Розробка уроку (зарубіжна література 8 клас) “Галерник”Луїса де Гонгора-і-Арготе

Автор: вчитель зарубіжної літератури Слободенюк Людмила Анатоліївна

вчитель зарубіжної літератури Слободенюк Людмила АнатоліївнаТЕМА:  Луїс де Гонгора-і-Арготе (15611627). «Галерник».

Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

МЕТА:

 • навчальна – ознайомити школярів із творчістю Луїса де Гонгора-і-Арготе; навчити учнів робити ідейно-художній зміст твору «Галерник»; виділяти основні мотиви, настрої, визначати роль у них метафори та інших художніх засобів;
 • розвивальна – поглибити навички ідейно-художнього аналізу поезії;
 • виховна – виховувати   високі духовні цінності.

ТИП УРОКУ:  урок аналізу ліричного твору.

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ :

 • словникова робота;
 • виразне читання;
 • аналіз поезії;
 • робота з картками;
 • бесіда;
 • самостійна робота;
 • еврестична бесіда;
 • літературна вікторина.

ОБЛАДНАННЯ: портрет Луїса де Гонгора-і-Арготе, текст вірша, слайди-презентація, картки для письмової роботи, ілюстрації до твору, слова на дошці для пояснення.

Капелан-священик військовий в армії (посада прирівняна до заступника командира полку або батальйону, якому надається особистий озброєний ад’ютант.

Ад’юта́нт (нім. Adjutant, слово має походження з латинської мови і позначало помічник офіцерське військове звання).

Гонгоризм- (ісп. Gonqorismo, за іменем поета Луїса де Гонгора), або культизм, культеранізм (ісп. culteranismo, cultismo, від culto — витончений) — напрям в іспанській бароковій літературі XVII століття, що знайшов своє вираження в формалістично-витонченій творчості Гонгори.

Культуризм, або гонгоризм (походить від імені поета Гонгора)-іспанський різновид італійського маріонізму.

Медитація (лат. meditatio – роздум) – жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами онтологічного, екзистенціального і т. п. гатунку, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень.

Медитація – різновид феноменологічного метажанру. Їй найбільш властива така форма виявлення авторської свідомості, як суб’єктивований ліричний герой. Основні опозиції медитативної лірики – «людина і суспільство», «людина – людина», «людина – особистість», колізії морального характеру. Вона часто виступає як «контекст долі поета»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ:

 • бароко.
 • романс
 • сонет
 • летрилья
 • метафора
 • ліричний герой.

Історична довідка .

Гале́ра — дерев’яне гребне військове судно, вітрильне, багатовеслове. Було на озброєнні європейських та азіатських країн, головним чином за середньовіччя (в Туреччині в 15-18 ст., в Росії — в 17-18 ст.). Мало довжину 40-50 м, ширину 4,5-7,5 м, від 16 до 25 пар весел, дві щогли з трикутними парусами. Вміщувало до 200 чоловік, розвивало швидкість до 13 км/год.

Запорожці на чайках (човнах) успішно діяли проти турецьких галер, визволяючи невільників-гребців (бранців), яких турки приковували до упорних брусків (по 4-5 чол. на весло).

Галерник-невільник, що веслує на галері.

ЧАСОВА СХЕМА УРОКУ :

 1. Організаційний момент (2 хв.).
 2. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок (8 хв.).
 3. Повідомлення теми та мети уроку ( 2 хв.).
 4. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу (18 хв.).
 5. Закріплення вивченого матеріалу ( 9 хв.).
 6. Підведення підсумків ( 3 хв.).
 7. Оцінювання ( 2 хв.).
 8. Пояснення, щодо виконання домашнього завдання ( 1 хв.).

Використана література:

 1. Інтернет ресурси :https://uk.wikipedia.org/wiki/
 2. Текст вірша «Галерник» Луїса де Гонгора в перекладі Михайла Ореста.
 3. Теорія літератури В.Є Хализев  4-е видан., випр. та  доп. – М.: 2004. – 405 с.

Епіграф до уроку:
«Життя-це сон»

Кальдерон

ХІД УРОКУ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.

1. Літературна вікторина.

Вчитель: Зараз ми з вами пригадаємо матеріал домашнього завдання за допомогою вікторини. Приготуйте листочки. Для відповіді у вас лише 30 секунд. За кожну правильну відповідь ви отримуєте 1 бал. Тож бажаю вам успіху.

