стосунки панували в сім”ї? Як ставився до родини Чарлі?

– Чого йому хотілося понадусе?

– Які історії розповідав хлопчикові дідусь?

– Як Чарлі отримав Золотий квиток на фабрикумістера Вонки?

– Чи заслужив він на таке щастя?

– З ким хлопчик вирушає на фабрику і як поводиться там?

– То яким же був Чарлі?

2. Складання грона “Чарлі”

Чарлі:

любить сім”ю, поважає старших, добрий, вихований, чемний, щирий, доброзичливий, сердечний, хвилюється за дітей, які потрапили у пригоди.

Продовження бесіди

– Яка була головна мета організованої хазяїном фабрики екскурсії?

– Чи здогадувались ви, що Вонка подарує комусь фабрику?

– Містер Вонка повідомив Чарлі, що хоче поговорити з ним про “щось дужеважливе”. Про що саме?

3. Рольова гра ” Містер Вонка “.

Завчасно підготовлений учень ( у фраці, чорному циліндрі, рукавичках із

тростинкою ) виступає з монологом :

” Розумієш, люба дитино, явирішив усе це тобі подарувати;

як тільки підростеш, станеш нею управляти. Вона стане твоєю”.

” Май на увазі, що є тисячі розумників, які що завгодно віддали б за

можливість прийти і отримати від мене фабрику, але я таких людей не хочу.

Я взагалі не хочу, щоб цим займався дорослий. Дорослий мене не слухатиме, незахоче вчитися. Він буде намагатися робити все так, як забажається йому, ане мені. Тому мені потрібна дитина.

Мені потрібна чемна, розумна і добра дитина, якій я зможу відкрити свої

найдорожчі секрети виготовлення солодощів.

А поки треба негайно зібрати усю вашу родину… Віднинівони

можуть жити на фабриці!

Хай допомагають нею керувати, поки Чарліпідросте і зможе

керувати сам “.

4. Звернення до проблемного запитання.

– Чому містер Вонка вирішив довірити власну фабрику Чарлі?

Які чесноти дозволилихлопчику перемогти?

Чи заслуговує Чарлі на таку довіру містера Вонки?

5. Складання сенкану ” Чарлі”( пам’ятка ” Як складати сенкан” на парті ) Учні складають сенкан самостійно ( або колективно під керівництвом учителя )

. Чарлі:

добрий, щирий, мріє, допомагає, перемагає, отримує від Вонки фабрику,

герой.

6. Перегляд фрагмента із кінофільму ” Чарлі і шоколадна фабрика “.

Сім”я на ліфті летить у найчарівніше місце у світі.

V.Підсумки уроку.

Учитель. От і закінчилась наша подорож сторінками книги ” Чарлі і шоколаднафабрика”.

Ситуативні завдання

– А якби ви знайшли Золотий білет на фабрику Вонки, чи віддали б ви його

Чарлі? Чому?

– Якби фабрика належала вам, кого б ви запросили на роботу ( чи залишили бумпа – лумпів ) ?

Перевірка домашнього завдання.

Твір – мініатюра ” Якби я потрапив на фабрику містера Віллі Вонки “

Учитель. Мрії здійснюються. Тільки треба обов’язково у це вірити. Як

зауважив містер Вонка: “Немає нічого неможливого” (Звернення до епіграфа )Треба вірити у дива і бути достойним.

VІ Оцінювання роботи учнів.

VІІ Домашнє завдання ( завдання на вибір )

1. Творче завдання ( письмово)

Продовжить історію про Чарлі. Яким,на вашу думку, він став би господарем

фабрики? Що зробив би для інших?

Дослідницька робота. Великою подією у сучасному кіномистецтві став фільм, знятий у 2005р.американським режисеромТімом Бертоном за казковою повістю Р.Дала “Чарлі і шоколадна фабрика”. Ви, напевно, подивились його. А деякіфрагменти,кадри із фільму переглядали на уроках. Порівняйте фільм зтекстом книги Р.Дала. Які зміни в сюжеті ви помітили?З якою метою, навашу думку, вони були введені режисером? Чи всі вади і чесноти героїв творуточно відтворено засобами кіномистецтва?

УРОК № 25

Тема. Ч. Діккенс — видатнийанглійський письменник. Повість «Різдвяна пісня у прозі»

Мета: зацікавити біографією і творчістю Ч. Діккенса; ознайомити з історією створення повісті, з особливостями «різдвяних» оповідань; вчити аналізувати прочитане; розвивати допитливість, уміння слухати й виступати з власним повідомленням; виховувати прагнення розуміти інших людей.

