Методичні рекомендації для вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів

“Такий цікавий ранній вік”

Автор: завідувач Доценко Валентина Михайлівна

завідувач Доценко Валентина МихайлівнаНа сучасному етапі розвитку наукових знань про раннє дитинство отримала підтвердження ідея самостійності перших років життя дитини як фундаменту формування її особистості.

Проте для того, щоб ця ідея реалізувалась у житті кожного малюка, поруч з ним мають бути відповідальні та компетентні дорослі, які дарують дитині безумовну любов, стимулюють її активність та ініціативність, знають і розуміють закономірності й особливості психічного розвитку дитини в період раннього віку та послуговуються ними для створення такого освітнього простору, який би забезпечував її активність та розкриття потенційних можливостей. Орієнтирами в роботі педагогів, що працюють з дітьми раннього віку, мають бути принципи взаємодії дорослого з дитиною (за Г.Гурковською, лабораторія психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України):

– «Не зашкодь!» – ні дією, ні словом, ні порухом душі;

– «Не втрать!» – дорогоцінного часу, який природою даний для зростання маленької

людини;

– «Не поспішай!» – дозволь розквітнути дитинству в дитині;

– «Дитина замовляє розвиток!» – саме малюк є замовником педагогічних послуг, адже він має право зрости здоровим, активним і реалізувати всі свої здатності і здібності впродовж життя, а для цього дорослі, які поруч, мають забезпечити становлення його потенційних можливостей в дитинстві;

– заклик великого педагога Януша Корчака: дорослим належить піднестися до розуміння «тонких істин дитинства»;

– розуміння поняття «здоров’я» у найширшому його значенні: фізичному, фізіологічному, психічному, психологічному тощо.

Базові якості особистості можна порівняти з цеглинками, з яких формується життєва позиція дошкільника «Я у Світі», система ціннісних ставлень до Природи, Культури, Людей та Самого себе.

Щоб педагогам було легше визначитись з відповідними напрямками навчально-виховної роботи, детальніше розглянемо зміст базових якостей, враховуючи ранній етап дошкільного дитинства та зміну ролі, форми, повноти, зрілості і стійкості прояву кожної з них.

Самостійність – я сам, я дорослий.

Як уникнути конфліктної ситуації з дитиною в період зародження самостійності?

Працелюбність – вдосконалення навичок самообслуговування, залучення до господарсько-побутової праці.

– Які методи і прийоми використовує дорослий для виховання цієї якості?

Людяність – перші прояви культури поведінки.

– Як ви розумієте процес формування цієї якості?

Самолюбність – уміння досягти позитивних результатів в грі, спілкуванні, самообслуговуванні тощо.

– Які негативні тенденції простежуються у дітей під час формування самостійності?

Спостережливість – дає можливість дитині пізнати навколишній світ.

– Роль дорослого у формуванні цієї якості.

Відповідальність – уміння дитини підкоряти свою поведінку вимогам дорослого.

– Як сформувати у дитини цю якість?

Розсудливість – початок формування логічного мислення.

– Як розсудливість сприяє формуванню життєвої компетентності дитини раннього віку?

Справедливість – формування у дитини принципу «що таке добре, а що погано».

– Що впливає на формування цієї якості?

Самовладання – уміння стримувати себе, виявляти терпіння, чекати виконання обіцяного, долати труднощі.

– Які помилки у вихованні цієї якості допускають дорослі?

З’ясуємо позицію педагога та батьків.

Креативність – перші прояви творчості в різних видах діяльності.

– Назвіть ці види діяльності дітей раннього віку. Що потрібно знати дорослим і створити відповідні умови?

ТЕОРІЯ РІШЕННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ

МЕТОД СИМВОЛІЧНОЇ СИНЕКТИКИ

Синектика – у перекладі з грецької мови означає «поєднання різнорідних елементів», інколи, навіть, не сумісних. Синектика була розроблена наприкінці 50-х , на початку 60-х років ХХ ст.. на основі застосування методу групової генерації ідей (мозкового штурму) американським психологом Вільм-Джеймс-гордоном.

«Чого я хочу від дітей? Нічого.

Я хочу бути разом з ними і,

дотримуючись суверенітету

кожного, будувати спільний світ».

Олена Макарова

ПСИХОЛОГІЧНА КАРТИНКА

Завдання: За три хвилини схематично зашифрувати слово “вихователь”.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ: 1 – 5 балів

Найбільше балів заслуговують роботи з зображенням дітей, тому що професія “вихователь” неможлива без дітей.

