1 2 3
Лінійні операції над векторами
Лінійні операції над векторами

Лінійні операції над векторами Висновки. У цій публікації ми розглянули лінійні операції над векторами, такі як: Сума векторів; Різниця векторів; Множення вектора на число; Скалярний добуток векторів. Розглянули правила додавання […]

Поняття вектора
Вектори. Основні поняття та означення

Вектори Основні поняття та означення Ми дізнались, що таке скаляр, що таке вектор – означення вектора, щоназивають початком та кінцем вектора. Дізнались, що таке модуль вектора та як його позначають, […]

Декартова система координат
Декартова система координат на площині

Декартова система координат на площині Ми розглянули Декартові системи координат. Дізнались що таке вісь та, що таке вісь координат. Як позначаються Декартові системи координат на площині та у просторі. Розібрали […]

Означення многогранника
Означення та властивості многогранників

Означення многогранника Призма і паралелепіпед Правильні многогранники Піраміда Ми розглянули означення многогранника, ми дізнались які ж многогранники називають опуклими, що таке грані та сторони многогранника. Також побачили що таке діагональ […]

Прямі і площини у просторі
Прямі і площини у просторі. Паралельність прямих і площин

Прямі і площини у просторі Паралельність прямих і площин Ми розглянули такі питання: Спосіб задання площини; Паралельність прямих і площин; Взаємне розміщення прямих у просторі; Взаємне розміщення прямої і площини […]

Коло та його властивості
Коло та його властивості. Властивості хорд, дотичних і січних

Коло та його властивості Властивості хорд, дотичних і січних Ми розглянули визначення кола, визначення радіуса та діаметра кола, зрозуміли що таке хорда кола. Також тепер ми знаємо що таке дуга, […]

Означення многокутника
Означення многокутника. Опуклі многокутники. Правильні многокутники

Означення многокутника Опуклі многокутники. Правильні многокутники Ми вивчили, що таке многокутник, що таке вершини многокутника. Побачили, що таке плоский многокутник. Визначились з поняттями вписане та описане коло многокутника. Також побачили, які […]

Властивості трапеції
Властивості трапеції. Визначення площі трапеції. Означення трапеції

Властивості трапеції Визначення площі трапеції Означення трапеції Тепер ми знаємо, що називають трапецією, як називають паралельні та непаралельні сторони трапеції. Також ми дізнались що таке середня лінія трапеції. Що таке […]

Властивості квадрата
Властивості квадрата і його діагоналей

Властивості квадрата і його діагоналей Ми дізнались що таке квадрат, що в квадрата усі кути прямі, діагоналі квадрата рівні і перетинаються під прямим кутом. Також, що квадрат має чотири осі […]

1 2 3