Обладнання: портрети Ч. Діккенса, виставка творів письменника, різдвяний віночок, схеми.

Ці радісні дні — дні милосердя, доброти, всепрощення.

Це єдині дні в усьому календарі, коли люди,

наче за мовчазною згодою, вільно розкривають

одне одному серця і бачать у своїх ближніх —

навітьу бідних та знедолених — таких людей, як вони самі.

Ч. Діккенс

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

— Діти, що ви знаєте проРіздво?

•     Коли і чому виникло свято?

•     Коли відзначаютьРіздво в різних країнах?

•     Як святкують Різдво у нас та в інших країнах?

•     Які різдвяні символи вам відомі?

— Ч. Діккенс, який дуже любив свято Різдва, вважав: «Ці радісні дні — дні милосердя, доброти, всепрощення…» (читання епіграфа).

II. Вивчення нового матеріалу

1. Виступ учня-літературознавця

Ч. Діккенс (1812—1870) — один з неперевершених майстрів роману. Його твори «Пригоди Олівера Твіста», «Домбі і син», «Девід Копперфілд» відомі в усьому світі. Але шлях до слави був сповнений перешкод та випробувань, які почалися вже з дитинства.

•     Коли батько Чарльза потрапив до в’язниці за борги, хлопчик був змушений працювати на промисловому підприємстві з виробництва вакси.

•     Пані Діккенс з молодшими дітьми довелося перебратися до чоловіка у в’язницю. Харчуватися хлопчик повинен був увесь тиждень сам (він жив на квартирі), на свій заробіток, а неділю проводив у в’язниці, у сирому підвальному приміщенні разом з двома іншими хлопчиками та декількома дорослими робітниками.

•     У 1833 р. у грудневому номері «Old Monthly magazine», з’явився його перший друкований твір — оповідання «A dinner at Poplar Walk» («Обід в алеї тополь»). Потім у тому самому журналі з’явилося ще 9 оповідань, підписаних іменем Боз, на честь молодшого брата Діккенса, якого вдома називали таким прізвиськом.

•     У 1837 р. помирає молодша сестра дружини Діккенса, 17-річна Мері Говард. Смерть її так вразила письменника, що він залишив усі свої літературні справи і на декілька років поїхав з Лондона. Він зберігав пам’ять про Мері протягом усього свого життя. Її образ згадував письменник, коли створював Неллі в «Крамниці старожитностей».

•     На початку 1840 р., під час весілля королеви Вікторії, він дуже здивував одного зі своїх друзів, повідомивши йому листом, що безнадійно закохався у королеву. Діккенс із задоволенням брав участьу жарті, мистецьки зображуючи закоханого, доведеного нещасною пристрастю до повного відчаю.

•     Італія давно вабилаДіккенса. Оскільки залізниця у той час була ще не досить розвинена, він купив карету величезних розмірів, улаштувався в ній разом із дружиною, своячкою, п’ятьма дітьми, служанкою, кур’єром і проїхав так через всю Францію до Марселя, звідки вся сім’я морем переправилася у Геную. В Генуї Діккенси розташувалися в одному зі старих палаців, що здавалися в оренду.

Одного ранку, коли він сидів у своєму кабінеті перед чистим аркушем паперу, в одній із церков Генуї зазвучали сріблясті переливи маленького дзвона. Він вивів великими літерами заголовок: «Дзвони», і з цього дня взявсяза роботу.

•     Діккенсбрав активну участь у постановці цілого ряду вистав.

Успіх цих театральних спектаклів був величезний. Королева Вікторія забажала побачити на сцені автора, з творами якого була добре знайома, і просила його влаштувати одну з генеральних репетицій у Букінгемському палаці. Діккенс відповів ввічливим листом, у якому пояснив, що не вважає гідним письменника ходити розважати навіть коронованих осіб, і запросив її величність відвідати одну з вистав, влаштованих у його власному домі. Королева погодилася, приїхала разом з принцом і залишилася дуже задоволеною виставою.

•     Пристрасть письменника до мандрівок, переїздів не слабшала, а зростала з роками. Після 1850 р. він мало де жив більше 6—7 місяців.

2. Слово вчителя

Особливості «різдвяних» творів Ч. Діккенса

До створення «Різдвяних повістей» Діккенс приступив уже зрілим майстром — поява цих творів припадає на 40-і рр. ХІХст., тобто на друге десятиріччя його творчої діяльності.

На момент виходу першої з них («Різдвяна пісня у прозі», 1843) Діккенс користувався заслуженою славою не лише у себе на батьківщині, у «старій добрій Англії», а й по той бік Атлантики, у Сполучених Штатах Америки.