ПЕДАГОГІЧНА РОЗМИНКА

 1. Які освітні завдання виховання дітей реалізуються в групах раннього віку:
 • розвивальні
 • виховні
 • навчальні
 1. Назвіть чинники розвитку дитини:
 • стимулювання власної пізнавальної активності
 • спільна діяльність на емоційно-позитивному фоні з дорослим
 • взаємодія з однолітками
 • адекватно організоване предметне середовище
 1. Прийоми навчально-виховної роботи:
 • активізація спонтанної діяльності
 • лаконічні конкретні пояснення (рибка рухає хвостиком і пливе)
 • чіткі репродуктивні запитання (чим рухає рибка?)
 • імітація рухів
 • звуконаслідування
 • художнє слово описового характеру
 • нагадування
 • заохочення
 • дидактичні ігри та вправи
 • фіксація отриманих знань у грі, під час розглядання картинок, книжок тощо.

ДОВІДКОВЕ БЮРО:

 • Спонтанна діяльність – це діяльність із внутрішньою мотивацією, яка вибирається довільно та з «натхненням».
 • Активізація спонтанної діяльності – це два взаємопов’язаних процеси: спілкування і спільна діяльність. Вихователь непомітно скорочує свою активність, поступаючись ініціативою дитині.
 • Активізація – підсилення дії. Передбачає оволодіння педагогом майстерністю входити в спонтанну діяльність дітей раннього віку, не порушуючи при цьому її розвивального характеру.
 • Реалізація принципу ампліфікації – розширення та збагачення досвіду дитини засобами специфічно дитячих видів діяльності.

АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ ДО УМОВ ДНЗ

експрес-анкета

для вихователів та батьків

Мета: самоперевірка знань про адаптації дітей до умов ДНЗ.

 1. Що таке адаптація?

а) встановлення найбільш правильних співвідношень між організмом дитини і зовнішнім середовищем;

б) єдність підходу до виховання дитини з боку оточуючих людей;

в) привчання дитини до активної участі в режимних процесах групи.

 1. Назвіть етапи адаптації:

а) складний;

б) легкий, середній, важкий;

в) легкий, важкий.

 1. Назвіть найбільш критичний вік для адаптації:

а) від 9-10 місяців до 1 року 6 місяців;

б) від 3 до 3.5 років;

в) від 2.5 до 3 років

 1. Від чого залежить полегшення адаптаційного періоду?

а) від рівня натренованості адаптаційних механізмів, наближення режиму дня дитини вдома до режиму дня дошкільного закладу;

б) від спадковості в сім’ї;

в) від виховання в сім’ї.

 1. Назвіть фактори, які ускладнюють адаптаційний період:

а) складна вагітність, важкі пологи, часті хвороби на ГРЗ, порушення психологічного розвитку;

б) виховання дитини в багатодітній сім’ї;

в) високий рівень розвитку дитини.

 1. Що таке криза 3-х років?

а) здатність передбачати зміни зовнішнього середовища;

б) усвідомлення свого «Я», прагнення до самостійності, «Я сам»;

в) активний процес, який виникає в спільній діяльності з дорослими.

 1. Назвіть основні симптоми кризи 3-х років:

а) гіперактивність, імпульсивність;

б) неуважність, висока активність на заняттях.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Організація предметно-розвивального середовища – невід’ємна складова педагогічного процесу в групах раннього віку тому, що забезпечує:

 • прискорення процесу адаптації малят до умов групи,
 • до умов дошкільного закладу;
 • збагачення словника;
 • формування зв’язного мовлення;
 • вироблення мотивації, підвищення інтересу до
 • співпраці педагога з дітьми через ігрову діяльність;
 • збагачення власного досвіду дітей;
 • постійне вдосконалення навичок та умінь малят;
 • створення сприятливих умов для ефективного
 • вирішення дидактичних розвивальних та виховних
 • завдань;
 • удосконалення імпресивного мовлення ;
 • активізація експресивного мовлення;
 • встановлення взаємозв’язку в роботі вихователів та батьків.

ЗАСВОЄННЯ СЕНСОРНИХ ЕТАЛОНІВ

АНКЕТА

ВИХОВАТЕЛЯ ГРУПИ РАННЬОГО ВІКУ

 1. За якою програмою працює ваша група ?

__________________ __________________ __________________

 1. Якими нормативними документами ви керуєтесь, здійснюючи освітньо-виховний процес ?

__________________ __________________ __________________

 1. Як ви розумієте поняття “сенсорне виховання” ?

__________________ __________________ __________________

 1. Назвіть складові сенсорного виховання в ранньому віці.

__________________ __________________ __________________

 1. Назви яких кольорів повинна розуміти дитина на другому році життя ?

__________________ __________________ __________________

 1. У виборі скількох кольорів (за зразком) орієнтується дитина третього року ?

__________________ __________________ __________________

 1. Назвіть геометричні фігури з якими знайомлять дітей другого року життя ?

__________________ __________________ __________________

 1. Які слова вводяться в активний словник дитини для визначення властивостей предметів на дотик ?

