Інтегрований урок з хімії та інформатики в 11 класі

“Хімічні властивості алкенів і алкінів. Практична робота “Створення та демонстрація навчальних проектів”

Автор: вчитель хімії Сезоненко І.М., вчитель інформатики Кірєєва А.О.

Тема уроку: Хімічні властивості алкенів і алкінів. Практична робота «Створення та демонстрація навчальних проектів».

Мета уроку: забезпечити міцне та свідоме засвоєння базових знань про ненасичені вуглеводні; розвиток творчих здібностей учнів, уміння співпрацювати в колективі; виховання відповідальності в процесі вивчення питань теми уроку; формування вміння і навички складання рівнянь хімічних реакцій та навичок ство­рення й демонстрації навчальних проектів.

Тип уроку: інтегрований з хімії та інформатики з елемен­тами ділової гри.

Обладнання: програмне забезпечення, план-конспект уроку з хімії, план практичної роботи, поради до створення презентацій.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчання

Учитель хімії (3 хв). (слайд 1) Добрий день! Сідайте, будь ласка. Сьогодні у нас відбудеться інтегрований урок з хімії та інформатики. На попередніх уроках ми розпочали вивчати органічну хімію, дещо дізналися про органічні сполуки. Сьогодні ми познайомимося з хімічним властивостями ненасичених вуглеводнів на прикладі етену та етіну. Але з початку – розминка.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Учитель хімії (7хв). (слайд 2) Скажіть, будь ласка:

 1. Які речовини назива­ються органічними? Чому їх так називають. Наведіть приклади таких речовин.
 2. Які речовини називають гомологами?
 3. Які речовини називають ізомерами?
 4. Мікрофон: формули та назви алканів, етилену та ацетилену.
 5. До складу яких гомологічних рядів сполук належать етен і етин?
 6. Загальна формула алканів.
 7. Загальна формула алкінів.
 8. Загальна формула алкенів.
 9. Який зв’язок називають σ-зв’язком?
 10. Який зв’язок називають π-зв’язком?

(слайд 3) Сьогодні ми ознайомимося з хімічними властивостями цих двох представників ненасичених вуглеводнів. Отже, тема нашого уро­ку — «Хімічні властивості алкенів та алкінів».

Запишіть, будь ласка, дату та тему у ваші зошити. Питання теми уро­ку ми будемо вивчати з допомогою конспекту-схеми, що є на ваших столах (див. додаток)

(слайд 4)Молекулярні формули, що відображають склад молекул етилену та ацетилену,— С2Н4 та С2Н2. Зверніть увагу на моделі молекул цих речовин.

 • Який тип хімічного зв’язку між атомами Карбону?
 • Який тип гібридизації атомів Карбону в кожній сполуці?
 • Чи впливають, на вашу думку, ці значення на хімічні властивості вуглеводнів?

Для ненасичених вуглеводнів, як і для інших органічних сполук, характерна реакція повного окиснення. (відео) Записати рівняння реакцій горіння етилену та ацетилену. (слайд 5)

Як було зазначено вище, молекули етену та етіну утворені σ- та π-зв’язками. Це зумовлює хімічну активність їх за звичайних умов.

(слайд 6) Серед типових реакцій є реакції приєднання. (відео) Механізм реакцій зображений в конспекті-схемі.

Ще однією особливістю сполук з кратними зв’язками є здатність утворювати полімерні молекули. Ця властивість називається полімеризацією. (слайд 7)

На властивостях етену та етину засноване їх застосування. Цю частину уроку ви відпрацюєте самостійно як домашнє завдання.

Уявіть собі, що поблизу нашого селища відкрили великі запаси природного газу та побудували завод з його переробки. А, як нам відомо, метан – цінна хімічна сировина, з якої можна отримати ненасичені вуглеводні, які в свою чергу використовуються для добування десятків корисних речовин. Отже, оголошується конкурс на кращий проект використання ненасичених вуглеводнів як хімічної сировини.

У конкурсі братимуть участь дві творчі групи у такому складі: менеджер, дизайнер комп’ютерного набору, інженер-технолог та інженер-економіст. Зараз менеджери отримають завдання та пакети документів для їх виконання. Прошу менеджерів вийти до столу Відповідно до отриманих завдань кожна творча група отримує і свою назву («Полімер», «Енергетик»).

«Ацетилпром»

Завдання інженера-технолога: написати рівняння гідрування етилену та ацетилену й передати дизайнеру для оформлен­ня сторінки презентації.

Завдання інженера-економіста: за рівнянням неповного термічного розкладу метану розрахувати об’єм ацетилену, що утвориться з 1 м3 ме­тану.

«Енергетик»

Завдання інженера-технолога: написати рівняння хлорування етилену та ацетилену та передати дизайнеру для оформлен­ня сторінки презентації.

