Лінгвістичні ігри за темою “Відокремлені члени речення”

Автор: учитель української мови та літератури Мороз Інна Володимирівна

Мороз Інна ВолодимирівнаВикористання ігрових елементів на урокаї української мови забарвлює емоційне тло уроку, природньо та з азартом допомагає засвоїти учням навчальну інформацію. Пожвавлює пізнавальні можливості школярів, захоплює їх вивченням мови.


 

Тема. Відокремлені члени речення

  «Синтаксичне лото»

Мета цієї гри : закріпити й поглибити знання учнів щодо відокремлення членів речення; розвити чуття мови, логічне мислення, увагу, вміння аналізувати;виховувати уважність.

Для цієї гри вчитель заздалегідь виготовляє 4  гральні картки , 12 карток – правил, контрольний лист до гри. Кожну гральну картку потрібно розділити на 3 частини. У кожній частині написати по одному реченню – прикладу на одне з правил відокремлення (правила не мають повторюватись). Всього, таким чином, на 4 картках буде написано 12 речень на 12 різних правил.

Картка №1

1. Листя, вмите рясним дощем, поблискувало на сонці.
2. Щастя,воно, як ластівка, живе не під кожним дахом.
3. Усяка пташечка, радіючи, співала.

Картка №2

1. Микола, замість панського лану, вийшов на своє поле.
2. У селі з’явився коваль, на ймення Степан.
3. Обліплені роями бджіл у квітні,гудуть сади.

Картка №3

1. Заходив теплий вечір, тихий, літній.
2. Капітан, хоробрий голкіпер, уважно слідкував за м’ячем.
3. Шуміло море, виграючи на сонці.

Картка №4

1. Кривинський, як посередник, вийшов наперед громади.
2. Гордий і волелюбний, він нагадував сокола
3. Він працював, незважаючи на хворобу.

Окремо на 12 невеликих прямокутних картках однакового розміру пишемо 12 правил за темою, відповідно до речень з  карток. Правила виписуємо з контрольного листа, не нумеруючи їх. Ці картки знаходяться у закритій коробці.  Обирається ведучий, який виходить у центр класу, перемішує картки з правилами й у довільному порядку зачитує їх.  Учні знаходять речення, що є прикладами на оголошені правила,  закривають їх. Перемагають ті учні, яким першим удалось закрити всі речення правильно. Перевірка виконується за допомогою контрольного листа.

Контрольний лист до гри

1. Відокремлене означення, виражене зворотом, який стоїть після означуваного слова-іменника
2. Відокремлена  прикладка, що відноситься до означуваного слова-займенника
3. Відокремлена обставина, виражена одиничним дієприслівником
4. Звороти зі значенням включення, виключення, що починаються словами крім, окрім, замість, наприклад…
5. Прикладка, що стоїть після означуваного слова й приєднується до нього словами: родом, на ймення, так званий…
6. Відокремлене означення, що виражене дієприкметником, відділеним від означуваного слова іншими членами речення.
7. Узгоджене означення стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення.
8. Поширена прикладка стоїть після означуваного слова-іменника.
9. Відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом.
10. Прикладка, що стоїть після означуваного слова, приєднується до нього сполучником і надає відтінку причинності.
11. Узгоджене означення пояснює особовий займенник.
12. Відокремлена обставина, що починається з прийменників починаючи з, незважаючи на..

Учні із задоволенням самостійно виготовляють дидактичний матеріал. Таким чином зайвий раз повторюють та закріплюють тему.

«Кліше»

Гра сприяє міцному освоєнню учнями теорії, підносить до ступеня автоматизму визначення частиномовної належності слів, розвиває художні здібності, привчає до словесної творчості, допомагає активно оволодівати мовними ресурсами.

Правила гри

Учні одержують моделі речень, у яких відокремлена частина являє собою перелік частин мови, що їх треба замінити  конкретними словами. Тобто скласти речення , які відповідали б цим схемам. Назвати, яким відокремленням ускладнене речення. Час гри обумовлюється, головною умовою є відповідність складених речень схемам і їхня художність доладність.  Дотримання цієї вимоги та випередження  інших учасників гри приносить перемогу.

Зразок

Дієприслівник прийменник прикметник іменник, земля творить дивну казку./Прибравшись в зимові шати, земля творить дивну казку /-відокремлена обставина.

Моделі для гри

Одні з останніх сонячних променів, дієприслівник прийменник прикметник іменник іменник , падають на землю вибагливими плямами.

 Кольори заспокоюють людську душу, дієприкметник прикметник іменник іменник.

Сонце вже відпочивало, дієприкметник прийменник прикметник іменник.

Дієприслівник прикметник іменник, посипалося з дерев листя.

Дівчинка сиділа за партою, дієприслівник.

Лінгвістична палеонтологія

Гра не тільки дає змогу перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу , а й розвиває їхнє науково-лінгвістичне мислення та сприяє пожвавленню пізнавального інтересу

Правила гри

Учні отримують аркуші , у яких умисно зроблені пропуски. Завдання полягає в заповненні пропущених місць правильними відповідями.

Завдання

Текст№1

Відокремлені члени речення – це такі ………..члени речення, що виділяються в усному мовленні………., а на письмі – …………… знаками. За синтаксичною функцією відокремлені члени речення  поділяються на …….групи: відокремлені………., відокремлені………….. та відокремлені……..

Відповіді: другорядні, інтонацією, розділовими, три, означення, обставини, додатки.

Текст №2

Відокремлена прикладка – це іменниковий зворот, який виконує у реченні функцію…….. . Поширена прикладка відокремлюється……… . Якщо сполучник як при прикладці виконує функцію займенника це, то така прикладка …………… .Одиничні і поширені прикладки, що пояснюють особовий займенник, …………..незалежно від їх ……..в реченні.

Відповіді: означення, завжди, не відокремлюється, відокремлюються, місця.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

  1. Учителька презентувала цікавий творчий матеріал, який дає можливість учням розвивати логічне мислення , творчість, застосовувати набуті знання. Використано елементи пошукової гри. Добре, що вчителька залучає учнів до виготовлення дидактичних матеріалів.

  2. Лінгвістичні ігри з даної теми забезпечать належний рівень комунікативно-педагогічної взаємодії з учнями.Вони допоможуть налагодити емоційний контакт з дітьми,позитивне сприймання предмета.Змістовний та цікавий матеріал.Дякую

  3. Лінгвістичні ігри за темою “Відокремлені члени речення” цікаві та творчі. Багато важливих для теми завдань.Вони стануть у нагоді багатьом колегам. Дякую.