Хмарні сервіси в освітній діяльності формування компетентностей педагога та учня для роботи у хмарі

Автор: директор, вчитель історії та правознавства Хорькова Людмила Василівна

Хорькова Людмила ВасилівнаХмарні сервіси в освітній діяльності формування компетентностей педагога та учня для роботи у хмарі – ці питання є дуже важливими для сучасного вчителя, вимоги до діяльності якого постійно зростають. У закладі накопичено великий досвід роботи з формування ІКТ технологій.


 

На сучасному етапі інтенсивне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти є національним пріоритетом, це стало справою пріоритетної діяльності у КЗШ № 114. Працюючи над експериментальним дослідженням регіонального рівня «Використання Інтернет – та медіа освітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості», Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 114 здійснювала перевірку результативності засобів ефективного використання Інтернет – технологій та електронних медіа, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, сприяла підготовці педагогічних працівників до використання Інтернет – технологій та мультимедійних ресурсів в освітньому процесі. Шлях до цього заклад розпочав давно, у 1995 році, коли було отримано статус школи інформаційного профілю, коли було розпочато профільне навчання та було відкрито лабораторію інформаційних технологій. Ще у 2007 році заклад створив свій сайт, з 2010 року розпочав свою діяльність у системі school – edu, були перші спроби проведення дистанційної освіти, відкриття он-лайн курсів, ведення електронного журналу та щоденників, учителі працювали у «Школі, відкритої для всіх». Внаслідок довготривалого проекту «Шкільна мультимедійна енциклопедія» було створено базу мультимедійних посібників для навчальної та позакласної роботи, було проведено велику організаційну та інструктивну роботу з учнями та батьками. Саме тоді розпочалося формування загальної компетентності, що передбачало вміння розробляти власні електронні продукти. В закладі створені усі умови для використання Інтернет – та медіа освітніх технологій : два кабінети інформатики, медіа центр, кабінет ІКТ, створено локальні мережі, є підключення до швидкісного Інтернету, за допомогою 5 роутерів створені зони WI-FI, що робить можливою роботу в Інтернеті в будь-якому місці закладу. Діагностична компетентність допомагає вчителям – предметникам аналізувати досягнення учнів під час навчання, тобто здійснювати: моніторинг, проміжне діагностування, електронне тестування, прогнозування тощо. Робота з педагогічними кадрами базується на моніторинговій основі: діагностиці мотивів, рівня ІКТ-компетентності педагога…

Підготовка учителів з питань впровадження ІКТ була також плановою та різноманітною. Станом на початок 2016 року учителі пройшли наступну курсову підготовку з отриманням сертифікатів: «Основи ІКТ» – 100%, «INTEL. Навчання для майбутнього» – 74%, «Соціальні сервіси Веб-2.0 в навчально-виховному процесі» – 94%, «Digital Literacy» – 91%, «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі» – 42%, «Безпека дітей в Інтернет» – 30%, «Вчителі в он лайні» – 55%, «Методика викладання інформатики в початковій школі» – 17%, директор закладу та 2 вчителі пройшли сертифікацію з питань хмарних сервісів в освіті – Офіс 365 на базі Microsoft. Під час курсів формувалася предметно-орієнтована компетентність – здатність учителя гармонійно поєднувати готові електронні продукти у своїй професійній діяльності. Підвищенню рівня ІКТ-грамотності сприяють не тільки проходження курсів, а й самоосвітня діяльність, апробація електронних освітніх ресурсів, участь в освітянських Інтернет – спільнотах, участь у міських конкурсах цифрових ресурсів.

Завдання навчально-методичної роботи закладу сприяють досягненню мети гармонійного розвитку педагога з урахуванням його індивідуальних особливостей та готовності використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. В ході експериментальної діяльності педагогічним колективом КЗШ № 114 було враховано і обласний науково-педагогічний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», зроблено наголос на тому, що соціалізація – це процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством. А інформаційне суспільство вимагає від особистості таких навичок, як креативність і підприємництво, технологічну та медіа-грамотність, ефективну комунікацію, уміння вирішувати проблеми, критичне мислення, уміння брати відповідальність на себе, співпрацю, роботу в команді. Маючи 10-річний досвід експериментальної роботи з питань проектних технологій в мережі шкіл життєтворчості, досвід роботи з використання Інтернет – та медіа освітніх технологій, колектив закладу вирішив долучитися до нового експериментального дослідження, яке присвячене хмарним сервісам в освіті. Задовольнити вимоги сучасного суспільства може хмаро орієнтоване навчальне середовище загальноосвітнього навчального закладу, тобто штучно побудована система, що забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю педагогів та учнів і використовує хмарні сервіси для ефективного, безпечного досягнення дидактичних цілей. З метою розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу, у травні 2014 року згідно наказу №170/11 від 01.09.2015 стартував Всеукраїнський проект «Хмарні сервіси в освіті», який станом на 16 жовтня 2015 року налічував 35 науково-методичних майданчиків, серед яких і КЗШ № 114, термін проведення планується до червня 2017 року. Єдиний інформаційний простір загальноосвітніх навчальних закладів будується з використанням хмарних обчислень – хмарного сервісу Office 365 для впровадження нових форм проведення уроків, безпечного зберігання і обміну даними, забезпечення мобільності учасників навчально-виховного процесу. В закладі проведено організаційні заходи: призначено відповідальною за проведення дослідно-експериментальної роботи в рамках проекту, створено і затверджено склад науково–методичної ради школи з числа вчителів – предметників для розробки планів діяльності та координації усіх етапів проекту, затверджено список вчителів, які будуть брати активну участь у впровадженні проекту; затверджено список класів, які будуть задіяні у впровадженні проекту, протягом 2015-2016 н.р.; розпочато проведення факультативних занять «Хмарні сервіси Оffісе 365» з учнями 5, 6 , 7 та 8 класів, що є учасниками проекту, розгорнуте ХОНС (хмаро орієнтоване навчальне середовище) школи та зареєстровані у ньому вчителі та учні, які приймають участь у дослідно-експериментальній роботі над проектом. Окрім того, були зібрані листи про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня з доменним іменем school114.dp.ua в учнів експериментальних класів та їх батьків.

