Конспект модульного заняття з біології. 7 клас. Тема: “Загальна характеристика Типу Членистоногих. Клас Ракоподібні…”

Автор: вчитель біології Машталєр Марія Петрівна

Screenshot_20ознайомити учнів з основними особливостями будови та процесів життєдіяльності ракоподібних, розглянути різноманітність ракоподібних та їхню роль у природі та житті людини, виховувати в учнів гуманне ставлення до природи та навколишнього середовища, розвивати пам’ять, логічне мислення, вміння аналізувати, співставляти та порівнювати.


 

Тема: Загальна  характеристика Типу Членистоногих. Клас  Ракоподібні. Визначальні ознаки будови класу Ракоподібні , біологічні особливості, середовища існування, різноманітність, їх роль у природі та значення в житті людини.

Мета модуля: навчальна – ознайомити учнів з основними особливостями будови та процесів життєдіяльності ракоподібних;розглянути різноманітність ракоподібних та їхню роль у природі та житті людини. виховна-виховувати в учнів гуманне ставлення до природи та навколишнього середовища. розвиваюча-розвивати пам’ять, логічне мислення, вміння аналізувати, співставляти та порівнювати.

Обладнання і матеріали: таблиці «Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні». Презентація «Різноманітність ракоподібних».

Базові поняття й терміни уроку:  головогруди, сегменти, карапакс, довгі й короткі вусики, ногощелепи, клешні, жирове тіло,линяння, складні очі, мозаїчний зір, прямий розвиток.

ЕТАПИ МОДУЛЯ

1 – етап

Чуттєво-естетичний

На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами знайомитися з класом Ракоподібні, а власне з річковим раком.

Річковий рак мешкає в чистих прісних водоймах. Це одна з найбільших прісноводних безхребетних тварин – його тіло сягає 15 см. у довжину. Раки риють нірки під береговими косами, камінням, корчами, корінням прибережних рослин, де і ховаються протягом дня. Коли сутеніє, раки залишають свою схованку і вирушають на пошуки їжі. Тримаючи напоготові довгі кінцівки – могутні клішні – на той випадок, якщо трапиться здобич, рак пересувається по дну за допомогою п’яти пар ходильних ніг. Він постійно ворушить довгими вусами, обстежуючи навколишнє середовище. Раціон рака різноманітний – основною його їжею є водорості та пагони водних рослин, але він полюбляє й дрібних тварин, і тухле м’ясо. Запах цих «ласощів» рак розпізнає безпомилково.

Досить тільки раку відчути небезпеку, як він починає швидко задкувати, відштовхуючись клішнями. Потім тварина різко під себе членисте черевце (задній кінець тіла, який інколи помилково називають хвостом). Кілька енергійних рухів черевцем – і рак пливе задом наперед.

Зимою раки переселяються в нірки, розташовані на більшій глибині. Тут тварини перебувають холоди. У цей час у них з’являється потомство.

2- етап.

Установчо-мотиваційний

Усне опитування:

 • що собою являє Тип Членистоногі?
 • які класи включає в себе Тип Членистоногі?
 • з яких зародкових листків формуються органи й тканини членистоногих?
 • чим представлена внутрішня порожнина тіла членистоногих? (змішана – міксоцель)
 • що знаходиться між внутрішніми органами в порожнині тіла членистоногих? (рихла сполучна тканина – жирове тіло)

3 – етап

Змістово-пошуковий

 • Розповідь з елементами бесіди

Хто такі Ракоподібні?

Переважно водні безхребетні (лише деякі види пристосувалися до існування в наземних умовах). Для них характерна наявність двох пар вусиків (антен) і двогіллястих кінцівок. Органом дихання ракоподібних є зябра. Це одна з найбільших прісноводних безхребетних тварин – його тіло досягає 15 см. у довжину.

 • Особливості вивчення зовнішньої будови ракоподібних.

а) Форма тіла й розміри

Тіло ракоподібних розділене на окремі сегменти, має двобічну симетрію. Групи подібних між собою сегментів утворюють відділи тіла ракоподібних. Найчастіше виокремлюють три основні відділи: голову, груди й черевце.

