Конспект уроку з англійської мови для 4 класу

Узагальнюючий урок перевірки сформованої мовленнєвої компетенції за темою “Місто”

Автор: вчитель англійської мови Капліна Тетяна Сергіївна

Вчитель англійської мови Капліна Тетяна Сергіївна

Цілі:

Освітні:

 • Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Місто»;
 • Розвиток навичок монологічного мовлення;
 • Активізація лексики за темою «Місто»;
 • Навчання спілкуванню англійською мовою.

Розвиваючі:

 • розвивати вміння спілкуватися;
 • розвивати вміння висловити свою думку англійською мовою;
 • розширювати кругозір учнів.

Виховні:

 • вдосконалення навичок роботи в колективі;
 • виховувати шанобливе ставлення до культури та історії іншої країни;
 • виховання цивілізованої особистості, культури спілкування і поведінки.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.

Обладнання: книга, дошка, тематичні малюнки, роздаткові картки, комп’ютер (відео-презентація), смайлики.

ХІД УРОКУ:

І.ПОДГОТОВКА до сприйняття іноземної мови.

 1. Привітання, повідомлення теми і мети уроку.

Вірш-привітання (хором)

This nice early morning

How do you do?

Good morning, Good morning

Good morning to you!

(На дошці тема: «Around the city», дата)

T: What day is it today?

P1: today is Monday.

T: What date is it today?

P2: the 7th of October.

T: What is the weather like today?

P3: the weather is cold, frosty, windy, cloudy.

T: Today we ‘ll revise the grammar and vocabulary on the topic «Around the City». Let’s start our lesson!

 1. Введення в іноземну атмосферу.

А) Мовна розминка. Римування.

T: Listen to rhyme. T: repeat all together. Учні слухають рифмовку, а потім повторюють за вчителем.

Stop, lооk, listen beforе you cross the street.

Usе your еyes, use your ears and thеn usе your fееt.

Б) Гра «Bingo»

Т: Now, let’s play game «Bingo». Your task: write down nine words on the topic «Around the City».

Учитель роздає учням листочки на яких намальований квадрат 3Х3. Їх завдання вибрати 9 будь-яких слів по темі «Місто», які знаходяться на дошці. Учням дається пів хвилини. Потім вчитель називає слова: turn left, library, post office, bank, theatre, gett of, cinema, concert hall, bus stop, museum, circus, hospital, church, gallery, central, buy, way, turn right, hotel. Пeрвий учень, який викреслить всі слова, повинен крикнути «Бінго».

 1. Перевірка домашнього завдання.

T: At first let’s check your homework. Т: Who wants to talk about London? T: Please, go to the blackboard and using this pictures tell us about London. За допомогою тематичних малюнків кілька учнів (3 учня) виходять до дошки і розповідають про Лондон.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

 1. Робота з лексико-граматичним матеріалом теми.

А) Гра «magic bag»

T: We have learned modal verbs (can, could, must, may) and the degrees of comparison of adjectives (big-bigger-the biggest). Now please, take the task from the magic bag.

Учні 12 осіб виходять до дошки і витягують питання або завдання за темою «Місто». За правильну відповідь отримують значек-смайлик.

Запитання і завдання:

1.Translate: Машина більше ніж велосипед. (a car is bigger than a bike)

 1. Translate: 400, 900, 2000, 5000 000. (four hundred, nine hundred, two thousand, five million)
 2. Translate: Я не вмію плавати. (Я не вмію плавати.)
 3. Translate: Я вмію читати. (Я вмію читати)
 4. Translate: Could you open the door? (Не могли б ви відкрити двері?)
 5. Translate: She must help her parents.
 6. Translate: You must not feed the animals at the zoo.
 7. Name all the attractions of London.

Б) Вікторина по темі «Місто» в групах.

T: Choose and complete.

LONDON QUIZ

 1. Westminster Abbey is a famous ….
 2. rоyal church.
 3. museum.
 4. circus.
 5. The Tоwer of London is a … now.
 6. gallery.
 7. museum.
 8. church.
 9. How many people live in London?
 10. 6 million.
 11. 7 million.
 12. 8 million.
 13. There are … streets in Lоndon.
 14. six.
 15. оne milliоn.
 16. ten thousand.

В) Склади речення.

T: Make up sentеnces. (Учням в групах дається завдання скласти речення зі слів, потім учні виходять до дошки і показують складене речення) (3 хв)

1 команді: Big Ben is a famous clock in London.

2 команді: You should not eat ice-cream, dear.

3 команді: A car is bigger than a bike.

4 команді: the Queen lives in Buckingham Palace.

5 команді: Westminster Abbey is a famous royal church.

6 команді: The Tower of London is a museum now.

 1. Фізкультхвилинка.

Учні повторюють слова і рухи за вчителем.

T: let’s have a rеst!

Up, down, up, down

Which is the way to Lоndоn Tоwn?

Whеre? Whеre?

Up in the air

Clоse your еyes

And yоu arе therе.

 1. Перегляд відеоролика “London’s places of interest»

T: Now, children, do you like travelling? OK, let’s make a trip to London with Emily and her family.

Виконання завдання після перегляду.

Робота в парах.

T: Match two parts of the sentences by drawing a line. Do this in pairs. Let’s check.

Учні читають завдання і з’єднують частини речення. Перша пара, яка зробила правильно, переможці.

Hamleys is a toy shop.

The Prime Minister and the government work in the Houses of Parliament.

That’s Buckingham Palace. The Queen lives there.

Nelson’s column is a famous monument in Trafalgar Square.

That’s Tower Bridge. It’s next to the Tower of London.

Oxford Street and Piccadilly Circus are very busy.

And that’s Green Park next to the Palace.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

 1. Оцінювання. Підведення підсумку уроку.

Учитель озвучує оцінки і цікавиться тим, що сподобалося дітям на уроці, що було складного, що вони вивчили за урок.

T: Dear pupils! Our lesson is coming to the end. You worked hard today and got good marks.

 1. Кінець уроку.

T: Stand up, children!. Good bye!

P-s: Good bye, teacher!

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *