Календарне планування з природознавства, 3 клас

Автор: вчитель початкових класів Носова Наталія Миколаївна

вчитель початкових класів Носова Наталія МиколаївнаПропонуємо Вашій увазі календарне планування з природознавства для 3-го класу за оновленою програмою (2016) до підручника «Природознавство» 3 кл., І.Грущинська.

Календарне планування уроків з природознавства    

(2 год/35тижд =  70 год:  І с.–30год + ІІс -40год)

Посібники:

  • Навчальна (оновлена) програма. 2016 рік;
  • Підручник «Природознавство» 3 кл., І. Грущинська.
  • Зошит «Друг природи» 3 кл., І. Грущинська.
  • Зошит для ТОНД, 3кл.,І.Грущинська.
  • Посібник для вчителя Н.О. Будна, Т.В. Гладюк.
№  

Тема уроку

Дата

І семестр

Тема І:   Вода

1. Вступ. Різноманітність природи.   Вивчення природи людьми.  
2. Вода в природі.  
3. Властивості рідин на прикладі води. Практична робота: Порівняння властивостей води та інших рідин.
4. Температура плавлення льоду та кипіння води.
5. Значення трьох станів води для життя на Землі.  
6. Вода-розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Практична робота: Дослідження розчинності речовин, що використовуються в побуті.
7. Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.   
8. Як людина використовує властивості води? Навчальний проект: Добра справа для природи.   Вода – руйнівник, чи вода – рятівник.
9.    Охорона водойм.  
10. Узагальнення і перевірка знань  з теми  про воду.

 

Контрольна робота №1.
Зошит для тонд: ст.5-10

Тема ІІ:   Повітря

11.  Повітря як суміш речовин, його склад та  властивості.  
12.  Газоподібні речовини. Практична робота: Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.
13. Рух повітря. Виникнення вітру.  
14.  Розширення повітря при нагріванні.  Контрольна робота №2.                                          Зошит для тонд: ст.11-16
15. Як людина використовує повітря.  
16.  Охорона повітря. Узагальнення    знань  з теми  про повітря. Навчальний проект: Звідки береться пил?                                                  

Тема ІІІ:     Корисні копалини. Ґрунти

17. Корисні копалини –  гірські породи, які використовує людина. Способи видобування корисних копалин.  
18.  Види корисних копалин за їх станом  (тверді, рідкі, газоподібні).  Практична робота: Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.
19. Паливні корисні копалини (вугілля, нафта, газ, торф) та їхнє використання людиною.  
20. Різноманітність корисних копалин та використання їх людиною.  
21. Значення корисних копалин в житті людини. Навчальний проект:  Шукачі скарбів. Корисні копалини рідного краю.                                
22.   Ґрунт. Склад ґрунту. Практична робота: Виявлення повітря та води у складі ґрунту.
23.  Родючість – основна властивість ґрунту.  
24.  Хто живе у ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту.   
25.   Значення і охорона ґрунтів.   Узагальнення і перевірка   знань  з теми  про повітря. Контрольна робота №3.                                        Зошит для тонд: ст.17-22

Тема ІV Енергія  в  нашому  житті

26. Поняття про енергію,  її джерела й види. Значення енергії та її існування в різних видах.  
27. Невичерпні  джерела енергії (Сонце, вітер і вода) та використання їх людиною.  
28.   Побутові прилади, які споживають енергію.  
29.  Збереження тепла та економії електроенергії у побуті.

 

Навчальний проект:  Як зберегти  тепло і світло в нашому домі.
30. Узагальнення і перевірка знань  з теми            про  енергію та її збереження. Контрольна робота №4.                                            Зошит для тонд: ст.23-28

 

