План виховної роботи школи на рік

План виховної роботи школи розробила Морозова Рімма Сергіївна
заступник директора Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15

План виховної роботи

Виховна робота здійснюється відповідно Закону України “Про освіту”, який наголошує, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої людини як вищої цінності суспільства; Програми Міністерства освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», враховуючи основні концептуальні засади Концепцій, що затверджені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України:

 • Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти.
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.
 • Концепція превентивного виховання.
 • Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дітей та молоді.
 • Концепція фізичного виховання в системі освіти України.
 • Концепція «Рівний рівному про здоровий спосіб життя серед молоді України».
 • Концепція Української національної школи-родини.
 • Концепція «Українська національна система виховання» (Основи національного виховання).
 • Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексна програма художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах

Виховна система – це цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання ( мета, суб’єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням Ушинського «духу школи».

Проблема школи:

Забезпечення можливостей для доступу до освіти  умовах реформування сучасного суспільства.

Виховна проблема школи:

Створення цілісної системи виховної роботи в умовах сучасної школи (школа – сім’я – суспільство).

Мета виховної роботи школи:

Сформувати морально-духовну життєво компетентну особистість, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Випускник нашої школи –це особистість, яка повинна мати потенціал для самореалізації в складних соціальних обставинах і швидкозмінній економіко-політичній реальності Української держави; бути готовою до соціального, професійного і громадянського самовизначення; відрізнятися вихованістю, активним неприйняттям асоціальної поведінки, високою самосвідомістю, орієнтованою на людські цінності; фізичним і естетичним здоров’ям; активною громадянською позицією, здібністю до соціальної творчості.

Система виховної роботи в школі будується на таких рівнях:

 • Загальношкільна діяльність
 • Робота класних керівників з дитячим колективом
 • Гурткова робота
 • Робота органів учнівського самоврядування;
 • Індивідуальна робота з учнями та їхніми батьками
 • Взаємодія з батьками, громадськими організаціями, державними установами

Задачі виховної роботи школи:

 • Створення єдиного виховного простору, де головним критерієм є розвиток особистості дитини на основі цінностей національної культури, регіональних і місцевих традицій, які допомагають вихованню у дітей любові до Батьківщини і рідного краю, дому, родини, школи, природи;
 • Збереження духовного, морального, фізичного та психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу у взаємодії школи та сім’ї;
 • Забезпечення розвитку школяра, його схильностей та здібностей, всебічна підтримка обдарованих дітей;
 • Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи.

Наша школа покликана стати тим місцем для учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій внесок у національно – культурне відродження України, у розбудову держави.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:

 • Школа – навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби маленького містечка.
 • Вона має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.

В основу моделі виховної системи ми закладаємо три основні принципи особистісно орієнтованої педагогіки:

 • Розуміння дитини.
 • Визнання дитини.
 • Прийняття дитини.

Виховна робота планується на рік за тематичними місячниками. В роботі використовуються різноманітні форми та методи роботи з учнями: колективно-творчі справи, години спілкування, пізнавальні ігри, вікторини, конкурси, інтелектуальні ігри, походи, спортивні змагання та свята.

Очікувані результати:

Сформована соціально компетентна високоморальна, освічена, духовна особистість, спроможна створити свій життєвий проект, відповідально ставитися до життя, впевнено приймати історичний виклик нового тисячоліття як основний феномен суспільного розвитку

План виховної роботи школи на рік
по місяцях

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Змістовний план виховної роботи, насичений цікавими заходами, які відповідають певним датам, традиційним святам. При цьому план сучасний, заходи різноманітні. Видно творчий підхід до складання документа

 2. Проста, але мобільна форма виховного плану. Реалізувати його можна повністю (невелика кількість заходів дає цьому змогу). Коментар до плану зроблен вдало. Це, дійсно, реальний план виховної роботи школи.

 3. Даний план виховної роботи змістовний, насичений різними видами роботи, які не обтяжують учнів. Тематика заходів, конкурсів, вікторин, акцій цікава, відповідає вимогам часу. При складанні виховного плану в цьому році скористаюся Вашими напрацюваннями.

 4. Одне із небагатьох планувань, які можна використати у роботі. Вважаю важливим, що у плануванні мало шаблонів, зате є творчий підхід, вдалі формулювання, нові форми. Я думаю, що цей план написаний, щоб його виконувати. Більше того, його хочетьсф виконувати. Дякую автору з оптимістичним, творчим поглядом на життя.