mail@urok-ua.com

Конспект уроку зарубіжної літератури на тему “Поль Верлен – майстер імпресіоністичної та символістської лірики. «Поетичне мистецтво» – віршований маніфест символізму” для студентів І курсу ВНЗ

Автор: викладач зарубіжної літератури ВНЗ Радько Тетяна Миколаївна

Матеріал даного уроку вивчається в ІІ розділі програми: “Література другої половини ХІХ та на межі ХІХ – ХХ століть”, розрахований на 1год.20 хв. (академічна пара). Конспект уроку побудований з використанням сучасних методичних вимог і новітніх технологій.


 

Мета: ознайомити студентів із життєвим шляхом Поля Верлена, його творчим доробком; розкрити сутність його світосприйняття; пояснити основні аспекти новаторства митця; поглиблювати уявлення студентів про поезію як вид мистецтва, їхні знання про поетику французьких поетів-символістів; розвивати навички виразного читання поетичних творів,  аналітичне мислення, вміння робити логічні висновки на основі самостійного «занурення» у світ поезії; виховувати естетичний смак, формувати почуття гуманності та людяності.
Обладнання: комп’ютерна презентація за змістом уроку, музичний супровід (вокальні мініатюри Клода Дебюссі), поезії  Поля Верлена, словник літературознавчих термінів, методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання  теми  №3 («Особливості творчих пошуків Артюра Рембо»). (на екрані демонструється – слайд №1, музсупровід вокальні мініатюри Клода Дебюссі)

Хід уроку:

І. Організаційний момент. Мотивація навчальної діяльності.

(на екрані демонструється – слайд №2,викладач читає поезію Ліни Костенко)

Викладач.

Ми з вами сьогодні продовжуємо подорож безмежним світом Поезії. Продовжуємо «відкривати» для себе «нові землі», нові імена, світогляди митців, і водночас, сподіваюсь, що крізь призму їхньої творчості ми відкриємо і в собі нові почуття, емоції, здібності. Можливо, по-іншому подивимося на світ і самих себе, занурившись у неповторний світ її величності Поезії

Виразне читання (мелодекламація) поезії Ліни Костенко викладачем – музсупровід – Клод Дебюссі

Страшні слова, коли вони мовчать,

коли вони зненацька причаїлись,

коли не знаєш, з чого їх почать,

бо всі слова були уже чиїмись.

Хтось ними плакав, мучивсь, болів,

із них почав і ними ж і завершив.

Людей мільярди і мільярди слів,

а ти їх маєш вимовити вперше!

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі.

Ці поетичні рядки належать сучасній українській поетесі Ліні Костенко… Сподіваюся, що наші зустрічі з французькими поетами-модерністами, які в далекому ХІХ столітті спробували по-іншому подивитися на світ, до наших душ торкнуться дотиком краси, гармонії, доброти, любові…

ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

Викладач.

1. Завдання. Упізнати поета за «штрихами його портрета» (фактами біографії, оцінками, тощо) – піднімаємо руку!

(ВОЛТ ВІТМЕН) увійшов в історію світової літератури як найоригінальніший поет-новатор, що здійснив стрибок над прірвою років у майбутнє поезії; автор однієї поетичної збірки, яка стала справою всього життя митця і предтечею авангарду ХХ століття;

Співець новітньої цивілізації й технічного прогресу, трубадур Нового світу і нової поезії, він здійснив справжню «революцію» у віршуванні, намагаючись поставити мову поезії врівень із часом і шаленим ритмом життя (спочатку це шокувало його сучасників, він не став метром за життя, але пізніше мав вплив на багатьох поетів),

про себе поет говорив: «Я весь не вміщуюся між черевиками та капелюхом»

(ШАРЛЬ БОДЛЕР) належить до тих митців, які не знайшли розуміння й визнання у сучасників: за життя лише дехто, переважно діячі мистецтва, вбачали у ньому великого поета, більшість же сучасників бачили в ньому бунтівника, богохульника, порушника «доброї моралі».

Він увійшов до історії світової літератури як останній романтик і предтеча французького символізму, «духовний батько» європейського декадансу, автор лише однієї скандальної й «аморальної» (за вироком суду) поетичної збірки, яка в новаторський спосіб відобразила суперечливе світовідчуття невтомного шукача Краси та Ідеалу.

