Дидактичні ігри на уроках англійської мови

Автор: вчитель англійської мови в початкових класах Панкратова Альона Юріївна

Вчитель англійської мови в початкових класах Панкратова Альона ЮріївнаОсь деякі ігри, які я використовую під час роботи з молодшими школярами.

ГРА: «Слова в мішечку»

Учитель пише на маленьких аркушах паперу знайомі учням слова рідною мовою та складає їх в мішечок. Учні по черзі підходять та, не підглядаючи, дістають по одній картці, читають слово та перекладають його. Перемагає той учень, який зібрав найбільшу кількість карток.

Цю гру можна використовувати на етапі закріплення та повторення матеріалу.

ГРА: «Вибери колір».

Мета: розвиток навичок аудіювання назв кольорів.

Кожен гравець має перед собою кольорові олівці чи фломастери (або ж 10 різнокольорових карток-кружечків). Ведучий називає колір, а гравці піднімають олівець(фломастер або картку) відповідного кольору. Щоб було цікавіше, можна поділити гравців на дві команди. Коли хтось із гравців помилився – його команда отримує штрафний фант. Перемагає та команда, в якої буде менше штрафних фантів. Гру можна проводити і у формі конкурсу капітанів команд.

Варіант цієї гри можна використовувати з метою розвитку лексики при вивченні даної теми:

Учитель показує кольоровий олівець (або картку), а учні називають цей колір англійською мовою.

ГРА« Розсипані літери».

Мета: розвиток писемного мовлення

Вчитель пише слово й розрізає його на літери ( або на склади). Завдання учнів – скласти слово. Гра використовується з метою закріплення будь-якої теми

ГРА: «Допоможи знайти річ»

Мета: закріпити у мовленні використання прийменників at, in, under, on.

Учитель ховає якусь річ та питає: “Where is…..(a pencil)?” Завдання учнів – знайти очима, або рухаючись по класу, цю річ і відповісти: «It is at the window (….on the stand)».

ГРА «Назва слова на цю літеру».

Мета: активізувати в пам’яті учнів знайомі їм слова,повторити літери алфавіту

Гра проводиться з м’ячем.

Учитель називає літеру англійського алфавіту та кидає м’яча якомусь учневі. Піймавши м’яча, учень має назвати будь-яке слово на певну тему.

Цю гру бажано проводити по командах. Яка команда назвала більше слів, та й перемогла.

ГРА «Тime»

Ця та подібні ігри проводяться при вивченні та закріпленні лексики до теми: «Час. Години»

Учитель приносить у клас макет годинника зі стрілками. Пересуваючи стрілки, він почергово запитує учнів з кожної команди: «What time is it now?» За кожну правильну відповідь команда одержує 1 бал.

У 4-му класі під час повторення даної теми можна замість годинника використовувати картки, подібні до електронного годинника ( 12:45; 09:10; 5:30…)

ГРА «Can You Read These Combinations of Letters

Мета: розвиток навичок читання буквосполучень

Учні заздалегідь готують картки з вивченими буквосполученнями (ee, ea, ar, or, oo, er, ir, ck, ur, ou, ow, th, sh, ch). Потім учитель вимовляє один звук і пропонує учням показати буквосполучення (“літери-подружки”), яким графічно цей звук передають на письмі.

Щоб гра була більш цікавішою вчитель може забирати картку з неправильною відповіддю. Виграють учні, у яких залишиться більше карток.

ГРА « Ноw old are you?»

Мета: розвиток лексики по темі «Цифри» та мовлення учнів

Гра проводиться по парах.

Учитель роздає учням по одній картці з будь-якою цифрою від 1 до 10. Учитель починає гру, питаючи у одного з учнів: «Ноw old are you?». Учень повинен відповісти: “I am 6”, бо в нього на картці написано «6» Потім учні ланцюжком по черзі питають один одного про вік.

Грa «Word lottery»

Мета: розвивати вміння використовувати граматичні структури: “Have you got….?”, “Yes, I have got/No, I have not got”.

