Інтелектуальна гра “Я знаю українську мову”

Автор: учитель Курман Ольга Михайлівна

На сучасному етапі домінуючим в освіті є зміна пріоритетів, методів навчання та контролю знань. Все це неможливе без застосування інтерактивних технологій, які використовуються і на уроках з української мови, і в позаурочний час, без використання комп’ютерів та мультимедійних проекторів. Така робота вимагає старанної підготовки і вчителів, і учнів, однак вона збільшує інтерес до начання, а в результаті покращується якість знань з предмета.

Опорою для подальшого формування і вдосконалення мовленнєвих та правописних вмінь і навичок є повторення та систематизація вивченого з різних розділів, які становлять цілісний курс української мови. Можна пропонувати різні навчальні завдання, і кожен учитель може обирати ті форми роботи, які йому здаються найоптимальнішими.

Варто зауважити, що найбільше діти люблять навчальні ігри. У невимушеній формі ми можемо досягти мети – навчити та перевірити досягнення. Інтелектуальні ігри допомагають найкраще узагальнити та систематизувати вивчене з української мови. До Вашої уваги така гра. Її можна проводити і до Дня української писемності та мови, і до Міжнародного дня рідної мови, і просто після вивчення окремих розділів.

І возвеличимо на диво

І розум наш, і наш язик…

Т.Шевченко

Інтелектуальна гра «Найкращий знавець української мови»

Мета: повторити з учнями вивчене з фонетики, лексики, морфології, фразеології, слово-

твору; викликати бажання вивчати рідну мову, здобувати знання, милуватися її красою; розвивати мовлення учнів, творчі здібності; виховувати любов до рідного слова, рідної землі.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор.

Учитель. Дорогі діти, щороку ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови: проводимо усні журнали, літературно-музичні композиції, конкурси виразного читання… Сьогодні ж проведемо інтелектуальну гру, по завершенні якої виберемо найкращого знавця рідної мови серед учнів 11 класу. Так, вона складна для вивчення, але проста для сприйняття серцем, вона є дзеркалом нашого менталітету, доброти, душевності, щирості та краси. Її потрібно любити, її потрібно знати. Адже «слово, як писав В.Сухомлинський, – найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Вміти користуватися ним – велике мистецтво».

І. Відбірковий тур (12 учнів)

(містить завдання із фонетики, морфології та синтаксису)

 1. Скільки букв в українській мові?

а) 36,

б) 35,

г) 34,

д) 33

 1. Які букви завжди позначають два звуки?

а) я, ю,є ,ї,

б) ь, ю, щ, дж,

в) дз, щ, є, ї,

г) ї, щ

 1. Скільки звуків у слові українська?

а) 11,

б) 10,

в) 9,

г) 8

 1. Якого роду іменник біль?

а) чоловічого,

б) середнього,

в) жіночого,

г) спільного

 1. До якої групи за значенням належить прикметник деревяний ?

а) якісний,

б) відносний,

в) присвійний,

г) поза групою

 1. Якою частиною мови є слово себе ?

а) іменником,

б) прикметником,

в) займенником,

г) числівником

 1. Яке із поданих слів є числівником?

а) двохрічний,

б) двійка,

в) подвоїти,

г) два

 1. У якому випадку не з дієсловами пишемо разом?

а) не/дивитися, не/вгавати,

б) не/хтувати, не/навидіти,

в) не/писати, не/до/говорити,

г) не/до/читати, не/написати

 1. Яка форма дієслова вказує на ознаку предмета за дією?

а) форма на –но,-то,

б) дієприкметник,

в) дієприслівник,

г) неозначена форма дієслова

 1. Які слова є дієприслівниками?

а) майбутній,

б) написаний,

в) підстрибуючи,

г) співати.

 1. Яка службова частина мови з’єднує однорідні члени речення або частини складного речення?

а) частка,

б) сполучник,

в) вигук,

г) прийменник

 1. У якому рядку записані тільки частки?