У деяких випадках голова і груди можуть нерухомо з’єднуватись, утворюючи голово груди.

Розміри ракоподібних варіюють у широких межах – від кількох міліметрів до 3 м. Річковий рак досягає 15 см.

б) Покриви тіла. Зовнішня будова рака

Тіло рака зеленувато-чорне. Зовні тіло ракоподібних укрите хітиновою кутикулою. Її основу становить хітин (полісахарид, до складу якого входить Нітроген). Затвердіння кутикули зумовлює просочування її вуглекислим вапном (солями Са). М’язи прикріплюються безпосередньо до панцира і змушують рухатися тільки певні частини тіла.

Міцний панцир рака, що оточує його голово груди з боків і зі спини, називають карапаксом. Пара коротких і пара довгих вусиків на передньому кінці голово грудей – це органи дотику і нюху. Поза ними на двох коротких стеблинках розташовані очі. Ці стеблинки рухливі, можуть втягуватись і висовуватись.

Задній відділ – черевце – складається із 7-ми сегментів. Кінцевий членик черевця плоский, а поруч із ним розташовані дві пари широких тонких пластинок. Усі разом вони утворюють хвостовий плавець, за допомогою якого рак плаває, але плаває задом уперед.

Щелепи і ногощелепи на черевці утворюють ротовий апарат рака. За ним розміщена перша пара ходильних ніжок з могутніми клешнями. Далі розташовані чотири пари тонких ходильних ніжок, за їх допомогою тварина пересувається по дну, зазвичай головою вперед. Кінцівки є й на черевці рака: у самки 4-ри пари коротеньких ніг, а в самця – 5. Вони беруть участь у плаванні, а самкам потрібні ще й для виношування яєць.

Розмноження рака.

Це роздільностатеві тварини, що розмножуються статево. Запліднення внутрішнє. Взимку самка відкладає яйця, що прикріплюються до черевних ніжок. Через 6 місяців з яєць вилуплюються молоді рачки. Розвиток прямий. Рачки линяють, завдяки чому ростуть. Живуть вони до 20 років.

4 етап.

Контрольно-рефлексивний

Бесіда з учнями, шляхом усного опитування.

Давайте разом пригадаємо: – на які відділи поділяється тіло рака?

 • Коли річкові раки виходять на полювання?
 • Чим живляться річкові раки?
 • Яку назву носить їхній міцний панцир?
 • Як пливе рак, а як він ходить?
 • Який тип зору характерний для річкових раків?
 • Яким чином відбувається розмноження у річкового рака?
 • Які ракоподібні використовуються людиною в їжу?
 • Які риси притаманні ракоподібним?
 • Які види ракоподібних мешкають у прісних водоймах України?
 • Які представники ракоподібних мешкають на су­ходолі? Яка їхня роль у природі?
 • Які ракоподібні мешкають у морях?
 • Яка роль ракоподібних у природі та житті людини?

 

Повідомлення учнів.

а) Ряд Десятиногі (річковий рак, омари, лангусти, краби, креветки, рак самітник);

б) Ряд Гіллястовусі (дафнія 2-5 мм., – розмножуються партеногенезом);

в) Ряд Листоногі (щитні до 5 см.);

г) Ряд Веслоногі (циклопи);

д) Ряд Рівноногі (водяний віслючок до 2 см., мокриці);

е) Ряд Коропоїди (риб’ячі воші).

 • Перегляд презентації «Різноманітність ракоподібних»

Допишіть речення:

 1. У Чорному морі мешкає….
 2. Омари, або лобстери, мають добре розвинені……
 3. Коли яйця рака потрапляють у калюжі з них виходять….
 4. Перша пара ходильних ніг має потужні …..
 5. Тіло річкового рака має……
 6. Ракоподібним властивий ……. розвиток.
 7. Віялоподібний хвостовий плавець утворює…..
 8. Ракоподібні дихають за допомогою…
 9. Річковий рак пливе…….
 10. Черевце річкового рака закінчується…..

