Інтегрований урок української мови та основ здоров’я для учнів 7 класу з теми “Дієслово”

Автор: вчитель української мови та літератури Костенко Валентина Григорівна

вчитель української мови та літератури Костенко Валентина ГригорівнаФормування здорового способу життя – важливе завдання сучасної освіти. Одним із ефективних шляхів вирішення даної проблеми, на мою думку як вчителя-філолога, є інтегровані уроки української мови (літератури) і основ здоров’я, що спрямовані на творчий пошук, всебічний розвиток особистості кожного школяра окремо, на формування валеологічної свідомості учнів, що виявляється у сформованій системі переконань особистості, спрямованих на свідомий здоровий спосіб життя, і втілюються в уявленнях, орієнтаціях, почуттях, ставленнях до власного здоров’я.

Метою таких уроків, побудованих на інтегрованому змісті, є не лише формування стійких переконань про здоров’я як про найголовнішу цінність, а й осмислене сприйняття навколишнього середовища, приведення знань у певну систему, збудження уяви та інтересу,розвиток позитивно-емоційного настрою, створення творчої атмосфери в колективі учнів, виявлення здібностей учнів та їх особливостей, формування навичок здорового способу життя, підвищення інтересу учнів до матеріалу,що вивчається.

На власному досвіді переконалася, що інтеграція навчання може дати ефект лише за умови, коли сам вчитель виявить свій творчий підхід до вивчення кожної теми зокрема,так і всього навчального матеріалу в цілому.


ТЕМА 1: Узагальнення вивченого матеріалу з теми «Дієслово»

ТЕМА 2: Здоров’я – найцінніший скарб

МЕТА:

 • систематизувати й узагальнити здобуті учнями знання про дієслово як частину мови, його морфологічні ознаки та граматичні категорії;
 • удосконалювати вміння визначати засвоєні орфограми та пояснювати вибір написання дієслів відповідним правилом, розвивати культуру усного та писемного мовлення, вміння чітко висловлювати думки, складати текст із використанням дієслів, формувати пізнавальну та творчу компетенцію;
 • виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, вміння його зберігати.

ТИП УРОКУ: узагальнення й систематизація вивченого.

ОБЛАДНАННЯ: підручники з рідної мови, роздатковий дидактичний матеріал, картки настрою, лотерейні білети.

ЕПІГРАФ ДО УРОКУ:

Нас усіх треба навчити, як здоровим вік прожити.

(Народне прислів’я)

ХІД УРОКУ

І. . Організаційний момент. Створення сприятливої емоційної атмосфери

Слово вчителя: Доброго здоров’я, діти! Наш урок української мови сьогодні буде незвичайним. Пропоную зробити його справжнім уроком творчості і здоров’я. А в цьому мені допоможете ви, адже саме ви – знавці рідної мови, творці нового, дослідники, найуважніші та найстаранніші учні нашої школи. Тому у вас є надзвичайна можливість виявити кмітливість, уважність, спостережливість та вміння мислити.

Як вчить народна мудрість: «Добрий настрій-запорука здоров’я». З яким настроєм прийшли ви на урок? Підніміть картку такого кольору, що асоціюється у вас із настроєм на початок уроку.

Методичний коментар: з метою з’ясування емоційної готовності учнів до уроку, їх настрою, пропонується дітям обрати в ігровій формі 1 картку з 4 запропонованих карток з відповідними кольорами: червоний (сонечко) – енергійний, зелений (травка) – веселий, блакитний (небо) – спокій, чорний (земля) – стурбований, невпевнений.

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя: на нашому уроці ми здійснимо мандрівку сторінками нашого підручника до країни «Дієслово». Для того щоб ця мандрівка була цікавою, нам слід пригадати все про дієслово як частину мови, визначати засвоєні орфограми та пояснювати вибір написання дієслів відповідним правилом, складати текст із використанням дієслів, навчитися правильно й доречно використовувати дієслова в усному й писемному мовленні.

Як вам відомо, не все в житті можна купити за гроші. Є такі речі, що не продаються? Що не можна в світі купити ні за які гроші? (Відповіді учнів: здоров’я, любов, дружба, повага тощо). Правильно, діти. Та ще дорого цінуються знання, які ви щодня маєте можливість безкоштовно одержати у школі. Тож запрошую вас до спільної і плідної роботи! Вирушаймо за знаннями до країни Дієслова!

