Конспект уроку з української мови для учнів 7 класу на тему: “Прислівник ( Від слова – до частини мови)”

Автор: вчитель української мови і літератури Янчук Ірина Борисівна

Розробка уроку містить цікаві вправи та завдання на повторення, закріплення, поглиблення знань учнів про прислівник, прослідкувавши його шлях від слова до частини мови.


 

Тема уроку: Прислівник ( Від слова – до частини мови)

Епіграф

Страшні слова, коли вони мовчать…

Л. Костенко

Мета уроку:

 1.  Опираючись на пошуково-дослідницьку роботу учнів, повторити, узагальнити, систематизувати і поглибити знання учнів про прислівник, прослідкувавши його шлях від слова до частини мови. Вчити вільно володіти словом.
 2. Удосконалити вміння і навички роботи учнів з додатковими джерелами, осмисленого користування отриманою інформацією.
 3. Виховувати любов до рідної мови, до слова як найвищого здобутку людського розуму.

Обладнання: 1. Таблиця з питаннями та розрядами прислівників; ілюстративний матеріал.

 1. Картки з диференційованим завданням.
 2. Портрет вченого-мовознавця А.Ю. Кримського.
 3. А. Матвієнко «Живе слово».
 4. А.П. Коваль «Слово про слово».
 5. Словники:
 • В.В. Циганенко «Етимологічний словник»;
 • Д.І. Ганич, І.С. Олійник «Словник лінгвістичних термінів»;
 • В.В. Розанова «Тлумачний словник»;
 • В. Даль «Толковый словарь великорусского языка»;
 • С.І. Ожегов «Словник».

Тип уроку: урок-дослідження

ХІД УРОКУ

І. Установчо-мотиваційний етап.

 1. Вступне слово вчителя.

Дорогі друзі. Ви, мабуть, погодитесь, що найбільшим і найціннішим винаходом людського розуму є слово.

У Євангеліє від Іоанна у розділі І сказано: «Спочатку було Слово,і Слово було у Бога, і Слово було Бог». Яка глибинна мудрість криється у цих рядках. Дійсно, на початку свого існування слово означало Слово Боже. Але ж Бог звертався до людей Словом. А ми з вами говорили про те, що саме слово є найкращим засобом людського спілкування.

Отож слово – не пустий набір звуків, а «найзіркіше око» людської історії. Ви тільки задумайтесь, яка величезна кількість оточує нас у повсякденному житті, і ми, звикнувши, не звертаємо на них уваги. А коли пильніше придивитися, прислухатись до їх мудрості, то можна побачити, що за ними криється ціла епоха, а іноді – життя давно зниклого з лиця землі народу. Древні римляни часто повторювали: «О Цезарю! Ти можеш дати нам державний устрій, але слова ти нам дати не можеш». Бо слово, прийняте людиною до серця, має таку силу, яку ніхто не в силі побороти.

Дорогі діти! На жаль, наші підручники не мають можливості заглиблюватися у семантику слів. Слова живуть набагато повнішим і цікавішим життям. А надто, коли йдеться про частини мови.

Отож сьогодні спробуємо поглибити знання самотужки. Тому обрали цікавий тип уроку – урок-дослідження.

ІІ. Операційно-пізнавальний етап.

Ми знайомимося з цікавою і корисною частиною мови – прислівником. Прослідкуємо його шлях від слова – до частини мови. Клас поділений на 3 групи.

І група досліджувала слово «прислівник» (його походження,семантику, лексичне значення) у «лінгвістичний мікроскоп», користуючись різноманітними словниками.

ІІ група отримала завдання – підібрати зразки речень з художньої літератури і прослідкувати естетичну, пізнавальну і синтаксичну роль прислівників у нашій мові.

ІІІ група учні з творчим нахилом отримали завдання – скласти поетичні зразки, опираючись на знання, отримані про прислівник як частину мови.

Учні записують тему уроку.

Питання до класу: Чого очікуємо від нашого класу?

БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

 1. Яка частина мови називається прислівником?
 2. Наведіть приклади прислівників з різним лексичним значенням.
 3. На які питання відповідають прислівники?
 4. Якими членами речення виступають прислівники?
 5. Назвіть розряди прислівників за значенням і приклади до них. Яку роль відіграють вони у нашій мові?

Вчитель підсумовує, спрямовуючи увагу учнів на найважливіші моменти навчального матеріалу.

ІІІ. Творчо-дослідницький етап.

РОБОТА У ГРУПАХ

Група І. Завдання:

 1. Поповніть знання учнів своїми дослідженнями про прислівник, його походження, семантику.

(* повідомлення учнів додаються)

Слово «прислівник» латинською мовою записане заздалегідь на дошці (adverbium -ad- при verbium – дієслово, той, що стоїть при слові і пояснює його).

Учні у класі переписують термін у зошит.

Учні біля дошки роблять повідомлення, демонструючи словники.

* Висновок вчителя про користь пошукової роботи, яка робить достойний внесок до вивченого матеріалу.

Група ІІ. Завдання:

Переконайте нас, що прислівник – не суха частина мови, а справжнє «живе слово». Доведіть його естетичну і пізнавальну роль у нашій мові.

Завдання групи:

 1. знайти яскраві, художньо досконалі речення з художньої літератури, які мають у своєму складі прислівники;
 2. представники групи демонструють підібрані речення двічі – з прислівниками і без них, порівнюючи при тому і роблячи висновки на користь прислівників.

(* Орієнтовні зразки додаються).

 1. Учні класу роблять висновок про те, яку користь приносять прислівники усному і писемному мовленню.

«У ГОСТІ ЗАВІТАЛО СЛОВО»

ЗМО/ЛО/ДУ

До класу: Знайомимося зі словом. Давайте уявимо, що воно може про себе повідомити.

Робота учнів у зошитах і біля дошки.

 1. Лексичне значення – «з юних літ».
 2. Відповідає на питання – Коли? З якого часу?
 3. Прислівник. Незмінна частина мови.
 4. Будова даного слова.
 5. Фонетичний склад (7 б. 7 зв.).
 6. Працювати змолоду.

ІV. Системно-узагальнюючий етап

РОБОТА З ТЕКСТОМ

а) Перевірка домашнього завдання: осмислене читання тексту (заздалегідь записаного у зошит) з визначеними прислівниками.

Український народ заслужено пишається вченим світової слави Агатангелом Юхимовичем Кримським.

Він вільно володів європейськими і східними мовами, активно залучаючи до рідної культури естетичні скарби найвіддаленіших народів. У ньому дивно поєднався талант ученого-історика, фольклориста, літературознавця з талантом поета і прозаїка. Він є автором «Української граматики» (1907-1908 рр.)

б) 1. Читання тексту учнем.

 1. Визначення стилю мовлення (науковий).
 2. Визначення прислівників з означуваними словами (їх значення, розряд).
 3. Синтаксичний розбір речення (синтаксична роль прислівника у реченні).

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАДАЧІ «ДЛЯ ВАС, КМІТЛИВІ»

(* лінгвістичні задачі додаються)

Робота учнів у зошиті.

 V. Підведення підсумків. Оцінювання.

 Чи досяг урок своєї мети?

ПІДСУМОК: Урок переконав, що дійсно «слова страшні, коли вони мовчать», і стають нашими найщирішими друзями, коли спілкуються з нами.

* Хвилинка відпочинку.

Учні декламують вірші, присвячені прислівникові.

(*вірші додаються).

VІ. Домашнє завдання.

Написати твір-мініатюру на тему: «Цікаві куточки мого місті» з граматичними завданнями, пов’язаними з прислівниками.

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Група І

1 Учень

Шановні друзі! Ми з однокласниками довго шукали значення самого слова «прислівник». Повірте, це було захоплююче і цікаво. Наші зусилля виправдали сподівання.

