Конспект уроку з теми: Розвиток читацьких вмінь та навичок в підтемі “Смачна їжа”. Вживання дієслова like в усному мовленні.

Автор: Вчитель англійської мови Сабадаш Надія Володимирівна

Screenshot_23Тема “Смачна їжа” – це одна з найцікавіших тем у вивченні англійської мови в початковій школі. Презентація інтерактивних завдань з використанням тематичних лексичних одиниць та граматичних структур I like/ I don’t like cпрямована на результативне засвоєння учнями даного матеріалу. Мотиваційними сходинками до заохочення учнів вивчати англійську мову є використання ігрових моментів, загадок, пісень та віршів у поєднанні з основним матеріалом на уроці.


 

Тема: Розвиток читацьких вмінь та навичок в підтемі “Смачна їжа”. Вживання дієслова like в усному мовленні.

Практична мета: Навчити учнів  розповідати про улюблену їжу з опорю на наочність,ключові слова, завдання на Smart board.

Навчити учнів розрізняти і продукувати звуки [i :]  [І] в тематичних словах.

Формувати навички розпізнавання та розуміння граматичної структури I like  в тексті.

Розвивати навички монологічного мовлення на рівні речення з опорою на наочність, ключові слова.

Удосконалювати навички діалогічного мовлення на рівні мікродіалогу з опорою на зразок.

Формувати навички читання вголос.

Освітня мета: Розширити знання учнів про користь їжі.

Поглибити знання учнів про значення тематичного прислів’я  An apple a day keeps the doctor away.

Розвивальна мета: Розвивати мовну здогадку. Розвивати фонематичний та інтонаційний слух.Розвивати естетичне ставлення до продуктів харчування.Розвивати культуру спілкування в тематичній ситуації.Розвивати мислення,  пам’ ять, увагу.

Виховна мета: Виховувати  в учнів почуття ввічливості. Виховувати в дітей бажання вивчати англійську мову.

Тип уроку:Комбінований.

Обладнання:Картки роздатковий матеріал аудіозапис, мультимедійний матеріал.

Хід уроку

I Початок уроку. Організація класу.

 1. Привітання.T: Good morning , children! Nice to see you.How are you today? P1 :I’m fine, thank you!(a name),how are you today?- P2: I’m very well, thank you!… ( The children ask each other about the feelings).

 

 1. T : Well, children I see you feel great today.Tell me ,please, what day is it today?

P:It’s Thursday today.

T: Let’s review the days of the week.

The pupils recite  a poem:

On Monday I go to school

On Tuesday I walk to the pool

On Wednesday I feed my cat

On Thursday I clean my flat

On Friday I read a book

On Saturday I am a cook

On Sunday I lie in the sun

An eat a bun.

 1. Фонетична зарядка

[ I :].                  [ I ]

Tea                    Fish

Cheese              Milk

Meat                 Pizza

II Основна частина уроку

 1. Well done, children. So, today is Thursday and the topic of our lesson is “Tasty food”.

Children, look at the word Food, please.What food words do you know starting with

F (fish, French fries)

          O (onion )

          O (orange)

          D (dоnut)

 1. Children, what an English proverb do you know about apples?

An apple a day keeps the doctor away

Eating apples are good for you. Eat  the apples every day.

 1. Your hometask for today is to review the food words and read the story about breakfast.

4.To start with, let’s review  the words. Look at the Smart board, listen and repeat, please.

 1. The story about Sally and her friends is at the page 74 PB. So, open your books, please.Who can you see at the pictures? What do you like to eat for breakfast ? Now, let’s listen and read the text. (The children read the story by roles). Well done, children you read really well. Who is very hungry and naughty in the text?

Let’s do exercise 1.(The pupils read the sentences and match them with the characters of the story at the smart board first, then in their books).

 1. Trumpet is very naughty. Sally and her friends are hungry. Children, let’s take the baskets and go shopping to buy fruits, vegetables and meat for them.( The pupils fill the three baskets: Fruits Vegetables Meat ).
 2. Now , your task is to write the words in the food groups

Fruits                  Vegetables                       Meat

orange                           potato                        chicken

banana                          onion                         sausage

plum                               tomato                      burger

pear                               cabbage                     steak

apple                              carrot.                       hotdog

 

 1. Children, do you know what do bears,hares,cocks and dogs like to eat? Let’s see! (The children with masks appear ).

P 1:       “Give me some honey ” says the bear.

P 2:.      “Give me some cabbage ” says the hare.

P 3:.      “Give me some corn” says the cock.

P 4:.      “Give me some meat” says the dog.

 1. Children, you are tired.Let’s have a rest. Action song.(smart board)
 2. What poem do you know about food?

I like pizza

You like cheese

We like ice cream

Ice cream, please

I like coffee

You like tea

I like you

And you like me.

 1. Great! Look at the board and let’s spy Food pictures from the poem.Put them in the correct order. (1 Pizza 2 Cheese 3 Ice cream 4 Coffee  5 Tea )
 2. Pizza is the first picture in the poem.Children, do you really like pizza? Let’s sing the song Pizza. (Smart board)
 3. What is pizza made of? (Ham, onions, tomatoes, corn, mushrooms ).There are many vegetables in pizza . Eating vegetables are good for you.What poem do you know about vegetables?

I’m a carrot

I’m a carrot

I’m orange and sweet

I’m good to eat!

 1. We like to eat fruits too.

Children,  what poems do you know about apples?

Apples big

Apples small

I like them all!

 1. Playtime Fruit guessing game. (Smart board)
 2. Fruits are colourful and good for you.And we know a great song about Colourful fruits (smart board)

What is your favourite colourful fruit? (Children describe pictures with  their favourite fruits).

 1. Playtime Vegetable guessing game. (Smart board)
 2. Now, children listen to the English Riddles and guess the name of the fruit or vegetable :

It’s the same colour as its name.(an orange)

Monkeys eat me,

Kids do too.

How about you?(a banana)

When you cut me

I make you cry,

What am I?(an onion)

Green and round

Rabbits like it.(a cabbage)

 1. We can see so many vegetables and fruits but we don’t like all of them . Children, let’s watch, listen and repeat:

I like / I don’t like (smart board grammar material).

 1. Children, look at the pictures with food and say what do you like/ don’t like. (Children describe the food pictures using grammar structures).For example, I like honey – I don’t like cheese.
 2. Декламація вірша з граматичною структурою I like

I like to read.

I like to play.

I like to study every day.

I like to jump.

I like to run.

I like to play.

It’s fun !

 

 1. Now it’s time for singing the song Apples and bananas. (Smart board)

Children sing the song, show the plates with their favourite food  and talk about it.

 1. Children, your work is fantastic on the lesson and there is one more game for you: A food game “What is it?” (Smart board).

Заключна частина уроку

1 Обговорення вивченого на уроці. Висловлювання учнів їхніх вражень про урок.

2 Оцінювання роботи учнів.

3 Пояснення домашнього завдання.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

 1. Заняття дуже сподобалося. Методично грамотно побудовано. Відповідає сучасним вимогам. Тема уроку ” СМАЧНА ЇЖА” розкривається різними засобами. Використовуються здоров’езберігаючи технології. Розробка уроку буде затребувана колегами. Бажаю подальших творчих успіхів.