Розробка профорієнтаційного заходу з елементами тренінгу

Автор: практичний психолог Волкова Юлія Олександрівна

Волкова Юлія ОлександрівнаРозробка заходу містить практичний матеріал для психологічного супроводу професійного самовизначення старшокласників. Психодіагностичні методики та розвивальні вправи спрямовані на розвиток підприємницької компетентності учнів. Даний матеріал допоможе учням оцінити власні можливості при прийнятті рішення у виборі професії.


 

Профорієнтаційне заняття для старшокласників:

«Рівень розвитку моєї підприємницької компетентності»

Предмет: психологічний супровід професійного самовизначення старшокласників

Час: 80 – 90 хвилин.

Тема: «Рівень розвитку моєї підприємницької компетентності»

Цілі:

 1. визначення мотивів і потреб вибору професії учнів;
 2. навчання учнів вмінню співвідносити риси особистості з вимогами до конкретного типу професії;
 3. розвиток в учнів навичок розуміння та оцінювання важливості підприємницької компетентності для сучасного темпу життя.

Методи: анкетування, метод проектів, дискусія

Матеріали, обладнання: бланки для учнів, презентація « Якорі кар’єри», роздруковані тексти анкет «Моя кар’єра» та «Чи я це можу зробити?», маркери, ватмани або аркуші формату А3, проектор, ноутбук тощо.

Структура уроку:

У меня растут года,

будет и 17.

Где работать мне тогда,

чем заниматься?…

1.Ведучий читає епіграф до заняття. Пропонується обговорити його в групі.

2.Вправа «Сильна риса»

Кожен учасник називає свою найсильнішу рису характеру, а сусід з правого боку – професію, де працюють люди з такими якостями.

Слово ведучого. Поміркуйте над тим, яка саме риса притаманна кожному з вас,і як це пов’язане з розвитком саме вашої підприємницької компетентності.

(Декілька учнів обґрунтовують вправу, висловлюють думку).

3.Презентація якорів кар’єри ( див. Додаток 1) на проекторі. На кожен слайд один з учнів за бажанням дає коментар, ведучий доповнює, пояснює.

4.Анкета «Моя кар’єра».

Ведучий роздає бланки відповідей з інструкцією (див. Додаток 2) . Метою цього анкетування є спонукання учнів до роздумів щодо сфери власних умінь та навичок, мотивації до роботи і системи цінностей.

Рефлексія по закінченні роботи з анкетою: що сподобалось/ не сподобалось; які висновки можна зробити; чи є у когось зауваження чи побажання щодо вдосконалення роботи з анкетою такого типу.

 1. «Чи я це можу зробити?»

Учні заповнюють анкети ( див. Додаток 3). Основним завданням є встановлення того, чи кожен з учнів може бути бізнесменом. По закінченню вправи ведучий дає коментар, що необов’язково всі одразу можуть мати і вміти вести свою справу у підприємницькій діяльності, але можна і важливо постійно працювати над самовдосконаленням.

 1. Вправа «Образ підприємця»

Члени клубу поділяються на 3 – 4 групи, отримують фломастери та аркуші паперу. Кожна група малює конкретну частину образу:

1 – голову (знання, якими повинен оперувати підприємець);

2 – тіло/серце( особистісні якості та відчуття);

3, 4 – руки і ноги (вміння та навички).

Після того, як групи виконали свої завдання, вони по черзі коментують свої міні-проекти та закріплюють їх на дошці. Таким чином, одержуємо портрет ідеального підприємця із коментарями.

 1. Підбиття підсумків уроку: що нового, цікавого дізнались на занятті; зауваження та побажання; яким чином можна розвивати в собі підприємницькі риси та ін.

Додаток 1

Завантажити презентацію на диск

Додаток 2

«Моя кар’єра»

Метою цього анкетування є спонукання Тебе до роздумів на тему сфери власних умінь та навичок, мотивації до роботи і системи цінностей. Тут немає добрих і поганих відповідей. Різні ознаки, представлені в анкеті, є одинаковою мірою добрими, а її заповнення повинно служити для визначення Твоїх “якорів” кар’єри, а не до їх оцінювання.

Ми просимо найвище оцінити (поставити найвищу кількість балів) ті твердження, які найкраще Тебе описують, а найнижче оцінити (найменша кількість балів) ті твердження, які Тобі взагалі не підходять. Наприклад, якщо твердження говорить “Я мрію про посаду керівника фірми”, ти можеш оцінити його наступним чином:

“1” – якщо це твердження зовсім не підходить Тобі

“2” або “3” – якщо це твердження підходить Тобі в деяких ситуаціях

“4” або “5” – якщо це твердження значною мірою підходить Тобі

“6” – якщо це твердження цілком Тобі підходить

Оцінки вписуй у колонці зліва.

1. Я мрію про те, щоб досягти такого рівня професіоналізму, щоб люди зверталися до мене за порадою як до експерта.
2. Найбільше мені подобається робота, завдяки якій я можу керувати іншими                         і координувати їх зусилля.
3. Я мрію про таку кар’єру, яка дасть мені свободу вибору способу і часу діяльності.
4. Безпека і стабільність для мене важливіші, ніж незалежність і автономія.
5. Я завжди відкритий на ідеї, які дозволять мені відкрити власну фірму.
6. Я досягну в житті успіху лише тоді, коли відчуватиму, що маю власну частку у творенні суспільного блага.
7. Я мрію про таку кар’єру, завдяки якій вирішуватиму складні проблеми або ставатиму перед справжніми викликами.
8. Мабуть я залишу фірму, ніж дозволю, щоб моя робота в ній створювала особисті і сімейні проблеми.
9. Я відчуватиму, що досягнув успіху лише тоді, коли мені вдасться довести мої технічні та управлінські вміння до найвищого рівня.
10. Я мрію про те, щоб управляти великою організацією на приймати рішення, які мають вплив на ситуацію багато людей.
11. Найбільше втягуюся в таку роботу, коли я маю цілковиту свободу вирішувати щодо завдань, графіку і процедур.
12. Безумовно я піду з фірми, яка не дбатиме про мою безпеку.
13. Навіть дуже висока менеджерська посада в чужій фірмі не є для мене важливою в порівнянні з можливістю ведення власного бізнесу.
14. Найбільше відповідає мені кар’єра, завдяки якій я використовуватиму свої здібності для інших людей.
15. Я відчуватиму, що моя кар’єра пов’язана з успіхом тільки тоді, коли безпосередньо зустрінусь зі складними викликами.
16. Я мрію про таку роботу, яка дозволить мені вдовольняти водночас потреби особистого, сімейного і професійного характеру.
17. Буття шефом і, водночас, добрим фахівцем в даній галузі для мене більш привабливе, ніж робота директора високого рівня.
18. Робота у фірмі принесе мені задоволення лише тоді, коли я займу посаду директора високого рівня.
19. Робота у фірмі принесе мені задоволення тоді, коли я досягну високої самостійності і свободи дій.
20. Я шукаю такої роботи, яка дасть мені відчуття безпеки і стабільності.
21. Я працюватиму над такою професійною кар’єрою, яка цілковито буде результатом моїх власних зусиль і особистих задумів.
22. Замість досягати високої менеджерської посади, я надаю перевагу використанню моїх умінь для покращення світу.
23. Я долучаюся до такої роботи, в якій вирішити завдання, на перший погляд, здається неможливим.
24. Успіх у житті означає для мене утримання рівноваги між вимогами особистого, сімейного і професійного життя.
25. Мабуть я б пішов з фірми, ніж погодився з ротаційною системою обіймання посад, яка спричиняє втрату позиції експерта в даній галузі.
26. Посада директора високого рівня для мене є більш приваблива, ніж менеджера – фахівця.
27. Власний спосіб виконання роботи, вільний від правил і перешкод, значить для мене більше, ніж відчуття безпеки.
28. Занурюся головою в роботу тоді, коли матиму відчуття безпеки працевлаштування і остійний заробіток.
29. Я досягну професійного успіху тільки тоді, коли мені вдасться створити або побудувати щось, що грунтуватиметься на моїй власній ідеї.
30. Я мрію про кар’єру, яка буде реальним внеском у розвиток суспільства.
31. Я шукаю таку роботу, яка буде викликом для моїх здібностей у вирішуванні проблем а також дозволятиме здорове суперництво.
32. Утримання рівноваги між особистим і професійним життям для мене важливіше, ніж висока менеджерська посада.
33. Найохочіше жертвую себе роботі, яка допомагає відкритися моїм особливим вмінням і талантам.
34. Я зміню роботу, якщо вона не дасть мені шансу на отримання посади менеджера.
35. Я піду з фірми, яка обмежуватиме мою свободу і автономію.
36. Я мрію про кар’єру, яка дасть мені відчуття безпеки і стабільності.
37. Я мрію про створення власної фірми.
38. Я готовий піти з фірми, яка не оцінить мого вміння допомагати іншим.
39. Вирішення проблем, які на перший погляд неможливо вирішити, є для мене на роботі важливіше, ніж прагнення здобути високу посаду менеджера.
40. Завжди шукатиму таких можливостей роботи, які до мінімуму обмежують конфлікти “робота – дім”.

Таблиця результатів

Перенеси результати, зазначені у колонках до таблиці – ключа. Додай бали, вписані в кожній колонці з метою підрахунку кількості балів, наданих окремим “якорям” кар’єри. Результат кожної колонки поділи на п’ять. Таким чином ти отримаєш середній результат для кожної сфери, що означає вагу, яку має для Тебе дана цінність – “якір”  кар’єри.

  П Л A/Н Б/С K/П П/П В С
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
разом
середній

П       –   Професіоналізм

Л    –   Лідерство

А/Н   –  Автономія і незалежність

Б/С   –   Безпека і стабільність

K/П   –   Креативність і підприємливість

П/П   –   Послуги і присвячення себе іншим

В     –   Виклик

С    –    Стиль життя

Інтерпретація

Едгар Х. Шайн на підставі досліджень дійшов висновку, що існує тісний зв’язок між визнаною системою цінностей і потребами та вибраним видом кар’єри. Шайн відокремив вісім груп таких цінностей і назвав їх “якорями” кар’єри:

 1. Професіоналізм. Його супроводжує прагнення “бути фахівцем” в конкретній галузі, підтвердження власної майстерності, професійного росту. Такі люди, переважно, не зацікавлені керівними посадами.
 1. Лідерство. Професійною метою є здобуття нового досвіду в сфері менеджменту, прийняття рішень, збільшення сфери влади, прямування до фінансового успіху.
 1. Автономія і незалежність. Пов’язана з прагненням до розширення меж власної свободи, звільнення від обмежень (пов’язаних напр. з бюрократією і автократизмом керівництва). Особи, сильно спрямовані на незалежність, не шукають керівних посад, але і не хочуть бути всього лише виконавцями наказів начальників. Їх мета – “бути самому собі кермом і мореплавцем”, робота на посаді самостійних спеціалістів і пов’язана з ними відповідальність.
 1. Безпека і стабільність. Головним двигуном діяльності у цьому випадку є емоційний зв’язок з фірмою, відчуття лояльності. Працівники з відносно сильною потребою безпеки можуть прагнути до керівних посад, але найчастіше у рамках цієї самої структурної одиниці. Зазвичай захищаються перед змінами свого середовища, напр. їх, на загал, не цікавить міжнародна кар’єра.
 1. Креативність і підприємливість. Проявляється в тому, що творчі особи володіють знаннями про себе, організацію і різні її підрозділи, зауважують проблеми і вирішують їх, прагнуть до введення змін, інновації і т.д. Зазвичай вони мобільні і позитивно наставлені до ротації як шляху підвищення кваліфікації а також до професійного підвищення. Більшість з них задовольняє посада радника шефа. Одним з різновидів креативності є підприємливість.
 1. Послуги і присвячення себе іншим. Головною метою в житті стає реалізація гуманітарних цінностей, розв’язування політичних проблем, допомога іншим, лікування, навчання. Особи, які визнають ці цінності охоче долучаються до суспільних акцій, працюють як волонтери.
 1. Виклик. Підгрунтям діяльності тут часто є бажання протиставлення труднощам і можливість ризикнути. Особи, які люблять виклики, охоче беруться за роботу в середовищі, яке створює нагоду до боротьби і суперництва. Сфери викликів можуть бути дуже різні напр. рятування фірми від банкрутства, або торгівля і спорт.
 1. Стиль життя. Особи, які представляють дану цінність, стараються зберегти пропорцію і гармонію між різними аспектами життя, передусім роботою і особистим життям. Вони готові відмовитися від вищих доходів на користь проведення більшої кількості часу з близькими. Успіх для них, це щось більше, ніж лише професійний успіх.

Додаток 3

 «Чи я це можу зробити?»

Дай відповідь на всі питання. Кружечком зазнач відповідь, з якою ти погоджуєшся.

 1. Чи ти послідовний?

A. Якщо я щось вирішую зробити, ніщо мене не зупинить перед досягненням мети.
B. Зазвичай я закінчую це, що розпочав, якщо справи не вийдуть з-під контролю.
C. Якщо щось не йде як треба, я залишаю це і займаюся чимось іншим.

 1. Чи ти ініціативна людина?

A. Я дію самостійно. Мене не треба заохочувати.
B. Якщо хтось скаже мені, що я повинен робити, я виконаю роботу дуже добре.
C. Я не розпочинаю працювати, доки не мушу.

 1. Чи ти відчуваєш відповідальність?

A. Якщо щось я роблю, я хочу бути за це відповідальним з початку до кінця.
B. Можу бути відповідальним за частину роботи, але хочу, щоб повнісю за все відповідав хтось інший.
C. Завжди в оточенні є хтось, хто хоче керувати. Нехай керує.

 1. Чи тобі подобається перебувати з іншими людьми?

A. Я люблю людей і я можу домовитись з кожним.
B. Я маю багатьох близьких друзів та і цього мені досить.
C. Люди діють мені на нерви.

 1. Чи люди мають до тебе довіру?

A. Я завжди дотримую даного слова.
B. Я стараюся дотримувати даного слова, але інколи мені цього не вдається.
C. Інколи я легко щось пообіцяю і стараюся на це не звертати уваги.

 1. Чи ти добрий організатор?

A. Я люблю запланувати роботу перш ніж її розпочну.
B. Даю собі раду поки справи йдуть добре. Якщо щось псується – залишаю це.
C. Я не люблю планувати. Залагоджую справи тоді, коли вони з’являються.

 1. Чи ти добрий командувач?

A. Коли я розпочинаю щось робити, я можу легко потягнути інших людей за собою.
B. Я можу покерувати іншими людьми, якщо хтось мені скаже, що слід робити.
C. Я люблю, коли хтось інший розпочне, а я можу приєднатися.

 1. Який твій стиль роботи?

A. Якщо потрібно, я працюю довго і важко. Робота мусить бути виконана.
B. Можу довго і важко працювати, але як мені набридне, залишаю її і закінчую пізніше.
C. Не думаю, щоб важкою працею можна було в теперішній час чого-небудь досягти.

 1. Як ти приймаєш рішення?

A. Вмію швидко приймати цілком вдалі рішення.
B. Коли я швидко приймаю рішення, пізніше жалкую про це.
C. Я не люблю вирішувати.

 1. Чи ти здоровий?

A. Я ніколи не втрачаю сил і енергії.
B. Вцілому мені вистачає сил, щоб закінчити роботу, яку я розпочав.
C. Мені видається, що інші люди мають більше сили і енергії.

ПІДСУМУЙ СВОЇ ВІДПОВІДі:

Кількість відповідей “A”____

Кількість відповідей “B”____

Кількість відповідей “C”____

ПОЯСНЕННЯ:

Якщо більшість твоїх відповідей належать до групи “A”, ти маєш багато ознак, які полегшать тобі ведення власної фірми.

Якщо ти маєш більше відповідей у групі “B”, пошукай собі партнера, який доповнить твої слабкі сторони.

Якщо найбільше твоїх відповідей знаходиться у групі “C”, подумай про інший спосіб на життя. Бізнес не для тебе.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Дуже цікава розробка! Шукала саме таку: доступний інформаційний матеріал з цікавою презентацією, що не менш важливо, особливо коли працюєш з підлітками. З Вашого дозволу скористаюсь і заняттям, і презентацією))

 2. Публікація містить корисні поради для вчителів. Матеріал можна використовувати для профорієнтаційних хвилинок школярів. Також під час проведення профорієнтації потрібно звертати увагу дітей на ті професії, які найбільше потребує суспільство в цей час.

 3. Дуже цікавий і корисний матеріал. Деякі завдання викликають інтерес і захоплення. Певні вправи та анкети візьму до своєї професійної скриньки (“Чи це я зможу зробити”, “Моя кар’єра”, “Сильна риса”).

 4. Дякую за корисні поради та завдання. Мабуть, візьму у свою скриньку цікавих класних годин, так як
  розробка заходу містить практичний матеріал для професійного самовизначення учнів старшої ланки. Зацікавила вправа «Сильна риса». Дякую.