Розробка уроку історії
Епоха Катерини ІІ

Автор: вчитель історії та правознавства Матвіюк Оксана Данилівна

Тема: Епоха Катерини ІІ

Мета:

 • охарактеризувати сутність внутрішньої і зовнішньої політики Катерини ІІ;
 • пояснити, чому правління імператриці назване «освіченим правлінням»;
 • висвітлити становище російського дворянства і зробити висновок про його роль в державі;
 • охарактеризувати становище українських земель в складі Російської імперії, визначити характер національної політики Катерини ІІ;
 • формувати уявлення про розвиток російської культури у XVII ст.;
 • сприяти розвитку логічної компетентності учнів;
 • продовжувати формувати вміння і навички роботи з історичною картою, таблицями;

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Історичний диктант

 1. Назвіть документ, що визначав вигляд та порядок просування по державній та військовій службі («Табель про ранги»)
 2. В результаті якої війни Росія отримала вихід до Балтійського моря? (Північна війна)
 3. Назва вищої урядової установи, створеної указом Петра І у 1711 р. (Сенат)
 4. Назвіть подію, яку Петро І назвав «матір’ю Полтавської битви» (перемога під с. Лісова 1708 р.)
 5. Назвіть перший жіночий навчальний заклад у Росії (Інститут шляхетних дівчат при Смольному монастирі у Петербурзі)
 6. Як називалася перша в Росії газета? («Відомості»)
 7. Назвіть перший російський музей (Кунсткамера)
 8. Якого року було засновано місто Петербург? (1721 р.)
 9. Після прийняття православ’я Марта Скавронська отримала ім’я… (Катерина І)
 10. «Вишуканим» називається правління … (Єлизавети Петрівни)

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Блискуче століття, що вкрило Росію безсмертною славою її володарки, час героїчних справ, епоха широкого надзвичайного злету російських сил, що здивував і налякав увесь світ». Так говорив М. Кармазін про часи правління Катерини ІІ. Ми поговоримо про цей час мовою фактів.

ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ УРОКУ

Очікувані результати

Після уроку ви зможете:

 • Визначити, чи відповідало правління Катерини ІІ ідеям французького Просвітництва; підтвердити свою відповідь історичними фактами;
 • Характеризувати становище російського дворянства;
 • Визначити характер національної політики Катерини ІІ;
 • Показувати на карті територіальні зміни Російської імперії у XVIIІ ст.;
 • Пояснювати значення понять: «освічений абсолютизм», імперія;
 • Порівнювати політику Петра І та Катерини ІІ;
 • Описувати повсякденне життя Росії у XVIIІ ст.;
 • З’ясувати особливості культури Росії XVIІI ст., називати основні напрямки її розвитку, стилі та здобутки.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

«Освічене правління» Катерини ІІ

«Учнівський прогноз»

 1. Розгляньте картину Ю. Хмельницького «Катерина Велика» та поясніть, чому, на вашу думку, саме ці предмети асоціюються з епохою Катерини ІІ.
 2. Якими якостями могла володіти молода німецька принцеса?

Пояснення вчителя

Основні напрямки внутрішньої політики Катерини ІІ:

 • 1764 – секуляризація церковного землеволодіння
 • 1775 – територіально-адміністративна реформа
 • 1785 – “Грамота дворянству”
 • 1765 – статут про винокуріння

Проблемне питання

Чиї інтереси враховувала внутрішня політика Катерини ІІ? Якими могли бути її наслідки?

Робота в парах

Опрацюйте текст підручника (с. 215) та охарактеризуйте повстання Омеляна Пугачова за схемою:

Схема до уроку

Пояснення вчителя

Основні напрямки зовнішньої політики Катерини ІІ:

 • Війна зі Швецією (1788-1790)
 • Війни з Туреччиною(1768-1774, 1787-1791)
 • Поділи Польщі (1772, 1793, 1795)
 • Георгіївський трактат з Грузією (1783)
 • Семилітня війна (1756-1763)
 • Врегулювання відносин з Китаєм
 • Освоєння Аляски

Посилення кріпацтва. Російське дворянство

Робота з документом

Із «Грамоти на права, вольності й привілеї шляхетного російського дворянства (підручник, с. 217)

 1. У чому полягали особисті привілеї дворян?
 2. Чому, на вашу думку, Катерина ІІ надала дворянам такі привілеї?

Українські землі у складі Росії

Колективна робота з підручником

Опрацюйте текст підручника (§ 25, п. 3) та складіть хронологічну таблицю «Наступ на автономію України»

Робота з картою атласу

Покажіть на карті території України, які наприкінці XVIIІ ст. опинились у складі Російської імперії

Території України, які наприкінці XVIIІ ст

Повсякденне життя. Культура

Дане питання вивчається при використанні ППЗ «Всесвітня історія, 8кл.», ВДЕЕ «Санкт-Петербург» та презентації PowerPoint «Повсякденне життя. Культура Росії у XVIIІ ст.»

Бесіда

 1. Назвіть імена визначних представників культури Росії XVIIІ ст.
 2. Опишіть повсякденне життя населення Російської імперії у XVIIІ ст.

ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Заповніть пропуски в тексті

У другій половині XVIІI ст., завдяки політиці імператриці, спрямованої на зміцнення феодального землеволодіння, …………………. Остаточно оформилося як панівний стан і стало соціальною базою ………………. За Катерини ІІ ……………………… досягло свого розквіту. Внаслідок погіршення становища ………………………. Дедалі більше зростало незадоволення, яке вилилося у грандіозному за своїми масштабами ……………….. під керівництвом ………………………………………. (кріпацтво, абсолютизм, повстання, дворянство, селяни, Омелян Пугачов)

«Асоціативний кущ»

Складіть «асоціативний кущ» з поняттям «освічений абсолютизм»

ПІДСУМКИ УРОКУ

 • ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

§ 25
Заповнити таблицю «Війни Російської імперії під час правління Катерини ІІ»

Військові дії Дата Зміст Наслідки
       
 • Скласти порівняльну характеристику правління Петра І та Катерини ІІ.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Дякую за цікавий, змістовний урок, який характеризує становище українських земель в складі Російської імперії, визначає характер національної політики Катерини ІІ. Успіхів Вам!!!

 2. Дана розробка урока побудована на достатньому методичному рівні. Проте хотілося заувати наступне:
  – актуалізацію опорних знань учнів, первинне закріплення і домашнє завдання слід диференціювати;
  – основні напрямки зовнішньої політики Катерини ІІ слід подати у вигляді текстової схеми.