Конспект уроку для 8 класу за темою: “Невигаданий Джонатан – Чайка, який живе в кожному з нас”.

Автор: вчитель зарубіжної літератури Жигунова Альона Сергіївна

Жигунова АльонаТЕМА: «Невигаданий Джонатан – Чайка, який живе в кожному з нас».

МЕТА: ознайомити учнів з особистістю та творчістю американського  письменника Річарда Баха; прослідкувати співзвучність мотивів його творчості із загальнолюдськими принципами; розширити знання учнів про  жанр притчі; визначити жанрові особливості; розкрити символіку повісті-притчі; розвивати інтерес до пізнання самого себе і навколишнього світу; здійснити елементи компаративного аналізу творів Баха і Екзюпері; повторити знання з теорії літератури; виховувати вдумливого читача.

ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, ілюстрації до твору, текст притчі, виставка книг Р.Баха, відеоролик «Чайки на морі».

ПЛАН УРОКУ

 1. Організаційний момент.
 2. Мотивація навчальної діяльності.
 3. Актуалізація опорних знань з теорії літератури.
 4. Оголошення теми, мети уроку.
 5. Формування нових знань, умінь, навичок.
 6. Літературознавчий аналіз повісті-притчі «Чайка Джонатан Лівінгстон».
 7. Компаративний аналіз повісті-притчі «Чайка Джонатан Лівінгстон» і притчі А.де Сент-Екзюпері «Маленький принц».
 8. Рефлексія.
 9. Підведення підсумків уроку.
 10. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності.

 1. Вступне слово вчителя.

Кожна людина часто ставить перед собою питання «Для чого ми живемо?» , «У чому сенс мого життя?». Знайти відповідь на ці та інші питання допоможе притча  «Чайка Джонатан Лівінгстон» американського письменника Р.Баха.

 1. Перегляд відеоролику «Чайки на морі»
 2. Бесіда
 • Які ваші враження від перегляду відеоролику?
 • Де відбуваються дії на відео?
 • На що схожа зграя чайок?
 • Чи всі чайки однакові?

ІІІ. Актуалізація опорних знань з теорії літератури.

«Літературознавча мозаїка» (запис у словники літературознавчих термінів)

Повість – притча – невеликий твір повчального характеру.

Символ– умовне позначення якого-небудь предмета, поняття аба явища; художній образ, що умовно відтворює усталену думку ,ідею.

Алегорія – спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями.

Жанрові особливості притчі:

 • Невеликий за обсягом твір ,який нагадує байку; містить алегорію;
 • Притча пояснює складні соціальні і філософські проблеми;
 • Містить повчання;
 • Події хронологічно і територіально не визначені;
 • Прямолінійний сюжет.

ІV. Оголошення теми, мети уроку.

V. Формування нових знань, умінь, навичок.

 1. Розповідь учителя про особистість Р.Баха.

Річард Бах – нащадок великого німецького композитора. Письменник, якого часто називають «американським Екзюпері».  Перш за все тому ,що обидва письменники – льотчики. Вони могли побачити світ зверху, а це означає – краще пізнати масштаби речей. З 1956 по 1962 рр. письменник служив в американській авіації, потім займався журналістською діяльністю, почав писати книги, але з небом не розлучався. Майже  всі твори Р.Баха пов’язані з темою польоту. Але світову славу письменнику принесла повість-притча «Чайка Джонатан Лівінгстон», яка була опублікована  в журналі «Іноземна література» в 1974р.

 1. Складання компакт-біографії письменника.

VІ. Літературознавчий аналіз повісті-притчі «Чайка Джонатан Лівінгстон».