а) тільки, щоб, у,

б) но, казна, і,

в) таки, хтозна, хай,

г) небудь, ані, на

 1. Граматичну основу речення становлять

а) означення і додаток,

б) обставина і додаток,

в) додаток і обставина,

г) підмет і присудок.

 1. За метою висловлювання речення бувають:

а) поширені і непоширені,

б) двоскладні та односкладні,

в) окличні і неокличні,

г) розповідні, питальні і спонукальні.

 1. Котре із поданих речень односкладне?

а) Багряна осінь вишиває клени…

б) Відмикаю світанок скрипічним ключем…

в) Стояла я і слухала весну…

г) День був теплий та сонячний…

ІІ тур (6 учнів)

(містить завдання з лексики, фразеології, морфеміки, словотвору)

 1. Дібрати синоніми до слів:
 • іграшка (забавка, цяцька),
 • маля (дитинча, малюк, немовля, крихітка),
 • розумно (мудро, розважно, розсудливо, тверезо),
 • бешкетувати (бушувати, буянити, галабурдити, колобродити, хуліганити)
 1. До поданих слів дібрати антоніми:
 • працювати (дармувати),
 • допитливий (байдужий),
 • дійсність (примара),
 • сварка (примирення)
 1. Пояснити значення фразеологізмів:
 • ведмежа послуга (безглузда послуга, яка, незважаючи на добрі наміри, замість допомоги завдає великої шкоди, неприємностей),
 • за сімома замками (щось далеке, неприступне, неможливе для користування),
 • колесо фортуни (сліпе щастя, щасливий випадок, доля, талан),
 • на лобі написано (з виразу обличчя все зрозуміло).
 1. Продовжити ланцюжок слів, причому кожне наступне слово має починатися зі звука, яким закінчується попереднє слово.

Мова –

 1. Зробити морфемний аналіз слів:

Видолинок, по-братньому, створюючи, таксі.

 1. Навести приклади слів, утворених префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним способати творення, складанням основ, переходу однієї частини мови в іншу (по одному слову до кожного способу творення)

ІІІ. Глядацький тур

 1. З яких двох букв можна приготувати смачну їжу? (ка-ша)
 2. Назви яких двох букв складають цілу епоху? (ер-а)
 3. Від назв яких двох букв стає жарко, гаряче7 (пе-че)
 4. Назвати найпасивнішу, тобто найрідше вживану букву українського алфавіту (ф)
 5. Чого багато має болото, менше озеро, ще менше море, і зовсім не має річка?

(букв О)

 1. Назвати слова з однаковими двома складами (мама, баба, ляля)
 2. Іменник, що називає державу, яку влітку можна носити на голові (Панама)
 3. Який вузол розв’язати не можна (залізничний)
 4. Який числівник, ставши за нами, утворить жіночу прикрасу (намисто)
 5. Назвати числівник, який наказує (три)
 6. Назвати слово, у якому сім займенників (сім’я)
 7. Я спереду, я ззаду, а посередині назва породи коня. Разом буде назва країни

(Я-поні-я)

ІV. Фінал (3 учні)

Монологічне висловлювання.

 1. Представлення (кожен учень, назвавши своє ім’я, прізвище, клас, відповідає на запитання: Чим є для мене рідна мова?)
 1. Записати 12 слів, які позначають відповідні лексичні значення.

