Завдання І туру олімпіади з біології.

Автор: вчитель біології та географії Нижник Алла Василівна

Screenshot_14Завдання І туру олімпіади з біології для учнів 11 класу включають 15 тестів групи А з однією вірною відповіддю, 10 тестових завдань групи Б з декількома вірними відповідями, 3 завдання на визначення відповідності та два відкритих завдання. Відповіді додаються.


 

Тестові  завдання  групи  А   (Оберіть одну правильну відповідь)

                                                                      (Завдання оцінюється в 1 б.).

 1. Укажіть концентрацію солей у фізіологічному розчині для людини:

а) 0.18%;                 б) 0, 9%;               в) 0,8%;                    г) 1%.

 1. Виберіть, як називають реакцію організму на певний подразник, на зміни зовнішнього середовища  або  внутрішнього  стану,  яка  здійснюється при  обов’язковій  участі  центральної  нервової  системи:

а) подразнення;      б) біологічна реакція;     в) збудливість;   г) рефлекс

 1. Паразитичним організмом є:

а) фітофтора;         б) дріжджі;         в) опеньки;           г) бліда  поганка.

 1. Вкажіть залозу, що керує  всіма  гормональними   процесами   організму:

а) надниркові;     б) щитоподібна;     в) підшлункова;      г) гіпофіз.

 1. Процес транскрипції – це:

а) синтез  поліпептидних  зв’язків;

б) процес самовідтворення нуклеїнових кислот, генів та хромосом;

в) передавання  інформації  про структуру білка з ДНК на і-РНК,

г) утворення  поліпептидного  ланцюга..

 1. Укажіть назву структури, що  не  належить  до  плазматичної мембрани:

а) периферичний білок;   б) пори в мембранах;   в) рибосоми;   г) гліколіпід.

 1. В якій фазі  мітотичного циклу  хромосоми  розташовуються  на  «екваторі»:

а) профазі;        б) метафазі;    в) анафазі;     г) телофазі.

 1. Хто вперше описав   мітоз  у  рослинних  клітинах:

а) Ф. Мішером;    б) М.Луніним.;      в) І. Чистяковим;       г) В.Флемінгом.

 1. Автоматія серця відкрита в 1902 році:

а) В. Вернадським;      б) О. Кулябко;      в) О. Сікорським;    г) І. Павловим.

 1. Що різко вирізняє людину від вищих тварин:

а)  відсутність волосяного покриву;       б) перша сигнальна система;

в)  друга сигнальна система;         г) здатність пересуватися на двох кінцівках.

 1. Яка з тварин має лише два зародкові шари:

а)  планарія молочно-біла;      б)  муха хатня;    в)  гідра;      г)  евглена зелена.

 1. Яке співвідношення з  наведених  нижче  є  найбільш  імовірним результатом  схрещування  двох   високих   гетерозиготних  рослин?

а)  45 високих : 16 низьких;                                  б)  15 високих: 16 низьких;

в)  15 високих: 29 середніх: 16 низьких;              г)  15 високих:  47 низьких.

 1. Вид статевого процесу, що характерний  для   вищих  тварин  і  людини – це:

а)  ізогамія;         б)  анізогамія;        в)  оогамія;            г)  партеногенез.

 1. Організм із генотипом   ААВвСс  утворює    різновидів  гамет:

а)  2;         б)  4;                в)  8;                  г)  12.

 1. Яка кількість нуклеотидів має фрагмент ДНК, в якій закодована інформація про білок, який має 43 амінокислоти:

а)  258;         б)  129;                в)  86;                  г)  516.

Тестові  завдання  групи  Б.    (Оберіть декілька  вірних  відповідей)

                                             (Оцінюється  вірна відповідь у  2 б, часткова – 1б)

 1. Кровоносні судини, що несуть кров до серця, це –

а) капіляри,                      б) нижня порожниста;           в) аорта;

г) легенева артерія;         д) легенева вена.

 1. Наслідком цукрового  діабету є розвиток:

а) ниркових розладів;      б) сальних залоз;       в) ураження тканин ступні;

г) аритмії;                         д) кисневого голодання.

 1. До складу вторинної сечі входить:

а) хлорид натрію;              б) сечовина;                        в) вода;

г) амінокислоти;                д) глюкоза.

 1. Пріони викликають такі захворювання:

а) ящур;                              б) хвороба Кройтцфельдта-Якоба;

в) поліомієліт;                   г) сімейне безсоння;            д) хвороба Куру.

 1. Модифікаційна мінливість характеризується  такими  властивостями:

а) взаємодією генів;     б) нормою реакції;      в) не успадковуванням;

г)  спричиняє загибель ембріонів;         д) адаптивним характером.

 1. Виберіть поняття, які  стосуються  класичної  генетики:

а) ген;                           б) домінантна ознака;                     в) фенотип;

г) алель;                       д) модифікаційна мінливість.

 1. Виберіть усі правильні твердження,  що  стосуються  водоростей:

а)  багато водоростей  є  паразитами  риб;

б)  деякі водорості  вживають  у  їжу;

в)  водоростями  називають  усі  фотосинтезуючі  організми, що живуть у воді;

г)  водорості входять до складу лишайників;

д)  деякі  гірські  породи  утворені  залишками  черепашок  водоростей

 1. Серце мають:

а)  мавпа;                                    б)  каракурт;                в)  ланцетник;

г)  гідра  прісноводна;               д)  мідії.

 1. Виберіть усі правильні твердження, що стосуються грибів:

а)  гриби  не  здатні  до  фотосинтезу;

б)  гриби  не  мають  клітинної  стінки;

в)  вегетативне тіло гриба  називається  міцелієм;

г)  міцелій  утворений  гіфами;

д)  гриби мають хітин.

 1. Виберіть категорії, які відносяться до систематики тварин:

а)  імперія;                         б)  тип;                в)  рід;

г)  родина;                          д)  відділ. 

Тестові  завдання  групи  В.               (На визначення відповідності)

                                                                             (Завдання оцінюється в 4 б.).

 1. Установіть відповідність між термінами і прикладами:
 2. Подвійне запліднення. А. Вірус сказу.
 3. Звичайне запліднення. Б. Зозуля.
 4. Брунькування. В. Амеба.
 5. Поділ. Г. Корал.

Д. Кокосова пальма.

1 2 3 4
       
 1. Установіть відповідність між термінами та їх визначенням:
 2. Ген.
 3. Домінантна ознака.
 4. Фенотип.
 5. Спадковість.
 6. Гомозигота.

А. Зигота, що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах.

Б.  Ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів.

В.  Сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку.

Г.  Здатність живих організмів передавати від покоління до покоління спадкові ознаки

1 2 3 4 5
         
 1. Установіть відповідність між  методами генетичних досліджень   та їх значенням:
 2. Гібридологічний.
 3. Генеалогічний
 4. Близнюковий
 5. Цитогенетичний
 6. Біохімічний

А.  Визначення ступеня ризику появи спадкових порушень у нащадків.

Б.  Виявлення  порушень  у  складі  крові,  продуктах  життєдіяльності  тощо.
В.  Знання  про  будову,  структуру  хромосом,  хромосомні  хвороби.

Г.  Можливість  дослідження  характеру  успадкування  станів  ознак  за допомогою системи  схрещувань.

1 2 3 4 5
         

Завдання  групи  Г.                                   

 1. (10 б.) Використовуючи малюнок,  вставте  пропущені  слова:
 1. Screenshot_15Зображена на малюнку рослина має …………………. жилкування та  ……………………….. розміщення  листків.
 2. Зображена на малюнку рослина має плід ………………..
 3. Зображена на малюнку рослина має формулу квітки ………….
 4. Зображена на малюнку рослина має  суцвіття ………….. 5.  Зображена  на малюнку  рослина має  ……  сім’ядолі(ю)  6. Зображена  на малюнку  рослина має …………………….. кореневу систему.
 5. Життєва форма зображеної на малюнку рослина  – ………………. …..
 6. Зображена на малюнку рослина  відноситься до родини   ……………………
 7. Зображена на малюнку  рослина  відноситься до класу …………………………
 8. Зображена на малюнку  рослина  відноситься до відділу ……………………
 1. (8 б.) У нічної красуні червоне  забарвлення  квітки неповністю  домінує  над білим. Гібридна  рослина  має рожеве  забарвлення  квіток.  Вузький  лист неповністю  домінує  над  широким. У гібридів листя має середню ширину. Яке покоління  отримаємо  від  схрещування  рослин  з  червоними  квітками  і середнім  листям  з  рослиною,  що  має  рожеві  квітки  та  середнє  листя?

