США в добу “проспериті” (20-ті роки ХХ ст.)

Автор: Викладач історії Фурса Анна Василівна

Викладач історії Фурса Анна ВасилівнаМета: – визначити особливості розвитку США після ПСВ;

 • з’ясувати зміну статусу США у світі;
 • надати характеристику особливостям процвітання в США в 20-ті роки;
 • формувати в учнів уміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал;
 • виховувати учнів у дусі патріотизму, взаєморозуміння між народами на основі особистого усвідомлення досвіду історії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914-1939: Підруч. для 10 кл. загально-освіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2002.; Щупак І.Я., Морозова Л.В. Всесвітня історія. Новітній період (1914-1929).: Підруч. для 10 кл. загально-освіт. навч. закл. – Запоріжжя: Прем’єр, 2010; Давлетов А.Р., Харченко О.В. Политическая история Европы ХХ – начала ХХІ века. Учебное пособие для студентов, учащихся и абитуриентов. – Запорожье: Просвіта, 2007; Т.В. Ладиченко, С.О. Осмоловський Всесвітня історія 10 клас. – Інтернет-версія; презентація MS PP, роздатковий матеріал «Терміни до теми: «США в добу проспериті».

Основні поняття і терміни: «проспериті» (процвітання), «сухий закон», ізоляціонізм, протекціонізм, гангстери, конверсія, расова сегрегація.

Основні дати: січень 1920 р. – набрала чинності поправка до Конститу­ції США, за якою вводився «сухий закон», що забороняв виготовлення і продаж горілчаних напоїв на всій терито­рії США, 1920 р. – надання виборчих прав жінкам, вступ у дію 19 поправки до Конституції, серпень 1921 р, – укладення сепаратного мирного договору між США і Німеччи­ною, 1921–1923 рр. – президентство Уоррена Гардінга, 1922–1929 рр. – стабілізація і процвітання, період «проспериті», 1923–1929 рр. – президентство Калвіна Куліджа, 1929 – 1933 рр. – президенство Герберта Гувера.

ХІД УРОКУ

1 етап Організаційний. Привітання, перевірка відсутніх, перевірка готовності учнів до уроку.

2 етап Оголошення теми і мети уроку.

Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ «Провідні країни світу після Першої світової війни» і першими з цього циклу будуть, як ви вже зрозуміли, США. Нашою метою сьогодні є ознайомлення зі становищем США після Першої світової війни і вивчення особливостей епохи процвітання. Запишіть, будь-ласка, нову тему.

3 етап Вивчення нового матеріалу. Метод: пояснювально-ілюстративний, проблемний виклад.

План уроку:

 1. Зміна міжнародного статусу США після Першої світової війни
 2. Особливості доби процвітання в США
 3. «Сухий закон» та його наслідки.

Вчитель: У вас на партах лежать листочки з термінами. Зверніть увагу на нові для вас поняття:

Як ви думаєте, що означає «проспериті» в перекладі з англійської?

Проспериті (від англ.. prosperity – процвітання) – період в історії США 1922-1929 рр., епоха економічного піднесення.

Чому цей період так називається ми з вами сьогодні з’ясуємо.

Які асоціації викликає у вас цей термін? Що таке ізоляція?

Ізоляціонізм – курс зовнішньої політики США в 20-30-х роках, спрямований на усунення від втручання в європейські справи.

Конверсія – політика держави, спрямована на переведення економіки на потреби мирного часу.

Які слова мають спільний корінь з цим словом? Що вони означають?

Протекціонізм – економічна політика держави, спрямована на обмеження імпорту і захист власного товаровиробника шляхом встановлення високих митних бар’єрів.

На вашу думку, що таке «сухий закон»?

«Сухий закон» (англ.. prohibition) – закон про заборону виробництва і продажу спиртних напоїв.

Слово «гангстери» доволі розповсюджене. Які асоціації воно у вас викликає?

Гангстери – член злочинного співтовариства, головним чином термін використовується по відношенню до членів злочинних організацій в США, пов’язаних із «сухим законом» або з американською віткою італійської мафії.

Чи знаєте ви щось про дискримінацію?

