Конспект уроку
Загальна характеристика грибів

Автор: вчитель хімії та біології Виноградна Ольга Вікторівна

Тема. Загальна характеристика  грибів .

Мета. 

 • Освітня. Сформувати знання учнів про окреме царство організмів –  Гриби ; ознайомити із особливостями поширення та середовищ існування  грибів ; дати загальну характеристику цих організмів.
 • Розвиваюча. Розвивати спостережливість, логічне мислення та уміння порівнювати ознаки рослин,  грибів  , тварин та робити відповідні висновки, розвивати навички творчої та дослідницької діяльності.
 • Виховна. Виховувати цікавість до живої природи, бережливее та уважне ставлення до  грибів , самостійність у розв язанні завдань.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Матеріали та обладнання: кольорові полоски, цвіль на хлібі та гарбузі, муляжі грибів, фотографії вищих та нижчих грибів під електронним мікроскопом, схеми, малюнки, таблиці, презентація до теми, ноутбук, підручник

Структура уроку

 1. Організаційний – 2хв
 2. Актуалізація опорних знань – 5хв
 3. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів – 3хв
 4. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу – 15хв
 5. Узагальнення та систематизація знань – 15хв
 6. Підведення підсумків уроку.Рефлексія – 3хв
 7. Надання та пояснення домашнього завдання – 2хв

ХІД УРОКУ

1. Організаційний

Вітання. Використання кольорових стрічок для визначення психологічної атмосфери:зелений-спокійно, червоний – тривожно, синій- байдуже.

2. Актуалізація опорних знань

Бліц-опитування за питаннями:

 1. В які царства об’єднують всі живі організми?
 2. Які основні властивості мають представники Царства Рослини?
 3. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

А зараз я хочу запросити вас до «картинної галереї». Чи відомі вам об’єкти зображені на «картинах»?

Царство грибів

Підказки:

 • Вже в Давньому Римі люди знали про смакові якості цих істот, та про їх отруйні властивості
 • поява цих організмів після дощу вважалась надприродною

Відповідь учнів – ці організми-гриби.
Так, на кожному з цих фото зображено представників Царства Гриби.

Повідомлення мети та теми уроку.

Це організми дуже різні за виглядом, за формою, за поширенням в природі , але всі вони відіграють діже важливу роль як в природі так і в нашому житті, тому ми повинні їх вивчати, щоб поглибити свої знання про живу природу, оскільки  людина без знань як  гриб : хоч на вигляд і міцна, а за землю погано тримається.

3. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Проблема:  гриби- це рослини чи тварини?

Учні висловлюють свої думки з цієї проблеми.
Завдання для учнів: використовуючи власний досвід, знання, текст підручника виділити:

1 ряд-ознаки подібності грибів з рослинами
2 ряд – ознаки подібності грибів з тваринами
3 ряд – ознаки відмінності грибів. (6 хв)Учні представляють свої відповіді. Далі- обговорення питання, висновки.

Гриби – це не тільки , добре відомі вам, боровики, опеньки чи мухомори. Це  царство живих організмів, які поєднують у собі ознаки рослин і тварин,
їх  поділяють на одноклітинні та багатоклітинні. Відомо більше 100 тис. видів грибів, причому передбачається, що реальне число їх значно більше – 250-300 тис. і більше. У світі щорічно описують більше тисячі нових видів. Переважна більшість їх живе на суші, причому трапляються вони практично повсюдно, де може існувати життя. Підраховано, що в лісовій підстилці 78-90% біомаси всіх мікроорганізмів припадає на частку грибної маси (приблизно 5 т / га).

Ознаки подібності із рослинами: прикріплений спосіб життя, необмежений ріст, міцна клітинна оболонка, наявність гіфів, що за функцією нагадують корінь рослин. Ознаки подібності з тваринами: до оболонки сечовини та запасаючий продукт – глікоген.Гриби населяють різноманітні середовища існування — у воді та на суші. Проблема: Гриби несуть більше шкоди чи користі?

Цілеспрямований розвиток у учнів сприйняття світу за допомогою органів чуття, дозволяє вирішити багато учбових завдань: вчити спостерігати, вибирати факти, робити свої відкриття, висновки. Застосовую прийом «торкнутися руками »

Роздаю муляжі, ілюстрації, шматки хліба з мукором та гарбуза з пеніциллом, фотографії

Завдання учням.  Намалюйте в зошиті відповідь на це питання.(Це може бути плакат-реклама або плакат-застереження, комікс, інше. .(5хв) Далі- представлення робіт та обговорення.

