Конспект уроку з фізичної культури, 11 клас

(легка атлетика)

Автор: Вчитель Молчанова Валентина Володиміровна

Вчитель Молчанова Валентина ВолодиміровнаТема уроку: легка атлетика

Головними критеріями у виставленні оцінок є комплексне оцінювання знань, техніки виконання рухової дії та нормативного показника. Одним із критеріїв оцінювання навчальних досягнень є оцінювання теоретичних знань. Викладання теоретичного матеріалу пов’язано із впливом на інтелектуальну сферу учня.

Факти історії розвитку видів спорту у світі та в Україні, біографічні відомості про життя та діяльність видатних спортсменів, які сприяють усвідомленню соціального значення їх досягнень, та забезпечують підготовку учнів до свідомого вибору найбільш цікавих для себе форм рухової активності, розуміючи їх завдання, зміст і спрямованість.

На уроках фізичної культури яскраво простежуються кроки по формуванню адаптованого освітнього середовища, вихованню творчої особистості. Під час підготовки до відкритого уроку на тему «Легка Атлетика» учні отримали завдання за допомогою Інтернет ресурсів, ЗМІ знайти необхідну інформацію про види легкої атлетики та виступити з нею на семінарі. Об’єднавши знання одинадцятикласників формуємо обізнану людину. Йде формування інформаційної, комунікативної, соціальної компетентності. Спочатку учні пристосовуються до освітнього середовища НВК, удосконалюють навички роботи з комп’ютером, в групах, спілкуванні.

На етапі підготовки до виступу на семінарі учні відпрацювали основні прийоми роботи з ВЕБ-сторінками, презентаціями, для демонстрації під час доповідей.

На семінарі учні підготували і виступили з презентаціями на такі теми:

  • Історія розвитку легкої атлетики
  • Біг
  • Стрибки
  • Метання
  • Суддівство змагань з легкої атлетики

Головними критеріями у виставленні оцінки є комплексне оцінювання знань,техніки виконання рухової дії та нормативного показника.

Одним із критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів є оцінювання теоретичних знань. Викладання теоретичного матеріалу пов’язаного із впливом на інтелектуальну сферу учня і підпорядковується певним вимогам. Враховуючи специфіку предмета «Фізична культура»,методика викладання теоретичного матеріалу повинна забезпечити засвоєння повного обсягу знань, не завдаючи шкоди руховій активності учнів на уроці. Тому методика формування знань на уроках фізичної культури, поряд із загальноприйнятими дидактичними принципами, має свої особливості. При цьому необхідно враховувати: функції різних видів знань; місце теоретичного матеріалу в структурі уроку фізичної культури; особливості навчально-пізновальної діяльності учнів залежно від їх віку.

Отже, факти історії розвитку спорту у світі та в У країні,біографічні відомості про життя та діяльність видатних спортсменів представлених у презентації сприяють усвідомленню соціального значення їх досягнень. Теми, пов’язані з формами організації фізичного виховання школярів, забезпечують підготовку учнів до свідомого вибору найбільш цікавих для себе форм рухової активності, розуміючі їх завдання, змісті спрямованість.

Інший вид фактологічних знань наукові факти представлені презентаціях формують розуміння закономірностей явищ. Прикладом таких фактів можуть бути знання про вплив раціонального харчування на здоров’я дитини; про значення рухового режиму для підвищення фізичної та розумової працездатності; залежність рівня розвитку фізичних якостей від обсягу та характеру рухових дій.

Для спілкування людей у будь-якій галузу дуже важливим є використання понятійної мови: специфічних слів – термінів, які визначають певні поняття стосовно даної галузі. Знання учнями термінів щодо галузі фізичного виховання дають учителю можливість без зайвих пояснень скорочувати час пізнання та опанування руховими діями. Використання спеціальної термінології учасниками навчально-виховного процесу з фізичного виховання дають їм змогу під час взаємної діяльності забезпечувати високу моторну щільність уроку.

Виходячи з того, що учень у процесі навчання повинен оволодіти системою знань, йому необхідно передати всі, подані вище, види знань. Усі ці знання представлені у презентації.

Означення актуалізує презентацію, головною ціллю якої є створення бази пріоритетних теорико-методичних відомостей, які учні мають отримати впродовж вивчення навчального матеріалу.


Конспект уроку

Завантажити конспект уроку в форматі doc

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

  1. Конспект уроку оформлено згідно сучасних методичних вимог, містить триєдину мету, проте не слід забувати, що перед учителями фізичної культури сучасна освіта ХХІ століття ставить дещо інші вимоги і завдання. Це не інформаційна обізнаність із спортивними категоріями (інвентар, види спорту тощо), а фізична культура, виховання свідомого бажання в учнів займатися спортом, зміцнення здоров’я.

  2. Урок фізичної культури в 11 класі нестандартний- семінар. Учитель провела велику роботу по підготовці цього уроку, поділила на групи,запропонувала теми для доповідей. Оцінила і прокоментувала оцінки. Вдало побудований . Але ,мені здається, що треба якісь і фізичні вправи ,бо це урок фізкультури!

  3. Чудовий урок, який подає інформацію про види легкої атлетики. В учнів формується інформаційна, комунікативна та соціальна компетентності. Дякую!!! Успіхів Вам)))