Расова сегрегація в США – різновид расової дискримінації, який полягає у фактичному чи юридичному відокремленні в межах одного суспільства тих суспільних груп, які вирізняються за расовими та релігійними ознаками, та подальшому законодавчому обмеженні їхніх прав; відокремлення білого населення США від інших етнічних груп (головним чином чорношкірих та індіанців), здійснювалось через різні соціальні перепони: окреме навчання і виховання, розмежування посадкових місць в громадському транспорті (білі сидять попереду) і т.д. Офіційно існувала з 1865 по 1941 рр., неофіційно існує і сьогодні.

Завдання: Вклейте їх у свої словнички і вивчіть на наступний урок.

 1. Зміна міжнародного статусу США після Першої світової війни.

Фронтальне опитування:

 1. Чи брали США участь у Першій світовій війні? (Відповідь: Так).
 2. На чиєму боці США брали участь у ПСВ (Відповідь: На боці блоку Антанти).
 3. США вступили до блоку Антанта? Чому? (Відповідь: Ні. США залишалися позаблоковою державою. Вони не зв’язували себе зобов’язаннями, щоб мати можливість після завершення війни диктувати свої умови).
 4. Назвіть основні наслідки ПСВ для США. (Відповідь: Війна не торкнулася американського континенту безпосередньо, США значно збагатилися за роки війни завдяки торгівлі).
 5. В якому документі викладена програма рішучої активізації зовнішньої політики США? (Відповідь: «14 пунктів» Вудро Вільсона, січень 1918 року, це програма облаштування післявоєнного світу).
 6. Як можна охарактеризувати підсумки Паризької мирної конференції для США? (Відповідь: Несприятливі. Через не ратифікацію Версальського договору, США не стали членом Ліги Націй, через що втратили вплив на справи в Європі).
 7. Назвіть головні причини скликання Вашингтонської конференції. (Відповідь: Загострення американо-японських відносин через посилення впливу США в Китаї плюс суперництво з Великою Британією через ВМФ; прагнення США перетворити англо-японський союз 1902 року в чотиристоронній союз США, Великої Британії, Франції та Японії).
 8. Як би ви визначили підсумки Вашингтонської конференції для США? (Відповідь: Фактично закріпили панування США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні).
 9. Як ви думаєте, яким чином змінився міжнародний статус США внаслідок ПСВ (Відповідь: США не досягли своєї головної мети – світового лідерства, але суттєво зміцнили свої позиції як однієї з наймогутніших держав світу).

Висновки:

З усього вище сказаного, який можна зробити висновок?

Очікувана відповідь: США значно збагатилися за період війни, закріпивши за собою статус економічно наймогутнішої держави. У 1918 році США активізують свою зовнішньополітичну активність, щоб досягти «світового лідерства». На Паризькій мирній конференції представники США намагалися реалізувати програму «14 пунктів», але зазнали поразки. Внаслідок цього в країні поширюються настрої ізоляціонізму (термін в роздаткових картках) – невтручання в європейські справи. Відновити статус сильної держави США вдалося на Вашингтонській конференції, де вони закріпили своє панування в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

 1. Особливості доби процвітання в США.

Розповідь вчителя супроводжується демонстрацією слайдів презентації.

Завдання: під час розповіді записати в зошит основні особливості епохи процвітання в США.

Розповідь вчителя.

Економічне піднесення в США почалося раніше, ніж в інших країнах – 1922 р. – і тривало до 1929 р. Цей період отримав назву «проспериті», або процвітаня.

Епоха процвітання припадає на час президентства республіканців Уоренна Гардінга (1921-1923) та Калвіна Куліджа (1923-1929). Кінець епохи пов’язують з іменем президента Герберта Гувера (1929-1933).

В 1920-1921 рр. США зазнали економічної кризи, викликаної скороченням воєнного виробництва і конверсією (перехід економіки на мирні рейки). Ліквідувати економічну кризу змогли завдяки пільгам корпораціям, стимуляції зовнішньої торгівлі, проведенню політики протекціонізму.

«Справа Америки – бізнес!» – так визначив президент Калвін Кулідж основний курс своєї політики.

Питання: Як ви думаєте, цей вислів сьогодні міг би стати девізом американців?Чому?

Процвітання в США стало можливим завдяки впровадженню наукових методів в організацію виробництва, раціонального використання робочого тижня (50 і більше годин), запровадження конвеєрного типу виробництва, втіленню останніх досягнень НТП, а також експорту капіталів і товарів до Європи.

В результаті економічного піднесення різко зросла питома вага США у світовій економіці.

Зверніть увагу на діаграму. На кінець 20-х рр. США давали 48% промислового виробництва усього західного світу, виробляючи продукції на 10% більше, ніж Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія і Японія разом узяті.

Символом Америки 1920-х рр. можна вважати Генрі Форда і його форд моделі Т, перший масовий автомобіль у всесвітній історії. Цей транспортний засіб був доступний багатьом, оскільки ціна його складала менше 300 доларів, а середньорічний заробіток промислового робітника дорівнював 1 300 доларам. В результаті автомобіль перестав бути предметом розкоші і перетворився на засіб пересування.

У 1920-ті рр. на Нью-Йоркській фондовій біржі відбувся справжній бум, викликаний небувалим підвищенням курсу акцій. Індекс акцій в 1929 р. був найвищим за всю першу половину ХХ століття.

Епоха проспериті — це час формування суспільства споживання. Поширеним гаслом того періоду було: «Реклама + кредит = процвітання назавжди!»

Питання: Чи працює ця формула сьогодні?

Разом з тим в економічному розвитку США в роки процвітання існували певні проблеми. Спостерігався застій в традиційних галузях виробництва (вугільна, текстильна) і в аграрному секторі.

Журналісти по-різному називали 20-ті – «Епоха джазу», «Проспериті», «Ревучі двадцяті». Остання назва характеризує динамічність суспільного і культурного життя періоду.

Проблемне питання: Чи були журналісти праві, назвавши так цей період в історії США?

Справжнім проривом в політичній сфері було надання виборчих прав жінкам згідно з ХІХ поправкою до Конституції США, яка набрала чинності в 1920 році. Це змінило статус жінки в суспільстві і сприяло емансипації (рух за рівні права для жінок і чоловіків).

У 1927 р. Чарльз Ліндберг вперше зробив трансатлантичний переліт, що продемонструвало можливості комерційної авіації, що розвивалася потім в 1930х роках.

Серед важливих відкриттів і винаходів, зроблених в цей період і реалізованих в недалекому майбутньому, були розробки телебачення і виділення британцем Олександром Флемінгом першого антибіотика – пеніциліну. До речі, поява пеніциліну завдячує безладу в лабораторії Флемінга (пліснява, що знищувала бактерії в чашках Петрі).

Наплив іммігрантів після Першої світової війни сприяє відродженню Ку-клус-клана і посиленню расової сегрегації.

Питання: Пригадайте, будь ласка, що таке Ку-клус-клан?

Очікувана відповідь: Ку-клус-клан – організація, створена білим населення США в середині ХІХ ст., спрямована проти чорношкірих громадян.

Питання: А як ви думаєте, чи існує сьогодні расова дискримінація?

Очікувана відповідь: В деяких країнах неофіційно, вже не так яскраво виражено.

Радіо стало першим засобом масової інформації. Наприкінці 20-х рр.. кожний другий американець мав радіоприймач, розпочавши еру радіо.

Виробництво кінофільмів також переживало бум, що створило Голлівуд і новий спосіб розваги. Ходити в кіно стало дешевше, і воно швидко стало масовим. Кіно отримало звук. Актор Чарлі Чаплін здобуває світову популярність.

Учні переглядають уривок з фільму «Золота лихоманка» з Чарлі Чапліним у головній ролі.

Питання: Ваші враження від побаченого?

Очікувана відповідь: Цікавий, але дивний. Тоді це був справжній прорив.

Немає людей, які б не любили музику.

Питання: Чи чули ви коли-небудь про такий музичний стиль джаз? Що ви знаєте про джаз?

Очікувана відповідь: Джаз – це музичний стиль, що зародився в Америці в 20-ті роки внаслідок поєднання європейської і африканської музичних традицій.

Дух ревучих двадцятих сучасниками сприймався як радикальна модернізація і розрив з традиційними цінностями вікторіанської епохи. Завдяки новим технологіям, все здавалося легко здійсненним. Життя представлялося фривольним танцем. У цьому аспекті період називають також «епохою джазу». Свою кар’єру починають такі відомі музиканти: Дюк Еллінгтон, Чарлі Паркер, Бік Бейдербек, пізніше Луї Армстронг.

Учні слухають композицію Дюка Еллінгтона – Flaming Youth (Полум’яна юність).

Питання: Які емоції у вас викликає ця композиція?

Якщо вам не подобається, це абсолютно природно, оскільки у кожного свої смаки і вподобання.

Мода – це теж така примхлива дама, ставлення до якої у кожного своє.

Питання: Який одяг зараз вважається модним?

Очікувана відповідь: Короткі спідниці, легкі сукні

А чи знаєте ви, що мода на короткі спідниці з’явилася саме в 20-ті роки. Для молодих дівчат носити короткі спідниці, коротко стригтися і слухати джаз було одночасно модною тенденцією і соціальною позицією, епатажним розривом з традиційними цінностями вікторіанської епохи з її корсетами і довгими спідницями до підлоги. Популярним стало також використання косметики, яка раніше вважалася негативним атрибутом зовнішності.

Питання: Чи одягли б ви сьогодні сукню, яка була модною в 20-ті роки в США? Чому?

А чи знаєте ви, що стиль 20-х був провідним на світових тижнях моди 2012 року?

Різко міняється відношення до спорту. Спортивні досягнення стали новою формою героїзму. Найпопулярнішим американським атлетом 20-х років був бейсболіст Бейб Рут.

Питання: То чи можемо ми погодитися з журналістами, які назвали цей період – «ревучі двадцяті» та «епоха джазу»?

Очікувана відповідь: Так, тому що ця епоха насичена різними подіями, відкриттями, динамічна і т.д., з’являються нові жанри музики, нові модні тенденції, жінки виборюють право голосу, міняється їх роль у суспільстві і т.д.

 1. «Сухий закон» та його наслідки.

Вступ вчителя.

США — країна контрастів. Шалений ритм економічного розвитку, що втілював матеріальний прогрес, новітні досягнення науки і техніки, вдосконалення побуту поєднувалися в 20-і рр. з войовничим політичним консерватизмом. Найяскравіший прояв консерватизму – прийняття «сухого закону».

Випереджальне завдання: доповідь учня з теми: «Сухий закон» в США та його наслідки».

Після доповіді учні мають проглянути уривок з фільму «В джазі тільки дівчата» і відповісти на питання.

Питання:

 1. Що ви побачили в даному уривку?
 2. Що найбільше здивувало вас в поведінці героїв?
 3. Які якості проявляють герої, щоб досягти поставленої мети? (На що здатні люди, аби заробити попри всі законні заборони?)

3 етап Закріплення нового матеріалу, узагальнення та систематизація. Метод: частково-пошуковий.

Запитання:

 1. Як змінилося становище США після Першої світової війни?
 2. Чому 1920-ті роки в США отримали назву період «проспериті»?
 3. Які основні причини процвітання?

Завдання:

Виберіть з поданих варіантів ті, що відповідають особливостям епохи процвітання в США:

– акційний бум на Нью-Йоркській фондовій біржі;

– швидкий розвиток автомобілебудівної галузі;

– запровадження конвеєрного методу виробництва;

– великі досягнення в аграрній сфері;

– динамічне суспільне та культурне життя;

– епоха телебачення;

– епоха радіо;

– посилення расової сегрегації;

– епоха розквіту авіапасажирського транспорту;

– поширення реклами та кредиту.

4 етап Підсумки уроку.

Таким чином, з усього вище сказаного можна зробити такі висновки:

 • США зміцнюють свої позиції як одна з наймогутніших держав світу
 • 1922-1929 рр. – доба процвітання в США
 • 20-ті рр. – період динамічного розвитку суспільного і культурного життя
 • «Сухий закон», запроваджений 1920 року, призвів до підпільного виробництва спиртних напоїв і створенню гангстерських угрупувань

5 етап Виставити оцінки і проаналізувати їх.

6 етап Домашнє завдання: прочитати § 19, вивчити конспект, переглянути додаткові матеріали, викладені на блозі викладача (презентація та відео).

Презентація до уроку

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Урок методично побудовано виважено, правильно та грамотно.Усе продумано,навіть очікувані відповіді учнів.Є на уроці історії інтерактивні методи роботи . Дуже багато цікавого та пізнавального матеріалу для учнів.Деякі відомості до уроку готували учні, що заслуговує на повагу до вчителя. Ви постійно працюєте над саморозвитком та самоосвітою учнів.Ви- молодець.Дякую за творчість та закоханість у свій предмет.