Конспект уроку
Сила м’язів. Втома м’язів

Лабораторна робота. «Втома при статичному й динамічному навантаженні.Вплив частоти ритму та величини навантаження на розвиток втоми»

Автор: вчитель біології Холявіна Світлана Миколаївна

Сила мязів

Урок № 5 Сила м’язів. Втома м’язів.  Лабораторна робота №2  « Втома при статичному й динамічному навантаженні.Вплив частоти ритму та величини навантаження на розвиток втоми»

Мета:

 1. познайомитися з фізичними якостями м’язів;сформувати в учнів знання про роботу і силу м’язів, їхню утомлюваність; дослідити втомлюваність м’язів під час статичного і динамічного навантаження; вивести правило оптимальної роботи м’язів ;
 2. розвивати уміння порівнювати функції та фізичні якості м’язів,  робити висновки та узагальнення.
 3. сформувати у учнів  гігієнічні навички праці та переконати в необхідності занять  фізкультурою і спортом, які сприяють розвитку м’язів людини.

Обладнання : таблиця « М’язи людини»,гантелі,мультимедійна презентація.

Поняття і терміни: сила м’язів, швидкість скорочення м’язів, витривалість м’язів, тонус м’язів, робота м’язів, статична й динамічна робота, коефіцієнт корисної дії, стомлення.

Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація.
в) практичний: виконання лабораторної роботи.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно – пошуковий.

Прийоми навчання: «Термінологічне лото», «Знайди зайве»,постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4.Візуальний: складання схем або таблиць.

Міжпредметні зв ́язки: історія, фізкультура, медицина, фізика.

Тип уроку-урок-експеримент

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

1. Обговорення в загальному колі питань. (слайд 2)

 •  Які м’язи функціонують ,коли людина стоїть рівно?
 • Які м’язи функціонують ,коли людина нахиляється вперед?
 •  Які м’язи діють,коли ми підіймаємо руки?

2. «Термінологічне лото».

(На дошці прикріплені різнокольорові аркуші, на зворотному боці яких написані терміни. Учні виходять до дошки, вибирають аркуш і дають визначення терміна.)

Терміни: фасція, сфінктер, міофібрили, актин, міозин, сухожилля .

3. «Знайди зайве». (слайд 3)

Назвіть серед перелічених м’язів зайвий. Чому решту м’язів об’єднують в одну групу?

Діафрагма, м’язи стінки шлунка, скелетні м’язи, м’язи язика, мімічні м’язи.

Широкі м’язи спини, прямі м’язи животу,дельтовидний м’яз,трапецієвидний м’яз,кравцевий м’яз.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

1.Бесіда по питанням:

– Чи однаково скорочуються всі м’язи?
– Від чого це залежить?
– Чому, коли ви збираєте томати на грядках  відчуваєте втому   спини, а не рук?

У нашому організмі налічується 600 м’язів,які забезпечують різні рухи  нашого організму.Кожний м’яз діє по різному.Від чого це залежить?( Від фізичних якостей м’язів)

Повідомлення теми уроку. На сьогоднішньому уроці ми з’ясуємо, які фізичні властивості мають м’язи, яку роботу вони виконують.

Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.(слайд 4)

ІV.  Вивчення нового матеріалу

1. Фізичні якості м’язів. (слайд 5)

Розповідь учителя

До фізичних якостей м’язів належать сила, швидкість скорочення та витривалість.

Складання опорної схеми

Фізичні якості мязів

Сила м’язів – це величина максимального напруження, яке може розвинути м’яз під час свого збудження (вчитель використовує таблицю із зображенням двох юнаків з різним фізичним розвитком ).

Запитання до учнів(слайд 6)

 • Від чого залежить сила м’язів?(Сила м’яза залежить від величини м’яза, його довжини.)

Сила м’яза також залежить від кількості одночасно збуджених волокон, частоти нервових імпульсів, що надходять до м’яза.

Швидкість скорочення м’язів – визначається часом за який м’яз   скорочується і розслаблюється. Чим коротший цей час, тим більша швидкість скорочення.

