Підсумкова контрольна робота із української мови для учнів 10 класу (за І семестр)

Автор: Викладач української мови та літератури Бойко Оксана Яківна

Підсумкова контрольна робота для учнів 10 класу, необхідна для того, щоб виявити рівень засвоння учнями матеріалу з лексикології, словотвору та будови слова, а при необхідності здійснити корекцію знань, умінь та навичок школярів. Різнорівневі завдання дадуть можливість вчителю перевірити ступінь засвоєння знань дітьми.

Початковий рівень

1. Наука, що вивчає відомості про мову –це:

а. Мовознавство;

б. морфологія;

в. літературознавство;

г. фонетика.

2. Найменший членороздільний елемент потоку мовлення – це:

а. слово;

б. звук;

в. склад;

г. корінь.

3. Що вивчає лексикологія?

а. частини мови;

б. слова,їх вживання, значення; стійкі словосполучення;

в. члени речення;

г. словосполучення.

Середній рівень

4. Вираз “пекти раків” – це:

а. словосполучення;

б. граматична основа;

в. речення;

г. фразеологізм.

5.У яких словниках відображена лексика мови?

а. тлумачних;

б. орфоепічних;

в. орфографічних;

г.термінологічних.

6. У якому рядку наведено всі слова з префіксами?

а. Промова, простір, промисел;

б. молода, сильний, сказати;

в. пріор, прізвище, прізвисько;

г. розклад, збити, прекрасний.

7. Визначте будову поданих слів та заповніть таблицю.

Розмальований, недокінчений, безжурно,примирення, розробити, захист, гідність, швидко, вимір, подорожни.

Слово Префікс Корінь Суфікс Закінчення

8. Поставити дієслова у неозначеній формі та записати їх фонетичну транскрипцію:

1.Збережу –
2.зберу –
3.клену –
4. можу –

Достатній рівень

9. Продумати і скласти план виступу на семінар на одну із запропонованих тем.

1) “Ні, я жива. Я буду вічно жити”. (Леся Українка.)

2) “Лиш боротись – значить жить”. (І.Франко.)

3) “Одна в поета правда – чистота”. (Т.Шевченко.)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

10. Прочитати речення, встави ти пропущені букви та розділові знаки. Зробити його синтаксичний розбір.

І я под..вився у очі йому погладив ш..нель поруділу в д..му. В моїм краю з..лені трави і неба синя гл..б..на.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Високий рівень

11. Напишіть міні – твір на тему: “ Моя країно – Україна!”

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

  1. Контрольна робота підготовлена відповідно до програмних та методичних вимог. Завдання включають різні теми мовознавства, вони не однакові за формою та складністю, поділяються на 4 рівні, тому учнів можна оцінити за 12-ти бальною системою.

  2. Завдання для цієї контрольної роботи продумані, враховують компетенції учнів з предмету. Є творче завдання, яке потребує розкриття творчих можливостей учнів. Це добрий методичний доробок. Одне тільки, можливо на уроці учитель коментує, як буде проводитися оцінювання результатів роботи учнів, але поданий матеріал такого коментаря не має.