Гриби поселяються на продуктах харчування, тобто є сапрофітами, і в організмах тварин і людини, тобто є паразитами. Значення грибів величезне. Крім того, що вони виконують свою особливу роль у біосфері, їх широко застосовує людина для медичних і господарських потреб.

Вивченням грибів займається наука мікологія (від грецького слова “мікес”, що означає “гриб”). Це один із напрямків мікробіології, бо більшість методик дослідження грибів практично не відрізняється від методик дослідження бактерій.

Вегетативне тіло грибів називається грибницею, або міцелієм, воно складається з окремих ниток — гіфів. Залежно від будови гіфів гриби поділяють на нижчі та вищі. У нижчих грибів гіфи міцелію не мають перегородок і є мовби однією сильно розгалуженою гігантською клітиною, у вищих грибів вони розділені поперечними перегородками на клітини, їхній міцелій багатоклітинний.

Будова грибів

На дошці-малюємо схему.

Царство грибів

4. Узагальнення та систематизація знань.
1. Графічний диктант (правильні твердження позначати знаком «+», неправильні – знаком «-«) 4 хв

 • Всі представники царства Гриби є багатоклітинними організмами.
 • Гриби – це безхлорофільні організми.
 • Царство налічує понад 100 тис. видів.
 • Гриби ведуть виключно сапротрофний спосіб життя.
 • Деякі гриби живуть у симбіозі з водоростями і вищими рослинами.
 • Гриби розмножуються тільки спорами.
 • Вегетативне тіло гриба називають міцелієм.
  ( – + + – + – + )

2.Врава «Ромашка» 2хв

Вправа ромашка

Зірвати зайві пелюстки, пояснити свій вибір.(зайві сапрофіти та симбіоз)

3. Вправа «Біологічний словник» ( повторення та визначення щойно вивчених понять) 5 хв

4. Створення схеми Вена: 3 хв.

Ознаки грибів

5. Підведення підсумків уроку. Рефлексія

-Що нового та важливого ви дізнались на уроці?
-Що було цікавим?
-Чи вдалося нам досягти мети?
-Використовуючи кольорові стрічки, оцініть свій рівень комфортності на уроці: зелений-спокійно, червоний – тривожно, синій- байдуже.

Форми конролю: біологічний диктант, вправи «ромашка», «біологічний словник» , обговорення малюнків, відповіді на завдання.

Оцінювання: враховую активність на уроці за допомогою кольорових карток-пелюсток. Хто збере повну квітку – отримує вищий бал, і –далі- по кількості. Хто зібрав мало- даю час до наступного уроку- врахую дом. Завдання.

6. Надання та пояснення домашнього завдання. Вивчити § 55

Творче завдання на вибір: скласти синквейн на тему «Царство гриби», підготувати повідомлення про гриби- рекордсмени, скласти кросворд, підібрати приказки, вірші та загадки про гриби, намлювати гриби та зробити пояснення до малюнків.

Література для учнів:

 1. Мусіенко М.М. та ін. Біологія 7. – К.: Генеза, 2007.
 2. Энциклопедия для детей. Т2. Биология./Глав. Ред. Аксенова М. Д.- М.: Аванта+, 2000.-704с.,ил.
 3. Википедия.

Використана література;

 1. Програма.Біологія. 7-11 класи. Київ, Ірпінь, 2005.
 2. Підручник: Мусіенко М.М. та ін. Біологія 7. – К.: Генеза, 2007.
 3. Хуторской А.В. Формы и методы обучения. [Электронный ресурс]. Версия 1.0. – М.: Центр дистанционного образования “Эйдос”, 2005. – 509 Кб.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Розробка уроку дуже цікава. Розвязується проблемне питання: гриби- це рослини чи тварини? І для цього використовується не розповідь вчителя, а й графічний диктант, блок-схема, біологічний словник тощо. Урок складений методично вірно. Дякую Вам!

 2. Учні ознайомилися з ознаками подібності грибів з рослинами, з тваринами, дізналися відмінності грибів. Конспект містить проблемні питання, що дозволяють учням самостійно розмірковувати, виражати власну думку. Дякую за розробку!

 3. Хороший, змістовий урок. Робота з вивчення нового ма­теріалу характеризується кон­кретністю й чіткістю реалізації основних завдань уроку. Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, умілим виділенням головного, істотного. Учитель розкриває зміст теми цікаво, до­ступно, з наукових позицій, ви­користовує останні досягнення. Новий матеріал вивчається в процесі самостійної роботи, яка носить творчий пошу­ковий характер. Це сприяє розви­тку в учнів самостійності, допит­ливості, здатності встановлювати певні закономірності.