Його поезія, випередивши час, відкрила нові обрії мистецтва. Не минуло й 15 років після засудження його книги, як зовсім юний його співвітчизник, поет Артюр Рембо у захваті написав у своєму щоденнику: «…король поетів, справжній бог»

(на екрані демонструється – слайд №3)

2. Перевірка письмового завдання (скласти 3 – 5 тестових запитань за поезією Волта Вітмена і Шарля Бодлера)

3. Тестові завдання для самоконтролю (на екрані демонструються – слайди №4 – 9)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ за темою «Новаторство поезії Шарля Бодлера»

1. Укажіть правильні продовження твердження: «Шарль Бодлер увійшов в історію світової літератури як…»

А… видатний французький драматург

Б… видатний французький поет-новатор

В… видатний американський поет-новатор

Г… останній романтик і предтеча французького символізму

2. Укажіть НЕПРАВИЛЬНЕ продовження твердження: «На формування творчої особистості митця вплинули…»

А. … родинна драма (смерть батька, новий шлюб матері, конфлікт з вітчимом)

Б. … життя у паризькому артистично-літературному середовищі

В. … читання лекцій у Бельгії

Г. … події Лютневої революції, державний переворот 1851р. і встановлення Другої імперії

 3. Яку назву має збірка поезій Шарля Бодлера, у якій відобразився творчий шлях поета, його пошуки ідеалу сучасності?

А. «Салон 1859 року»

Б. «Квіти зла»

В. «Бунт»

Г. «Сплін та ідеал»

4. Якою була реакція на вихід поетичної збірки Шарля Бодлера?

А. Збірку зустріли схвально і читачі, і критики

Б. Критики порадили авторові займатися іншою справою, а не літературною

В. Критики й громадськість сприйняли збірку як образу

Г. Засудили і поетичну збірку, і її автора

 5. Який твір вважають програмовим твором Шарля Бодлера?

А. «Гімн Красі»

Б. «Альбатрос»

В. «Відповідності»

Г. «Вечорова гармонія»

 6. Художньо-смисловою основою збірки Шарля Бодлера «Квіти зла» є ..

А. …тема життя природи

Б. … тема життя сучасного поетові міста

В. … тема кохання

Г. … романтичне протистояння дійсності й ідеалу

7. Сплін, про який ідеться в бодлерівських «Квітах зла», це -…?

А… назва району в Парижі

Б… ім’я одного з персонажів збірки

В… назва тропічної квітки

Г… хворобливий душевний стан, спричинений ворожою ідеалу дійсністю

8. Який твір Шарля Бодлера називають «маніфестом символізму»?

А. «Квіти зла»

Б. «Гімн Красі»

В. «Відповідності»

Г. «Альбатрос»

9. Який художній прийом найвиразніший в поезії «Гімн Красі»?

А. Сугестія

Б. Антитеза

В. Метафора

Г. Інверсія

10. Укажіть НЕПРАВИЛЬНЕ продовження твердження: «Поетичній збірці «Квіти зла» притаманні…»

А. … романтичні мотиви

Б. … символістські елементи

В. … принципи реалістичної поетики

Г. … внутрішні суперечності ліричного героя і його конфлікт зі світом

11. Що символізують в поезії Шарля Бодлера «Альбатрос» створені ним образи:

А. Альбатрос – … (поет, митець)

Б. Моряки – … (натовп, обивателі)

В. Море – … (життя)

Г. Корабель – … (країна, суспільство)

12. Яка з наведених поезій НЕ належить перу Шарля Бодлера?

А. «Пісня про себе»

Б. «Відповідності»

В. «Альбатрос»

Г. «Гімн Красі»

Взаємоперевірка: обмін роботами, перевірка, оцінювання.

(на екрані демонструється – слайд № 10)

4. Виразне читання напам’ять поезії «Альбатрос» Шарля Бодлера студентами

(2-3студента, решта – на консультації) – оцінювання

(на екрані демонструється – слайд № 11)

Викладач.

Саме ці останні рядки поезії «Альбатрос» Шарля Бодлера стали своєрідним пророцтвом поетичної долі Поля Верлена – наступного митця з галереї французьких поетів-символістів.

(на екрані демонструється – слайд № 12)

ІІІ. Оголошення теми «Поль Верлен – майстер імпресіоністичної та символістської лірики. «Поетичне мистецтво» – віршований маніфест символізму» (запис у зошиті – слайд № 12) і мети уроку (сформулюємо мету разом, виходячи з теми і досвіду попередніх уроків, поставимо собі завдання: що маємо зробити? чого ми маємо досягти?)

