mail@urok-ua.com

Каліграфічні хвилинки

Автор: Вчитель початкових класів Сорокіна Валентина Тихонівна

Сорокіна Валентина ТихонівнаМатеріал містить каліграфічні хвилинки для учнів 1- 2 класів, словникові слова, написання і вимову яких учні повинні запам’ятати.


 

Зараз дуже часто можна почути від учителів , що у школярів дуже поганий почерк та пам’ять. Звинувачують в цьому нові прийоми письма, відсутність часу на встановлення красивого й правильного почерку і т.д. Мені весь час хотілось щось зробити, щоб виправити почерк моїх учнів. В процесі своїх спостережень я помітила у дітей слабу координацію рухів, повільну реакцію на різні положення рук, а також , що м’язи рук дуже швидко зморюються у зв’язку  з великим обсягом письмової роботи. Все це заставило мене ввести в свою роботу ряд вправ для рук та розробити каліграфічні хвилинки.


1 клас

1.і//и//ш//і//и//ш//…

 і ім м’ м’я   ім’я

Твоє ім`я буде гарним, якщо ти будеш чемним і вихованим.

ми ка шк  мишка

мишка- 2скл. (миш-ка), 5 б., 5 зв., 2 г., 3 пр..

Мишка- це маленька тваринка сіруватого кольору.

 

2.г/г/г/п/п/п/т/т/т/…

г гр ро он но гроно

г гу ум мк ка  гумка

г гр ри ив вн ня   гривня

Гривня – 2 скл. (грив-ня), 6 б., 6 зв.,2 г., 4 пр..

Грошова одиниця України називається гривня.

 

3. п/п/п/р/р/р/п/п/п/р/р/р/…

п па ар ра ас со ол ль ьк ка  парасолька

п по од др ру уг га  подруга

п по ос се ер ре ед ди ин ні  посередині

п па ап пі ір папір

Папір -2 скл. (па-пір), 5 б., 5 зв., 2 г., 3 пр..

Для малювання та писання використовують папір.

 

4.уу/УУ/уу/УУ/уу/УУ/…

у ук кр ра аї їн нс сь ьк ка українська

Україна – 4 скл. (У- кра-ї-на), 7 б., 8 зв, 4 г., 4 пр..

Моя Батьківщина- самостійна Україна.

 

5.цц у цц у цц у цц у цц у цц у…

ц цу ук ке ер рк ка  цукерка

ц цу ук ко ор  цукор

Цукерка -3 скл. (цу-кер-ка), 7 б.,7 зв., 3 г., 4 пр..

Матуся принесла Лесику смачну цукерку.

 

6.щщ у щщ у щщ у щщ у щщ у…

щ ще ед др рі ів вк ка щедрівка

Українська обрядова пісня називається щедрівкою.

 

7.ь // ь // ь // ь // ь // ь //…

д дж жм мі іл ль  джміль

д дз зи иг га  дзига

д ді ід ду ус сь  дідусь

Дідусь – це батько мами чи татка.

 

8.оо / оо / оо / оо/ оо /…

о ол ле ен нь  олень

о ол лі ів ве ец ць  олівець

Олень п’є воду з джерела.

Сьгодні ми малювали кольоровими олівцями.

 

9.оо аа оо аа оо аа оо аа оо аа…

 а аб бе ет тк ка  абетка

Абетка, алфавіт, азбука.

 

10.юю ф юю ф юю ф юю ф юю ф юю ф…

ф фа ар рт ту ух  фартух

Бабуся подарувала мені гарненький фартушок. 

 

11. дд // дд// дд // дд// дд…

джміль дзиґа дзьоб

Джміль – це комаха яка запилює квіти.

Маленька Оленка любить гратися дзиґою.

 

12.дд зз дд зз дд зз дд зз дд зз….

з за аг га ад дк ка  загадка

з зо оз зу ул ля   зозуля

Зозуля – це перелітній птах, який сам не висиджує пташенят.

 

13. бб // бб // бб // бб // бб // бб //…

б ба аб бб бу ус ся  бабуся

Моя бабуся любить вищивати рушники.

б бд дж жо ол ла  бджола

На дідусевій пасіці живуть бджоли-трудівниці.