 1. Бесіда
 • Чи сподобалась вам повість-притча?
 • Чи все вам зрозуміло?
 • Що найбільше сподобалося?
 1. Система запитань і завдань для аналітичного дослідження повісті-притчі «Чайка Джонатан Лівінгстон».
 • Назвіть головного героя твору?
 • Назвіть місце, де відбуваються події?
 • Визначте тему твору.
 • Яка композиція повісті-притчі?
 • Чому Джонатан самотній?
 • Чим головний герой відрізнявся від інших чайок?
 • Які проблеми твору?
 • На які роздуми вас наштовхує початок твору?
 • Чому Бах відразу зазначає про неординарність Джонатана?
 • Як Р.Бах зображує процес пізнання Джонатаном світу і себе?
 • Чому Зграя  виганяє Джонатана?
 • Що головний герой розуміє під час свого вигнання?
 • Чому Джонатан вирішує повернутися на Землю?
 • Розкажіть про друге перебування героя на Землі. Чи досяг він своєї мети?
 • Чому Джонатан був упевнений у своїх силах?
 • Що символізує море і небо?
 • Чому Чайка повинна пройти певний шлях, щоб стати Великою?
 • Якого кольору зображені чайки? Що він символізує?
 • Як чайки називали Джонатана? Чому?
 • Як ви думаєте ,чи відчував головний герой ненависть до Зграї?
 • Назвіть жанрові особливості притчі у творі ?

( * Розглядаються проблеми філософського характеру;

 • Прямолінійний сюжет;
 • Герої зображені схематично;
 • Майже немає пейзажу; мало епітетів ,метафор;переважають дієслова.
 • Невеликий обсяг)

VII. Система запитань і завдань для компаративного  дослідження повісті-притчі  «Чайка Джонатан Лівінгстон» і притчі А.де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

 • З яким твором ми можемо порівняти повість- притчу?
 • Які цінності знайшов Маленький принц на своєму шляху?
 • Порівняйте їх з відкриттями Джонатана.

(Маленький принц і Лис – знаходять сенс життя в любові ,дружбі, людських стосунках, служіння іншим.

Джонатан – сенс життя ц самовдосконаленні, головне для нього – вірність собі.)

 • Кому присвятив свій твір Екзюпері?
 • Яка присвята до твору Р.Баха?
 • Що означає чайка ,яка живе в кожному з нас?
 • Яка авторська ідея притчі «Маленький принц»?
 • Визначте головну думку повісті-притчі «Чайка Джонатан Лівінгстон».

Підсумкова бесіда

 • Які проблеми порушує Бах у своєму творі? Яка проблема, на вашу думку, є центральна?
 • За допомогою яких образів автор вирішує цю проблему?
 • На чому побудована ця система образів?

VІІІ. Рефлексія.

Проаналізувавши притчу «Чайка Джонатан Лівінгстон», я зрозумів(ла)…

ІX. Підведення підсумків уроку.

Критики в різних країнах намагалися кожен по- своєму, пояснити читацький успіх цієї притчі. Одні теорії змінюються іншими ,а твір продовжують читати.

Мабуть, тому що ідея цієї романтичної історії про птаха не може знайти відгуку в серцях людей, пробуджуючи Джонатана-Чайку, «який живе в кожному з нас».

X. Домашнє завдання.

 1. Підготувати виступ на тему «Світи Джонатана».
 2. дібрати цитатний матеріал для характеристики головного героя.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Мені сподобалися всі етапи цього уроку. Такий урок я точно запозичу для своєї практики. Завдяки представленим методам роботи мети уроку можна досягти в повній мірі. Люблю використання відеороликів, тому схвалюю. Дякую.

 2. Доброго дня! Методично урок побудований правильно, запитання з аналітичного дослідження мотивують учнів на усвідомлення прочитаного. Але цей урок розрахован тільки на учнів, які прочитали твір, на практиці картина зовсім інша. Тому, на мою думку, авторський текст потрібно використовувати обов`язково, наприклад, під час перегляду відеороліка. Тоді учні, які не читали, можливо зацікавились би під час уроку. Сподобалась розповідь про Р. Баха, літературознавча мозаїка. Дякую.

 3. Мою увагу привернула система запитань і завдань для аналітичного та компаративного дослідження повісті-притчі . Вчитель вдало дібраними завданнями допомагає учням критично мислити на уроці. Диференційоване домашнє завдання допоможе кожному школяреві досягти успіху.

 4. Альоно Сергіївно! Із задоволенням прочитала конспект Вашого уроку, ніби побувала на ньому. Ви майстерно провели аналіз твору і також компаративний аналіз. Бажаю Вам успіхів!