Самоаналіз уроку літературного читання в 4 класі Олесь Донченко. Дівчина над струмком

Screenshot_3Автор: вчитель початкових класів Дерев’янко Ірина Олексіївна

Мета уроку.

Навчальна мета. Вчити учнів знаходити у тексті описи і  роздуми,     формувати  вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки з прочитаного й побаченого; характеризувати головну героїню з опорою  на текст і малюнок, збагачувати словниковий  запас учнів.

Розвиваюча  мета. Розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси учнів, об’єктивну самооцінку, спостережливість,увагу, фантазію, уміння працювати з підручником, виділяти головне; порівнювати, узагальнювати, робити висновки; розвивати загально навчальні та творчі  компетентності учнів, уміння долати перешкоди; формувати зацікавленість уроками читання

Виховна  мета. Виховувати в учнів любов і дбайливе ставлення до рідної  природи 

Згідно з типологією уроків – це урок засвоєння нових знань. Урок передбачає не тільки вивчення нового матеріалу, а й завдання для розвитку творчих здібностей школярів.

Виклад нового матеріалу був варіативним за своєю структурою: давалась готова інформація і матеріал вивчався шляхом постановки проблемного завдання та розкриття шляхів пошуку розв’язання проблеми.

На уроці читання здійснювала розвиток загальнокультурних, навчально-пізнавальних, інформаційних, комунікативних, читацької компетентностей.

Інформаційно – ілюстративні, проблемно- пошукові методи роботи, принципи свідомості, зв’язку з життям, доступності та фронтальні, індивідуальні та групові форми роботи дали змогу розвивати в школярів ці компетентності.

Саме завдання для розвитку творчих здібностей дали мені можливість організувати  пошукову, самостійну, групову роботу учнів.

Хочу звернути вашу увагу, що я намагалася різноманітними  видами завдань вчити дітей працювати над змістом тексту, донести до дітей красу художнього слова. Образність рідної мови.

На уроці передбачений такий вид роботи, як  самооцінка. Використовую такий вид роботи і рекомендую всім вам, оскільки вже з 6-річного віку дитина повинна вміти оцінювати результат своєї праці

Поставлена мета виконана.

Вважаю урок пройшов на високому рівні

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

  1. Самоналіз уроку – це свого роду розкладання уроку на складові, зіставлення завдань кожної з них та їх реалізації, метою чого є порівняти те, що було заплановано, з тим, що було здійснено на уроці. Дає можливість педагогу самостійно оцінити свою діяльність. На мою думку, не вистачає більш детального опису (які саме види діяльності, прийоми були використані). Забагато загальних думок.

  2. Доброго дня! Гарний приклад самоаналізу свого уроку надала Дерев`янко Н. О. Вчитель звернула увагу на типологію, на методи, які були застосовані для здійснення мети уроку й розвитку загальнокультурних та навчально-пізнавальних компетентностей. Було би чудово, якщо в цій же публікації була можливість ознайомлення з конспектом уроку, до якого самоаналіз. Ще хотілось би дізнатись, якщо це самоаналіз для самоосвіти вчителів, як самооцінки учнів збіглись з оцінками учителя. А взагалі, щиро дякую за корисну публікацію.

  3. Вважаю, даний матеріал може стати у нагоді для молодих вчителів як один із зразків самоаналізу уроку. Вчитель здійснює самоаналіз у загальному вигляді, кожна теза виокремлюється. В аналіз можна додати перелік методів і прийомів, які застосовувались на уроці.

  4. Самоаналіз – невід ємний елемент діяльності педагога. Цей вид роботи допомагає критично оцінити свої досягнення, виділити недоречності в навчально – виховному процесі і шляхи їх усунення, виправлення. У даній публікації все якось компактно.Не вистачає виокремлених прикладів ігор, вправ, завдань, технологій, чи їх елементів;розкриття обраної структури уроку (поетапного коментування).