Презентація уроку. Тема: косарки (11 клас – професійний клас)

Автор: вчитель професійного навчання Грищенко Юрій Михайлович

Screenshot_17ХХІ століття крокує великими кроками вперед. Стрімко міняються інтенсивні технології вирощування та збирання сільськогосподарських культур, а з ними і новітня техніка, і щоб устигнути за новинками і не відчути себе не компетентним потрібно постійно підвищувати свій професійний рівень і вчитися. навчання стає категорією всього життя (навчаючи учусь).


 

Предмет:Сільськогосподарські машини

Розділ:Картоплезбиральні машини;

Тема 1: Технологічні комплекси машин для збирання картоплі.

Освітня мета:ознайомити з призначенням і використанням картоплі,способами

збирання, агротехнічними вимогами до збирання картоплі та повною

фізичною зрілістю картоплі.

Виховна мета:виховувати технічну і технологічну культуру; розвивати уяву,

образне мислення та аналітичні здібності.

Очікувані результати: учні пояснюють загальний процес збирання картоплі,

початок і тривалість збирання, агротехнічні вимоги до якості картоплі;

Тип уроку:комбінований

Структура уроку

І.  Організаційний момент….…………………………………………………………………………..2 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів ..……………………………………………… 10 хв

ІІІ. Вивчення нового матеріалу …………………….……………………………………………….23 хв

 1. Формування врожаю картоплі.
 2. Агротехнічні вимоги до збирання картоплі.
 3. Способи збирання і комплекси машин.

ІV. Закріплення нових знань і вмінь учнів…….………………………………………………..6 хв

V. Підсумки уроку…………………………………………………………………………………………..2 хв

VІ. Домашнє завдання…………………………………………………………………………………….2 хв

Хід уроку

 І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 • «кошик ідей»

–  Які асоциації виникають у вас, коли ви чуєте слово «картопля»?

Учні записують у зошит свої припущення. Учитель організовує їхнє обговорення.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Формування врожаю картоплі

Учитель підводить учнів до визначення.

Картопля – це цінна сільськогосподарська технічна культура, яка має велике значення в народному господарстві; це один із основних продуктів живлення людей і тварин. На заводах із нього виробляють крохмаль(картопляне борошно), патоку й спирт. Отже, без картоплі не може обійтися ні текстильні, ні картонні, ні сірникові фабрики, ні спиртові , ні каучукові заводи.

 • «Мікрофон»

– Які перші признаки достигання картоплі?

 • Розповідь вчителя

Формування врожаю картоплі закінчується до періоду підсушування бадилля, що вказує на повну фізичну стиглість бульб. До цього часу накопичується максимальний урожай і збільшується вміст в бульбах сухої суміші і крохмалю. Чим кращевизрілакартопля, тим вонасмачніша, що дуже важливо при використанні її в страву.

Збирання врожаю проводиться при перших признаках стиглості бульб. Головним із них – потовщення шкірки, яка при підсушуванні шороховата. До цього часу бадилля ранніх і середньоспілих сортів жовтіють і відмирають. Ранні сорти картоплі, використовуються в продовольчих цілях в літній час.

На збирання картопл іприпадає 40 – 60 % загальних затрат і коштів. Цей технологічний процес у господарствах України виконують комбайнами потоковим способом та копачами. Досвід свідчить, що механізація окремих операцій на збиранні картоплі не дає потрібного ефекту, якщо не механізовано всі допоміжні операції загального процессу.

 • Бесіда

– Чи збирали ви урожай картоплі, в який період, чи звертали увагу на бадилля і шороховатість шкірки бульби?

Після обговорення виступів учнів учитель робить висновки.

 1. Агротехнічні вимоги до збирання картоплі
 • Розповідь вчителя

Значний вплив на якість роботи агрегату вказує на правильний вибір строку збирання. Збирання слідпланувати так, щоб воно було закінчено не пізніше середньодобової температури повітря до плюс 7 – 8*С, так як пониження температури приводить до різкого збільшення кількості механічного ушкодження бульб, появляється ризк залишити недозбираною частину урожаю. Спочатку слід збирати насіньові частини, а потім картоплю на продовольчі цілі.

Збирати картоплю слід розпочинати при повному достиганні бульб, показником чого є стадія початку відмирання бадилля.

Збирання треба проводитипротягом 15 – 20 днів.

Для прискорення достигання бульб і полегшення роботи картоплезбиральних машин на ділянці з харчовою картоплею за 1 -3 дні до початку массового збирання потрібно скосити  бадилля до висоти 15 – 25 см і зібрати її з поля. На насінєвих ділянках бадилля збирають за 7 – 10 днів до початку збирання картоплі.

Кількість невикопаних бульб повинна не перевищувати 1% (бульби масою до 20 г при цьому не враховуються).

Після проходження комбайна кількість бульб, які залишилися на поверхні грунту, повинна не перевищувати 5% (їх відбирають вручну).

Якщо картопля збирається копачем, кількість пошкоджених бульб повинна не перевищувати 5%, а якщо комбайном – 10%. Чистота бульб, зібраних картоплезбиральним комбайном будь – яким способом, повинна складати не менше як 80%.

 • Мозковий штурм

– Що робити коли більшість сортів картоплі не встигає закінчити вегетаційний період, при цьому бульби мають ненадійну  тобто тонку шкірку?

 • Це цікаво(розповідь вчителя)

В умовах центральних районів не чорноземних зонах більшість сортів картоплі насправді не встигає закінчувати вегетаційний період, при цьому бульби мають не надійну шкірку. Сильне бадилля часто є причиною забивання підкопувача і бадилино скошу вальних органів комбайна, що є причиною пошкодження і втрати бульб. Прийом передзбирального прискорення дозрівання картоплі з послідуючим видаленням бадилля (сеникація) видаляє ці недоліки, сприяють підсиханню рядків, що полегшує роботи збиральної техніки. При цьому знижується численність бульб пошкоджених механічно, попереджається ураження бульб фітофторою, покращуються насіневі і продовольчі якості картоплі. Сутність цього агроприйому  заключається в створенні умов для штучного старіння бадилля, прискорення відтікання з них накоплених речовин в бульби, більш скорішого визрівання картоплі. При цьому спостерігається підвищення врожаю на 15 – 40%, збільшення крохмальності бульб на 1,5 – 2,0%, які при цьому накопичують більшу стійкість до ураження при механічному збиранні.

Сенекацію слід проводити шляхом обприскуванням рослин за 20 – 25 днів до збирання рідким комплексним добривом (РКУ) марки N10P34 в з’єднанні з гербіцидом 2M – 4X (дінотекс).

Робочу рідина для обприскування готовлять перед внесенням в концентрації 30%  ЖКУ з добавкою 0,01% дінотексу (останній препарат використовується в якості стимулятора проникнення в листки фосфорної кислоти).

Рослини обприскують, з використанням як наземних, так і авіаційних засобів. При використанні тракторних обприскувачів норма витрата розчину складає 400, а авіаційних – 100 л/га.

Оптимальні умови для обприскування є безвітряні ранні і вечірні години, коли температура і вологість повітря найбільш сприятливі для засвоєння листками розчину. Проводити обприскування перед дощем чи під час дощу не рекомендується.

 1. Способи збирання картоплі і комплекси машин

З метою зменшення потреби в робочій силі і техніці, що може виникнути в напружений період збирання, в кожному господарстві залежно від його спеціалізації доцільно мати два – три сорти картоплі з різними строками достигання.

 • Мікрофон

– від чого залежить яким способом збирати картоплю?

Технологічні комплекси машин для інтенсивної технології вирощування і збирання картоплі підбирають залежно від грунтово – кліматичних умов та технологічних операцій, передбачених технологією. Для України при  збиранні картоплі основними операціями є збирання картоплиння (гички чи бадилля), підкопування кущів картоплі разом з ґрунтовою скибою і відокремлення від ґрунту та інших домішок та подальшій обробці (сортування і зберігання).

Залежно від операцій, що викононуються машинами при збиранні картоплі, їх послідовність та часу виконання, розрізняють чотири способи збирання: потоково – комбайновий, комбінований, роздільний частково механізований.

 • Робота в групах

Учитель пропонує групам картки з способами збирання картоплі. Учні записують і вивчають інформацію, організовується дискусія, учитель корегує відповіді учнів.

Картка 1

Потоково – комбайновий спосіб

При потоково – комбайновому способі всі операції по збиранню картоплі виконуються картоплезбиральними комбайнами і картоплесортувальними пунктами. Відвозять бульби від комбайнів до картоплесортувального пункту саморозвантажувальними засобами. Там її перебирають і сортують.

Картка 2

Комбінований спосіб

Комбінований спосіб полягає в тому, що картоплю викопують з двох рядків картоплекопачем – валкоутворювачем і укладають між двома суміжними рядками, які після цього підкопують комбайном. Далі процес відбувається виконанням картоплезбиральними комбайнами і картоплесортувальними пунктами. Відвозять бульби від комбайнів до картоплесортувального пункту саморозвантажувальними засобами. Там її перебирають і сортують.

Картка 3

            Роздільний спосіб

При роздільному способі збирання бульби з двох – шести рядків викопують, частково очищають і укладають на полі за допомогою картоплекопача – валкоутворювача, а потім через певний час підбирають їх комбайном, обладнаним підбивальним пристроєм. Далі процес відбувається виконанням картоплезбиральними комбайнами і картоплесортувальними пунктами. Відвозять бульби від комбайнів до картоплесортувального пункту саморозвантажувальними засобами. Там її перебирають і сортують.

Картка 4

Частково механізований спосіб

Частково механізований спосіб збирання застосовують там, де через грунтово – кліматичні та інші умови ускладнюється комбайновий спосіб. При цьому способі бульби викопують і частково очищають картоплекопачами, які залишають бульби на поверхні поля. Після підсихання бульби підбирають вручну.

Представники груп виступають із повідомленнями.

 • Мікрофон

– наведіть приклади застосування наведених способів в нашій місцевості, який із способів самий ефективний і чому?

 • Розповідь вчителя

Учитель узагальнює й уточнює виступи учнів

В Україні найпоширенішим способом збирання картоплі є потоково – комбайновий і частково механізований.

Бадилля картоплі перед викопуванням бульб будь – яким із способів видаляють спеціальними машинами для збирання картоплі.

 • «мозковий штурм»

– що означає збирання?

 • Розповідь вчителя

Збирання – це один із найбільш громадських операцій при вирощуванні картоплі, на її долю приходиться 60 – 70%  загальних робочих витрат. Працездатність машин чи комбайнів і якість збирання в багато в чому залежить від чіткого виконання агротехнічних вимог і технології збирання картоплі.

Розповсюджена думка, що копачі менше пошкоджують бульбу, ніж комбайни. Але на других етапах технологічного процесу, зв’язаних з навантаженням картоплі в транспортні засоби, перевезення і післязбиральний обробіток, пошкодження бульб практично однакове. В той же час при збиранні комбайнами значно понижуються втрати врожаю (у 5 – 10 разів) і у 4 – 5 раз зменшуються витрати праці. Рівень пошкодження при комбайновому збиранні може бути знижене шляхом використання агротехнічних прийомів, направлених на формування благо сприятливого аграрного складу ґрунту, прискорення достигання бульб, уважного регулювання робочих органів комбайнів і зменшення строків збиральних робіт.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

 • Робота за запитаннями
 1. В чому заклечається технологічний процес збирання картоплі?
 2. Які способи збирання картоплі ви знаєте?
 3. Які признаки достигання картоплі?
 4. Чому рекомендується збирати спочатку на насіння бульби, а потім продовольчі?

V. Підсумок уроку

 1. Виставлення і охарактеризовування оцінок
 2. Виділення роботу активних учнів на уроці;
 • Заключне слово вчителя

Серед бульб картоплі є індивідуальні рекордсмени. Американський фермер виростив рідкісний екземпляр: бульбу довжиною 70 см, 37 см у діаметрі і вагою 49 кг. Він ніс її на плечі як мішок.

VI. Домашнє завдання

 1. Вивчити записи в зошиті;
 2. Підготувати в зошиті відповідь на запитання: Що потрібно для отримання високоврожайного на насіння матеріалу картоплі?

Презентація до уроку

Завантажити презентацію на диск

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Матеріал цікавий, змістовний. Визначена структура уроку. Чітко прописаний хід уроку. Обсяг матеріалу до уроку значно великий та ще й час на презентацію застосовується. Чи реально вам вкластися в межі часу уроку?! 27 слайдів, та обговорення…

 2. Картопля займає найважливіше місце в раціоні багатьох людей,особливо тих,які проживають в сільській місцевості.Але страви з картоплі люблять усі.Тому конспект уроку є цікавим та практичним.Учні зрозуміють,що виростити і зібрати хороший урожай картоплі нелегко

 3. Юрій Михайлович в своїй роботі досить змістово, докладно описав етапи знайомства з призначенням і використанням картоплі,способами її збирання. Зміст уроку, вважаю, сприяв розвитку в учнів інтересу до навчання, формуванню предметних та життєвих компетентностей.