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Інтелектуальна розминка

Завдання: перепишіть, вставте на місці пропуску букви, за змістом прочитаного доберіть дієслова і вставте на місці пропусків. Обґрунтуйте свій вибір. Відгадайте загадки та поясніть орфограми.

Чого хоч…ш, не куп…ш, а що хоч…ш продати – не продаси.(Здоров’я)

Щоб здоров’я добре мати

Слід про нього змалку… (дбати)

Кожний ранок обл…ватись

І зарядкою… (займатись)

У дворі щодня гуляти,

Повноцінно їсти й… (спати)

Методичний коментар: діти виконують завдання, потім зачитують слова-відгадки, пояснюють орфограми.

 1. Аукціон здоров’я

Завдання: прослухайте повідомлення про корисні рослини, випишіть з тексту лише дієслова.

Верба (для І варіанту)

Верба-дерево цілюще. Вона фільтрує й дезінфікує воду. З її кори, смоли, гілок виготовляють ліки. Свяченою вербою обкурювали хату від хвороб, гілочки служили оберегами полів від граду.

Хрещатий барвінок (для ІІ варіанту)

Хрещатий барвінок на Україні – символ вічності. Назва «барвінок» означає «перемога». У цій скромній рослині прихована могутня цілюща сила перемагати тяжкі недуги. За це українці подарували барвінкові свою любов.

Методичний коментар: діти працюють за варіантами, зачитують виписані дієслова. Робота перевіряється вчителем.

 1. Граматичний практикум

Завдання: визначіть час, вид, особу та дієвідміну виписаних дієслів.

Методичний коментар: діти працюють самостійно, визначають час, вид, особу та дієвідміну дієслів. Учителем організовується перевірка правильності виконаного завдання через індивідуальну та фронтальну роботу.

 1. Валеопауза

Методичний коментар: проводиться, щоб зняти втому з очей.

Слово вчителя: заплющіть очі. Уявіть літо, море, тепле сонце, що зігріває вас. Ви почуваєте себе вільно. Вам приємно і радісно. Розкрийте очі, посміхніться один одному.

 1. Творча хвилинка (групова робота)

Слово вчителя: як приємно було пригадати найулюбленішу пору року, час відпочинку від навчання, літо, море, сонце. Оберіть одне з цих слів, яке вам найбільше подобається. Пропоную об’єднатися вам у групи відповідно вашого особистого вибору: група «Сонце», група «Літо» та група «Море».

Слухайте уважно завдання.

Завдання для групи «Сонце»: скласти діалог «Заповідники рідної природи – джерело радості і здоров’я», використовуючи дієслівні форми.

Завдання для групи «Літо»: скласти пам’ятку «Ми обираємо здоровий спосіб життя», використовуючи дієслова наказового способу.

Завдання для групи «Море»: скласти три речення про використання лікарських рослин при застуді, використовуючи дієслова в неозначеній формі.

Методичний коментар: вчитель інструктує учнів щодо роботи в група:

 1. Підійдіть до виконання завдання творчо і дружньо.
 2. Після завершення роботи оберіть представника групи, який представить результат роботи, презентуючи роботу команди.
 3. Про завершення роботи повідомте піднятою сигнальною карткою.

Учням дається час на виконання завдання, далі заслуховуються результати роботи груп, проводиться корекція знань учнів із теми уроку.

IV. Підсумок уроку. Гра «Мікрофон»

Слово вчителя: Ось і закінчилася наша з вами мандрівка.

Бесіда за запитаннями:

Що ж нового ви сьогодні дізналися?

Які завдання для вас були цікавими?

Виконання яких викликали труднощі?

Що найбільше сподобалося на уроці?

Які знання з теми уроку стануть для вас корисними у подальшому житті?

Методичний коментар: використовуючи прийом роботи «Мікрофон», вчитель підводить підсумки уроку. До виконання цього завдання залучаються всі учні класу.

Слово вчителя: Від емоцій і почуттів залежить ваше здоров’я. Чи добре ви почували себе на уроці? Підніміть картку настрою.

