Конспект інтерактивного уроку для 9 класу з курсу “Соціальна та економічна географія України”

Тема: Трудові ресурси і зайнятість населення України

Автор: вчитель географії та економіки Маханько Ірина Вадимівна

вчитель географії та економіки Маханько Ірина ВадимівнаМета:

  • сформувати уявлення про особливості, стан трудових ресурсів  України; визначити проблеми зайнятості населення країни, що переживає трансформаційні процеси в економічній сфері;
  • познайомити з соціальною структурою українського  суспільства, з вимогами до сучасного працівника, показати престижність висококваліфікованої праці, професійної майстерності;
  • сприяти формуванню переконання у необхідності навчання протягом усього життя;
  • сприяти формуванню активної життєвої  позиції та подальшого професійного вибору;
  • виховувати почуття  особистої відповідальності за економічний розвиток країни.
  • сприяти розвитку аналітичного мислення, продовжувати  розвивати такі процеси мислення як аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо.

Форма проведення інтерактивний колективний діалог

Методи навчання: Фото- та відеопитання, вчимось разом, навчаючи вчуся, «акваріум», «Графіті», евристична бесіда, мозковий штурм, обробка статистичної інформації

Випереджувальне завдання: Підготувати презентаційне повідомлення «Стан трудових ресурсів України» та «Що робити сьогодні, щоб післязавтра не поповнити лави безробітних?» (за матеріалами Криворізького міського центру зайнятості)

 ХІД КОЛЕКТИВНОГО ДІАЛОГУ

Фотопитання: до якої соціальної групи за джерелами засобів існування можна віднести наступних громадян, що зображені на фото. Вашу думку доведіть (в процесі роботи доповнюємо схему «Економічно активне населення»).

Розповідь вчителя. Левову частину ЕАН України, і будь-якої іншої країни, становлять зайняті працездатні люди. Зайнятість певним видом діяльності — необхідна умова існування людини в суспільстві.

Зайнятість населення — це міра залученості людей до трудової діяльності, ступінь задоволення їх потреб у праці і забезпеченні робочими місцями.

У ринковій економіці надається перевага працівникам високої кваліфікації, оскільки цього вимагають складні технічні засоби виробництва і технології.

Максимальне використання, правильний поділ і перерозподіл трудових ресурсів між територіями, галузями, видами діяльності із врахуванням їх статево-вікової структури – раціональне використання трудових ресурсів, в свою чергу, – запорука економічного зростання країни.

Аналітичне, кооперативне завдання «Акваріум».

1 кооперативна група: Проаналізуйте зміст поняття «структура зайнятості» та визначте чи можна за структурою зайнятості населення роботи висновок про рівень економічного розвитку країни та умови життя більшості її жителів. Власну думку доведіть.

Зокрема, для України, з початку 90-х років відбувається процес зменшення кількості зайнятих у виробничій сфері й збільшується кількість зайнятих у сфері послуг. Структура зайнятості характеризує Україну як індустріально-аграрну країну з високою часткою економічно активного населення зайнятого у невиробничій сфері.

2 кооперативна група: Розгляньте діаграму атласу «Зайнятість населення України за галузями господарства» (ст. 11). Проаналізуйте співвідношення між зайнятістю в різних сферах. Зробіть висновок щодо причин такої зайнятості населення країни.

Дійсно, 66 % працює у виробничій сфері і близько 38% у невиробничій.
Основна частка зайнятого населення працює у промисловості і на будівництві 26%. Далі йде сільське і лісове господарство — 22,5 %, У транспорті і зв’язку5,7 %. У, громадського харчування, збуту, заготівлі сфері торгівлі -6,5%. На охорону здоров’я, фізкультуру і соціальне забезпечення припадає — 6,4%, освіту, культуру, мистецтво, науку — 10,1%, апарат управління — 3,4%.

3 кооперативна група: Проаналізуйте картограму атласу (ст. 11) «Зайнятість населення» та поясніть особливості і причини розміщення трудових ресурсів територією України.

