Тестування з теми “Прислівник”
7 клас

Автор: вчитель української мови та літератури Афанасьєва Ольга Володимирівна

Робота складається з тестових завдань та завдань на удосконалення орфографічних навичок учнів. Також може використовуватись для поточного та періодичного контролю знань навчальних досягнень школярів. Пропонується для шкіл з російською мовою навчання.

Контрольна робота з теми «Прислівник»
Варіант І

1) Укажіть рядок, в якому лише прислівники:

А) Удвох, вночі, два, довго;
Б) вночі, наспіх, вбік, бік;
В) босоніж, насилу, давно, тричі.

2) Прислівник, який означає час дії:

А) вголос;                                 Б) праворуч;
В) напередодні;                      Г) наперекір.

3) Прислівник, який означає мету дії:

А) навмисне;                           Б) влітку;
В) вороже;                               Г) вліво.

4) Прислівник, який у вищому ступені має суфікс  -ш-:

А) ясно;                                     Б) сильно;
В) швидко;                               Г) весело.

5) Перепишіть, позначивши наголос, вставляючи Н або НН:

Священ..о, відмін..о, темн..о, гуман..о, здивован..о.

6) Зробіть синтаксичний розбір речення:

Влітку озеро здалеку манить прохолодою.

7) Перепишіть, розкрийте дужки:

А) Там мене зустріли (по) домашньому.
Б) Відійшли ми зовсім (не) далеко.
В) (Не)веселі, а дуже сумні очі дивились на мене.

8) Розкрийте дужки:

(По) перше, час (від) часу, (з) низу, з роду (віку), (ні) куди.

9) Складіть два речення: перше з прислівником напам’ять, друге – з однозвучним прийменником та іменником на память.

Контрольна робота з теми «Прислівник»
Варіант ІІ

1) У якому рядку всі слова – прислівники?

А) Повільно, вільний, по-друге, щодня;
Б) ліворуч, тепло, десь, щось;
В) довго, пізненько, легше, здуру.

2) Прислівник, який означає місце дії:

А) красиво;                    Б) внизу;
В) зопалу;                      Г) нерухомо.

3) Прислівник, який означає спосіб дії:

А) вночі;                         Б)глибоко;
В) схвильовано;            Г) всюди.

4) Прислівник, який у вищому ступені має суфікс  -іш-:

А) легко;                          Б) тепло;
В) глибоко;                     Г) рідко

5) Перепишіть, позначивши наголос, вставляючи Н або НН:

Активн..о, старан..о, туман..о, сумн..о, несказан..о.

6) Зробіть синтаксичний розбір речення:

Зранку весело гріє весняне сонце.

7) Перепишіть, розкрийте дужки:

А) (Не) порушно стоять дерева, загорнені в сутінь.
Б) (Не) далеко, а зовсім поряд щось забулькотіло.
В) (На) решті почалося літо.

8) Розкрийте дужки:

(По)товариськи, пліч (о) пліч, раз (у) раз, часто (густо), (на)завжди.

9) Складіть два речення: перше з прислівником назустріч, друге – з однозвучним прийменником та іменником на зустріч.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

  1. Завдання більше орієнтовані на перевірку орфографічних навичок учнів, що не повністю відображає програмні вимоги для учнів 7 класу. Немає завдань достатнього та високого рівня,треба доповнити тести творчими формами.

  2. Завдання з даної теми не до кінця продумані.Немає різнорівневого поділу завдань.Потрібно доповнити завданнями достатнього та високого рівня.Доцільніше б було замінити 6 завдання завданням морфологічного розбору прислівника,яке повніше відображає знання. Дякую

  3. На мою думку, тестові завдання не дуже сприяють розвитку орфографічної компетентності учнів, хоча Ви пропонуєте серед завдань і такі, де учні мають розкрити дужки та скласти речення. Проте, не зазначені рівні і не зрозумілою є система оцінювання