«Різдвяний» цикл Діккенса складається з п’яти повістей: «Різдвяна пісня у прозі» (1843), «Дзвони» (1844), «Цвіркун за вогнищем» (1845), «Битва життя» (1846), «Одержимий» (1848).

Діккенс дуже любив різдвяні свята. Він бачив у них прояв природної доброти та життєлюбства народу, простих, але щирих веселощів, без яких життя бідняків було б ще злиденнішим і сумнішим.

Письменник сприймав Різдво як свято домашнього вогнища, тому воно було особливо дорогим для нього. Діккенс любив веселе відкрите вогнище каміну, біля якого у різдвяний вечір збиралася сім’я, любив затишок кімнат, прикрашених гілками омели або гостролисту,— особливо привабливий узимку, коли надворі йде сніг, гуркоче вітер і згущається морозний туман. Любив він і традиційний ритуал цих свят — веселі ігри і танці до чи після вечері з обов’язковим пудингом.

«Різдвяні повісті» Ч. Діккенса є досить значними за обсягом. Сам автор об’єднав їх під спільним заголовком «Christmas Books» («Різдвяні книги»). Сучасніанглійські дослідники відносять їх до типу «long short story» — «довгого короткого оповідання» (еквівалент розгорнутої новели або повісті).

Особливістю «різдвяного» оповідання є процес душевної трансформації героя або героїв, відмова від фальшивих цінностей в ім’я цінностей істинних, гуманістичних, вічних.

За умовою жанру на подібну трансформацію давалася лише одна ніч. Зате ця ніч була різдвяна, ніч, в яку обов’язково відбуваються чудесні пригоди та перетворення.

3. Бесіда за змістом І строфи «різдвяної пісні в прозі»

•     Розкажіть, що ви дізналися про Скруджа і Марлі. Що їх поєднувало?

•     Хто завітав до Скруджа напередодніРіздва? Як реагував на вчинки цих героїв Скрудж?

Схема «Три зустрічі»

•     Що здивувало Скруджа, коли він повернувся додому? (Замість колотушки він побачив обличчя Марлі, свого колишнього компаньйона.)

•     Як виглядав Марлі? (Від слів «То була Марлієва тінь…» до слів «…Марлієве підборіддя»)

Виразне читання діалогу Скруджа і Марлі (від слів «Заломивши руки, Скрудж упав навколішки» до слів «Для свого ж блага запам’ятай все, що відбулося з тобою сьогодні»).

•     Навіщо з’явився дух Марлі до колишнього компаньйона? (Нагадати про те, що призначення людини на землі — робити добро, допомагати іншим. А якщо цього не зробити за життя, доведеться мучитися через неможливість щось змінити після смерті. Але тоді буде вже запізно. Якби Марлі знав, що чекає на нього після смерті, він жив би інакше, а тепер хоче попередити про це Скруджа, щоб дати йому шанс врятуватися.)

•    Простежте, які почуття охоплюють Скруджа під час зустрічі з другом Марлі.

Очевидно, що черствий і безжалісний Скрудж не вірив у привиди, але розповідь Марлі вплинула на нього, і він, переживши почуттів більше, ніж, можливо, за декілька років життя, все ж не наважується сказати про все, що відбулося,— «дурниці». Герой починає замислюватися над своїм життям.

III. Підсумки уроку

•     Які факти з біографії Ч. Діккенса вам запам’яталися?

•     Назвіть твори про Різдво, написані Ч. Діккенсом.

•     Ваше враження від образу Скруджа.

•     Як вигадаєте, чи зможе цей герой змінитися на краще?

IV. Домашнє завдання

Прочитати ІІ, ІІІ, IV строфи «Різдвяної пісні у прозі».

УРОК № 26

Тема. Подорож Скруджа Різдвяної ночі у часі й просторі як можливість осягнути своє життя

Мета: простежити шлях Скруджа Різдвяної ночі, зробити висновки про причини деградації особистості героя, спостерігати за змінами у поведінці та характері Скруджа;

розвивати уміння логічно мислити, зв’язне мовлення;

виховувати людяність, доброту, милосердя.

Обладнання: схеми; тексти повісті.

Веди мене! Веди! Ніч швидко наближається досвітанку,

і кожна хвилинадля мене дорогоцінна — я знаю це.

Веди ж мене, Привиде!