Вправа «знайди пару»

Встановіть відповідність між ракоподібними мешканцями морів та прісноводних водойм:

 1. Дафнія
 2. Циклоп
 3. Щитень
 4. Річковий рак
 5. Креветка
 6. Омар

 

 1. Прісна стояча водойма

Б. Водойма

 1. Весняні калюжі

Г. Річка

Д. Море

Е. Океан

 

5 етап

Системно-узагальнюючий.

До типу Членистоногі належать тварини (раки, павуки, комахи), тіло яких розчленовано на сегменти, а кінцівки (ніжки) складаються з окремих частин (члеників), рухомо з’єднаних між собою. Така будова ніжок дає змогу тваринам не тільки пересуватися в просторі, а й захоплювати їжу. Видозмінені кінцівки членистоногих утворюють органи чуття (вусики) і ротовий апарат, за допомогою якого їжа подрібнюється і спрямовується до рота.

Сегментованість тіла є ознакою, що споріднює членистоногих з кільчастими червами. Представникам членистоногих притаманні такі ознаки: наявність твердого покриву, утвореного кутикулою; членисті кінцівки, здатні здійснювати складні й різноманітні рухи; сегментоване тіло поділене на відділи: голову, груди та че­ревце; мускулатура складається з груп посмугованих м’язів, які забезпечують різноманітні й швидкі рухи кінцівок та окремих ділянок тіла; ріст і розвиток супроводжуються линянням.

Членистоногі заселили всі можливі середовища життя: від океанічних глибин до спекотних пустель. Є серед них і паразитичні види.

Для ракоподібних характерні такі ознаки: головогруди; наявність двох пар вусиків; складні очі; органи дихання – зябра; більшість видів мешкає у водо­ймах, деякі (наприклад, мокриці) – у вологих місцях суходолу. Розвиток прямий.

Серед ракоподібних багато промислових видів, які споживає людина; вони самі є поживою для різних тварин.

VІ етап.

Духовно-естетичний

Сегментоване тіло членистоногих поділено на відділи: голову, груди і черевце. На голові розташовані органи чуття і ротовий апарат, а до грудей прикріплюються ходильні ноги.

Тип Членистоногі перевершує решту типів, разом узятих, як за чисельністю, так і за кількістю видів. Немає такого куточка суходолу або океану, де б не мешкали членистоногі. Ви ознайомитеся з трьома класами, представники яких вам добре знайомі, а саме: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Ви дізнаєтеся про особливості будови і життєдіяльності цих тварин, про характерні для них способи життя і поведінки, про різноманітність класів тварин типу Членистоногі, про їх роль у природі та житті людини.

Опрацювати §8,9. Підручник Біологія, 7 кл. Остапченко Л.І.-Київ: Генеза, 2015 р.

Виписати в біологічний словничок та вивчити такі терміни: жирове тіло, линяння, мозаїчний зір, головогруди, прямий розвиток

Творчі завдання:

 • Як мокриці пристосувалися до життя в пустелі?
 • Чому мокриць, дафній і циклопів відносять до різних систематичних груп?
 • Чому ракоподібні не можуть мешкати на посушливих ділянках суходолу?

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Дуже змістовне заняття. Завдання підібранні методично вірно і професіонально, це розвиває у дітей пам’ять, логічне мислення, вміння аналізувати, співставляти та порівнювати. Цікаве заняття. Дякую.

 2. Урок побудовано у відповідності до останніх рекомендацій педагогічної психології. Урок розбито на коротенькі етапи, які мають вивчення нового і тут же його закріплення. Домашнє завдання задано різнорівневе, що сприяє розвитку допитливості в школярів.

 3. Маріє Петрівно! Відчувається відповідна підготовка вчителя до застосування форми організації навчання.Описаний кожний етап уроку,використана наочність,яка найбільш доцільна на уроці.Цікаве поєднання колективної праці з індивідуальною роботою.Сучасний і чудовий урок

 4. Марія Петрівна досить докладно, методично вірно описала етапи модульного заняття. Модульне навчання орієнтоване, насамперед, на активну навчальну діяльність дітей, освоєння прийомів якої сприяє швидкому і якісному засвоєнню змісту предмету.