Допоміг «Етимологічний словник», автор якого Циганенко. У цьому словнику сказано, що прислівник, виявляється, є калькою латинського слова adverbium; ad– при, verbium – дієслово, тому прислівник найчастіше пояснює дієслово.

А тепер звернемось до історії прислівника. Слухайте уважно. Десь у XVII – XVIII ст. вживали назву не «прислівник», а «надглаголие», тобто «наддієслів’я». А вперше як назва частини мови прислівник зустрічається в «Граматиці» Дамаскіна.

2 учень

Цікаві відомості про прислівник дає тлумачний словник Володимира Даля, в якому крім визначення «наречия» згадується також слово «наречистый» як «говорливый», «красноговорящий». Згадує це у своєму словнику і С.І. Ожегов.

Таким чином, ми поспілкувалися і зробили висновок, що слово «прислівник» можна розтлумачити так: той, що стоїть при слові яскраво, точно характеризує його.

3 учень

А ось відомості про прислівник зі «Словника лінгвістичних термінів» Ганича і Олійника. У ньому не подаються відомості про походження слова, проте дається детальна розповідь про прислівник як частину мови.

Визначення: «Прислівник – це частина мови, що об’єднує слова, які означають ознаку дії або смаку, ознаку якості, іншої ознаки чи предмета». («Словник лінгвістичних термінів» – Д.І. Ганич, І.С. Олійник).

4 учень

Не лише у словниках містяться відомості про прислівник. Цікавим джерелом є «Енциклопедія української мови», яка подає досить детальні відомості, але звернемо увагу на визначення: «Прислівник – це частина мови, що виражає ознаку дії, стану,якості, а також доповнює значення дієслова, вказуючи на різні обставини, за яких відбувається дія».

Група ІІ

1 учень

Взято із повісті «Микола Джеря» І.С. Нечуя-Левицького

– Не покидай мене! – несамовито крикнула Нимидора, – бо я без тебе пропаду.

– Згадуй мене, Нимидоро,вірними словами, дрібними сльозами,а я, як живий буду, тебе повік не забуду.

Зверніть увагу, шановні друзі! Ці речення взяті з повісті «Микола Джеря» І.С. Нечуя-Левицького. Всього два прислівники – це «несамовито» і «повік». Але ж вони грають тут важливу роль. Вони підкреслюють, як герої ставляться один до одного, як вірно люблять. Без них речення втрачають свою точність, образність.

2 учень

Речення з твору В. Симоненка:

«Я прощаюсь з тобою, рідна хата моя, назавжди».

У цьому реченні герой відчуває, що прощається з домівкою навіки. Він тужить за рідним краєм. Прислівник у цьому реченні – «назавжди». Він грає тут емоційну уточнюючу роль. Без нього зміст речення втратив би свій колорит. Ви, напевно, зробили висновок, що прислівники необхідні у нашій мові.

3 учень

Речення з тексту Ю. Яновського:

«Цвіте липа могутньо й задумливо над розпеченим каменем вулиць».

Прослухайте речення без прислівників: «Цвіте липа над розпеченим каменем вулиць». Таке речення позбавлене художності, образності, менш досконале, як з ними. Прислівники лірично, тонко і гарно передають красу природи. Ми бачимо, що Ю. Яновський майстерно описує природу. Отож він любить її, є справжнім художником слова. І немалу роль для досконалості форми тексту відіграли прислівники.

Група ІІІ

1 учень

ПРИСЛІВНИК

Його незмінність в українській мові

І суфікси: -О, -Е, чи -ЄМУ, -ОМУ

Дають її чудовий колорит, –

Множать скарби словесного огрому.

І навесні, і влітку, й восени

Звучить прислівник завжди по-новому,

Мов шелестять дитинства ясени, –

Найвищі біля батьківського дому.

2 учень

МУДРИЙ ПРИСЛІВНИК

Прислівник розказує, де, коли і куди –

Їжак і Лисичка пішли по гриби.