Ч. Діккенс

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

— Чи хотіли б ви помандрувати у минуле чи майбутнє? Потрапити в той час, коли були зовсім маленькими, або в той, коли будете дорослими? Мабуть, кожен хоч раз мріяв про машину часу, яка може здійснити найфантастичніші наші мрії. Герою «Різдвяної пісні у прозі» поталанило, йому довелося подорожувати в часі й просторі, та ще й не самому, а з духами

II. Актуалізація опорних знань

Словесне малювання

•     Опишіть, яким ви уявляєте собі Скруджа.

•     Яку він мав зовнішність, одяг, ходу?

•     Чи вплинули риси характеру героя на його зовнішність? Як саме?

III. Узагальнення та систематизація знань

1. Робота з текстом

Строфа ІІ. «Перший з трьох духів»

Який Дух з’явився до Скруджа першим? (Дух Минулого Різдва)

Знайдіть опис зовнішності Духа Минулого Різдва. Зачитайте. Складання схеми «Подорож із Духом Минулого Різдва» (див. далі) Висновки: подорож із Духом Минулого Різдва примусила стриманого та невблаганного Скруджа плакати, сміятися, відчувати сором за свої вчинки, шкодувати про незроблені добрі справи, пробудила у ньому людські почуття. Дух нагадав герою про його самотнє, нещасне дитинство, заскорузлу зрілість, не здатну любити нікого і нічого, крім грошей.

Строфа ІІІ. «Другий із трьох Духів»

Бесіда

•     Який Дух прийшов до головного героя другим? (Дух Теперішнього Різдва)

•     Зачитайте опис зовнішності Духа.

•     Як і чому змінилася кімната Скруджа? (Дух хотів показати герою всю красу святкового різдвяного інтер’єру, безліч страв, що готуються для святкового столу. Все це, безперечно, створює особливий настрій усім людям на Різдво; та й сам Дух був такий радісний і добрий, як це свято.)

•     Як реагує Скрудж на появу Духа? Зачитайте цитату. («Дух,— сказав Скрудж смиренно. — Веди мене, куди хочеш. Минулої ночі я йшов примусово й отримав урок, який не пройшов марно. Якщо цієї ночі ти теж повинен чого-небудь навчити мене, нехай і це буде мені на користь».

Складання схеми «Подорож з Духом Теперішнього Різдва»

•     Що вразило вас в епізоді опису Різдва у сім’ї Кретчитів? (Сім’я жила дуже бідно, тому що дітей було багато, а батько, що працював на Скруджа, отримував мізерну платню, якої вистачало, щоб тільки не померти з голоду. Але, незважаючи на такі складні обставини, батьки і діти живуть дружно, турбуються одне про одного та навіть піднімають келихи за здоров’я містера Скруджа.)

•     Що захотів змінити у житті Кретчитів Скрудж? (Він просить Духа урятувати Тайні Тіма від смерті.)

•     Що здивувало героя у сім’ї його племінника? (Незважаючи на різко негативне ставлення Скруджа до свого родича, Фред все-таки виголошує тост за дядька і бажає йому щасливого Різдва.)

Висновок. Скрудж бачить, як радіють святу і веселяться люди, яких він не поважав раніше через їх бідність. І рудокопи, і моряки, і сім’ї Кретчитів та Фреда приготувалися до Різдва, вони вміють радіти йому, бо щасливіші за багатого, але самотнього, черствого комерсанта

Строфа IV. «Останній із Духів»

•     Що показав Дух Майбутнього Різдва герою? (Смерть усіма покинутого й обікраденого комерсанта; радість людей, що дізналися про його смерть; смерть Тайні Тіма)

•     Про що просить Скрудж Духа? (Дати шанс йому все змінити: «Дух! Вислухай мене! Я вже не та людина, якою був. І я вже не буду таким, яким би став, якби не зустрівся з тобою»)

•     Знайдіть цитати, що підтверджують зміни у характері героя. («Я буду поважати Різдво у серці своєму і берегти пам’ять про нього увесь рік. Я спокутую своє Минуле Теперішнім і Майбутнім, і спогади про трьох Духів завжди будуть жити в мені. Я не забуду їхніх пам’ятних уроків, не закрию свого серця для них».)

IV. Висновки

•     Що дала Струджу подорож із Духами? (Примусила замислитися над своїм життям, пригадати своє дитинство і юність, викликала непереборне бажання змінити себе і навколишній світ.)

•     У чому причини деградації особистості Скруджа? (Відсутність любові у сім’ї, бідність, самотність у дитинстві, жадібність до грошей, поступове зчерствіння душі, витіснення справжніх почуттів і цінностей підробними, фальшивими.)

•     Чи змінився герой внаслідок фантастичної подорожі? (Так, він і сам відчуває це, усвідомлюючи себе людиною, що має серце і почуття.)

