Відкритий урок з математики у 5 класі

“Дії першого степеня з натуральними числами”

Автор: учитель математики Сушко Наталія Миколаївна

учитель математики Сушко Наталія МиколаївнаТема. Аналіз самостійної роботи. Розв᾽язування задач

Мета уроку:

навчальна: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Дії першого ступеня з натуральними числами», підготувати учнів до контрольної роботи;

розвивальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію, розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу; формувати комунікативні компетентності;

виховна: виховувати старанність, наполегливість, уміння вести дискусію, працювати в групі, відповідальність за результати своєї роботи.

Очікувані результати: учні повинні наводити приклади числових і буквених виразів, формул, пояснювати правила додавання і віднімання натуральних чисел, формулювати властивості цих дій, записувати і пояснювати формули периметра вказаних у змісті геометричних фігур, класифікувати кути; трикутники за видом їх кутів і кількістю сторін, розв᾽язувати вправи, що передбачають виконання дій першого ступеня з натуральними числами, обчислення значень виразів та знаходження периметрів вказаних фігур.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Обладнання та наочність: підручник, роздавальний матеріал,

Хід уроку

Епіграф уроку Математику не можна вивчити, спостерігаючи як це робить сусід…

А.Нівен

I. Рефлексія настрою та готовності до уроку. Подивилися один одному в очі і побажали гарного настрою.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Аналіз результатів самостійної роботи.

Роздати на кожну парту аркуші з правильними розв’язаннями і відповідями до вправ самостійної роботи і здійснити фронтальне опитування учнів, пропонуючи прокоментувати записане. На тих вправах, виконання яких викликало найбільші труднощі, зупинитися детальніше.

III. Актуалізація опорних знань

Бліц-опитування за технологією «Мікрофон»

 1. Знайти значення виразу 7+18:2=

А) 4∙5 – 4. Б) 20:2 + 1. В) 25 – 12:2. Г) 3∙6 + 2.

 1. Оберіть правильний запис: добуток суми чисел 14 і 28 та числа 7.

А) (7+14)∙28. Б) (14 + 28)∙7. В) 14 + 28∙7. Г) 14∙28 + 7.

 1. Буквеним є вираз…

А) 7 + m. Б) 8∙(76-5). В) 8+7∙6. Г) 90∙45.

 1. Знайти значення буквеного виразу 68 – х, якщо х = 9.

А) 59. Б) 51. В) 61. Г) 69.

 1. Значення якого з наведених виразів не дорівнює 10, якщо а=5?

А) 10 + (а – 5). Б) 25 – (10 +а). В) 15 + (5 – а). Г) 15 – ( 10 – а).

 1. Зошит коштує n грн., а блокнот – m грн.. Яка вартість 2-х зошитів і

10-ти блокнотів?

А) 10 + n + 2 + m. Б) 2n∙4m. В) 10n + 2m. Г) 2n + 10m.

IV. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

▪ Оголошення теми уроку

▪ Формулювання разом із учнями мети й завдань уроку

▪ Мотивація навчальної діяльності

Від активної роботи в групі кожного з вас, від того, наскільки ви вмієте бути самокритичними, аналізувати власні досягнення й прогалини в знаннях, залежить якість підготовки до контрольної роботи.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Фронтальна робота

 1. Що називають буквеним виразом? Наведіть приклади.
 2. Від чого залежить значення буквеного виразу?
 3. Наведіть приклади формул.
 4. Як називають числа, які додають?
 5. Назвіть компоненти і результат дії віднімання.
 6. Що називають периметром многокутника?
 7. Які види многокутників ви знаєте? Який многокутник має найменшу кількість сторін?
 8. Які види трикутників ви знаєте?

VI. Удосконалення знань, умінь і навичок

Робота в парах за карткою.

Запропонувати кожній групі оцінити свою роботу на цьому етапі уроку. Відзначити найактивнішого учня.

Картка

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

 1. Порівняйте значення виразів: 357 + 9521 і 9621 + 357.
 2. Обчисліть:

а) 46 753 + 9 248; б) 125 070 – 2 999;

в) 827 + 254 + 1203 + 23 746.

Достатній рівень

 1. Знайти периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 7 см і 3 см.
 2. У трикутнику АВС кут С дорівнює 80. Кут В менший від кута С на 57.

Знайти кут А. Визначити вид трикутника.

Високий рівень

 1. Знайти периметр рівнобедреного трикутника, якщо його бічна сторона дорівнює 10 см, що на 30 мм більше від основи.
 2. Периметр квадрата дорівнює 20 см, а периметр рівностороннього восьмикутника – 64 см. Знайти периметр рівностороннього п᾽ятикутника, якщо його сторона дорівнює подвоєної сторони квадрата і сторони п᾽ятикутника.