Презентація учнів: «Стан трудових ресурсів України».

Пояснення вчителя. У кожній країні існує ринок праці — спосіб включення робочої сили в економічну систему. Регулюють ринок праці за рахунок узгодження заробітної плати (закони, нормативні акти, угоди, колективні договори, арбітражні органи) та компенсацій (допомоги по безробіттю); роботи служби зайнятості і працевлаштування,( системи профорієнтації, професійної підготовки й перенавчання трудових ресурсів; діяльності профспілкових організацій, спілок працедавців).

Та держава не завжди може надати необхідну кількість робочих місць і виникає явище безробіття.

Той, хто може і хоче працювати, активно займається пошуком роботи, але не може працевлаштуватись через нестачу робочих місць чи недостатню професійну підготовку, називається безробітним.

Кооперативне завдання «Графіті».

1 кооперативна група: користуючись додатковими текстовими матеріалами до уроку, доповніть схему «Види та причини безробіття».

2 кооперативна група: схематично доведіть, що безробіття – обов’язкова умова функціонування ринкової економіки.

Дійсно, безробіття — соціальне несприятливе явище, але за рівня нижче ніж 5 % воно не призводить до соціальних потрясінь, а примушує цінувати своє робоче місце.

3 кооперативна група: схематично доведіть, що безробіття – це негативне соціальне явище.

Відеопитання: «Рівні безробіття в Україні» Щойно Ви переглянули відео ролик щодо рівнів безробіття: які рівні безробіття характерні для України? Поясніть причини неспівпадіння зареєстрованого, офіційного та реального рівнів безробіття.

Тим, хто втратив роботу, тим, хто знаходиться в її пошуку на допомогу приходять державні служби зайнятості. Нажаль, й досі, центри зайнятості в Україні не користуються довірою, крім того, не всі з нас знають про можливості, які вони можуть надати шукачам роботи.

Повідомлення учня (за матеріалами Криворізького міського центру зайнятості): «Що робити сьогодні, щоб післязавтра не поповнити лави безробітних?». «Стан трудових ресурсів України».

Надання порад дев’ятикласникам та їх батькам при виборі професії.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Як би люди не страшились залишитися без роботи, страшним є не саме безробіття, а відсутність ефективного механізму його урегулювання і захисту безробітних.

«Мозковий штурм – ФОРУМ». Сьогодні, кожний з нас отримує можливість висловити свою думку, надати пораду органам державного управління щодо вирішення проблем безробіття українців он-лайн на нашому імпровізованому форумі урядового порталу(як робили це на загальному форумі ще у Давньому Римі).

Заповнити таблицю.

«Шляхи подолання проблем зайнятості населення в Україні»

Проблеми Шляхи подолання

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

  1. При впровадженні на уроці географії інтерактивних технологій, вчитель тим самим створює комфортні умови навчання, робить продуктивним сам процес пізнання і засвоєння навчального матеріалу. Дякую за змістовий, методично грамотно побудований урок.

  2. Урок побудовано з використанням інтерактивних вправ. Оригінальністю є використання дослідницького методу учнем при підготовці індивідуального повідомлення та профорієнтаційна робота вчителя на уроці.

  3. Гарний урок. Використано інтерактивні форми роботи, місцевий матеріал. Важливо. що вчитель використовує творчі завдання, роботу “на форумі”, випереджальні завдання. Урок, думаю, буде мати практичну значущість для учнів.

  4. Урок вчителя Маханько І.В. “Трудові ресурси і зайнятість населення України” є гарним прикладом сучасного інтерактивного уроку. Пропонована тема є найактуальнішою і дуже важливою для учнів. Добре, що було випереджувальне завдання, а саме підготовка презентацій. Вперше в структурі уроку ознайомилась з такою формою, як “інтерактивний колективний діалог”. Тільки побажання втілювати в життя такий чудовий урок. Дяку.