Лінійні операції над векторами

Лінійні операції над векторами Висновки. У цій публікації ми розглянули лінійні операції над векторами, такі як: Сума векторів; Різниця векторів; Множення вектора на число; Скалярний добуток векторів. Розглянули правила додавання […]

Вектори. Основні поняття та означення

Вектори Основні поняття та означення Ми дізнались, що таке скаляр, що таке вектор – означення вектора, щоназивають початком та кінцем вектора. Дізнались, що таке модуль вектора та як його позначають, […]

Вписане й описане коло трикутника

Вписане й описане коло трикутника   Тепер ви знаєте, що таке вписане коло трикутника, що таке радіус цього кола, як визначається радіус вписаного кола. Також ви дізнались, що три точки […]

Ознаки рівності трикутників

Ознаки рівності трикутників Тепер ви знаєте які трикутники називають рівними. Також ви дізнались які ознаки рівності трикутників та властивості рівних трикутників. Трикутники називаються рівними, якщо у них відповідні сторони і […]

Діагоналі чотирикутника

Діагоналі чотирикутника Ми розглянули що таке чотирикутник, який чотирикутник називається опуклим, як визначити площу довільного опуклого чотирикутника за допомогою діагоналей чотирикутника та кута між ними. Також розглянули описані чотирикутники, навчились […]

Декартова система координат на площині

Декартова система координат на площині Ми розглянули Декартові системи координат. Дізнались що таке вісь та, що таке вісь координат. Як позначаються Декартові системи координат на площині та у просторі. Розібрали […]

Означення та властивості многогранників

Означення многогранника Призма і паралелепіпед Правильні многогранники Піраміда Ми розглянули означення многогранника, ми дізнались які ж многогранники називають опуклими, що таке грані та сторони многогранника. Також побачили що таке діагональ […]

Кут між прямою і площиною

Кут між прямою і площиною Ми дізнались, що таке кут між прямою та площиною, що таке кут між похилою та її ортогональною проекцією. Також інші властивості таких кутів. Також ми […]

Прямі і площини у просторі. Паралельність прямих і площин

Прямі і площини у просторі Паралельність прямих і площин Ми розглянули такі питання: Спосіб задання площини; Паралельність прямих і площин; Взаємне розміщення прямих у просторі; Взаємне розміщення прямої і площини […]

Коло та його властивості. Властивості хорд, дотичних і січних

Коло та його властивості Властивості хорд, дотичних і січних Ми розглянули визначення кола, визначення радіуса та діаметра кола, зрозуміли що таке хорда кола. Також тепер ми знаємо що таке дуга, […]

Означення многокутника. Опуклі многокутники. Правильні многокутники

Означення многокутника Опуклі многокутники. Правильні многокутники Ми вивчили, що таке многокутник, що таке вершини многокутника. Побачили, що таке плоский многокутник. Визначились з поняттями вписане та описане коло многокутника. Також побачили, які […]

Властивості трапеції. Визначення площі трапеції. Означення трапеції

Властивості трапеції Визначення площі трапеції Означення трапеції Тепер ми знаємо, що називають трапецією, як називають паралельні та непаралельні сторони трапеції. Також ми дізнались що таке середня лінія трапеції. Що таке […]

Властивості квадрата і його діагоналей

Властивості квадрата і його діагоналей Ми дізнались що таке квадрат, що в квадрата усі кути прямі, діагоналі квадрата рівні і перетинаються під прямим кутом. Також, що квадрат має чотири осі […]

Властивості прямокутника. Властивості діагоналей прямокутника

Властивості прямокутника Властивості діагоналей прямокутника Висновки Ми дізнались, що прямокутник – це паралелограм, у якого усі кути прямі. Також ми дізнались які властивості має прямокутник. Зокрема, що діагоналі прямокутника рівні, […]

Властивості ромба. Властивості діагоналей ромба

Властивості ромба Властивості діагоналей ромба Висновки. Тепер ми знаємо що таке ромб та які в нього властивості. Знаємо що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, також вони одночасно є бісектрисами […]

Властивості паралелограма

Властивості паралелограма Властивість діагоналей паралелограма   Отже тепер ми знаємо яка фігура називається паралелограмом та які властивості цієї фігури. Ми побачили, що середина діагоналі паралелограма є його центром симетрії. Протилежні […]

Властивості прямокутного трикутника

Властивості прямокутного трикутника Тема цієї публікації прямокутний трикутник. Ми розглянемо такі питання: Який трикутник називається прямокутним; Ознаки рівності прямокутних трикутників; Ознаки подібності прямокутних трикутників; Теорема Піфагора; Співвідношення між елементами сторін […]

Властивості рівностороннього трикутника

Властивості рівностороннього трикутника   Ми дізнались, який трикутник називається рівностороннім або правильним. Розглянули властивості такого трикутника. Зокрема, що кожна медіана такого трикутника збігається з бісектрисою та висотою цього трикутника, що […]

Властивості рівнобедреного трикутника

Властивості рівнобедреного трикутника Ви дізнались який трикутник називається рівнобедреним. Як називаються сторони рівнобедреного трикутника. Також ми розглянули властивості рівнобедреного трикутника, та дізнались, що у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, […]

Обчислення площі трикутника

Обчислення площі трикутника   Прощу трикутника можна визначати різними способами. Ми розглянули такі з них: Визначення площі трикутника за стороною та висотою, опущеною на цю сторону; Визначення площі трикутника за […]

Медіани, бісектриси, висоти трикутника

Медіани, бісектриси, висоти трикутника Тепер ви знаєте що таке медіана трикутника, що таке бісектриса трикутника, висота та середня лінія трикутника. Також ви дізнались які властивості медіан трикутника, що три медіани […]

Подібність трикутників. Ознаки подібності трикутників

Подібність трикутників Ознаки подібності трикутників Тепер ви знаєте, які трикутники називаються подібними, що таке коефіцієнт подібності. Також ви дізнались ознаки подібності та властивості подібних трикутників. Тепер ви знаєте що у […]

Властивості кутів і сторін трикутника

Властивості кутів і сторін трикутника Тепер ви знаєте чому дорівнює сума кутів трикутника. Також ви дізнались що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, що не суміжні з ним. […]

Трикутники. Основні означення

Трикутники. Основні означення В публікації визначено що таке трикутник, що називають кутами трикутника, що таке внутрішній та зовнішні кути трикутника, що таке висота трикутника та що називають медіаною, бісектрисою, середньою […]

Паралельні та перпендикулярні прямі

Паралельні та перпендикулярні прямі Розглянуті такі питання: Що таке паралельні прямі, які ознаки паралельності прямих, описана Теорема Фалеса. Також розглянуто питання, що таке перпендикулярні прямі, що таке перпендикуляр і похила.

Кути і прямі на площині

Кути і прямі на площині Розглянуті такі питання: Що таке кут, які бувають кути, з чого складаються, що таке бісектриса кута. Також описані властивості кутів: Кути з відповідно паралельними сторонами; […]