VII. Підбиття підсумків уроку

▪ Підбити підсумки роботи груп, відповісти на запитання учнів.

Рефлексія. Чи вдалося відчути себе успішним на уроці?

 VIII. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

Повторити п.6-10. Тестові завдання 1-5* (с.93).

▪ Індивідуальне завдання. Зменшуванне дорівнює А, а від᾽ємник – В. До від᾽ємника додали різницю цих чисел. Чому дорівнює сума?

Тема. Аналіз самостійної роботи. Розв᾽язування задач

Епіграф уроку Математику не можна вивчити, спостерігаючи як це робить сусід…

І. Дати відповіді на запитання ( правильна відповідь «+» на полях зошита)

 1. Знайти значення виразу 7+18:2= А) 4∙5 – 4. Б) 20:2 + 1. В) 25 – 12:2. Г) 3∙6 + 2.
 2. Оберіть правильний запис: добуток суми чисел 14 і 28 та числа 7.

А) (7+14)∙28. Б) (14 + 28)∙7. В) 14 + 28∙7. Г) 14∙28 + 7.

 1. Буквеним є вираз… А) 7 + m. Б) 8∙(76-5). В) 8+7∙6. Г) 90∙45.
 2. Знайти значення буквеного виразу 68 – х, якщо х = 9. А) 59. Б) 51. В) 61. Г) 69.
 3. Значення якого з наведених виразів не дорівнює 10, якщо а=5?

А) 10 + (а – 5). Б) 25 – (10 +а). В) 15 + (5 – а). Г) 15 – ( 10 – а).

 1. Зошит коштує n грн., а блокнот – m грн.. Яка вартість 2-х зошитів і 10-ти блокнотів?

А) 10 + n + 2 + m. Б) 2n∙4m. В) 10n + 2m. Г) 2n + 10m.

ІІ. Фронтальна робота.

 1. Що називають буквеним виразом? Наведіть приклади.
 2. Від чого залежить значення буквеного виразу?
 3. Наведіть приклади формул.
 4. Як називають числа, які додають?
 5. Назвіть компоненти і результат дії віднімання.
 6. Що називають периметром многокутника?
 7. Які види многокутників ви знаєте? Який многокутник має найменшу кількість сторін?
 8. Які види трикутників ви знаєте?

ІІІ. Робота в парах. Початковий та середній рівні навчальних досягнень

 1. Порівняйте значення виразів: 357 + 9521 і 9621 + 357.
 2. Обчисліть: а) 46 753 + 9 248; б) 125 070 – 2 999; в) 827 + 254 + 1203 + 23 746.

Достатній рівень. 3. Знайти периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 7 см і 3 см.

 1. У трикутнику АВС кут С дорівнює 80. Кут В менший від кута С на 57.

Знайти кут А. Визначити вид трикутника.

Високий рівень. 5. Знайти периметр рівнобедреного трикутника, яко його бічна сторона дорівнює 10 см, що на 30 мм більше від основи.

 1. Периметр квадрата дорівнює 20 см, а периметр рівностороннього восьмикутника – 64 см. Знайти периметр рівностороннього п᾽ятикутника, якщо його сторона дорівнює подвоєної сторони квадрата і сторони п᾽ятикутника.

ІV. Домашнє завдання. Повторити п.6-10. Тестові завдання 1-5* (с.93).

Індивідуальне завдання. Зменшуванне дорівнює А, а від᾽ємник – В. До від᾽ємника додали різницю цих чисел. Чому дорівнює сума?

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Конспект уроку складено методично правильно з урахуваннм вікових особливостей учнів та діючої Програми з математики: чітко, лаконічно та конкретно. Для досягнення цілей уроку Наталія Миколаївна використовує диференційований підхід, що сприяє свідомому засвоєнню матеріалу та розвитку критичного та логічного мислення .

 2. На уроці Наталії Миколаївни врахована специфіка типу уроку та навчального предмету, раціонально підібраний зміст матеріалу. Активізації діяльності учнів сприяють різноманітні вправи. Вважаю, цей урок сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів до вивченого матеріалу.

 3. Епіграф до уроку є досить вдалим. На мою думку, він розкриває погляди вчителя математики на навчальну діяльність учнів, головним під час будь-якої діяльності є сформовані навички самостійності. Цей урок є інноваційним, діяльнісним, оскільки забезпечує самостійність учнів, диференціацію навчання, розвиток критичного мислення.