Множення багатоцифрових чисел на розрядні числа

Урок математики в 4 класі

Тема уроку: Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа

Вступ
Сьогодні ми будемо вчитись усно й письмово множити двоцифрові та круглі багатоцифрові числа на розрядні числа.

Пояснення нового матеріалу
Щоб помножити 42 на 600, потрібно 600 представити у вигляді добутку двох чисел – 6 і 100. Потім 42 помножити на 6, а результат множення – на 100.
Із цього запису випливає, що слід було помножити на 6, а потім приписати справа два нулі.
42 • 600 = 42 • (6 • 100) = 42 • 6 • 100 = 252 • 100 = 25200

Ми можемо й письмово помножити 42 на 600. При цьому множитимемо на 6, а потім до знайденого добутку припишемо справа два нулі.
Множимо 42 на 6. 2 на 6, буде 12. 2 записуємо, а 1 запам’ятовуємо. 4 на 6, дорівнює 24 та ще 1, буде 25. Записуємо 25. Отримали 252. Множимо 252 на 100. Для цього приписуємо справа два нулі до знайденого числа. Добуток –  25200.

Як множити багатоцифрові круглі числа на розрядні числа?
Наприклад, треба помножити 2300 на 20. У такому випадку потрібно кожне з цих чисел представити у вигляді двох добутків, один із яких – розрядне число. Число 2300 дорівнює добутку чисел 23 і 100, а число 20 – 2 та 10. Тоді одержимо ось який добуток: 23 помножити на 100, помножити на 2 і помножити на 10. Для зручності обчислень скористаємося переставним і сполучним законами дії множення. 23 помножимо на 2, а 100 – на 10. Тоді перемножимо результати. Отримали добуток 46000.
2300 • 20 = (23 • 100) • (2 • 10) = (23 • 2) • (100 • 10) = 46 • 1000 = 46000

Для того, щоб письмово помножити 2300 на 20, можна помножити 23 на 2. Потім приписати справа три нулі.

Якщо множники закінчуються нулями, то множать, не звертаючи уваги на нулі. Потім до добутку приписують стільки нулів, скільки їх у кінці обох множників разом.

Обчисліть приклад 2300 • 20.
Спершу помножимо 23 на 2. 3 помножити на 2, буде 6. Записуємо 6. 2 помножити на 2, буде 4. Записуємо 4. Тепер до добутку припишемо три нулі. Отримали 46000.

Первинне закріплення
Обчисліть приклади, в яких потрібно виконувати множення круглих чисел на розрядні.
54 • 300
5440 • 60
270 • 400

Підсумок уроку
Сьогодні ми навчилися множити багатоцифрові числа на розрядні.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *