Будова та життєдіяльність тварин

Будова та життєдіяльність тварин

Будова та життєдіяльність тварин

Висновки

До тварин зараз відносять близько 1,5 млн видів еукаріотних організмів, однак їх точна кількість, вочевидь, набагато більша, до 5-10 млн видів.

Тканина — це група клітин, що мають подібну будову та походження й виконують однакові функції, а також міжклітинна речовина, що об’єднує ці клітини

Орган — це відособлена частина організму, що має певну будову й виконує конкретні фун­кції. Органи тварин найчастіше об’єднані в системи органів, що забезпечують протікання найважливіших процесів життєдіяльності

Поведінка — сукупність спрямованих активних дій організму у відповідь на зовнішні й внутрішні впливи, що виникають у різних ситуаціях

Рефлекс — опосередкована нервовою системою відповідна реакція організму на зміни зов­нішнього й внутрішнього середовищ унаслідок подразнення рецепторів

Безумовні рефлекси — це характерні для даного виду природжені незмінні реакції організму на ті або інші впливи.

Умовні рефлекси — це індивідуально набуті в процесі життя реакції, вироблення яких пов’язане з формуванням тимчасових нервових зв’язків у вищому відділі нервової системи Інстинкт — сукупність складних, спадково обумовлених актів поведінки, характерних для особин даного виду за певних умов

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *