План-конспект уроку англійської мови 6 клас

Тема “Замовлення їжі з доставкою”

Автор: вчитель англійської мови, заступник директора з НВР Мілейко Олена Валеріївна

вчитель англійської мови, заступник директора з НВР Мілейко Олена ВалеріївнаМета уроку: розвивати лексичні навички та комунікативні вміння з теми «Їжа».

Завдання уроку:

 • освітні:
 • збагачувати активний вокабуляр по темі «Їжа»;
 • формувати в учнів потребу вивчення іноземної мови для оволодіння нею як засобом спілкування;
 • розвиваючі:
 • розвивати комунікативну компетенцію, включаючи вміння взаємодіяти з оточуючими;
 • розвивати увагу, пам’ять, монологічне та діалогічне мовлення;
 • розвивати навчально-організаційні вміння (навички самостійної роботи);
 • виховні:
 • сприяти розвитку емоційної сфери особистості учнів;
 • виховувати прагнення до вдосконалення мовної культури;
 • прищеплювати інтерес до вивчення мови за допомогою ігрового моменту;
 • виховувати вміння працювати в парах, групах;
 • практичні:
 • розширити словниковий запас учнів;
 • розвивати вміння спілкуватися іноземною мовою.

Обладнання: мультимедійна презентація до уроку; картки с текстом діалогу, малюнки з теми «Їжа»; аудіо записи серій “Speak English” та “This is Britain” для аудіювання; мультимедійний проектор; Англійська мова (6-й рік навчання): підручник для 6 класу ЗОНЗ/ А.М.Несвіт. – Київ: Генеза, 2014. – 224с.

Завантажити матеріали до уроку

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь та навичок.

Вид уроку: урок розвитку умінь аудіювання та усного мовлення.

Жанр уроку: урок-розповідь з елементами змагання.

Хід уроку

Діяльність вчителя Діяльність учня

І. Початок уроку (слайд 1).

Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Привітання (1 хв.)

Т: Good morning! Nice to see you! Ps: Nice to see you, too!
2. Бесіда з черговими.
Who is on duty today?

– Who is absent today?

– What day is it today?

– What date is it?

Let’s start the lesson with a smile. Let’s look at one another and say “cheese”. That is nice.

P1: I am on duty today.

P2: (names of the absent pupils) are absent today.

P1: Today is (name the day of the week).

P2: Today is the (name the date and the month).

3. Фонетична зарядка з налаштуванням на позитивний лад та створення ситуації успіху (2 хв.) (слайд 2)
Now I want you to say a chant together in order to create a positive atmosphere in the classroom and train sounds [ƞ], [w], [i:], [a:], [θ], [ei], [h].

Teacher:

Things are getting better

With every passing day.

Every day in every way

We are getting better.

Who’s the most enthusiastic?

Ps: We are!

Who’s the smartest?

Ps: We are!

Who’s the most creative?

Ps: We are!

Who never gives up?

Ps: We do!

Учні за вчителем повторюють вірш та хором відповідають на питання.
4. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. (2 хв.) (слайд 3)
Children, listen to me and guess what we shall speak about at our today’s lesson.We’ll play a guessing game using antonymous phrase.

GIVE IN DRINK – TAKE AWAY FOOD – Їжа з доставкою (з ресторану.

You are quite right; the topic of our today’s lesson is “Ordering Take away Food”. You’ll know how to order a takeaway, learn some useful words and phrases, and practice listening and communicative skills. But our lesson will be unusual. We’ll have group competition. The group which will be the most active and give more right answers will win the competition.

Let’s divide into groups.

Учні розгадують антонімічну загадку.

 

 

 

Учитель повідомляє тему та завдання уроку. Пояснює правила змагання для уроку.

 

 

Учні поділяються за групами, витягуючи з коробки малюнки піци, десерту, картоплі-фрі.

 5. Мовленнєва розминка. (3 хв.) (слайд 4)
And now tell me, please, have you ever ordered take away food?

What food it was?

Do you like a takeaway?

 

 

Make up a similar dialogue.

Учні відповідають на запитання вчителя.

P1: I have never ordered take away food.

P2: As for me, I have ordered a take away pizza.

P3: Yes, I do. I like a takeaway dish.

Учні складають подібний діалог самостійно. (P1-P2)

Дві-три пари учнів презентують свoї діалоги.

ІІ. Основна частина.

1. Уведення в іншомовну атмосферу. Повторення лексичного матеріалу. (2 хв.) (слайд 5)

Open your books at page 58 exercise 8. Look at the pictures and match them with the words in the box. You are to make a word-combination and then a phrase.

Example: 1: Spice – spicy food – I like spicy food.

Учні виконують самостійно вправу в підручнику, добираючи до малюнків лексичні одиниці. Потім складають словосполучення та речення з ним.
2. Аудіювання – Listening Comprehension.

2.1. Серія “Speak English” exercise 2 vocabulary (audio track 10).

(2 хв.) (слайд 6)

Pupils, you are to listen to the audio-episode with useful words and tick those you have heard. Учні прослуховують аудіо епізод і помічають на картках з малюнками ті слова, які вони почули.

2.2. Серія “Speak English” exercises 5 – 7 – new vocabulary

(audio track 13). (5 хв.) (слайд 7)

Look to the screen and try to remember the following words and phrases.

Listen to the audio.

Group work. (слайд 8)

Group 1: Choose a phrase to the definition.

Group 2: Write the appropriate phrase to the picture.

Group 3: Join the cut sentence.

Учні вивчають нові слова та словосполучення. Прослуховують аудіо запис з цими словами.

Групова робота.

Група 1: Підбирають до визначень відповідні фрази.

Група 2: Записують відповідні малюнкам фрази.

Група 3: Складають розрізані речення.

Фізкультхвилинка – Physical exercises. (1хв.) (слайд 9)

Let’s have a little rest and do some exercises and say a verse.

I’m hungry as a bear,

I wish I had a bite somewhere,

We all would have a bite

We have a good appetite.

2.3. Серія “This is Britain” – “Food” ( episode “A takeaway”) (10 хв.) (слайд 10)
Now we’ll watch a small video-episode about ordering a take away food for the first task.

1.     Words and phrases: a special treat; Chinese, Indian; my favourite; I’m going to get food; vegetable curry and rice; delicious.

Учням пропонується  переглянути уривок відео про замовлення їжі з доставкою в перший раз.

 

 

2.     Translation of the phrases.

Let’s translate the words and phrases.

Учні перекладають запропоновані слова та фрази.
We’ll watch video for the second time. Watch it attentively and mind intonation of interrogative and affirmative sentences   and pay attention to the necessary vocabulary. Вчитель пропонує переглянути епізод вдруге. Учні мають звернути увагу на інтонацію питальних та стверджувальних речень, на лексичні одиниці з теми.
   3.Watching and listening. (слайд 11)
The next task to you is to do some exercises in groups.

Group 1: Fill in the missing phrases in the dialogue.

Group 2: State True/ False sentences.

Group 3: Put the phrases in the right order.

Учні виконують вправи в групах.

Група 1: Вписати пропущені фрази в діалог.

Група 2: Визначити правдиві та хибні речення.

Група 3: Поставте фрази в правильному порядку.

3. Діалогічне мовлення. – Making up dialogues.

“Speak English” – exercise 7 (audio track 23) (слайд 12)

3.1.Reading the dialogue.(2 хв.)
We’ll go on working and read the model-dialogue. After that you are to choose the suitable words. Учні читають зразок-діалог, обирають слова, які підходять за смислом.
3.2.Group-work.(8 хв.)
Now you are to make up a dialogue according to the given situation.

Group 1: Try to order a takeaway in the Indian restaurant.

Group 2: Try to order a takeaway in the Chinese restaurant.

Group 3:Try to order a takeaway in the American fast-food restaurant.

Учні згідно з поданою ситуацією складають діалоги.

Кожна група презентує один діалог.

3. Лексична гра “Division” (3 хв.) (слайд 13)
Let’s revise all the lexical material and play the game. The first group must choose verbs, the second – adjectives, the third – nouns.

 

Групи учнів мають обрати з перелічених слів тільки ті, які призначені для їх групи: 1 група-дієслова, 2 група-прикметники, 3 група-іменники.
Words: a takeaway, to cook, Indian, curry, sour, sweet, to order, a restaurant, a pizza, to pick up, Chinese, spicy, to deliver, to serve, to take, a salad, a dish 1: to cook, to order, to pick up, to deliver, to serve, to take;

2: Indian, sour, sweet, Chinese, spicy;

3: a takeaway, curry, a pizza, a salad, a dish.

III. Завершення уроку.

1. Рефлексія навчальної діяльності. – Reflexion. (3 хв.) (слайд 14)

–         What did we do at the lesson today?

–         Did you learn something new?

–         Was it interesting at the lesson?

–         What did you like at the lesson?

Put down your stickers at the thermometer. If you like your work put a red sticker above zero, if you work little put a green sticker below zero.

Учні діляться своїми враженнями від уроку. Повідомляють, що вони дізналися нового і які види діяльності виконували.

 

Дошці прикріплено термометр, учні беруть різнокольорові стікери та приклеюють їх на термометр. Ті, яким сподобалась їхня робота на уроці, кріплять червоні стікери вище нуля, а ті, які працювали мало, прикріплюють зелені стікери нижче нуля.

2. Підведення підсумків уроку. Оцінювання з коментарем. (2 хв.)
Today we learn how to order a takeaway dishes, revise lexical material, listen to the dialogues and make up our own ones. I hope you have pleasure at the lesson and it is not boring. Now let’s sum up the competition. The winner is the group… My heartiest congratulations.

I give you excellent marks. The rest must be more active.

 

3. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання. (2 хв.)