__________________ __________________ __________________

 1. Скільки частин має розбірна іграшка дитини третього року життя ?

__________________ __________________ __________________

 1. Які просторові поняття розуміє малюк ?

__________________ __________________ __________________

 1. Чи потрібно вчити рахувати вихованця групи раннього віку?

__________________ __________________ __________________

 1. Коли потрібно навчати малюка ігровим заміщенням предметів ?

__________________ __________________ __________________

ТЕОРЕТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ

для вихователів груп раннього віку

В період від одного до трьох років окреслюються контури майбутньої особистості. Виразнішими стають особливості темпераменту та характеру, дають знати про себе кризи раннього віку.

 1. Які кризи переживає дитина раннього віку? Поясніть сутність цих криз. (одного та трьох років).
 2. Назвіть форму спілкування дітей раннього віку. (ситуативно-ділова).
 3. Назвіть провідну діяльність малят. (предметно-маніпулятивна).
 4. Які негативні емоції може проявити дитина у віці до трьох років? (сором, провина, образа, ревнощі, тривожність, агресивність).
 5. Які прояви позитивних емоцій? (усмішка і сміх, спокійна гра, довготривалий денний сон).
 6. Назвіть типові прояви порушень емоційного розвитку. (недостатня емоційна лабільність, неадекватність емоційних реакцій, миттєвість, нетривалість емоцій, висока виснажливість, надзвичайна бурхливість емоційних реакцій, запізнення емоційного реагування, затримка мовлення).
 7. Як ви розумієте термін «адаптація»? (входження дитини в нові умови життєдіяльності).
 8. Що означає термін «соціалізація»? (процес набуття дитиною соціального досвіду входження в певну соціальну групу).
 9. Назвіть негативні риси, які ви спостерігаєте у малят. (впертість, норовистість, протест, вихваляння, спроба управляти рідними, імпульсивність, капризи, збудження, негативізм, швидке стомлення від одноманітних дій, спалах через дрібниці).

Знання особливостей розвитку дітей раннього віку допоможе дорослим правильно здійснювати фізичне виховання малюків, сприяти фізичному, психічному, розумовому розвитку. М.Амосов писав: «Рух це первинний стимул для розуму», а фізіолог І.Сєченов зазначав: «…м’язи виконують роль щупальців, за допомогою яких розум веде розвідку в навколишньому світі.»

 1. Яку роботу з фізичного розвитку дітей ви проводите?
 2. Культура харчової поведінки. Чи доцільно виховувати її в ранньому віці?
 3. Чого потребує дитина від дорослих?
 4. Що варто враховувати у виховання хлопчиків та дівчаток? Гендерне виховання доцільне в ранньому віці?

Згадайте слова К.Д.Ушинського з приводу бажання виховати людину

«…пізнання її у всіх відношеннях»

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В РАННЬОМУ ВІЦІ

(за Світланою Якименко)

Основні

компоненти

Дидактичні

принципи

Цілі Принцип спрямованості ігрової діяльності на вирішення навчально-виховних завдань
Зміст Принцип науковості, зв’язку навчання з життям, систематичності, послідовності і доступності
Методи і засоби Принцип наочності свідомості і активності
Форми Принцип різних форм
Умови Принцип створення інтегрованого середовища
Результати Принцип усвідомленості, дієвості.

Завдання:

 1. Назвати осередки розвивального предметно-ігрового середовища в групах раннього віку.
 2. Презентувати дидактичний посібник одного з осередків згідно означених принципів.

Умова: багатоваріантність використання посібника відповідно до програми «Українське дошкілля».

Література:

 1. Л. Н. Павлова. «Раннее детство. Познавательное развитие. 1-3 года. Методическое пособие».
 2. Збірник ділових ігор А.В.Шептифранц,Тернопіль, 2001 р. Методичний посібник щодо зняття психологічної інерції.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Стаття корисна для будь-якого педагога, не тільки для вихователів. Прочитавши, дізналась дещо нове і дещо корисне, що можна взяти до уваги і впровадити в роботі із учнями та колегами. Головне, це взаєморозуміння і взаємодія педагогів (дорослих учасників процесу) та учнів (дітей)

 2. Цікаво було познайомитися з даною публікацією і для себе відкрити щось нове. Зі статті видно, що завідувач постійно цікавиться сучасними формами роботи з дітьми раннього віку та доносить цю інформацію до педагогів, що працюють в ДНЗ. Автор вважає, що в роботі кожного -велике значення потрібно приділяти принципам взаємодії дорослого з дитиною, а знання особливостей розвитку дітей раннього віку допоможе дорослим правильно здійснювати фізичне виховання малюків, сприяти фізичному, психічному, розумовому розвитку. Дякую!