Запитання до учнів

 • Що таке швидкість скорочення м’яза?

Витривалість – здатність тривалий час підтримувати заданий ритм роботи.

Тонус (від гр. «tonos» – напруження)- це стан постійного незначного напруження м’язів.

М’язи людини завжди перебувають у тонусі. Тонус м’язів — це стан їхнього постійного незначного напруження. Тонічне напруження різних м’язів забезпечує підтримку постави, кровоносного тиску, утримання внутрішніх органів. Причиною зниження тонусу можуть бути негативні емоції, порушення режиму дня, перевтома, нестача вітамінів.

Під час скорочення скелетні м’язи виконують механічну роботу.

2. Робота м’язів. Статична і динамічна робота.

Робота м’язів супроводжується втратами енергії. Енергія, необхідна для скорочення м’язів, утворюється в процесі окислення вуглеводів. Кінцевими продуктами цього процесу є вуглекислий газ і вода. Вуглекислий газ із кров’ю надходить у дихальний центр, який розміщується в довгастому мозку. Він регулює необхідну концентрацію кисню в крові. Така регуляція називається гуморальною.

Органічні сполуки (вуглеводи) + кисень (О2) — вуглекислий газ (СО2) + вода (Н2О) + енергія (АТФ).

Самостійна робота з підручником. Обговорення в загальному колі. Складання опорного конспекту.

 • Чим динамічна робота відрізняється від статичної?
 • Яка робота приводить до швидкого втомлення?
 • Яка фізична робота є найпродуктивнішою? Яка виконується із середнім навантаженням і в середньому ритмі?
Робота м’язів (слайд 7)
Статична Динамічна
 • М’язи перебувають в тривалому напруженні.
 • Така робота м’язів дуже втомлива.
 • Скорочення м’язів чергується з їхнім розслабленням.
 • Робота м’язів менш втомлива.

Запитання до учнів

 • За якою формулою можна визначити механічну роботу?

А = F × S = mgh

Наприклад важкоатлет підіймає штангу масою 100кг (m) на висоту 2 метри(h), то виконана робота буде дорівнювати: А=100х2=100кг/м, або 1962 Дж. (одна кілограм-сила дорівнює 9,81 н)

3. Втома м’язів.(слайд 8)

Виконання тривалої або інтенсивної роботи призводить до втоми м’язів. Утома — це тимчасове зниження або втрата працездатності м’яза, що наступає як результат його роботи й зникає після відпочинку. Втома м’яза наступає в результаті розвитку процесу втоми (відмови від роботи) в рухових нервових центрах ЦНС, нервово-м’язовому синапсі й безпосередньо в м’язі в результаті накопичення продуктів обміну та нестачі кисню.

Запитання до учнів

 • Втома корисна чи шкідлива для організму людини?

Очікувана відповідь учнів

Шкідлива.

Розповідь учителя

Але вчені стверджують, що вона корисна.

 • Чому втома корисна?

(Обговорення відповідей учнів.)

Швидкість настання втоми залежить від стану нервової системи, частоти ритму, в якому виконується робота, і від величини навантаження. При різко вираженій втомі розвивається тривале скорочення м’язів, нездатність їх до повного розслаблення. Втома може бути зумовлена несприятливою обстановкою, нецікавою роботою.

Для кожного виду м’язової діяльності можна підібрати деякий середній (оптимальний) ритм і величину навантаження, при яких роботи стане максимальною, а втома розвиватиметься поступово. Дослідження І.М. Сєченова засвідчили, що найбільшу роботу м’язи можуть виконувати при середньому навантаженні і середньому ритмі. Відновлення працездатності стомлених м’язів відбувається швидше під час переключення з одного виду роботи на інший. Такий відпочинок І. М. Сєченов назвав активним відпочинком. Наприклад, стомлена рука відпочиває швидше, коли працюють м’язи іншої руки.