З якої причини вони посварились

Та скільки часу звірята мирились.

З якою метою явам це кажу?

Прислівника вивчить допоможу!

3 учень

ХИТРИЙ ПРИСЛІВНИК

Якось Миколка, забігши зі школи до хати,

З питанням лукаво звернувся до брата:

– Чи, бува, не хочеш, любий брате,

Допомогти загадку розгадати?

Біля дієслова скоріш його шукати,

Про ознаку – незмінність – не забувати,

Силу-силенну питань пригадати,

Обставиною в реченні впізнати …

І брат дав відповідь сповна:

– Та це ж прислівник! От тобі і на!

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАДАЧІ «ДЛЯ ВАС, КМІТЛИВІ»

 

 

ФРАГМЕНТ ТЕКСТУ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Цікаві куточки мого міста

… Давайте зупинимося біля центру дитячої творчості – колишньої Маріїнської гімназії. Старовинна будівля зручно розмістилася у мальовничому куточку Житомира.

Срібноголосий водограй, пишно губі клени і каштани надійно сховали її у своїй прохолоді. Двері закладу завжди люб’язно відчинені для вас, дорогі діти!

Завдання:

 1. Скласти твір-мініатюру «Цікаві куточки мого міста», використавши фрагмент. Ввести прислівники.
 2. Підкреслити прислівники, розібрати їх морфологічно.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

9 коментарів

 1. Урок гарний. Сподобалось те, що учні самостійно будуть працювати зі словниками, робота в групах – це гарний метод, учні будуть допомагати один одному. Дякую за досвід.

 2. Хороший урок! Вдало поєднані усі види роботи, хоча, дійсно,ли колеги,що не часто можна проводити такі уроки. Але ідея чудова, подобається, що підібрано реченні авторів, які вивчаються у 7-ому класі.Дякую за роботу.

 3. Читаючи конспект, задлумалась: “А чи мої діти вдалися б до таких досліджень? Чи змогли б спрацювати на такому рівні?” Спробую в сьомому класі провести такий урок. Дякую за ідею та багатющий матеріал.

 4. Мені дуже подобається, коли учитель проводить не просто “сухий” урок української мови, а поєднує його з літературою, історією і т.д. Цей конспект я читала із захопленням: ви згадали Біблію, Агатангела Кримського. Я думаю, що такий урок може зацікавити учнів і сприяти їх активнішій участі в його проведенні.

 5. Вважаю,що дуже вдало дібрано вправи та їх логічна послідовність.Цінним є додатки до уроку, які тісно переплітаються з літературним матеріалом.Творчим є також і виконання домашнього завдання.Дякую!

 6. Конспект цінний тим, що дуже поширений і з додатками, його може використати і вчитель- початківець. Також цінна пошуково-творча робота, адже вона спонуває учнів до активної діяльності.

 7. Конспект уроку- дослідження логічно побудований, відчувається творчість вчителя, вміння відібрати інформацію, наголосити на важливості певного матеріалу. Ви вчите своїх учнів самостійно відкривати нове, що є основною вимогою освіти сучасності. Відразу видно, що подібного роду уроки проводяться не вперше. На закріплення використано завдання, які розшируюють знання школярів. Гарно продумано домашнє завдання. Спасибі.

 8. Ірино Борисівно, Ви підготували цікавий конспект уроку-дослідження. Дуже добре, що Ваші учні вміють працювати в команді, проводити дослідження, знаходити необхідний матеріал. А які гарні вірші про прислівник склали! На жаль, не завжди вдається виділити час на проведення таких уроків. Щиро дякую!

 9. Гарний конспект уроку. Цікаво було його читати та пригадувати про прислівник. Ви використали багато цікавого матеріалу про слово, різноманітні словники. Навчаєте дітей працювати у групах, слухати пояснення друзів. Робота на уроці проведена велика і цікава. Дякую за матеріал.