Опорний конспект (таблиця) з історії України для 9 класу

“Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин”

Автор: учитель історії Зіньчук Людмила Богданівна

учитель історії Зіньчук Людмила БогданівнаВикладання курсу історії у сучасній школі в наш час потребує застосування нових форм і методів викладання теоретичного матеріалу. Перевантаженість шкільного курсу історії не дає змоги на уроці активно обговорювати з учнями історичні проблеми, формувати історичне мислення дітей, вчити застосовувати набуті знання на практиці. В цьому допомагають опорні конспекти (таблиці), які містять фактичний та теоретичний матеріал; можуть бути використані учнем для підготовки домашнього завдання і закріплення вивченого матеріалу.

Користуючись опорними конспектами (таблицями), учні можуть за короткий проміжок часу ознайомитися з новим матеріалом, а решту часу на уроці вчитель має змогу використати для активного обговорення, застосувати інноваційні технології. Конспекти будуть корисними для тих учнів, які мало уваги приділяють навчанню вдома.

Вчитель має можливість застосувати випереджаючу форму навчання, використовуючи конспекти (таблиці), учні ознайомлюються з темою на уроці, а вдома поглиблено вивчають її з підручника.   Опорні конспекти (таблиці) не замінюють підручника, а лише конкретизують його. У конспектах (таблицях) теми викладені стисло, вчитель може сформулювати завдання, над якими учні працюють у парах, групах, допомагають один одному засвоїти основні вміння, терміни і поняття, дотримуючись принципу «Вмієш сам – навчи товариша».

Шановні колеги! Опорні конспекти (таблиці) корисні для тих, хто прагне працювати творчо, залучаючи до активної роботи на уроці всіх учнів, а не лише 5-10 найсильніших.

Версія конспекту для друку

ТЕМА. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН першої половини ХІХ ст.

ЗМІСТ:  Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 років;

 • Російсько-французька війна 1812 р. і Україна;
 • Україна у планах Наполеона;
 • Місце України у російсько-турецькій війні 1828 – 1829 рр.
 • Азовське козацьке військо.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Учні будуть знати:        поняття:   «автономісти», «консерватори», «Кодекс Наполеона»

Дати: російсько-турецькі війни, російсько-французька війна.

Учні будуть вміти: 

 • в процесі аналізу та оцінки історичних фактів учні зможуть встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • зіставляти історичні процеси та події історії України з певним періодом всесвітньої історії, зіставляти різні точки зору на однакові події
 • працювати з історичною картою, використовувати її як одне із джерел інформації.

УКРАЇНА У РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ

1806 – 1812 рр.

ПРИГАДАЙТЕ з курсу всесвітньої історії   – ПРИЧИНИ, ПРИВІД російсько-турецької війни та УМОВИ Бухарестського миру.

Причини :

РОСІЯ – намагалася закріпитися на Чорному та Азовському морях; забезпечити вихід до Середземного моря через протоки Босфор і Дарданелли, які були під контролем Туреччини.

ТУРЕЧЧИНА – бажала посилити свій вплив на Балканах; придушити національно-визвольний рух у своїх провінціях та Сербії.

Привід:

Заміна Туреччиною молдавського та валаського господарів – прихильників Росії – на людей, вороже налаштованих до неї. А господарі мали призначатися лише за згодою Росії.

У березні 1811 р. 40-тис. російське військо здобуло перемогу під Рущуком та Слободзею і завершили воєнну кампанію на свою користь.

УМОВИ БУХАРЕСТСЬКОГО МИРНОГО ДОГОВОРУ(1812р.)

До Росії: – приєднано Бессарабію (південну і північну частину), фортецю Акерман, Бендери, Ізмаїл, Кілію, Хотин.

– Кордон з Туреччиною пролягав по р. Прут до місця його впадання в Дунай.

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ВІЙНІ

На боці Росії:

– створено «народне ополчення» з українців, які воювали;

– були мобілізовані мешканці Катеринославської, Київської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Чернігівської губерній;

– до російської армії реквізовано близько 1 тис. коней, 7 тис. пар волів, 6 тис. возів;

– виступили чорноморські козаки.

На боці Туреччини:

– воювали козаки Задунайського Війська Запорозького;

ПОРІВНЯЙТЕ ПОГЛЯДИ «АВТОНОМІСТІВ» І «КОНСЕРВАТОРІВ» НА ДОЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Метод «ГОЛОСУЙ НОГАМИ»

СЛОВНИК

«автономісти» – частина української еліти, яка сподівалася на автономію України взамін на допомогу Росії у російсько-французькій війні.

«консерватори» – частина української еліти, яка вважала російського царя захисником громадянського ладу та спокою.

«Кодекс Наполеона» – звід законів з різних галузей права.

ДАТИ

1806-1812 рр. – російсько-турецька війна.

1812 р. – російсько-французька війна.

1828-1829 рр. – російсько-турецька війна

РОСІЙСЬКО – ФРАНЦУЗЬКА ВІЙНА 1812 р.

ПРИГАДАЙТЕ з курсу всесвітньої історії ПРИЧИНИ і ПІДСУМКИ війни.

Причини:

прагнення Франції встановити гегемонію в Європі.

Привід:

відмова Росії підтримати дії Франції щодо економічної блокади Великої Британії.

– Для війни з Росією Наполеон підготував 640-тис. армію на південному напрямку (Бессарабія, Україна);

– планувалося висадити військово-морський десант в Одесі та Криму;

У червні 1812 р. почалося вторгнення Наполеонівської Франції в Росію;

– українська еліта за своїми поглядами на долю українського народу розкололася на два табори – «автономісти» і «консерватори»;

– Київ був добре підготовлений до оборони: відновлені мури старої фортеці, побудовані нові навколо Києво-Печерської Лаври; у Житомирі та Мозирі створені укріплені табори; укріплені Севастополь, Херсон, Одеса, Керч, Кінсбург, Акерман, Хотин;

– австрійські союзники Наполеона завдали поразки російській армії (200 тис. чол.) і заволоділи Володимирським, Луцьким, частиною Дубненського повітів;

– польське дворянство Правобережної України підтримувало Росію;

– серпень 1812 р. – Бородінська битва, в якій відзначилися Малоросійський, Полтавський, Харківський, Сумський, Ізюмський, Охтирський, Глухівський, Чугуївський, Катеринославський, Єлисаветградський, Новоросійський, Волинський піхотний та кінний полки, в яких служили переважно українці;

– у бойових діях проти французів брали участь два бузькі, два полтавські, три київські козацькі полки;

– українське ополчення уславило себе у контрнаступах під Москвою, в боях на території Польщі (фортеця Замостя);

– у партизанських загонах Ф. Потапова (Самуся), Є. Четвертака билося багато українців;

– 8 українських козачих полків брали участь у «битві народів» під Лейпцигом в Німеччині восени 1813 р.;

– 6 українських полків увійшли до Парижа 1814 р.;

– українці сподівалися на те, що російський уряд надасть автономію Україні, ліквідує кріпосне право а натомість посилився наступ на особисту свободу людей.

ПІДСУМКИ війни – ВІДЕНСЬКИЙ конгрес 1814-1815 рр.

УМОВИ:

До РОСІЇ відійшла територія Царства Польського, зокрема території заселені українцями – Холмщина, Підляшшя, Надсяння.

«АВТОНОМІСТИ»

В. Лукашевич, Мочульський (Мочуговський) з Полтавщини,

Чайковський з Волині, Марлецький з Поділля, поет В. Капніст

Висловлювали неприховану радість і сподівання, що з приходом Наполеона буде запроваджено «Кодекс Наполеона» і Україна стане автономною, а за сприятливих умов – і незалежною державою.

«КОНСЕРВАТОРИ»

Більшість українського дворянства, колишня козацька старшина – С. Кочубей,   письменник І. Котляревський, поет І. Кованько

Вважали російського царя захисником громадянського ладу та спокою; брали участь в організації опору завойовникам; в українських губерніях збирали пожертви для російської армії;   проводилась мобілізація новобранців. Українське дворянство виділило 10 млн. крб., 13,5 пудів срібла для спорядження козацького війська. На Полтавщині, Чернігівщині сформовано 15 кавалерійських козацьких полків. До народного ополчення вступило близько 70 тис. чол.