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

 1. Укажіть концентрацію солей у фізіологічному розчині для людини:

а) 0.18%;                 б) 0, 9%;               в) 0,8%;                    г) 1%.

 1. Виберіть, як називають реакцію організму на певний подразник, на зміни зовнішнього середовища  або  внутрішнього  стану,  яка  здійснюється при  обов’язковій  участі  центральної  нервової  системи:

а) подразнення;      б) біологічна реакція;     в) збудливість;   г) рефлекс

 1. Паразитичним організмом є:

а) фітофтора;         б) дріжджі;         в) опеньки;           г) бліда  поганка.

 1. Вкажіть залозу, що керує  всіма  гормональними   процесами   організму:

а) надниркові;     б) щитоподібна;     в) підшлункова;      г) гіпофіз.

 1. Процес транскрипції – це:

а) синтез  поліпептидних  зв’язків;

б) процес самовідтворення нуклеїнових кислот, генів та хромосом;

в) передавання  інформації  про структуру білка з ДНК на і-РНК,

г) утворення  поліпептидного  ланцюга..

 1. Укажіть назву структури, що  не  належить  до  плазматичної мембрани:

а) периферичний білок;   б) пори в мембранах;   в) рибосоми;   г) гліколіпід.

 1. В якій фазі  мітотичного циклу  хромосоми  розташовуються  на  «екваторі»:

а) профазі;        б) метафазі;    в) анафазі;     г) телофазі.

 1. Хто вперше описав   мітоз  у  рослинних  клітинах:

а) Ф. Мішером;    б) М.Луніним.;      в) І. Чистяковим;       г) В.Флемінгом.

 1. Автоматія серця відкрита в 1902 році:

а) В. Вернадським;      б) О. Кулябко;      в) О. Сікорським;    г) І. Павловим.

 1. Що різко вирізняє людину від вищих тварин:

а)  відсутність волосяного покриву;       б) перша сигнальна система;

в)  друга сигнальна система;         г) здатність пересуватися на двох кінцівках.

 1. Яка з тварин має лише два зародкові шари:

а)  планарія молочно-біла;      б)  муха хатня;    в)  гідра;      г)  евглена зелена.

 1. Яке співвідношення з  наведених  нижче  є  найбільш  імовірним результатом  схрещування  двох   високих   гетерозиготних  рослин?

а)  45 високих : 16 низьких;                                  б)  15 високих: 16 низьких;

в)  15 високих: 29 середніх: 16 низьких;              г)  15 високих:  47 низьких.

 1. Вид статевого процесу, що характерний  для   вищих  тварин  і  людини – це:

а)  ізогамія;         б)  анізогамія;        в)  оогамія;            г)  партеногенез.

 1. Організм із генотипом   ААВвСс  утворює    різновидів  гамет:

а)  2;         б)  4;                в)  8;                  г)  12.

 1. Яка кількість нуклеотидів має фрагмент ДНК, в якій закодована інформація про білок, який має 43 амінокислоти:

а)  258;         б)  129;                в)  86;                  г)  516.

Тестові  завдання  групи  Б.    (Оберіть декілька  вірних  відповідей)

                                             (Оцінюється  вірна відповідь у  2 б, часткова – 1б)

 1. Кровоносні судини, що несуть кров до серця, це –

а) капіляри,                      б) нижня порожниста;           в) аорта;

г) легенева артерія;         д) легенева вена.

 1. Наслідком цукрового діабету є розвиток:

а) ниркових розладів;      б) сальних залоз;    в) ураження тканин ступні;

г) аритмії;                         д) кисневого голодання.

 1. До складу вторинної сечі входить:

          а) хлорид натрію;              б) сечовина;                        в) вода;                                  

г) амінокислоти;                д) глюкоза.