V. Домашнє завдання

Дочитати «Різдвяну пісню в прозі»; намалювати ілюстрацію до епізоду з повісті, який вразив найбільше.

УРОК № 27

Тема. Переродження Скруджа як наслідок осмислення свого життя

Мета: простежити зміни в характері і поведінці головного героя; вдосконалювати навички роботи з текстом; розвивати образне мислення, спостережливість; виховувати бажання самовдосконалюватися.

Обладнання: малюнки-ілюстрації до повісті Ч. Діккенса.

А найкраще було те, що і Майбутнє належало йому і він міг ще змінити свою долю.

Ч. Діккенс

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

— Герой на ім’я Скрудж добре вам відомий з мультсеріалу УолтаДіснея «Качині історії». У цих мультфільмах Скрудж МакДак — скупий і розважливий дядько чарівних каченят. Те саме ми бачимо й у Діккенса — герой-скнара має життєрадісного, доброго племінника. Ім’я діккенсовського містера Скруджа («Sсrооgе» в перекладі з англійської — скнара, скупий) стало загальним ще у ХІХ столітті. Образ скупого, схожого на Скруджа, багатія є у багатьох творах світової літератури.

Цікаво, чи зможе діккенсовський Скрудж подолати свою непривабливу сутність?

II. Актуалізація опорних знань

1. Опитування

•     Навіщо три Духи явилися Скруджу в Різдвяну ніч? (Вони повинні були вплинути на героя, примусити його замислитися над своїм грішним життям, отямитися, розпочати своє життя вже іншою людиною, чия душа відродилася й прагнула творити добро.)

•     Що показали духи герою під час подорожі?

•    Що, на вашу думку, найбільше вразило Скруджа під час подорожі?

•     Які почуттяпереживав герой, мандруючи в часі і просторі? (Страх, жаль, муки совісті, бажання змінитися)

2. Перевірка домашнього завдання

Демонстрація учнівських малюнків-ілюстрацій.

ІІІ. Узагальнення й систематизація знань

1. Спостереження за змінами у житті героя

1) Що було…

•     Знайдіть у тексті портрет Скруджа.

Простежте тему «внутрішнього холоду», який переходить на зовнішність старого скнари.

«Душевний холод заморозив старечі риси його обличчя, загострив крючкуватий ніс, зморщив шкіру на щоках, скував ходу, примусив посиніти губи і почервоніти очі, зробив льодяним його скрипучий голос. І навіть його щетинистепідборіддя, рідке волосся і брови, здавалося, узялися памороззю. Він завждивносив із собою цю жахливу гнітючу атмосферу».

Втілення душевного зчерствіння, внутрішнього холоду підкріпляється темою зими, морозу, лютої стужі.

Цікаве зіставлення: Скрудж може бути схожий на «водопровідний кран на вулиці», з якого ще «сочилася вода, і він, позабутийусіма, потроху обростав льодом у сумній самотності, поки не перетворився на понуру слизьку глибу».

Висновки: зі Скруджа крапля за краплею витікає живе життя і людське тепло, перетворюючи старого скнару на льодяну глибу.

•     Як Діккенс порівнює свого героя з негодою? Що страшніше: «льодяне серце» чи найлютіший мороз?

«Найшаленіший вітер не міг бути злішим від Скруджа, найлютіша заметіль не могла бути такою жорстокою, як він, найрясніший дощ не був таким безжальним. Негода нічим не могли його пройняти. Сильний дощ, град, сніг могли похвалитися лише однією перевагою порівняно зі Скруджем — вони нерідко були щедрими, а Скруджу щедрість була невідома».

Висновки: зовні і зсередини вкритий памороззю Скрудж нагадує живий труп, привид. Не дивно, що саме такому герою явився виходець з того світу, колишній компаньйон Скруджа Джейкоб Марлі.

2) Що змінюється…

Якщо спочатку Скрудж на все «плювати хотів», то перетворення дверного молотка на обличчя Марлі, що помер у свят-вечір рівно сім років тому, розтривожило старого грішника.

У повісті є момент, який натякає на те, що Скрудж міг би уникнути зустрічі з жахливим незваним гостем. Примостившись біля ледь жевріючого вогню, він звернув увагу на дивні голландські кахлі каміна, на яких зображені сцени зі Священного Писання — «сотні фігур, що могли б зайняти уяву Скруджа». Однак він втратив свій шанс, і все закрило зловісне обличчя померлого Марлі.

З цього моменту починається шлях до воскресіння «мертвої душі» Божого творіння.

Діккенс вважає, що перетворення Скруджа можливе, адже, за Новим Завітом, й останньому грішнику відкриті врата до спасіння.