 1. Коли і де народився Луїс де Гонгора-і-Арготе? (11 липня 1561 році  в місті Кордові, Іспанія)  
 2. В якому віці Луїс де Гонгора-і-Арготе відправився навчатися до Саламанського університету? (у 15 років )
 3. За що Луїса де Гонгора-і-Арготе звільнили з посади ключника? (за безтурботне й веселе життя, відвідування боїв биків, легковажні вірші)
 4. 4.Коли вийшла перша збірка віршів поета? ( у рік смерті поета)
 5. Яким народно-поетичним жанрам віддавав перевагу Луїс де Гонгора-і-Арготе? (романсам і летрильям)
 6. Який стиль і напрямок започаткував Луїс де Гонгора в іспанській поезії? («гонгоризм»)
 7. Скільки років тривала літературна діяльність поета? (40 років)
 8. Хто був наставником лірики епохи Відродження Луїса де Гонгора-і-Арготе? ( Ф. Петрарка)
 9. Яку почесну посаду займав поет при дворі короля Франції Філіппа ІІІ ? (почесний капелан)
 10. Де і коли помер Луїс де Гонгора-і-Арготе(23 травня 1627 року у Кордові)
 11. Після смерті Луїса де Гонгора-і-Арготе він був названий…? (іспанським Гомером)
 12. Якими художніми тропами прикрашає традиційні жанри народної поезії Гонгора-і-Арготе? (метафорами, антитезами, гіперболами)

2. Робота з картками.

Вчитель: У кожного на парті лежать картки. Вам потрібно за 2 хвилини заповнити анкету письменника.

Анкета письменника

Справжнє ім’я            –            Луїс де Гонгора-і-Арготе

Дата народження        –            11 липня 1561 року

Дата смерті                  –            23 травня 1627 року

Місце смерті                –            у  місті Кордові

Громадянство              –            Іспанія

Рід діяльності              –           поет, почесний капелан

Роки творчості            –           1585 – 1627 рр.

Жанри творів              –            романс, сонет, летрилья..

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ.

Вчитель:

Барокові уявлення про людину

Як ви вже знаєте, бароко — це самостійна, самобутня доба в історії світової культури, художня система в мистецтві XVII — XVIII ст. (в архітектурі, скульптурі, живописі, музиці, літературі. і театрі). Це — перший художній напрям, що розвивався в усіх європейських літературах.

Сьогодні ми продовжимо вивчення цієї культурно-історичної епохи.

(Запис теми уроку та визначення мети роботи.)

Поезія доби Бароко прагнула гармонізувати стосунки між людиною і Всесвітом. У філософських творах активно розробляється уявлення про людину як малого дзеркала великого світу, про віддзеркалення макрокосму Всесвіту в мікрокосмі індивідума. При цьому ідея мікро- і макрокосму виходила за рамки «встановленої філософської парадигми», – вона активно переживалась на всіх рівнях культури: з неї виходила лікувальна та діагностична медицина, астрологія, що відігравала значну роль не тільки в ухваленні приватних рішень, але і у формуванні державної політики.

Сьогодні ми з Вами  познайомимося з  поезією іспанського поета Луїса де Гонгора-і-Арготе  і з допомогою його творчості зможемо дізнатися, який він насправді.

ІV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Вчитель: (Презентаційні матеріали), пояснення слів.

Поезiя Луїса де Гонгора-і-Арготе  глибоко психологiчна за характером. Гонгора великий майстер пе­редавати особливостi рiзних станiв душi людини, залежність людини від Долі. Поет вражає поєднанням непримиренних контрастів  і виразністю гіпербол, насиченням свого словника  латинською та італійською мовами. У його творчості переважає філософська, пейзажна лiрика, яка неодмiнно, хоча б на рiвнi пiд­тексту, спiввiдноситься з долею людини.

 1. Виразне читання поезії  Луїса де Гонгора «Галерник» у перекладі Михайла Ореста.

(Миха́йло О́рест-український поетперекладачпедагог.

 Справжнє ім’я поета Михайло Костьович Зеро́в).

 1. Аналіз поезії.

Вчитель: А зараз ми з вами проаналізуємо цю поезію.

Тема:  людина і Доля,  драматизм людського життя.

Ідея: світ такий  глибокий і  незбагненний, людина є лише частиною світу і не завжди може змінити сама долю; людське життя сповнене непередбачуваності  й непевності.

Основна думка:  засудження рабства, неприйняття будь-якого насилля над людьми

Жанр: філософська лiрика.

 1. Чому вірш має назву «Галерник»?
 2. Чому він (герой) саме галерник?
 3. Хто може бути галерником?
 4. Яким настроєм наповнений вірш.Аргументувати текстом.
 5. Визначте роль ліричного героя. Схарактеризуйте, спираючись на текст ,його думки.переживання,настрій,проблеми.
 6. З скількох частин умовно складається вірш?
 7. В якій частині герой входить в стан медитації?
 8. Спробуйте сформулювати(чи знайти в тексті) головну думку.Що,на ваш погляд, автор хотів донести до читача?
 9. Доведіть, що герой вірша знаходиться неподалік від дому? «Він, драгутівський невільник, біля узбереж Марбельї»
 1. Знайдіть у вірші уславлення Батьківщини?
  (Славний береже і чистий, Коне …)
 1. «Сталася нещасть наморських!» В яких випадках ставалися нещастя?
 2. Знайдіть слова, де герой хоче мати надію, що його чекають вдома?
 3. Що вивело ліричного героя з медитації?
 4. За вимогами жанру остання строфа висловлює безнадію.
  (Скільки веслувати?)
 5. Знайдіть у творі нагромадження фрази сполучників.
  (Роздуми ліричного героя про глибину  й незбагненність світу).

(Ти могло б південні води
Перлами перевершити!
Дай же, о криваве море,
Відповідь; тобі не тяжко
Це вчинити, якщо правда,
Що і води мають мову.)

 1. Знайдіть елементи бароковості.
 2. Визначте сутність авторської позиції у творі .Обгрунтуйте свої думки текстом.
 3. Яка роль епіграфу?

Художні особливості твору:

 • порівняння – краю батьківського мури, короновані і горді;
 • образи-символи:образ галери (човна) –  симво­л людськоï долi, що несеться по хвилях життя, передає глибоке розчарування свiтом;
 • метафориО святе іспанське море, криваве море, (абстрактне, переносне значення, метафора, що може означати і людське життя, і вплив Всесвіту на долю людини);
 • полісиндетон –нагромадження у фразі  сполучників з метою підкреслення роздумів ліричного героя про глибину й незбагненність світу:

Ти могло б південні води

Перлами перевершити!

Дай же, о криваве море,

Відповідь; тобі не тяжко

Це вчинити, якщо правда,

Що і води мають мову.

Риторичні запитаннязвертаннявигуки –   посилення уваги читача, не вимагаючи від нього відповіді.

Епі́тет (грец. ἐπίθετον — «прикладений, доданий») — визначення при слові, що впливає на його виразність.

Метафора – це перенесення назви з одних предметів, явищ, дій, ознак на інші на основі подібності між ними.

Ліричний герой -це образ, що виникає в уяві читача під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів .

 1.   Обговорення ідейно-художнього змісту.

Вчитель:

 1. Яка думка утверджується у поезії?

(Що найцінніше у житті людини-це свобода)

 1. «Туга за рідним краєм, вічна каторга драгутівського невільника»

Над чим поет змушує задуматись читача?

У маленькій (дві строфи) поезії

« Без свободи і без неї

В вічній каторзі при веслах» утверджується філософська думка про те, що свобода  для   людини – це найголовніше.

Автор ніби втікав від дійсності, заглиблюючись у свій власний світ, але прагнув  передати тугу і смуток героя.

Галерник розуміє глибину й незбагненність світу, але він не в силі щось змінити, має віру і надію на те,  що доля неминуче змилується над ним і він повернеться додому.

«…Бо прожив я десять років

Без свободи і без неї  (без кого?)

В вічній каторзі при веслах

Не вбиває сум нікого…»

 1. Словникова робота.

Дайте визначення терміну «Ліричний герой».

Згадайте, що таке метафора, епітет.

Знайдіть їх у вірші.

Вірш проникнутий жалем за життям на свободі. Читаючи поезію ми спостерігаємо, що для героя ніби зупиняється час, залишаючи в серці героя спогад про відбиток того, як він жив до того як потрапив у полон, батьківський край,  який не стирається з пам’яті, і філософські роздуми про сенс життя, про велике мале в ньому. Надія -це те велике, чим варто дорожити, що треба берегти, і вірити, що тебе чекають вдома. Досить похмурий пейзаж  натякає на складні життєві обставини ліричного героя, на те, що він у розлуці з близькими людьми. І це додає його спогадам нотку трагічності, болючого щему, жалкування за тим, що  можливо, він так і не побачить рідних.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
 2. Евристична бесіда.

Вчитель:

 1. Який художній стиль панував у Європі та Іспанії у XVII ст.?
 2. У яких країнах і чому розвивався стиль бароко?
 3. Як ви розумієте термін «бароко»?
 4. У чому своєрідність творчої особистості Луїса де Гонгора-і-Арготе ?
 5. Яким настроєм пройнято вірш? (сумом, горем, печаллю).
 6. Які образи ви помітили? (галера (човен), плач, сльоза – символ суму).
 7. У річищі яких стильових течій розвивався талант поета?  (Бароко)
 8. У чому виявилося новаторство лірика? ( у жанрі медитації.)
 9. У чому полягає філософічність пейзажної лірики  Луїса де Гонгора-і-Арготе?
 10. Які алюзії з творами зарубіжної літератури ви відкрили для себе, опановуючи зміст даного вірша?
 11. Яку додаткову інформацію має вказівка на дату написання вірша?

Висновок. 

Проаналізувавши поезію Луїса де Гонгора-і-Арготе, можна прийти до висновку, що він був  дуже складний поетом, а часом і трохи  загадковим.  Його  вірші абсолютно не вміщуються  в рамках  готових  визначень і немов  навмисно дратують читача своєю багатозначністю, несподіваними  контрастами  і поворотами думки, постійними пошуками і постійною незадоволеністю життя.

Поезія бароко стверджує прогрес ірраціональних умонастроїв, відчуття розпачу, сум’яття, відчаю, катастрофи.

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

Інтерактивна вправа «Мікрофон» «Продовжте речення»

Сьогодні на уроці:

 • я дізнався…
 • я відчув…
 • я здивувався…
 • я уявив…

VІ. ОЦІНЮВАННЯ.

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Написати есе на тему: «Луїс де Гонгора-і-Арготе-видатний митець   епохи Бароко».

Луїс де Гонгора
ГАЛЕРНИК
На галері, на турецькій
I до лави там прикутий,
Руки на весло поклавши,
Очі втупивши додолу,
Він, драгутівський невільник,
Біля узбереж Марбельї
Нарікав під звук суворий
Ланцюга й весла своїх:

\”О святе іспанське море,
Славний береже і чистий,
Коне, де незмірна безліч
Сталася нещасть наморських!
Ти ж бо є те саме море,
Що прибоями цілує
Краю батьківського мури,
Короновані і горді.
Про дружину принеси ти
Вістку і скажи, чи щирі
Плач її і всі зітхання,
Що мені і тут лунають.
Бо якщо полон мій справді
Ще оплакує, як легко
Ти могло б південні води
Перлами перевершити!
Дай же, о криваве море,
Відповідь; тобі не тяжко
Це вчинити, якщо правда,
Що і води мають мову.
Але ти німуй, о море,
Якщо смерть її забрала;
Хоч цього не сміє статись,
Бо живу я поза нею,
Бо прожив я десять років
Без свободи і без неї
В вічній каторзі при веслах
Не вбиває сум нікого\”.

Враз потужно розгорнулось
Шестеро вітрил галерних,
I звелів йому наглядач
Всю свою ужити силу.

Перекладач: Михайло Орест

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Цікаво, натхненно, змістовно. Методично грамотно і повно скомпанований урок. Розумно подана теорія літератури. Види і форми роботи з поетичним твором, які запропонував учитель, допомагають учням зрозуміти не тільки твір, а й епоху його створіння. Вдала розробка уроку.

 2. Людмило Анатоліївно! Ваш урок дуже вдалий ,витриманий згідно всіх методичних вимог.Ви використовуєте різні інтерактивні прийоми роботи на уроці. Ви “похвилинно” все розписали ,усе врахували .Ви -учитель з великої літери. Урок творчий, я б сказала, нестандартний. Цікаво та повчально читати такі уроки. Ви -молодець. Дякую Вам за це!