Конспект уроку з англійської мови.

Ми повинні любити природу

Автор уроку – вчитель англійської мови Сегедій Ольга Вікторівна

Конспект уроку з англійської мови

ПРАКТИЧНІ :

 • Розвивати уміння усного мовлення та аудіювання;
 • Організувати оперування лексичними одиницями, що вивчаються у власній мові учнів на рівні слова, словосполучення, речення, понад фразової єдності;
 • Навчити учнів читати текст з вилученням основної інформації;
 • Організувати монологічне мовлення учнів за темою уроку з використанням опор.

Виховні :

 • Переконати учнів у необхідності берегти Землю, бачити дивовижний світ та красу, піклуватися про майбутнє покоління;
 • Навчити учнів баченню різних засобів охорони навколишнього середовища та розумінню обов’язку людства охороняти природу;
 • Виховувати в учнів наполегливість у подоланні труднощів;
 • Стимулювати та підтримувати інтерес до вивчення англійської мови.

Розвиваючі :

 • Розвивати швидку мовленнєву реакцію, навички зв’язного висловлювання, навички аудіювання;
 • Розвивати фонематичний слух учнів;
 • Розвивати логічне мовлення;
 • Розвивати довготривалу пам’ять, здатність самостійно планувати мовний поступок;
 • Розвивати зорову пам’ять учнів, удосконалювати навички вимови.

Обладнання: підручник, малюнки, картки для індивідуальної роботи.

Тип уроку: формування знань та умінь.

Хід уроку

1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

Фонетична зарядка.

Читання звуків на картках

Оголошення теми уроку.

How do you think, what is the topic of our lesson?

You are right the topic of our lesson is «We must love nature

2. Основна частина уроку.

Контроль домашнього завдання.

 Активізація вивченої на попередніх уроках лексики.

 Дітям роздаються завдання для виконання.

Фізкультхвилинка. Relaxation

 T e a c h e r: It seems to me that you are tired a little, are not you?

 P u p i l s: Yes, we are.

T e a c h e r: Let’s do some physical exercises. Stand up, please. Repeat after me, please.

 • Hands up! Clap!
 • Clap!Hands down! Shake!
 • Shake!Hands to the left! Clap! Clap!
 • Hands to the right! Clap! Clap!
 • Hands on hips, hands to the sides!
 • Hands up!
 • Hands on hips!
 • Touch your shoulders!
 • Touch your nose!
 • Bend left! Bend right!
 • Touch your ears!
 • Touch your toes!
 • Hands down!
 • And sit down!

Діти продовжують працювати над завданнями.

Тренування в читанні

1. Передтекстові вправи

Повторити з учнями ЛО на вивчену тему. Чітко пояснити  завдання.

2. Етап читання тексту

Читати та перекладати вправу 1 на стр.32

3. Повідомлення про прочитане

Учні розповідають, спираючись на текст. Так як це новий текст, то можна дозволити учням зачитати найбільш важкі речення.

4. Післятекстові вправи.

 • Учні дають відповіді на поставленні питання.
 • Впр.2,3 на стр.32-33
 • Продовжити речення
 • Перекласти на англійську мову такі словосполучення:
 1. Дерева і сніжинки
 2. Моря і річки
 3. Все навколо тебе
 4. Сніг на щічках
 5. Весняний дощ
 6. Турбуватися про природу
 7. Блискучі зірки
 8. Ти живеш на планеті Земля.
 9. Природа – чудова в всі пори року.
 10. Ти повинен любити природу.

Тренування в граматиці

1. Заповни пропуски в реченнях відповідною формою дієслова to be (was, were, was not, were not).

Last summer I … in a sports camp at the Black Sea. (Минулим літом я був (була) у спортивному таборі на Чорному морі.)

My father … very busy yesterday. (Мій батько був дуже зайнятий учора.)

Rita … at school last week, because she … ill. (Рита не, була в школі минулого тижня, тому що вона хворіла.)

They … in the cinema last night. (Вони були в кіно учора в вечеpi.)

It… warm yesterday. It… cold. (Учора не було тепло. Було холодно.)

Where … you last Sunday? (Де ви були минулої неділі?)

There… a lot of apples on that tree last summer. (Минулого літа на тім дереві було дуже багато яблук.)

My elder brother … a pupil last year. Now he is a student. (Торік мій старший брат був учнем. Зараз він студент).

2. Перетвори речення зі стверджувальних на заперечні.

I was at the concert last Sunday.

We were very tired after classes.

They were at the Art Museum last Monday.

The results of our test were bad.

The telephone was out of order yesterday.

It was cold in the morning.

I was cold in my light sweater.

Those boys were quiet at the lesson.

Rita and Kate were late for classes yesterday.

History was Max’s favourite subject last semester.

 Заключна частина уроку.

 1. Підсумок уроку.

What have you known from the lesson? Do you like the lesson?

 1. Домашнє завдання.

Впр.4,5 на стр.33 (письмово)

 1. Оцінювання.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Даний урок можна віднести до уроків сталого розвитку англійською мовою. Завдання та вправи на уроці сприятимуть формування в учнів екологічно активної позиції. Дякую за цікавий урок

 2. На уроці використано цікаві вправи, але, на мою думку, не дуже добре продуманий план уроку, оскільки урок тільки почався і вже фізкультхвилинка, а потім вправи і вправи… Я б порадила або перенести фізкультхвилинку перед граматикою, або зробити ще одну фізкультхвилинку.

 3. На мою думку невистачає групової форми роботи це як потреба самовираження учнів на уроці.