І це спасіння відбувається. «Твої губи тремтять,— сказав Дух. — А що це котиться у тебе по щоці?» Перший лід морозної глиби розтоплено першою сльозинкою, у яку не вірить навіть сам герой. Душевний холод потроху відступає: «з запалом вигукнув Скрудж», «серце так і забилося у нього в грудях».

Проте не так швидко добру здобути перемогу в душі героя. Скрудж не раз повертається до звичного, «холодного» начала своєї душі: під час зустрічі з Духом Теперішнього Різдва прагматично зауважує, як важко прогодувати сім’ю з 1700 братів-духів; почувши, як діти вітають одне одного зі святом, спочатку радіє, а потім знову згадує: «Яка мені від цього користь?»

Та після першої сльози Скрудж схлипнув, потім заплакав, пізнавши у маленькому хлопчику, покинутому на Різдво, самого себе. І ось, нарешті, «все знаходило відгук у зм’яклому серці Скруджа і давало вихід сльозам».

Остаточне потрясіння Скруджа відбувається, коли мовчазний, закутаний в усе чорне Дух Майбутнього Різдва приводить наляканого героя на кладовище, до покинутої могили, на якій написане ім’я Ебінізера Скруджа.

«Скрудж затремтів весь з голови до п’ят» — кульмінаційний психологічний стан героя. Він падає навколішки, гаряче й пристрасно молить Духа змінити його долю.

3) Що стало…

•     Особливістю різдвяного сюжету є те, що «плач» Різдва змінюється «сміхом», страх же поступається місцем «великій радості».

Відчуємо велику радість героя. Знайдіть цитати.

«Сам не знаю, що зі мною відбувається! Мені так легко, немов я пушинка, так радісно, наче я янгол, так весело, немов яшколяр!»

«Все, що він бачив, сповнювало його душу радістю».

«Це був прекрасний сміх, особливо для людини, яка вже давно розучилася сміятися».

«І продовжував сміятися, доки сльози не потекли по його щоках».

«На серці в нього було легко і весело».

•     Якими словами називає Скрудж хлопця на вулиці? («Милий хлопчик», «розумна дитина», «дивна дитина», «говорити з таким одне задоволення»)

Про що це свідчить? (Про радісний настрій героя, добре ставлення до оточуючих)

•     Які вчинки переконують читача у переродженні героя

IV. Висновки

— Ч. Діккенс у своїх «різдвяних» творах реалізує сюжети про духовне очищення, спасіння, переродження людини, що втратила подобу Божу. Це цілком відповідає святу Різдва, яке завжди пов’язувалося з чудом, спасінням, даром.

Письменник щиро вірить у можливість перетворення «мертвої» душі на живу, вважає, що «кожна християнська душа, роблячи добро навіть у найскромнішій царині, вважатиме своє земне життя занадто швидкоплинним для безмежних можливостей добра».

V. Домашнє завдання

Підготувати цитати фантастичних епізодів у творі «Різдвяна пісня в прозі».

УРОК № 28

Тема. Реальне та фантастичне в повісті «Різдвяна пісня в прозі»

Мета: з’ясувати функцію фантастичних елементів у повісті, зробити висновки про щасливий фінал як особливість «різдвяного» оповідання; визначити особливості композиції твору; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення; виховувати високі моральні якості.

Обладнання: схеми, тексти повісті.

Народ полюбляє щасливі фінали не від слащавого оптимізму — в ньому

ще жива стара мрія про перемогу над драконом, про торжество обранця небес.

Г. К. Честертон

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми і мети уроку

II. Узагальнення й систематизація знань

1. Ознайомлення з літературознавчими термінами

Фантастика — те, що не існує в дійсності, створене фантазією, уявою. Композиція — побудова, розташування і взаємозв’язок всіх частин твору.

2. Робота з текстом

•     Знайдіть у тексті повісті описи трьох Духів. Зачитайте їх.

Як ви гадаєте, чому Духи виглядають саме так? (Дух Минулого Різдва схожий на дитину і має в собі джерело незгасимого, яскравого світла — можливо, це те найкраще, що є в людях у дитинстві і що вони з часом старанно прагнуть затамувати.

Дух Теперішнього Різдва — життєрадісний, сильний, веселий. З усіх трьох Духів він — найенергійніший і найприємніший. Можливо, тому, що це Різдво — його, і Скрудж може змінитися на краще саме в цей час.

Дух Майбутнього Різдва — найпохмуріша постать, невизначена, мовчазна. Він має такий вигляд, очевидно, через те, що нічого приємного показати Скруджу не зможе. Смерть, зрада, радість людей від його загибелі — все це вражає і разом з тим зцілює душу героя.)