1 варіант гри: вчитель роздає учням по 2-3 картинки зі знайомими їм словами і звертається до одного з учнів: “Have you got a (dog)?”. Учень, до якого звернулися, повинен відповісти «Yes, I have got» або «No, I have not got».

2 варіант гри: учитель тримає картку зі словами на певну тему (наприклад, “Animals”) учень ставить запитання: «Have you got (Do you have) a frog?», Учитель відповідає і, якщо у нього є ця картка,віддає її учневі. Перемагає той учень, у якого більше карток.

ГРА «Відгадай предмет»

Мета: закріпити лексичні одиниці певної теми та розмовну структуру «Is it a (pen)?»н

Вчитель виставляє на дошці малюнки предметів і загадує якусь річ. Завдання учнів – відгадати цю річ за допомогою запитання «Is it a (pen, соруbооk…)?»

ГРА «Вчитель – учні»

Мета: повторити та активізувати у мовленні лексику теми

Роль вчителя виконує один із учнів, ставлячи іншим певні запитання. Наприклад, під час вивчення теми «Family tree» “вчитель”, вказуючи на плакат, питає «Who is this?”, а учні мають відповісти. Хто првильно дав відповідь,стає «вчителем».

ГРА « Улюблені заняття»

Мета: закріпити лексику та граматичну структуру «Do you like…?»

Три учні загадують, що їм подобається робити.

Наприклад: І like to jump. Решта учнів відгадують, ставлячи питання «Do you like to (swim)?». Учень, що загадав відповідає “Yes, I do” або “No, I don’t”. Той, хто відгадав, отримує якусь нагороду.

ГРА «Загублені літери»

Мета: перевірити правопис слів по темі спортивні ігри

Вчитель на дошці пише слова з пропущеними літерами. Учні по черзі або по командах мають правильно вставити необхідні літери.

V..ll..yb..ll; f….tb..ll; te..n..s; b..sk..t..a….; c..i….et; g….f.(Key: volleyball, football, tennis, basketball, cricket, golf).

Гра-кросворд «Winter clothes»

Гра-кросворд

1.Черевики. 2. Светр. 3. Куртка.. 4. Шарф. 5. Капелюх

ГРА « Чи є в тебе літак?»

  • Мета: Закріпити граматичну структуру “ Have you got a…?” i лексику по темі «Іграшки».

Вчитель загадує або ховає якусь іграшку, а учні мають відгадати її за допомогою запитання «Have you got a(plane)?».

ГРА «Кросворд»

Мета: перевірити і закріпити правопис слів з літерами Bb та Gg

Гра-кросворд

Слова мають сходитися в середині кросворду і закінчуватися на літері“g”.Key: dog, pig, big, bag(egg).

Гра «Опиши друга»

Мета: відпрацювати у мовленні учнів питання «What is he(she) wearing?» та відповідь на нього: “He (she) is wearing …”.

Учитель запрошує по черзі учнів до дошки, а інші описують їхній одяг. Починає вчитель.

Наприклад: Т: «What is he(she) wearing?»

Р1: « He (she) is wearing blue skirt and white blouse»

Метод «Мікрофон»

Учитель пропонує учням різноманітні запитання і за допомогою уявного мікрофону учні відповідають на них. Наприклад:

T: What is your favourite day?

P: My favourite day is (Monday)

Метод «Інтервю в напарника»

Методика проведення схожа до попереднього методу, але учні питають вже один одного парами або ланцюжком. Наприклад:

P1: What is your hobby?

P2: I like (painting)

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

  1. Приємно, що авторка систематизувала для загалу свій досвід ігрової роботи на уроках в початковій школі. Завжди знаходиш щось цікаве в досвіді колег. Дякую.

  2. Я вважаю ігрові методи найкращим засобом стимулювання уваги і активності на уроках іноземної мови. Учні невимушено навчаються користуватися лексичними одиницями і граматичними структурами саме в іграх і знання стають міцнішими. Особливо ефективними є ігри у початкових класах. Буду використовувати в роботі.