Методичний коментар: За допомогою карток настрою педагог відстежує динаміку емоційного стану учнів на початок і кінець уроку.

V. Оцінювання. Гра «Сюрприз»

Слово вчителя: дякую вам, діти, за плідну роботу на уроці. Ви виявили міцні знання та вміння з теми, творчо працювали у групах, а головне – перебували у гарному настрої. Тож час підвести підсумки та оцінити результати навчальної діяльності. Сьогодні ми зробимо це у досить цікавий спосіб – візьмемо участь у розіграші лотерейних білетів.

Методичний коментар: ідея сюрпризу полягає у тому, що кожен учень стає учасником лотерейного розіграшу і дістає лотерейний білет із відповідною позначкою: «У» (його роботу на уроці оцінює вчитель); «Т» (роботу учня оцінює товариш), для учнів, білет яких містить букву «С» , пропонується здійснити само оцінювання. Оцінки коментуються як вчителем, так і учнями, в такий спосіб діти вчаться давати коментовані оцінки, оцінювати себе та діяльність однокласників на уроці.

VI. Домашнє завдання (диференційоване)

Слово вчителя: відкрийте щоденники, проставте одержаний бал за урок та запишіть домашнє завдання на власний вибір.

 1. Повторити вивчений матеріал про дієслово за матеріалами підручника (початковий і середній рівень).
 2. Дібрати прислів’я, приказки про здоров’я, підкреслити дієслова, визначить час, вид, особу та дієвідміну (достатній рівень).
 3. Написати лінгвістичну казку «Чарівні пригоди у країні Дієслово» (високий рівень).

Методичний коментар: кожен учень обирає домашнє завдання в залежності від можливостей. Запроваджений диференційований підхід забезпечує успішність учня в межах його рівня.

Заключне слово вчителя: а наостанок хочу вам розкрити секрети здорового способу життя. Мені буде дуже приємно, якщо завдяки їм ви станете здоровими, успішними, щасливими громадянами нашої держави. Пам’ятайте: ваше майбутнє залежить лише від вас, тому:

 1. Дотримуйтесь режиму дня.
 2. Харчуйтеся раціонально.
 3. Займайтеся спортом.
 4. Більше часу проводьте на свіжому повітрі.
 5. Уникайте стресів.

Якщо ти віриш у майбутнє,

В його прийдешність, у життя,

Дзвони у дзвони, дякуй людям

Бо більш не буде вороття.

Віддай забуту свіжість травам,

Відмий від бруду всі хмарки,

Відреставруй у синє сіре небо,

Крокуй сміливо до мети!

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

 1. Цікаве та вдале поєднання таких уроків. Інтегровані уроки хоч не просто підготувати, але їхня цінність та актуальність завжди корисна та необхідна. Особливо тема здоров’я людини. Використані також цікаві форми роботи.

 2. Валентина Григорівна представила нашій увазі дуже цікаву інтеграцію уроків української мови та основ здоров’я. Вважаю, це надзвичайно приваблива форма уроку для дитини. Діти більш схильні стомлюваності, яку викликає одноманітність. Інший, незвичний хід уроку спонукає його інтерес і стимулює активність. Сподобалася валеопауза. Цілком на уроці створені умови мотивації навчально-пізнавальної діяльності, розвитку інтересу до навчання. Спасибі!

 3. Суспільні зміни зумовлюють потребу в розвитку особистості,яка володіє практичними навичками,що дають змогу досягнути поставленої мети й визначити життєві цінності й орієнтири.Значний резерв для формування таких якостей має цей урок української мови.Сподобались аукціон здоровя,творча робота,валеопауза.Хороший урок,дякую!

 4. Готовий для застосування урок. Пояснення вчителя чіткі та обгрунтовані. Сподобалась гра “Сюрприз”, візьму на замітку.

 5. Методично грамотний, психологічно спрямований, емоційно насичений інтегрований урок української мови дуже сподобався. На уроці все продумано, враховано. Дуже доречні методичні коментарі. Цікаве поєднання не тільки уроку мови та основ здоров’я, а й елементів народознавства. Натхнення Вам, коллего!

 6. Дякую автору за цікавий урок! Адже культуророгічна лінія “Здоров’я – найцінніший скарб” на уроці української мови – важлива складова. Успіхів та натхнення)))