•     Чи можна назвати образи Духів фантастичними?

•     Навіщо автор використовує ці образи у творі? (Фантастичні образи трьох Духів Різдва покликані змусити душу Скруджа здригнутися, перетворити людиноненависника на людинолюбця.)

•     Які ще елементи фантастики використовує Діккенс у повісті?

— Подорож у просторі і часі;

— образи привидів (Марлі та інших).

Зачитайте цитати.

Висновки. Функція фантастичних елементів у творі

У «різдвяних» творах традиційно використовуються надприродні образи вихідців з того світу, грішників, приречених на вічні муки: «…до Скруджа донеслися якісь незрозумілі звуки: неясні і безладні, але невимовно жалібні плачі і стогони, тяжкі зітхання розкаяння і гіркого жалю.

Він побачив безліч привидів. З жалібними криками вони неспокійно носилися у повітрі туди і сюди, і усі, як і дух Марлі, були у ланцюгах».

— Надприроднийсвіт, що стривожив Скруджа у свят-вечір, був покликаний не стільки налякати, скільки попередити про наслідки грішного життя, життя без Бога у серці.

— Лише фантастична подорож учасі і просторі могла так сильно вплинути на героя, чия душа дивно зчерствіла і заскорузла.

•     У чому полягає реалістичність «Різдвяної пісні в прозі»? (В описі деталей побуту, зображенні суспільного устрою Англії, наслідків недосконалості цього устрою, що проявляється у соціальному розшаруванні суспільства, в якому люди мало не вмирають з голоду.)

3. Робота з епіграфом

•     Прочитайте вислів Г. К. Честертона, автора однієї з кращих книг про Діккенса, написаних на його батьківщині.

•     Поясніть, чому Діккенс використовує щасливий фінал у своєму творі. (По-перше, це особливість «різдвяного» твору, по-друге, так виявляється віра письменника у силу добра, у здатність людини переродитися.)

•     З якими творами зближує щасливий фінал «Різдвяну пісню у прозі»? (З народними і літературними казками, тому що щасливий фінал — неодмінна прикмета казки.

4. Спостереження за композицією твору

«Різдвяна пісня у прозі» має підзаголовок «Свят вечірнє оповідання з привидами». Оскільки вона названа у заголовку «піснею», автор і розділи твору називає відповідно «строфами»

Діккенс намагався надати гармонічної стрункості побудові твору — реальні побутові картини першої і п’ятої строф немовби обіймають, облямовують три центральні розділи, сповнені фантастичних образів і видінь, що являються уві сні головному персонажу — старому скнарі Скруджу.

ІІІ. «Літературні паралелі»

Різдво — особливе свято, час, коли серця людей відкриті одне одному і люди стають добрішими.

Чимало поетів і письменників присвячували свої твори Різдву Христовому, його історії, своїм дитячим спогадам про чарівність цього неповторного свята, що пробуджує у людях кращі почуття.

Елочка с пятью свечами

Без игрушек и сластей

Робко льет скупое пламя

В нищей комнате моей.

Ах, не так же ль у порога

В мой заветный Вифлеем

Сам стою я перед Богом,

Неукрашенный ничем!

Только иглами сухими

Всех земных моих тревог,

Только свечками скупыми,

Что Он Сам во мне зажег.

И, мою пуская душу

В путь намеченный едва,

Сам же скоро и потушит —

До другого Рождества!

1947

(Дмитрий Кленовский)

РОЖДЕСТВО

Я бескорыстно и наивно

Люблю в рождественской ночи

Звезды осьмиконечной дивной

Ко мне летящие лучи.

Когда вся церковь замирает,

Раскрыты Царские Врата,

Стоит — земли не задевает

Крылатый ангел. И уста

Не движутся, но льются звуки,

Здесь небо снизошло к земле,

Благословляющие руки

Я ощущаю на челе.

И запах ладана и ели,

Свечей живые огоньки,

И страх, что невесомость в теле —

От прикоснувшейся руки.

Я с этим чудом в мир ступаю —

Надолго хватит! И на всех!

Сверкает в звездах Ночь Святая,

И блестки сыплются на снег.

1998

(Нина Карташева)

•     Які почуття викликає свято Різдва в авторів поезій?

•     Що поєднує «Різдвяну пісню в прозі» та вірші Д. Кленовського і Н. Карташової?

•     Від імені яких героїв повісті можна було б прочитати ці вірші?

IV. Підсумки уроку

— Закінчити наш урок я вважаю доречним читанням вірша О. Я. Яшина «Спешите делать добрые дела».