 

14. вв б вв б вв б вв бвв б вв б вв…

в во ор ро от та  ворота

в ви ир ра аз зн но  виразно

в вл лі іт тк ку  влітку

Влітку ми відпочивали у бабусі.

На уроці читання ми виразно розповідали вірші.

 

15.сс С сс С  сс С сс С сс С…

С Су ум ми  Суми

С Ст тр рі іл лк ка  Стрілка

Суми – рідне місто моє.

Через наше місто протікає річка Стрілка.

 

16. с х с х с х с х с х с х….

с св ві іт тл ло оф фо ор  світлофор.

Сві-тлофор, світ-лофор,світло-фор.

Світлофор допомагає переходити вулицю.

  

17.яия яия яия яия яия …

я як кі ір  якір

В порт зайшов красень-корабель і став на якір.

  

18.лЛл  лЛл лЛл лЛл лЛл …

л ле ел  еле ек ка ека лелека

Лелека – 3 скл. (ле-ле-ка), 6 б.,6 зв.,3 г., 3 пр..

У нас на даху  поселились лелеки.


2 клас

1. а ал ла ала фа афа ав ава і ів іві іт …

віт, ал, фа – алфавіт і алфавіт

Алфавіт – 3 скл (ал- фа-віт), 7 б.,7 зв.,3 г.,4 пр., 2 дзв., 2 глух..

 

2.Б Ба ат ата ть ьк ькі ів іві ищ ищи ин  ини ан ана

Ків, бать, на, щи – Батьківщина.

Батьківщина – це місце де ти народився і живеш.

 

3.в ве еве ед еде дм  дмд ім імі ід іді дь…

Мідь, вед – ведмідь.

Взимку ведмеді люблять поспати.

 

4.ев еве ер ере ес есе ен ене нь…

Сень, ре, ве -вересень.

Першого вересня діти йдуть до школи.

 

5.ву ув уву ул ули иц иця…

Иця, ли, ву – вулиця.

На нашій вулиці ростуть дубки,берізки та каштани.

 

6.г е ге еге ер ере ро оро ой йо…

Герой – 2 скл. (ге- рой), 5 б., 5 зв., 2 г., 3 пр., дзв..

Наша школа носить ім`я Героя України Олександра Аніщенка.

 

7д ди иди ив иви ва ава ан ана

Ван, ди – диван

Диван – улюблене місце відпочинку нашого дідуся.

 

 

8. д и ди иди ит ти ити ин ини на ана

На, ти, ди – дитина

Для своїх батьків я ще маленька дитина.

 

9.д у ду уду дуд ух уху хух хм хмх мхм мя ямя мям ни ини нин ий

 ний, дух, мя –  духмяний

Ду-хмяний, дух – мяний, духмя – ний.

 

10.д я дя ядя дяд ят ятя тят те ете тет ел еле лел

Тел, дя – дятел

Дятел – це тпах який лікує дерева.

 

11.за аза заз ав ава вав да ада дад нн ння

Ня , дан ,зав – завдання

На уроці математики ми виконували цікаві завдання.

 

12. за аза заз ає єц єць

Єць, за, – заєць

Заєць -2 скл. (за -єць),6 б.,5 зв., 2 г.,3 пр.,2 дзв.,1 глух..

Цілісінький день зайцю довелося ховатися від хитрої лиски.

 

13.ка ака как ал ала лал ле еле лел ен ене нен да ада дад ар ара рар

Дар, ка, лен. -календар

На календарі сьогодні осінь.

 

14.к и ки ики кик или лил им ими мим

килим, килимочок, килимочки.

Ки-лим, ки-лимочок, кили-мочок, килимо-чок, ки-лимочки, кили-мочки,

килимо-чки, килимоч-ки.

 

15.ме еме мем ед еде дед да дад ада ал ала лал ль

Даль, ме – медаль.

На літній олімпіаді наші спортсмени отримали срібну медаль.

 

16.ме еме мем ет ете тет тр трт ртр ро оро рор

Тро, ме, -метро

В Києві та Харкові працює метро.

 

17.не ене нен еде дед ді дід іді ілі ліл ля яля лял

Ля, ді, не, -неділя

У неділя тато, мама і я ходили в театр юного глядача.

 

18.но нон оно оуо уоу ут уту тут тб тбт бтб убу буб уку кук

Бук, ут, но, – ноутбук

За допомогою ноутбука я знайшла цікаву інформацію про диких тварин.

 

19.оз озо зоз зн знз нзн на ана нан ак ака как

Ознака – 3 скл. (оз- на – ка), 6 б., 6 зв., 3 г., 3 пр.,2 дзв., 1 глух..

 

20.по опо поп омо мом мим ими или лил лкл клк ака как

Помилка, помилка, але помилки.

При списуванні тексту я не роблю помилок.

 

21.по опо поп оно нон нен ене еде дед дід іді оло лол око кок

Лок, не, ді,по -понеділок.

Перший день тижня називається понеділок.

 

22.пр прп рпр рер ере еде дед дмд мдм еме мем ете тет

предмет, предмети, предметні малюнки.

 

23.п ят ятя тн тнт нтн ни ини нин ця яця цяц

Ця, ни, п`ят, – п’ятниця .

У п`ятницю ми поїдемо в село до бабусі.

 

24.рю юрю рюр юкю кюк за заз  аза ак ака как

Р рю юк кз за ак – рюкзак.

У поході тато допомагав мамі нести рюкзак.

 

25.се есе сес ер ере рер ед еде дед да дад ада

Да, ре, се, – середа.

У середу в нашому класі шість уроків.

 

26.сп  спс псп пі іпі піп ів іві вів вч вчв чвч чу чуч учу тт яття  ттятт

Тя, чут,спів,  – співчуття.

Спі – вчуття,спів – чуття, співчу – ття, співчут – тя.

 

27.те тет ете ат ата тат тр трт ртр

Театр, театральна, театральне, театральний, театральні.

Учні нашого класу часто відвідують театр імені Щепкіна.

 

28.че чеч ече ер ере рер рвр врв во вов ово он оно нон ни нин ини ий

Во, ний, во, – червоний

Че-рвона,чер – вона, черво-на, черво-не, чер-воний.,черво-ні.

Іванко пригостив Михася червоним яблучком.

 

29.че чеч ече ер ере рер рг ргр грг го ого гог ов ово вов ви вив иви ий

Ч е че ер  рг го ов ви ий – черговий

Ми з Тетянкою сьогодні чергові.

30.ч е че р ер в рв и ви к ик ки

Ви, че, ки, ре, – черевики

Че – ревики, чере – вики, череви – ки.

 

31.ч е че чеч ече ер ере рер рн рнр нрн не  нен ене нт нтн тнт ка ака

Ка, нет, чер, – чернетка.

Че- рнетка, чер -нетка, черне – тка, чернет – ка.

 

32.ч е че чеч ече ет ете тет тв втв твт ве вев еве ер ере рер

Ч е че т ет тв ве ер -четвер

Четвертий день тижня називається четвер.

 

33. б у д ь л а с к а о п ч е н я і ч р я ю

будь ласка, до побачення, на добраніч

Використовуй слова ввічливості : будь ласка, до побачення, на добраніч,дякую.


Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

  1. Дякую. Трішки підглянула який матеріал використовують інші. Цікаво. Творчих злетів Вам.

  2. Доброго вечора. Цікавий матеріал. Мабуть так, в 1-2 класі потрібно проводити такі каліграфічні хвилинки, які навчають охайності і саме каліграфії. Безумовно, що позитивний результат буде у випадку, якщо такі хвилинки проводити систематично. Дякую.

  3. Система хвилинок каліграфії на уроках письма заохочує дітей до навчання, робить уроки цікавими, формує естетичні смаки, привчає до охайності. Якщо каліграфічні хвилинки проводити систематично із урока в урок, то можна побачити результати.

  4. Корисний матеріал. Кожна каліграфічна хвилинка продумана та пов’язана з навчальною програмою. Не буде забирати багато часу. Обов’язково скористаюся. Дякую.

  5. Дякую за систематизований матеріал. В 1 – 2 класах формується каліграфічне письмо, тому важливо в цей час приділяти достатньо уваги цьому виду роботи. Добре і те, що зразки містять матеріал з правил переносу слів та звуко-буквений аналіз слів.

  6. Даний матеріал цінний для проведення результативних каліграфічних хвилинок, із задоволенням використаю у своїй роботі. Дякую!