Словниковий диктант

 1. Настоятель чоловічого римо-католицького монастиря (абат).
 2. Відділ бібліотеки, де можна взяти       літературу додому (абонемент).
 3. Дурниця, нісенітниця (абсурд).
 4. Установка, що концентрує грошові кошти і нагромадження, надає кредити, здійснює грошові розрахунки (банк).
 5. Розповідь про життєвий шлях людини; життєпис (біографія).
 6. Доброволець, особа, яка без примусу, за власним бажанням йде на військову службу (волонтер).
 7. Орнаментальна чи сюжетна декоративна композиція у вікні з кольорового скла (вітраж).
 8. Особливий символічний знак держави, міста, роду, зображений на прапорах, монетах, печатках тощо (герб).
 9. Грошова винагорода, що за договором виплачується авторові за твори науки, літератури, мистецтва тощо (гонорар).
 10. Розділ мовознавства, який розробляє принципи укладання словників (лексикологія).
 11. Розділ мовознавчої науки, який вивчає частини мови (морфологія).
 12. Італійська страва у вигляді млинця із запеченими на ньому шматочками м`яса, сиру, овочів, грибів (піца).
 1. Поставити дієслова їсти, дати, доповісти у другу особу однини теперішнього часу (ти їси, даси, відповіси)
 1. Записати якнайбільше фразеологізмів зі словами голова, рука, нога.

(бита голова, гаряча голова, голова варить, голова на плечах, голова з вухами, голова злетіла, голова обертомголова половою, дубова голова, золота голова…

Важка рука, набита рука, надійна рука, не здригнеться рука, нечиста рука, права рука, рука не підніметься, рука в руці, міцна рука, своя рука…

Нога в ногу, нога за ногою, ноги не буде, нога не ступить, одна нога тут, а друга там, як собаці п’ята нога, не своїми ногами…

 1. Записати правильно слова:

Трудо/день, людино/день, міні/маркет, шістдесяти/п’яти/мільйонний,

хтозна/який, навчально/виховний, військово/полонений, 20/річний, як/най/краще, по/одинці, по/двоє, по/українськи, віч/на/віч, раз/у/раз, сяк/так, з/поміж, все/таки, як/от, дарма/що, ані/чогісінько.

Трудодень, людино-день, міні-маркет, шістдесятип’ятимільйонний,

хтозна-який, навчально-виховний, військовополонений, 20-річний, якнайкраще, поодинці, по двоє, по-українськи, віч-на-віч, раз у раз, сяк-так, з-поміж, все-таки, як-от, дарма що, анічогісінько.

 1. Зробити синтаксичний розбір речення, поставити розділові знаки.

Коли він торкався смичком до струни скрипки все на світі завмирало і залишалась тільки музика (В.Собко).

Члени журі визначають переможця, нагороджують. Найкращий учень-знавець української мови читає вірш про мову, підготовлений заздалегідь (усі учасники готують вірші про мову)

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

 1. Інтелектуальна гра, що Ви запропонували, дуже змістовна, мені сподобалась Ваша ідея, яку і візьму собі на озброєння. Традиційно проводиться конкурс на визначення кращого знавця мови, а Ваш варіант дозволяє дещо модернізувати і змінити форму проведення. Дякую)

 2. Дуже сподобалая ця інтелектуальна гра. Навчати дітей розуміти і збагачувати рідну мову, формувати розуміння того, що українська мова – наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна, як держава; розширювати знання про красу і багатство української мови – це дуже важлива справа.

 3. Блискуча інтелектуальна гра. Враховано поетапне ускладнення завдань. Для фінального випробування підібрані об ємні практичні завдання, що допоможуть визначити найкращого учня – знавця української мови.

 4. Ігра для справжніх знавців української мови ( маю на увазі запитання відбіркового туру, фіналу). Сподобались запитання глядацького туру. Запитання-жарти які можна використати і на інших уроках. Собі до уваги взяла правопис деяких слів, як-от якнайкраще писати коментарі. Цікава публікація. Дякую.

 5. Дана інтелектуальна гра розрахована на учнів старших класів, але з неї можна запозичити багато цікавого і для початкової школи: (завдання ІІ туру(1,2,3,4завдання); частково завдання Глядацького туру та словникового диктатнту. Дякую!

 6. Сценарій автора чудовий, так як пропонує повторити з учнями вивчене з фонетики, лексики, морфології, фразеології, словотвору, виховує любов до рідного слова, рідної землі. Дякую!!!