Фізична втома – нормальне фізіологічне явище. Після відпочинку працездатність не тільки відновлюється, а й часто перевищує початковий рівень

Робота м’язів – необхідна умова їхнього існування. Тривала бездіяльність м’язів спричиняється до їх атрофії і втрати ними працездатності. Тренування. Тобто систематична, помірна робота м’язів, сприяє збільшенню їхнього об’єму, зростанню сили і працездатності, що важливо для фізичного розвитку всього оргазму.

Створення опорного конспекту (слайд 9,10)

Для досягнення високої працездатності м’язів під час фізичної роботи слід дотримувати таких правил:

– працювати на свіжому повітрі або у добре провітрюваному приміщенні для забезпечення надходження до м’язів необхідної кількості кисню, без якого неможливе утворення енергії, що виділяється у результаті розщеплення вуглеводів у клітині;

– уникати без достатньої фізичної підготовки надмірних навантажень;

– тренувати свої м’язи фізичними вправами;

за появи відчуття значної втоми потрібно відпочити – чергування фізичних навантажень і відпочинку є одним зі способів підтримання високої працездатності й запобігання перевтомі.

V. Закріплення нового матеріалу.

Виконання лабораторної роботи №2 “Втома в разі статичного й динамічного навантаження. Вплив ритму й навантаження на розвиток втоми”.

Інструктивна картка(слайди 11,12)

1.Візьміть два підручники однакової маси в ліву та праву руки. Витягніть руки в сторони. Правою рукою(з підручником) виконуйте згинання руки в лікті до плеча і від нього протягом хвилини, а ліву руку ( з підручником)тримайте витягнутою без руху. Швидше відбулося стомлення  ________________руки, оскільки вона виконувала________________ роботу.

2. Згинайте руку з підручником у різному темпі: повільному, середньому і частому. Порахуйте кількість рухів, відмітьте час настання стомлення(у секундах). Отримані дані занесіть до таблиці.

Ритм Число рухів Початок стомлення в секундах
Уповільнений
Середній
Частий(швидкий)

3.Послідовно згинайте руку з 1-м, 2-ма, 3-ма підручниками з однією і тією ж швидкістю. У кожному випадку порахуйте число рухів, відмітьте час настання стомлення (в секундах). Отримані дані занесіть до таблиці.

Навантаження (кількість підручників) Число рухів Початок стомлення в секундах
1 шт.
2шт.
3 шт.

Висновок. _______________________________робота більш стомлююча, оскільки_______________________________________________________________________________________________________________________

Розв’язання задач.(слайд 13)

Задача 1. Яку роботу виконує спортсмен, якщо піднімає гирю масою 40 кг на висоту 2 м?

Задача 2. Штангіст підняв однією рукою граничний для себе вантаж масою 50 кг. Розрахуйте граничне зусилля, що його розвивають м’язи руки атлета, якщо відомо, що сила, яка піднімає вантаж, має бути в 10 разів більша від маси самого вантажу.

VІ. Домашнє завдання.(слайд 14)

1.Вивчити відповідну тему із підручника.

2.Розв’язати задачу.

Визначте, скільки глюкози має окислитись в м’язах для того, щоб підняти штангу масою 50 кг на висоту 2 м, коли відомо, що під час окиснення 1 г глюкози виділяється 17,2 кДж енергії.

3.Підготуватися до консиліуму за завданнями заданими заздалегідь.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. них не понятно а букв много все я пошла а то фишка фреде рядом стоит слушайте

 2. Цікаві методи та прийоми викоритстовує на уроці вчитель: інформаційний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, де учні шукають відповіді, ставлять експеримент, завдяки чому вивчаємий матеріал буде засвоєно краще. Цікавою, на мій погляд, була задача на визначення механічної роботи.

 3. Велике вам дякую, Світлано Миколаївно, за такі методично вірно складені конспекти уроків. Дуже різноманітні методи викладання Ви використовуєте. Уроки завжди цікаві та насичені, із задоволенням їх читаю. Вперше зустріла гру “Термінологічне лото” “візьму” для своєї методичної скриньки. Дякую вам.