Спробуємо сьогодні разом поринути у світ митця, з’ясувати, у чому полягає новаторство поезії Поля Верлена, вплив митця на розвиток світової поезії.

ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу. 

Викладач.

Відомий український поет Максим Рильський на знайомствао з досить неоднозначною постаттю й творчим доробком Верлена відгукнувся поезією:

1. Виразне читання поезії Максима Рильського викладачем.

(на екрані демонструється – слайд № 13)

 

Є така поезія Верлена,

Де поет себе питає сам

У гіркому каятті: «Шалений!

Що зробив ти зі своїм життям?»

 

О якби лиш не таке питання

На вечірнім виписалося тлі,

Коли хмарка жевріє остання

Острівцем на березі землі,

 

Коли стигнуть води сизуваті

І синіють шиби у вікні,

Коли присмерк заглядає в хаті

І шепоче в лад самотині!

 

Як палає світле листя клена!

Місто вдалині як гомонить!

НІ! Рядком розпачливим Верлена

Я не хочу вечір цій зустріть!

Викладач.

Ким же він є насправді, Поль Верлен? Вічний шукач «музики у слові» чи один із «проклятих поетів»? «Чи гість минулих століть», – як він сам себе нарікає? Чи поетична душа, яка була загадкою для сучасників поета і залишається загадковою для нащадків? Звернемося до біографії митця.

2. Виступи студентів із повідомленнями за темою «Життєвий і творчий шлях Поля Верлена» (студенти мали випереджальне завдання ознайомитися з біографією Поля Верлена)

Завдання для решти студентів: занотувати матеріал у будь-якій формі, яка допоможе краще закріпити інформацію (скласти хронологічну таблицю)

(на екрані демонструються – слайди № 14 – 18)

Оцінювання. Рекомендації-побажання.

 Викладач.

Чому саме такі поети як Шарль Бодлер, Стефан Мелларме, Поль Верлен, Артюр Рембо увійшли в історію світової культури? У чому полягали їхні поетичні відкриття? Відповіді на ці питання спробуємо знайти, звернувшись до верленівського вірша, який так вразив молоде покоління, що символісти обрали його своїм маніфестом. (на екрані демонструється – слайди №19)

«Поетичне мистецтво» (автор опублікував у 1882 р., хоча був написаний у 1874р.) – вважають естетичною декларацією поетичного імпресіонізму, символізму і самого Верлена (щоправда сам автор заперечував програмний характер цього твору: «Просто пісня: я не створив теорії»

3. Виразне читання поезії «Поетичне мистецтво» студентом (студенткою)оцінювання. (тексти роздруковані, роздані решті студентів)

4. Еврістична бесіда (обмін враженнями).

 • Яку основну вимогу висуває Поль Верлен до поезії? Як ви розумієте цю вимогу?

(Музичність вірша протиставляє визначеності його смислу, музикальність трактує досить широко; це подолання всього, що заважає ліричному самовираженню: законів логіки, звичайних форм віршування, точності змісту

 • За що цінує Поль Верлен поезію? Чому він закликає: «Не клопочись добором слів»? ( визначальним є не логіка, а інтуїція)
 • Як ставиться автор до чітких, ясних барв? Що пропонує? Як ви розумієте вираз «барви нам ворожі»? (не яскраві барви, а напівтони, мінливі й невловимі приваблюють поета)
 • Зверніть увагу на образи, створені поетом у третій строфі? Як вони допомагають уявити особливості поезії Верлена? (поезія має бути прекрасною як «золоте тремтіння дня», «зірок осіння метушня»…)
 • Чому поет постає проти «дотепів гризьких»? ( бо вони – вияв розуму, а не натхнення)
 • Що, на вашу думку, означає заклик поета «приборкай риму»? (рима структурує текст, «дисциплінує»)
 • Як автор ставиться до прийомів риторики, рим, із чим їх порівнює? Знайдіть це у тексті.
 • Чому «Поетичне мистецтво» завершується несподіваним рядком «А решта все – література»? Який зміст, на вашу думку, поет укладає у слово «література»? (Поезія – це музика, яка може впливати, хвилювати…без слів)
 • Яким постає у вірші ідеал поезії Верлена? Чи відповідає сам вірш «Поетичне мистецтво» тим вимогам, які декларує поет? (Незважаючи на задекларовані принципи, сам поет їх не дотримується. Його наспівні, ритмічно витончені вірші мали на меті показати можливості нової поезії. Ні думка, ні дотеп (а решта все – література) не завадять справжній поезії)

Висновок (записати): Проголосивши в «Поетичному мистецтві»: «Найперше – музика у слові!» – Верлен послідовно втілював цю настанову у власній ліриці. Найхарактернішою ознакою поезії Верлена є мелодійність, музикальність, дивовижне поєднання звуків із почуттями.