Завдання інженера-економіста: за рівнянням реакції горіння ацетилену розрахувати об’єм вуглекислого газу, що виділиться в процесі горіння 1 м3 ацетилену. Який, об’єм кисню для цього потрібен?

Учитель інформатики (3 хв). Добрий день, шановні діти! Від­крийте зошити з інформатики і запишіть тему нашого уроку: «Створен­ня та демонстрація навчальних проектів».

Ми з вами повинні з допомогою вашого логічного мислення, твор­чої уяви, а також умінь застосувати здобуті знання з хімії сформувати навички роботи з цією інформаційною технологією. Давайте з вами пригадаємо Матеріал минулого уроку.

 1. Для чого призначена програма РоwеrРоіnt.?
 2. Що таке Презентація?
 3. Яке розширення мають файли презентацій?
 4. Як відкрити вікно цієї програми?
 5. Як створити новий слайд?
 6. Що треба зробити після цього?
 7. Як розпочати показ слайдів?

У вас на столі лежать аркуші, на яких написано зміст вашої практич­ної роботи, а також інструкція з її виконання (див. додаток). Ви повин­ні створити Презентацію, яка буде відображати ваше завдання:

1-й слайд __ назва презентації;

2-й слайд __ визначення поняття алкени або алкіни;

3-й слайд _ сторінка хіміка-технолога;

4-й слайд __ сторінка інженера-економіста;

5-й слайд __ схеми, малюнки, що показують використання етилену або ацетилену.

А тепер згадаємо техніку безпеки під час роботи на комп’ютері.

Діти розказують правила.

А тепер час виконувати творче завдання, на яке відводиться 15 хвилин.

Учитель інформатики. Шановні менеджери, зверніть увагу на поради до змісту та структури презентацій, тому що під час оцінювання експерти звернуть на це увагу (див. додаток 4).

Учитель хімії. Шановні творчі групи, у нас працюють хімік-консультант, оператор-консультант, до яких ви можете звернутися по допо­могу. (Називає прізвища.)

Учитель хімії. Менеджери, після виконання завдання ви пови­нні скласти звіт за планом:

 1. Склад творчої групи.
 2. Тема, над якою працювала група.
 3. Обсяг виконаної роботи.
 4. Реклама презентації.

Учитель інформатики (1 хв). Уже закінчився час, відведений на виконання практичної роботи, і ви вже готові здати звіт. Але ви втом­лені від напруженої праці, і тому давайте зробимо валеологічну паузу.

 1. Відведіть свій погляд від екранів монітору і подивіться у вікно у найвіддаленішу точку.
 2. Заплющте сильно очі й порахуйте до п’яти.
 3. Відкрийте очі, повторить ще раз.
 4. Кругові рухи шиєю вправо-вліво чотири рази.
 5. Рухи плечима вверх-вниз чотири рази.

Учитель хімії (8 хв). А тепер слухаємо звіт менеджерів за запропо­нованим планом та демонстрацією створених презентацій.

Учитель інформатики (2хв). Після перегляду створених група­ми презентацій ми послухаємо оцінку експертів за планом:

 1. Чи відповідає зміст створених презентацій їх назвам?
 2. Як ви вважаєте, чи всі групи повністю розкрили тему з допомогою створених презентацій?
 3. Чи скористались запропонованими порадами, створюючи презен­тації?
 4. Що було на вашу думку найкращим у кожній створеній презентації?
 5. Які, на вашу думку, були допущені помилки?
 6. Як би ви оцінили роботу кожної групи?

Підбиття підсумків

Учитель інформатики (1 хв). Отже, ми закінчили виконання практичної роботи, відпрацювали навички роботи з програмним забезпеченням, прослухали звіт менеджерів та оцінку експертів.

Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття ін­формації становить 15 %, зорового — 25 %, а їх одночасне залучення підвищує ефективність сприйняття до 65 %.

Я вважаю, що матеріал сьогоднішнього уроку з хімії вам запам’ята­ється надовго. Я дякую вам за нашу співпрацю/

Учитель хімії (2 хв). Кожен із вас побував сьогодні в ролі певного фахівця. Ви мали змогу познайомитись з їх обов’язками та деякий час бути ними. Можливо, це допоможе вам вибрати майбутню професію, бо це одна із найважливіших сфер вашого життя.

Дякую вам за вашу сумлінну працю на сьогоднішньому уроці. Урок закінчено. До побачення.

Додатки до уроку

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Вміло і майстерно продуманий конспект уроку. Виконаний з виконанням усіх вимог до проведення бінарних уроків. Діти на такому уроці отримають корисні знання як з хімії так і з інформатики. дюкую за розробку.

 2. Цікавий урок, який формує вміння і навички складання рівнянь хімічних реакцій та навичок ство­рення й демонстрації навчальних проектів. Чудові додатки. Щиро дякую!!!