 1. Пріони викликають такі захворювання:

а) ящур;                              б) хвороба Кройтцфельдта-Якоба;

в) поліомієліт;                   г) сімейне безсоння;            д) хвороба Куру.

 1. Модифікаційна мінливість характеризується  такими  властивостями:

а) взаємодією генів;     б) нормою реакції;      в) не успадковуванням;

г)  спричиняє загибель ембріонів;         д) адаптивним характером.

 1. Виберіть поняття, які  стосуються  класичної  генетики:

        а) ген;                           б) домінантна ознака;                     в) фенотип;     

        г) алель;                       д) модифікаційна мінливість.

 1. Виберіть усі правильні твердження,  що  стосуються  водоростей:

а)  багато водоростей  є  паразитами  риб;

б)  деякі водорості  вживають  у  їжу;

в)  водоростями  називають  усі  фотосинтезуючі  організми, що живуть у воді;

  г)  водорості входять до складу лишайників;

  д)  деякі  гірські  породи  утворені  залишками  черепашок  водоростей

 1. Серце мають:

а)  мавпа;                                    б)  каракурт;                в)  ланцетник;

г)  гідра  прісноводна;               д)  мідії.

 1. Виберіть усі правильні твердження, що стосуються грибів:

а)  гриби  не  здатні  до  фотосинтезу;

б)  гриби  не  мають  клітинної  стінки;

в)  вегетативне тіло гриба  називається  міцелієм;

  г)  міцелій  утворений  гіфами;

  д)  гриби мають хітин.

 1. Виберіть категорії, які відносяться до систематики тварин:

а)  імперія;                         б)  тип;                в)  рід;      

           г)  родина;                          д)  відділ. 

Тестові  завдання  групи  В.               (На визначення відповідності)

                                                                             (Завдання оцінюється в 4 б.).

 1. Установіть відповідність між термінами і прикладами:
 2. Подвійне запліднення. А. Вірус сказу.
 3. Звичайне запліднення. Б. Зозуля.
 4. Брунькування. В. Амеба.
 5. Поділ. Г. Корал.

Д. Кокосова пальма.

1 2 3 4
Д Б Г В
 1. Установіть відповідність між термінами та їх визначенням:
 2. Ген.
 3. Домінантна ознака.
 4. Фенотип.
 5. Спадковість.
 6. Гомозигота.

А. Зигота, що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах.

Б.  Ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів.

В.  Сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку.

Г.  Здатність живих організмів передавати від покоління до покоління спадкові ознаки

1 2 3 4 5
Б В   Г А
 1. Установіть відповідність між  методами генетичних досліджень   та їх значенням:
 2. Гібридологічний.
 3. Генеалогічний
 4. Близнюковий
 5. Цитогенетичний
 6. Біохімічний

А.  Визначення ступеня ризику появи спадкових порушень у нащадків.

Б.  Виявлення  порушень  у  складі  крові,  продуктах  життєдіяльності  тощо.
В.  Знання  про  будову,  структуру  хромосом,  хромосомні  хвороби.

Г.  Можливість  дослідження  характеру  успадкування  станів  ознак  за допомогою системи  схрещувань.

1 2 3 4 5
Г А   В Б

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Данна розробка є цікавим доповненням для будь-якого вчителя біології. Однак я б додала ще більше питань з малюнками, бо таких запитань в ДПА та ЗНО дуже багато, а тут їх не вистачає. Взагалі самі завдання дозволяють повністю перевірити знання учнів. Дякую за розробку.

 2. Дуже хороша робота з біології.Різні за формою завдання,що включають необхідність вибрати правильний варіант із кількох запропонованих,установити відповідність,послідовність,доповнити схему,висловити власне судження тощо,дозволяють зробити оцінювання об”єктивним та цікавим.Це вагома допомога вчителям-біологам

 3. Публікація Алли Василівни корисна вчителям-біологам для швидкого та зручного проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології та підготовки до ІІ етапу. Скористатися розробкою можуть учні для підготовки до ЗНО.

 4. Впевнена, вчителі біології гідно оцінять дану розробку, що може бути використана як при поточному контролі якості знань учнів, так і при підготовці до олімпіади ІІ туру.