Різнорівневі вправи з хімії
Періодичний закон і будова атома

Розробка вчителя хімії вищої категорії, вчителя- методиста
Краснолиманської ЗОШ І – ІІІ ступенів №4 Іловайської Наталії  Леонідівни

8 клас

Тренувальні різнорівневі вправи з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атому» (8 клас)

І рівень

№ 1  Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одному періоді:

а) 19;
б) 18;
в) 29.

Відповідь: 1. б,в; 2. а,в; 3. а,б.

№ 2  Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одній групі:

а) 6;
б) 16;
в) 22.

Відповідь: 1. а,б; 2. а,в; 3. б,в

№ 3  Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одній підгрупі:

а) 14;
б)32;
в) 22.

Відповідь: 1. а,б; 2. а,в; 3. в,б.

№ 4  Як змінюються властивості атомів хімічних елементів у головних підгрупах з ростом зарядів ядер їх атомів:

а) посилюються металічні властивості;
б) зменшуються металічні властивості;
в) посилюються неметалічні властивості;
г) зменшуються неметалічні властивості ?

№ 5  Як змінюються властивості атомів хімічних елементів в періодах з ростом зарядів ядер їх атомів:

а) посилюються металічні властивості;
б) зменшуються металічні властивості;
в) посилюються неметалічні властивості;
г) зменшуються неметалічні властивості ?

№ 6  Елемент з  порядковим номером 6 утворює вищий оксид типу:

а) RO2;
б) RO;
в) R2O3

№ 7  Який з елементів утворює водневу сполуку типу RН4:

а) № 13;
б) № 14;
в) № 16

№ 8  Скільки електронів має ядро атому елементу № 18:

а) 22;
б) 6;
в) 3

№ 9  Однакова кількість енергетичних рівнів у атомів елементів з порядковими номерами:

а) 3 і 4;               г) 18 і 19;
б) 3 і 11;             д) 6 і 14;
в) 17 і 18;           е) 6 і 7

№ 10 Для елементу х електронною формулою : 1S2  2S2  3S2  2p6  вкажіть:

а) назву елемента;               в) склад ядра;
б) порядковий номер;         г) формулу вищого оксиду .

ІІ рівень

№ 1 У якого із елементів металічні властивості сильніше:

а) Са;
б) Sc;
в) Mn;
г) Fe

№ 2  Неметалічні властивості елементів в ряді NPAsSbBi:

а) слабшають;               в) не змінюються;
б) посилюються;          г) спочатку слабшають, а потім посилюються

№ 3  Вкажіть порядкові номери елементів, атоми яких утворюють вищі оксиди типу RO2:

а) 14 і 16;
б) 13 і 14;
в) 14 і 32

№ 4  Вкажіть порядкові номери елементів, вищому оксиду яких відповідає кислота типу H2RO3:

а) 6 і 16;
б) 14 і 16;
в) 14 і 22 ?

№ 5  Ядро атому радію  має:

а) 88 протонів і 138 нейтронів;             в) 88 електронів і 226 протонів;
б) 88 протонів і 138 електронів;           г) 88 протонів і 226 електронів ?

№ 6  Що спільне в будові атомів елементів з порядковими номерами:

А) 11 і 18;  Б) 20 і 30:
а) заряд ядра;
б) кількість нейтронів;
в) кількість електронів на зовнішньому рівні;
г) кількість електронних рівнів;
д) кількість електронів.

№ 7  Розподіліть за енергетичними комірками електрони атому елемента № 15. Скільки не – спарованих р – електронів у цьому атомі:

а) 3;
б) 2;
в) ні одного ?

№ 8  Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в ІV групі, відносна молекулярна маса водневої сполуки 32:

а) вуглець;
б) кремній;
в) олово ?

№ 9  Будова зовнішнього рівню атому виражена формулою 3S2 2. Вкажіть номер групи, в якій знаходиться цей елемент:

а) IV;
б) VI;
в) VII ?

№ 10 Визначте, які характеристики будови атому елементу та його положення в періодичній системі числено рівні між собою:

Будова атому Положення елементу в періодичній системі
Порядковий номер Номер періоду Номер групи
Заряд ядра Г Д Н
Кількість електронів в атомі Е З К
Кількість протонів в ядрі атому Л І Н
Кількість нейтронів в ядрі атому Ю Ц С
Кількість електронів на зовнішньому електронному рівні О П І
Кількість електронних рівнів Ч І Я

Літери, що відповідають правильними відповідям,утворюють назву хімічного елементу, знайденого в 1868 році в сонячному спектрі.

ІІІ рівень

№ 1  Елемент ІІ періоду має однакову валентність у вищому оксиді і водневій сполуці. Вкажіть:

а) назву елементу;
б) номер групи, підгрупу;
в) електрону формулу;
г) склад ядра;
д) формулу вищого оксиду

№ 2  За схемами розподілу електронів за орбіталями визначте елемент:

а) з найбільш вираженими неметалічними властивостями:

Схема розподілу електронів 1

б)  з найбільш вираженими металічними властивостями:

Схема розподілу електронів 2

№ 3  Вкажіть скільки нейтронів в ядрі атому елемента, будова зовнішнього рівня якого виражена формулою: … 3S2:

а) 10;
б) 11;
в) 12

№ 4  Складіть повну електронну формулу елементу …3р1. Який порядковий номер цього елементу?

а) 12;
б) 13;
в) 14

№ 5  У якого з елементів більша кількість неспарованих електронів:

а) Na;
б) Si;
в) P;
г) S;
д) Cl

№ 6  Допишіть рівняння ядерної реакції:

а)Рівняння ядерної реакції

б)

Рівняння ядерної реакції 2

№ 7  При згорянні 6,5 г. елементу утворилось 12,8 г. його оксиду складом RO2. Знайдіть елемент.

№ 8  Елемент Бор має два природні ізотопи. Відомо, що 80,43% атомів елемента припадає на нуклід 11В. Використовуючи те ж значення відносної атомної маси елемента, визначте другий нуклід Бору.

№ 9  Елемент V групи періодичної системи хімічних елементів утворює вищий оксид, відносна молекулярна маса якого вдвічі більша за відносну молекулярну масу хлору. Який це елемент?

№ 10 Порядкові номери хімічних елементів А,В,С, відповідають n, n-2; n+9:

а) якщо елемент А – найлегший галоген, тоді елемент В – це ;
б) якщо елементу С відповідає проста речовина – благородний газ, тоді А – … ?
в) чи можуть елементи А,В,С у вигляді простих речовин при звичайних умовах бути газами?

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

  1. Матеріал хороший. Дійсно, процес оволодіння знаннями, вміннями та навичками у дітей проходить неоднаково, тому, щоб підвести всіх дітей до встановленого програмою рівня слід застосовувати індивідуальний підхід, проводити диференційовану роботу, використовувати різнорівневі завдання. Це ефективний засіб здійснення індивідуального підходу до організації навчальної діяльності учнів. Єдине що потребує пояснення, не вистачає анотації до вашої розробки та розділення завдань на рівні: початковий, середній, достатній?

  2. Різнорівневі вправи з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атома» дозволяють перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з теми. Дякую!!!