ІІ семестр

Тема V: Живі організми та середовища їхнього існування   

31. Рослини –  живі організми. Різноманітність рослин. Групи та істотні ознаки рослин.  
32. Квіткові рослини. Будова й розмноження квіткових рослин. Практична робота: Розпізнавання квіткових рослин за наочністю.  Гербарій квіткових рослин.
33. Хвойні рослини.  Їх особливості. Значення хвойних рослин для природи.  
34. Культурні рослини.     Їх  походження, різноманітність,  використання і значення для людини.  
35. Умови росту й розвитку рослин. Навчальний (дослідницький) проект-практикум:«Теплиця на моєму підвіконні» (вирощування росли)  .
36. Пристосування рослин до умов оточуючого середовища (світло, тепло, вода, родючість ґрунту). Урок-екскурсія до теплиці сзш №235 м.Києва. 
37. Значення рослин у природі та для людини.  
38. Різноманітність тваринного світу. Групи  й види тварин, значення їх у природі та житті людини.  
39. Комахи  – найчисельніша група тварин на Землі. Їх будова,  різноманітність та середовище існування.  
40. Риби. Їх будова, різноманітність та  пристосування  до життя у водоймах.  
41. Земноводні і плазуни. Істотні ознаки    перших тварин суходолу.  
42. Птахи. Будова тіла, різноманітність птахів, їх пристосування до польотів .  Як птахи піклуються про своє потомство? Контрольна робота №5.
Зошит для тонд: ст.29-34 Посібник:210
43. Звірі. Будова тіла, різноманітність, пристосування звірів до умов існування.  
44. Поділ тварин за способом живлення: рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні.  
45. Ланцюги живлення. «Харчові» зв’язки   організмів. Групи тварин за способом живлення.  
46. Розмноження та розвиток звірів. Піклування звірів про своє потомство.  
47. Пристосування тварин до життя в різних умовах.  
48. Гриби – особливі живі організми. Будова й різноманітність грибів. Значення грибів.  
49.  Бактерії. Значення бактерій у природі і для життя людини. Урок-екскурсія до хлібозаводу.   
50.  Зникаючи рослини. Причини їх зникнення та шляхи збереження й примноження.  Червона книга України.  
51. Зникнення тварин. Причини їх зникнення та шляхи   примноження.  Охорона тваринного світу.  
52. Заповідні території рідного краю. Державні заповідники.  
53. Заповідні території рідного краю. Ботанічні сади. Урок-екскурсія до Київського ботанічного саду.
54. Екскурсія в природу. Ознайомлення із різноманіттям рослинного і тваринного світу рідного краю.  Урок-екскурсія до Київського Національного краєзнавчого музею.
55. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про рослини і тварин Контрольна робота №6.
Зошит для тонд: ст.35-40

Тема VІ:  Людина та її організм

56. Ознаки людини як живого організму.  Організм людини. Частини(органи) організму.  
57. Системи органів тіла людини та їх значення для життя людини.  
58. Нервова система людини. Її склад, функції та значення в організмі людини  
59. Опорно-рухова система.  Її склад, функції та значення в організмі людини. Формування правильної постави.  
60.  Будова та значення травної системи. Зуби, правильний догляд за ними.  
61. Харчування. Групи продуктів харчування.   Гігієна харчування. Практична робота: Раціон здорового харчування.
62. Органи дихальної системи. Газообмін. Значення чистого повітря для людини.  
63. Органи кровоносної системи. Кровообіг і його роль в житті людини. Будова й робота серця.  
64. Шкіра. ЇЇ будова й значення   для організму людини.  
65. Органи чуття та їх роль у житті людини.  Гігієна органів чуття.  
66. Здоровий спосіб життя. Складові здорового способу життя. Що таке «екожиття».  
67. Твоє здоров’є.  Екскурсія до шкільного медичного кабінету. Урок-екскурсія.
68. Узагальнення і перевірка знань  з теми  про людину та її організм. Контрольна робота №7.  Зошит для тонд: ст.41-46
69. Дослідження природи влітку. Охорона природи.  
70 Підсумки спостереження за погодою й неживою та живою природою за рік.  

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

  1. Ми контрольні роботи виносимо на окремий урок і не поєднуємо з темою. Я зрозуміла з цього планування, що у вас інакше відбувається. Нам не вистачить частиночки на уроці, щоб показати свої знання, особливо на останньому завданні, де діти дають обширні відповіді. Це займає час.