З метою відпрацювання практичних навичок у хмарному середовищі у жовтні місяці директор школи Хорькова Л.В. брала участь у проекті з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді у рамках Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті» «Я патріот своєї країни», з метою підвищення рівня професійного розвитку шляхом вивчення передового педагогічного досвіду з використання хмаро орієнтованих навчальних середовищ у навчально-виховному процесі в урочний та позаурочний час вчитель інформатики Офіцинська І.В. відвідала 29-30 вересня 2015 року на базі Заліщицької державної гімназії Тернопільської області Всеукраїнський науково-практичний семінар «Неформальна освіта для дорослих: Хмарні сервіси в освіті, як дієвий інструмент для підготовки якісного педагога», також 16 жовтня 2015 року в компанії «Майкрософт Україна» брала участь у фестивалі педагогічних ідей у рамках Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті», по завершенню якого отримала сертифікат, у закладі тривають тренінги та семінари для вчителів, що беруть участь в дослідно-експериментальній діяльності у проекті «Хмарні сервіси в освіті», проводиться

діагностика вчителів щодо готовності до інновацій; було проведено вхідне анкетування вчителів та учнів щодо ефективності впровадження ХОНС у навчально-виховний процес КЗШ №114.

Поки є тільки перші результати використання хмаро орієнтованого навчального середовища школи, але впевнено можна довести, що ця робота позитивно впливає на організацію навчання, створює умови для розвитку нових методів та технологій навчання учнів, вдосконалення професійної компетентності вчителя(див.схему), підвищує мотивацію учнів до навчання, їх рівень соціалізації, забезпечує розвиток ІКТ-компетентності вчителів, що, в свою чергу, призведе до позитивних якісних змін в організації діяльності учасників навчально-виховного процесу.

Вдосконалення професійної компетентності вчителя

Пріоритетним у роботі з педагогічними кадрами є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності та сприяння активній діяльності щодо презентації власного досвіду. Понад 50% вчителів мають власні блоги, сайти, або групи у соціальних мережах освітнього характеру, понад 85 % публікують у мережі Інтернет свої результати педагогічної праці. Практичний компонент експериментальної діяльності також був використаний під час партнерських зв’язків з Тернопільською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 16 імені Володимира Левицького: проведено он лайн конференцію, вебінари, уроки – тандеми під час візиту до Тернополя делегації вчителів КЗШ № 114 із застосуванням ІКТ та хмарних технологій. Поступово відбувається перехід на хмарні сервіси у діяльності заступника директора з виховної роботи з класними керівниками(планування, анкетування, звіти, тестування). Таким чином забезпечується участь педагогічних працівників у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, майстер-класів, поширення власного досвіду роботи і відбувається розвиток потреби у саморозвитку та самоорганізації педагогів, перевірка дієвості своїх ідей.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 коментарів

  1. Цікава стаття.Дуже Добре, що у школі є все необхідне для впровадження нових технологій.

  2. Переважна більшість навчальних закладів лише тільки починає впроваджувати хмарні технології в навчальний процес та включає відповідні дисципліни для їх вивчення, а познайомившись з даною публікацією, можна зробити висновок, що в даному ЗНЗ це уже зроблено давно і проведена величезна робота як з педагогами, так і з учнями по впровадженню хмарних сервісів в освітню діяльность та надається і надалі допомога вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності та сприяння активній діяльності. Дякую за досвід.

  3. Хмарні технології є вимогою часу. Дійсно, потрібно спочатку формувати компетентності педагогів, стимулювати їх до впровадження сучасних підходів у навчальному процесі. Змістовна схема, яку візьму на замітку і обов’язково розглянемо із колегами на найближчому засіданні методичної комісії. Дякую)

  4. Ваші ідеї реалізуються активно і якісно. Маєте гарні результати у формуванні інформаційно-комунікативних компетентностей педагогів та учнів. Такими повинні бути справжні менеджери освіти.

  5. Дійсно, сьогодні використання ІКТ та хмарних технологій на уроках не просто забаганка, а скоріше потужний інструмент-помічник для вчителя і учнів. При вмілому використанні хмарних технологій, ще й при наявності у навчальному закладі мережі он-лайн та достатньої кількості комп’ютерних класів, можна перетворити навчання на захоплюючу подорож)