Модель проблемного уроку з української літератури в 11 класі на прикладі новели М. Хвильового “Я (Романтика)”

Автор: Учитель української мови та літератури Лісова Юлія Валентинівна

Учитель української мови та літератури Лісова Юлія ВалентинівнаПропоную модель проблемного уроку за новелою М. Хвильового “Я (Романтика)”. Матеріал допоможе вчителю на основі державних вимог самому обрати структуру інтерактивного уроку, визначити найдоцільніші методи й прийоми, форму проведення.


 

 

Тема. М. Хвильовий. Новела «Я (Романтика)». Проблема добра і зла в житті    та в душі людини, внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком, породжених революцією. Жорстокість і фанатизм головного героя. Психологічний злам у його душі. Символічний образ матері у творі.

Загальна проблема: Чи можливий вибір між гуманністю і фанатизмом?

Додаткові питання:

 1. Як ви розумієте поняття «гуманність», «фанатизм»?
 2. Хто в новелі є втіленням гуманних ідей, добра, людяності?
 3. Що для головного героя символізує мати?
 4. Які художні образи нагадують вам біблійних героїв? Що в творі суперечить християнському вченню?
 5. Як ви розумієте назву твору? Чи зумовлений трагічний вибір героїв ідейними шуканнями самого автора?
 6. Як письменник художньо втілює мотив фанатизму? Якою є ідейна функція образів Тагабата, дегенерата, Андрюші?
 7. Як М. Хвильовий показує роздвоєність душі головного героя? Чи можна назвати членів чорного трибуналу складовими «Я» головного героя?
 8. Як ви вважаєте, чому головний герой не має імені?
 9. Чи був у «Я» інший вибір?
 10. Що таке проблема вибору і як вона знайшла художнє втілення у відомих вам творах мистецтва? Коли, на вашу думку, вибір неможливий?

Методи роботи. Для цього уроку характерні методи активного співробітництва всіх учасників уроку: проблемного викладу, евристичні, дослідницькі. Найдоцільнішими для цього уроку можуть бути диспут, дискусія, проблемний семінар, коло ідей, акваріум, рольова гра, кейс-метод, дерево рішень, круглий стіл, павутинка дискусій тощо.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що були реалізовані в ході проблемного уроку.

Учні знають: зміст новели, суспільно-політичні події, що лежать в основі твору, перелік проблем,їх актуальність, усвідомлюють переваги гуманізму над будь-якими ідеологіями.

Учні вміють: пояснювати назву твору і присвяту до нього, жанр, відрізняють уявне й реальне в ньому;  характеризувати персонажів новели, розкривати їх символізм,пояснювати проблему вибору героя.

Етапи роботи над проблемою.

Учні поділені на 3 групи (по 5 осіб). Кожна група отримує завдання: дослідити ту проблему, яка представлена. Проблеми мають вигляд блок-опори.

Після обговорення в групах учні  розкривають проблему, спираючись на факти з тексту (події, характеристику героя(їв), описи). Роблять висновки.

Після кожного виступу учитель коректує, підсумовує відповіді.

Далі можна організувати диспут, відбираючи з додаткових  запитань ті, що викликали найбільші труднощі в розумінні авторської позиції.

І проблема

І проблема

ІІ проблема

ІІ проблема

ІІІ проблема: падіння і деградація людини-фаната

ІІІ проблема

Доцільність використання проблемного підходу при проектуванні уроку.

Вважаю, що саме проблемний підхід  є найбільш вдалим при опрацюванні цієї теми, оскільки вчитель не просто подав новий матеріал, а ще й навчив учнів осмислювати його на конкретних прикладах. Учні навчилися аналізувати, систематизувати, зіставляти, давати оцінки явищам, подіям, вчинкам людей, застосовані на уроці методи виробили в учнів свою позицію аргументовано, грамотно й  толерантно відстоювати власні думки.

Ця технологія забезпечила свідомість, глибину, міцність знань і формування логіко-теоретичного та інтуїтивного мислення, зв’язок з життям.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 коментарів

 1. Дослідження проблеми дійсно один з накращих методів роботи над психологічними новелами.Наведені учителькою форми роботи над твором є ефективними у пошуково-дослідницькій роботі. Користуючись ними, учитель може створити свій інтерактивний урок.

 2. Дякую за чудовий матеріал та схеми до проблем новели. Чимось нагадують ментальні карти. Так усвідомлювати зміст і аналізувати твір учням набагато легше, а головне, цікавіше. Крім того, по суті самі учні є авторами схем.

 3. Юліє Валентинівно! Вдячна Вам за урок! Зміст новели М.Хвильового “Я(Романтика)” дуже важкуватий для сприйняття старшокласниками ,а тому Ви правильно ,що обрали саме таку форму проведення уроку,вірно і вдало визначились з головною проблемою і також з додатковими питаннями. Уся робота пов’язана із знанням тексту новели.Учитель активізує роботу учнів,бо вони ще й роблять висновки.Цікаві блок-схеми. Цю форму роботи беру до уваги !!!

 4. Дуже оригінальний матеріал. Технологія проблемного навчання дозволяє учням логічно, критично та креативно мислити, висловлювати власні судження. Цікавим є використання текстових схем при роботі над проблемою.

 5. Чудові схеми, гарна методика. Використання проблемного підходу при проектуванні уроку є найбільш вдалим при опрацюванні цієї теми, тому що вчитель не просто подає новий матеріал, а ще й навчає учнів осмислювати його на конкретних прикладах. Дякую Вам!!!

 6. Юліє, ви правильно зазначили, що для цього уроку характерні методи активного співробітництва всіх учасників уроку: проблемного викладу, евристичні, дослідницькі. Найдоцільнішими для уроку використання диспуту, дискусії, проблемного семінару, ідей, рольових ігор тощо. Бажаю успіхів, нових ідей.

 7. Ви правильно, що звернули увагу на методи активного співробітництва всіх учасників уроку: проблемного викладу, евристичні, дослідницькі. Найдоцільнішими для уроку – диспут, дискусія, проблемний семінар, коло ідей, акваріум, рольова гра, кейс-метод, дерево рішень, круглий стіл, павутинка дискусій тощо. Дякую за вашу розробку. Успіхів ВАМ!!!!