Викладач.

У 1874р., крім «Поетичного мистецтва», вийшла поетична збірка Поля Верлена «Романси без слів» (складається з 3 розділів «Забуті арієти», «Бельгійські пейзажі», «Акварелі».

*Арієта – невелика арія, проста за викладом і пісенним характером мелодія.

Назва не є випадковою. Романс – жанр музичного твору. Хіба можуть бути романси без слів? Назва викликає асоціацію з нотним зошитом, в якому записані мелодії, а не вірші. Але оскільки перед нами збірка віршів, то можливо автор хотів налаштувати нас, читачів, щоби ми звернули увагу в першу чергу на мелодію вірша? Слово «романси» у назві натякає, що йтиметься про почуття, переживання, якими автор, як у романсі, хоче поділитися. Це книга вражень, переживань, які передаються музикою вірша.

Серед дев’яти «забутих арієт» найвідомішою є поезія «Так тихо серце плаче» (блискучий переклад Максима Рильського!). Дослухатися до мелодії «забутої арієти» спробуємо самостійно. Увага на екран.

(демонструється слайд № 20 – текст поезії з музично-ілюстративним відеорядом)

5. Демонстрація музично- ілюстративного відеоряду з текстом поезії «Так тихо серце плаче…»

(демонструється слайд № 21)

6. Евристична бесіда (обмін враженнями).

 • Що відчуваєте зараз?
 • Який настрій навіяла ця поезія Верлена?
 • Яким ви уявляєте пейзаж, створений автором? Чи змальована на цьому пейзажі людина? Чи відчуваємо ми її присутність?
 • Про що йдеться у творі: про природу чи стан душі?
 • Із запропонованих характеристик оберіть ту, яка найточніше вказує на характер відносин ліричного герою до пейзажу:

*спостереження за природою

* злиття з природою

* протистояння внутрішнього світу людини з природою? Обґрунтуйте свою думку.

 • Які образи, створені поетом, перетворюються у символи?
 • Поміркуйте, чи збігається настрій вірша і музики в ілюстративно –музичному відеоряді, який ми щойно переглянули?

7. Опрацювання літературознавчого терміну «сугестія» (словник літературознавця)

СУГЕСТІЯ – ( від лат. suggestion – навіювання, натяк)-

 • процес психологічного впливу однієї особистості на іншу. У словесній творчості цей вплив здійснюється через художній твір; це підказування, навіювання слухачеві або читачеві тієї чи іншої емоції, того чи іншого настрою.

Сугестивність лірикище одна особливість творів Верлена, важливий елемент поезії символістів.

Виходить, що зовсім невипадково співвітчизникові Поля Верлена – композиторові Клоду Дебюссі імпонувала верленівська точка зору на мистецтво настільки, що саме на цикл «Романси без слів», Дебюссі створив вокальні мініатюри. Вони є музичним супроводом нашого уроку.

8. Виразне читання поезії «Так тихо серце плаче…» студентами.

Викладач.

Якщо в когось виникне бажання порівняти переклади вірша Поля Верлена “Так тихо серце плаче” різними авторами (переклади М.Терещенка, М.Лукаша, М.Драй-Хмари, М.Рильського), почути, як звучить ця поезія російською мовою і мовою оригіналу… Тоді наступне завдання саме для вас!

Життєва і творча доля поєднала Поля Верлена ще з одним французьким поетом, талант якого порівнюють зі спалахом метеориту, а літературна діяльність якого тривала лише 4 роки – Артюром Рембо. На жаль, за програмою знайомство з творчістю Артюра Рембо виноситься на самостійне опрацювання.

(демонструється слайд № 22)

Записати в зошиті.

Тема 3.Особливості творчих пошуків Артюра Рембо, художня вишуканість його поетичних творів. Пошук «відповідностей» між протилежними явищами життя («Голосівки»). Багатство асоціацій при створенні панорами Всесвіту («П’яний корабель», «Відчуття»)

Рекомендації щодо опрацювання даної теми отримаєте на консультації.

 V. Домашнє завдання. Записати в зошиті.

Для всіх

 1. Опрацювати конспект і відповідні статті підручника.
 2. Скласти (письмово) п’ять тестових запитань за творчістю Поля Верлена.
 3. Підготувати виразне читання напам’ять поезії Поля Верлена “Так тихо серце плаче…” (або іншої за вибором студента).
 4. Випереджальне завдання: читати роман Оскара Вайльда “Портрет Доріана Грея”

 Творчі (індивідуальні завдання):

Підготувати повідомлення: «Поль Верлен і українська поезія», «Поль Верлен у перекладах українською»

IV. Закріплення набутих знань.

(демонструється слайд № 24)

Викладач.

Молодий Верлен писав: «Моя душа народилася для жахливих катастроф». Це пророцтво 22-річного поета повністю збулося в житті. Була спроба добропорядного сімейного існування, намагання боротися за політичну свободу (працював у бюро комунарської преси в революційному уряді), і драматичні стосунки з Артюром Рембо, згубна пристрасть до алкоголю і богемного життя, і роки ув’язнення, і пошуки Бога, і безпритульність, і злидні, і деградація, падіння на дно паризької богеми. Особисті життєві «катастрофи» були наслідками катаклізм доби – доби «декадансу».

1. Перегляд відеокліпу.

Романс у виконанні Анни Смирнової на вірш Поля Верлена «Синее небо над кровлей…» (російською мовою)

(на екрані демонструється – слайд № 25)

Викладач.

Г.Гейне: «Світ розколовся, і тріщина пройшла крізь серце поета». Це дійсно так, адже поет (митець) – людина тонкої душевної організації, тонкого відчуття, яка прагне до краси і гармонії – у світі, у людських стосунках. Ось чому будь-який замах на цю гармонію (зло, жорстокість, несправедливість, бездуховність, фальш) боляче вражають серця митців і народжують вірші: в одних – гнівні й тривожні, в інших – повні відчаю і туги. До останніх належить Поль Верлен. Його біль породив образ «осіннього серця», зі струн якого линуть сумні мотиви.

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Завдання: продовжити речення.

– Найбільше в розповіді про Поля Верлена мені запам’яталося…

– Мене вразив (зацікавив) той факт ….

– Новим і несподіваним для мене на уроці стало…

– На мою думку, поезія Верлена (французьких символістів)….

– Моє відкриття творчості Верлена полягає в тому, що….

VI. Підбиття підсумків заняття. Оцінювання.

Викладач.

«Поети не народжуються випадково… Вони летять на землю з висоти…» Сьогодні ми з вами лише наблизилися до великої таємниці Всесвіту митця. Ми наблизилися до розуміння душі, яка прагнула земної гармонії, і, не знаходячи її в оточуючому світі, творила цю гармонію з себе, виливаючись віршованими рядками своїх поезій… Чуйна і вразлива душа Поля Верлена страждала і плакала від болю, нагадуючи плач скрипки, смичком якої була доля поета, що зривала з її струн сумні і світлі осінні пісні…

Як ви вважаєте, чи достатньо однієї зустрічі, щоб осягнути філософію, світогляд генія, познайомитися з творчим доробком поета? Про що б вам хотілося дізнатися ще?

музсупровід вокальні мініатюри Клода Дебюссі

Думаю, що після нашої зустрічі Поль Верлен, із його прагненням красою і музикою поетичного слова змінити навколишній світ, залишив слід…

Прошу всіх присутніх поділитися своїм настроєм, своїми емоціями, своїми враженнями, навіяними поезією Верлена і сьогоднішнім уроком, висловивши їх за допомогою ось таких символів (стікерів)


Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Захоплююся поезією Поля Верлена. Розумію, що проведення пари, а не академічної години 45 хв.) уроку дає можливість глибше познайомитися з творчістю поета. Сподобалося, що вчитель почала урок з вірша Ліни Костенко, думала, що буде проведено порівняння між двома творами про поезію, бо побачила, що українська поетеса підійшла до цієї теми емоційно, а Поль Верлен, як прагматик. Заняття цікаве. Дякую. Вивчаючи тему в 10 класі, використаю на уроках тестові завдання та метод евристичної бесіди “обмін враженнями”.

 2. Браво авторові! Я отримала неперевершене задоволення, переглянувши конспект уроку. Дуже натхненно, заряджає любов’ю до поезії. Емоційне вступне слово вчителя, підкріплене чудовим віршем Ліни Костенко, створює атмосферу поетичного салону. Різні види робіт, спрямовані на аналіз і роздуми над прочитаними творами, допоможуть учням і студентам всім серцем проникнутися темою заняття.