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Мне с отчимом невесело жилось,

Все ж он меня растил —

И оттого

Порой жалею, что не довелось

Хоть чем-нибудь порадовать его.

Когда он слег и тихо умирал,—

Рассказывает мать,—

День ото дня

Все чаще вспоминал меня и ждал:

«Вот Шурку бы… Уж он бы спас меня!»

Бездомной бабушке в селе родном

Я говорил: мол, так ее люблю,

Что подрасту и сам срублю ей дом,

Дров наготовлю,

Хлеба воз куплю.

Мечтал о многом,

Много обещал…

В блокаде ленинградской старика

От смерти б спас,

Да на день опоздал,

И дня того не возвратят века.

Теперь прошел я тысячи дорог —

Купить воз хлеба, дом срубить бы мог…

Нет отчима,

И бабка умерла…

Спешите делать добрые дела!

V. Домашнє завдання

Письмово відповісти на запитання: «Які уроки я виніс із повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»

УРОК № 29

Тема. Написання твору-роздуму «Що в житті людини найцінніше?» (за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»)

Мета: вчити писати твір-роздум, складати план до твору;

розвивати зв’язне мовлення;

виховувати повагу до справжніх життєвих цінностей.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

Які уроки я виніс із повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»? (Діти можуть зазначити, що вони зрозуміли: не можна бути жадібними, байдужими до людей, треба цінувати увагу рідних, піклуватися про них, робити добро людям, цінувати друзів та коханих, не відштовхувати їх від себе і, звичайно, уміти радіти святам і веселитися.)

II. Підготовка до написання твору

1. Бесіда

•     Які цінності у житті ви вважаєте головними? (Любов, дружба, сім’я, здоров’я…)

•     Чи знаєте ви, які життєві цінності називають підробними, сурогатними? (Багатство, слава, якщо прагнення до них перетворюється на єдину мету життя.)

2. Складання плану

І. Вступ

Головні життєві цінності містера Скруджа.

II. Основна частина

Що в житті людини найцінніше:

1)    уміння робити добро;

2)    сім’я;

3)    дружба і любов;

4)    здоров’я;

5)    улюблена справа;

6)    уміння радіти життю.

III. Висновок

Справжні цінності життя.

Коментар вчителя

У вступній частині потрібно коротко викласти, що саме було важливим у житті для Скруджа (його справи і гроші), і висловити своє ставлення до такої життєвої позиції (згоден або не згоден з героєм).

В основній частині треба розкрити свою думку і навести докази того, що саме вона є правильною. Наприклад, якщо зазначається, що цінністю для людини є дружна сім’я, то можна аргументувати це постійною підтримкою, на яку може розраховувати така людина у якійсь складній ситуації.

У висновку потрібно ще раз підсумувати, що в житті людини ви вважаєте найціннішим, і наголосити на небезпечності для людини фальшивих життєвих цінностей.

III. Написання твору на чернетках.

IV. Редагування написаного

V. Переписування твору в зошити

VI. Домашнє завдання

Прочитати повість М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», намалювати ілюстрації.

Індивідуальне завдання: підготувати невелике повідомлення про життя і творчість М. В. Гоголя.

СЛОВНИЧОК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Автор – особа, що написала даний твір.

Алегорія – образне інакомислення, яскраве втілення в конкретному образі абстрактного поняття чи думки.

Герой твору, або літературний герой – дійова особа, персонаж художнього твору.

Гумор – зображення у смішному вигляді героїв, сповнене веселого, доброзичливого ставлення до них.

Епітет – художнє означення, влучна характеристика особи, предмета, явища, яка підкреслює їх суттєву ознаку, дає емоційну оцінку.

Жанр літературний – тип художніх творів, що мають спільні риси у структурі, формі, сюжеті, стилі.

Ідея – головна думка літературного твору, втілена у художніх образах.

Композиція – побудова художнього твору.

Метафора – образний вислів, побудований на перенесенні ознак або дій одного предмета на інший на основі взаємозв’язку.

Метод – сукупність основних принципів творення художньої дійсності в літературі.

Міф – розповідь, у якій люди у фантастичній формі пояснювали різні явища життя.

Порівняння – зображення одного явища чи предмета на основі зіставлення з іншими.

Притча – невелике оповідання, зміст якого є релігійним або моральним повчанням.

Тема – те, про що розповідається у творі; проблема, яка висвітлюється автором.

Філологія – сукупність наук, що вивчають мову і художню літературу.

Фольклор – усна народна творчість.

Художня література – письмова форма мистецтва слова.


Автор:

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *