mail@urok-ua.com
Магазин UROK-UA.com

Різнорівневі вправи з хімії
Періодичний закон і будова атома

Розробка вчителя хімії вищої категорії, вчителя- методиста
Краснолиманської ЗОШ І – ІІІ ступенів №4 Іловайської Наталії  Леонідівни

8 клас

Тренувальні різнорівневі вправи з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атому» (8 клас)

І рівень

№ 1  Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одному періоді:

а) 19;
б) 18;
в) 29.

Відповідь: 1. б,в; 2. а,в; 3. а,б.

№ 2  Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одній групі:

а) 6;
б) 16;
в) 22.

Відповідь: 1. а,б; 2. а,в; 3. б,в

№ 3  Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одній підгрупі:

а) 14;
б)32;
в) 22.

Відповідь: 1. а,б; 2. а,в; 3. в,б.

№ 4  Як змінюються властивості атомів хімічних елементів у головних підгрупах з ростом зарядів ядер їх атомів:

а) посилюються металічні властивості;
б) зменшуються металічні властивості;
в) посилюються неметалічні властивості;
г) зменшуються неметалічні властивості ?

№ 5  Як змінюються властивості атомів хімічних елементів в періодах з ростом зарядів ядер їх атомів:

а) посилюються металічні властивості;
б) зменшуються металічні властивості;
в) посилюються неметалічні властивості;
г) зменшуються неметалічні властивості ?

№ 6  Елемент з  порядковим номером 6 утворює вищий оксид типу:

а) RO2;
б) RO;
в) R2O3

№ 7  Який з елементів утворює водневу сполуку типу RН4:

а) № 13;
б) № 14;
в) № 16

№ 8  Скільки електронів має ядро атому елементу № 18:

а) 22;
б) 6;
в) 3

№ 9  Однакова кількість енергетичних рівнів у атомів елементів з порядковими номерами:

а) 3 і 4;               г) 18 і 19;
б) 3 і 11;             д) 6 і 14;
в) 17 і 18;           е) 6 і 7

№ 10 Для елементу х електронною формулою : 1S2  2S2  3S2  2p6  вкажіть:

а) назву елемента;               в) склад ядра;
б) порядковий номер;         г) формулу вищого оксиду .

ІІ рівень

№ 1 У якого із елементів металічні властивості сильніше:

а) Са;
б) Sc;
в) Mn;
г) Fe

№ 2  Неметалічні властивості елементів в ряді NPAsSbBi:

а) слабшають;               в) не змінюються;
б) посилюються;          г) спочатку слабшають, а потім посилюються

№ 3  Вкажіть порядкові номери елементів, атоми яких утворюють вищі оксиди типу RO2:

а) 14 і 16;
б) 13 і 14;
в) 14 і 32

№ 4  Вкажіть порядкові номери елементів, вищому оксиду яких відповідає кислота типу H2RO3:

а) 6 і 16;
б) 14 і 16;
в) 14 і 22 ?

№ 5  Ядро атому радію  має:

а) 88 протонів і 138 нейтронів;             в) 88 електронів і 226 протонів;
б) 88 протонів і 138 електронів;           г) 88 протонів і 226 електронів ?

№ 6  Що спільне в будові атомів елементів з порядковими номерами:

А) 11 і 18;  Б) 20 і 30:
а) заряд ядра;
б) кількість нейтронів;
в) кількість електронів на зовнішньому рівні;
г) кількість електронних рівнів;
д) кількість електронів.

№ 7  Розподіліть за енергетичними комірками електрони атому елемента № 15. Скільки не – спарованих р – електронів у цьому атомі:

а) 3;
б) 2;
в) ні одного ?

№ 8  Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в ІV групі, відносна молекулярна маса водневої сполуки 32:

а) вуглець;
б) кремній;
в) олово ?

№ 9  Будова зовнішнього рівню атому виражена формулою 3S2 2. Вкажіть номер групи, в якій знаходиться цей елемент:

а) IV;
б) VI;
в) VII ?

№ 10 Визначте, які характеристики будови атому елементу та його положення в періодичній системі числено рівні між собою:

Будова атому Положення елементу в періодичній системі
Порядковий номер Номер періоду Номер групи
Заряд ядра Г Д Н
Кількість електронів в атомі Е З К
Кількість протонів в ядрі атому Л І Н
Кількість нейтронів в ядрі атому Ю Ц С
Кількість електронів на зовнішньому електронному рівні О П І
Кількість електронних рівнів Ч І Я

Літери, що відповідають правильними відповідям,утворюють назву хімічного елементу, знайденого в 1868 році в сонячному спектрі.

ІІІ рівень

№ 1  Елемент ІІ періоду має однакову валентність у вищому оксиді і водневій сполуці. Вкажіть:

а) назву елементу;
б) номер групи, підгрупу;
в) електрону формулу;
г) склад ядра;
д) формулу вищого оксиду

№ 2  За схемами розподілу електронів за орбіталями визначте елемент:

а) з найбільш вираженими неметалічними властивостями:

Схема розподілу електронів 1

б)  з найбільш вираженими металічними властивостями:

Схема розподілу електронів 2

№ 3  Вкажіть скільки нейтронів в ядрі атому елемента, будова зовнішнього рівня якого виражена формулою: … 3S2:

а) 10;
б) 11;
в) 12

№ 4  Складіть повну електронну формулу елементу …3р1. Який порядковий номер цього елементу?

а) 12;
б) 13;
в) 14

№ 5  У якого з елементів більша кількість неспарованих електронів:

а) Na;
б) Si;
в) P;
г) S;
д) Cl

№ 6  Допишіть рівняння ядерної реакції:

а)Рівняння ядерної реакції

б)

Рівняння ядерної реакції 2

№ 7  При згорянні 6,5 г. елементу утворилось 12,8 г. його оксиду складом RO2. Знайдіть елемент.

№ 8  Елемент Бор має два природні ізотопи. Відомо, що 80,43% атомів елемента припадає на нуклід 11В. Використовуючи те ж значення відносної атомної маси елемента, визначте другий нуклід Бору.

№ 9  Елемент V групи періодичної системи хімічних елементів утворює вищий оксид, відносна молекулярна маса якого вдвічі більша за відносну молекулярну масу хлору. Який це елемент?

№ 10 Порядкові номери хімічних елементів А,В,С, відповідають n, n-2; n+9:

а) якщо елемент А – найлегший галоген, тоді елемент В – це ;
б) якщо елементу С відповідає проста речовина – благородний газ, тоді А – … ?
в) чи можуть елементи А,В,С у вигляді простих речовин при звичайних умовах бути газами?

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(4 оцінки. Рейтинг публікації: 4.8 з 5)
1603

Магазин UROK-UA.com

2 коментарів

  1. Різнорівневі вправи з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атома» дозволяють перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з теми. Дякую!!!