(слайд 15)

Children, the lesson is coming to the end and now open your day-books and write down your home-task – exercise 10 page 59 – write a paragraph about the food you eat.  
Pupils, you work very well at the lesson. It is over now. I wish you good-luck. Good-bye, thanks.

Додатки до уроку

Додаток 1

Фонетична зарядка

Things are getting better

With every passing day.

Every day in every way

We are getting better.

 • Who’s the most enthusiastic? Ps: We are!
 • Who’s the smartest? Ps: We are!
 • Who’s the most creative? Ps: We are!
 • Who never gives up? Ps: We do!

Додаток 2

Listen and tick those pictures about which you have heard in the audio.

Приправа

Додаток 3

Group 1: Choose a phrase to a definition.

 1. To ask for your meal to be served or delivered             A) delivery hours
 2. To go and get your meals personally                              B) free delivery
 3. To have your meal delivered without paying for the delivery  C) to order
 4. Hours when your meals can be delivered                     D) to pick up

Group 2: Write an appropriate phrase to the picture.

 

pictureGroup 3: Join the cut sentences.

 1. /don’t/I/often/home/cook/at/.
 2. /takeaway/to/prefer/I/a/order/.
 3. /delivered/some/He/pizzas/.

Додаток 4

“This is Britain. Food” – dialogue about a takeaway.

It’s Friday evening. We sometimes have a take away for dinner. It’s a special treat.

–        Nick, Molly, it’s time to choose your takeaways.

–        Yeah.

–        Here are the menus. You can have pizza. Chinese, Indian. Or you can have fish and chips.

–        I want curry, please. Indian’s food’s my favourite!

–        Could I have fish and chips, please?

–        Ok, I’m going to get food. It’s nearly 7 o’clock and I’m hungry.

–        What have you got, Molly?

–        I’ve got vegetable curry and rice.

–        Mum, can you pass some ketchup, please?

–        There you are. Are the chips good?

–        They’re delicious. I love fish and chips.

Group 1: Fill in the missing phrases.

It’s Friday 1) e___________. We sometimes have a 2) t__________ for dinner. It’s a special 3) t________.

–        Nick, Molly, it’s time to 4) c_________ your takeaways.

–        Yeah.

–        Here are the 5) m________. You can have pizza. Chinese, Indian. Or you can have fish and chips.

–        I want 6) c_______, please. Indian’s food’s my 7) f___________!

–        Could I have fish and chips, please?

–        Ok, I’m going to get food. It’s nearly 7 o’clock and I’m 8) h______.

–        What have you got, Molly?

–        I’ve got 9) v_____________ curry and rice.

–        Mum, can you pass some 10) k____________, please?

–        There you are. Are the chips 11) g______?

–        They’re 12) d_____________. I love fish and chips.

Group2: State TRUE/False sentences.

 1. It was Friday evening (True).
 2. They often have a takeaway food (False).
 3. It was a special offer (False).
 4. Molly wanted curry (True).
 5. Mum passed a boy some salt (False).
 6. The boy loved fish and chips (True).

Group 3: Put the phrases in the right order.

_____-        They’re delicious. I love fish and chips.

_____-        I want curry, please. Indian’s food’s my favourite!

_____-        Could I have fish and chips, please?

_____-        What have you got, Molly?

_____-        Nick, Molly, it’s time to choose your takeaways.

_____-        Yeah.

_____-        Here are the menus. You can have pizza. Chinese, Indian. Or you can have fish and chips.

_____-        There you are. Are the chips good?

_____-        Ok, I’m going to get food. It’s nearly 7 o’clock and I’m hungry.

_____-        I’ve got vegetable curry and rice.

_____-        Mum, can you pass some ketchup, please?


Презентація до року

Відеофрагмент до року

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Надзвичайно вдала розробка! Автентичне аудіювання, вдало підібраний відеоматеріал (This is Britain – чудовий посібник!), матеріал засвоюється і якісно закріплюється в різноманітних вправах. І тема – така актуальна у сучасному повсякденні наших дітей – це і є вивчення мови в реальних життєвих ситуаціях)). Подальших вам творчих успіхів.

 2. Зразу ж помітно, що урок чітко структурований, добре продуманий та організований, на кожен етап відведено певний час. На уроці багато уваги приділено розвитку навиків аудіювання та мовлення, що дуже важливо для іноземної мови. На занятті активно використовуються ІКТ, що завжди імпонує нашим учням, робить урок ефективним та цікавим. Візьму на замітку Вашу розробку, адже вона справді захоплююча. Дякую Вам і подальших творчих ідей)))

 3. Щикарний, розгорнутий план уроку,та ще й з усіма додатками та матеріалами. Щиро дякую, що поділилися таким такою чудовою розробкою! Ви молодці!

 4. Дуже цікава тема уроку.Єлементи змагань використані на уроці полегшують засвоєнню матеріалу,дають можливість повторити вивчене,залучити всіх учнів класу до роботи. Відеофільм повністю відповідав темі уроку і віковим особливостям дітей.