УКРАЇНА У ПЛАНАХ НАПОЛЕОНА

– Наполеон виробив проект нового устрою Європи з автономними слов’янськими територіями;

– Україна мала бути буферною зоною між Західною Європою і Росією і своїм союзникам обіцяв українські території

Австрії            – Волинь

Туреччині         – Крим і Північне Причорномор’я

Польщі             – Правобережну Україну;

– на решті української території передбачалося сформувати три

військово-адміністративні утворення з французькими маршалами на чолі

Попрацюйте з контурною картою   по темі

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ.

Пригадайте і знайдіть додаткову інформацію з історії Чорноморського козацького війська, яке у 60-і роки ХІХ ст. об’єдналося з російськими козаками у Кубанське козацьке військо.

МІСЦЕ УКРАЇНИ У РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1825-1829 рр.

ПРИЧИНОЮ війни було прагнення Росії закріпитися на Північному Причорномор’ї та Подунав’ї.

ПРИВОДОМ до війни став виступ Греції проти турецького поневолення. На захист єдиновірців (Греція – православна країна) став царський уряд Росії. Але   бойові дії Росії проти Туреччини, що тривали з 1828 до 1829 років відбувалися не лише на Чорноморському узбережжі, а й у Західній Вірменії.

– Задунайське козацьке військо на чолі з Й. ГЛАДКИМ перейшло на бік росіян і допомогло їм організувати переправу через Дунай.

– Турки розгромили Задунайську Січ, спровокували різню українців молдаванами, а козацьку старшину ув’язнили;

– по закінченню війна козаки вже не мали права поновити військовий устрій.

Туреччина підписала з Росією АДРІАНОПОЛЬСЬКИЙ мир (1829 р.)

УМОВИ:

До Росії відійшли острови гирла Дунаю, східний берег Чорного моря,

Дарданелли стали відкритими для проходження російських торговельних суден.

АЗОВСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО   (1832 – 1864)

Утворене з одної тисячі задунайських козаків, які проживали на турецькій землі з часів зруйнування Січі і після російсько-турецької війни 1828-1829 рр. за наказом російської цариці Катерини ІІ перейшли на бік Росії.

Перший гетьман – Йосип ГЛАДКИЙ – ініціатор переходу козаків на бік Росії.

Козаків розселили на узбережжі Азовського моря між Бердянськом і Маріуполем з метою перешкодити турецькій контрабанді.

Тут було створено дві станиці – Микільську і Покровську. Козаки контролювали узбережжя Чорного моря від Керченської протоки до грузинського міста Поті.

Впродовж 1862-1866 рр. більшість козацьких сімей переселилася на Кубань, а клейноди передали Кубанському козацькому війську.

ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ СТАВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ ДО КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ у першій половині ХІХ ст.

Я вважаю, що…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Тому що, ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Наприклад, …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Отже,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Метод «ПРЕС»

Використані джерела:

 1. Контурні карти з історії України   К., «Мапа», 2009
 2. Турченко Ф.Г., Мороко В.М. К., «Генеза», 2009

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Людмила Богданівна,враховуючи вимоги Державного стандарту основної та старшої школи,впровадження системи ЗНО та виконуючи вимоги чинної програми,створила цікаві опорні конспекти.Вони корисні для проведення уроків,а також формують компетентісно розвинену особистість.Дякую

 2. Пані Люмило! Ваша розробка цінна тим, що користуючись опорними конспектами (таблицями), учні можуть за короткий проміжок часу ознайомитися з новим матеріалом, а решту часу на уроці вчитель має змогу використати для активного обговорення. Дякую!!!

 3. Дані матеріали дійсно є опорним конспектом для учнів. Хотілося б зауважити, що частину матеріалів можна було б оформити у вигляді текстових схем для кращого візуального запам’ятовування.