Конспект підсумкового уроку англійської мови у 3-му класі

“Природа та навколишнє середовище. Свята і традиції”

Автор: учитель англійської мови Порєчна Дарина Вікторівна

Учитель англійської мови Порєчна Дарина Вікторівна

Тема: «Природа та навколишнє середовище. Свята та традиції»

Підтема: «Тепер ти можеш. Повторення теми «Природа та навколишнє середовище. Свята та традиції»»

Мета:

 • навчальна: активізувати та закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, удосконалювати вміння й навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, реагувати невербально на запитання, які вимагають простих відповідей, формувати в учнів комунікативні компетенції, закріплювати прислівники образу дії та вживання їх у мові з опорою на текст, розвивати і удосконалювати мовленнєві компетенції.
 • розвивальна: уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, мотивувати бажання до подальшого самовдосконалення, розвивати мовну здогадку.
 • виховна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до вивченого матеріалу, допомогти їм бути розкутими в спілкуванні, толерантними до однокласників, викликати в дітей бажання вчитися, вивчати іноземну мову; виховувати дисципліну, повагу до однокласників, звичку до систематичної розумової праці, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Тип уроку: Повторення і узагальнення вивченого матеріалу з теми «Природа та навколишнє середовищє. Свята та традиції»

Засоби навчання: підручники, зошити, дошка, тематичні картки за темою «Пори року та погода. Назви місяців», картки із звуками, картки з текстами пісні «My favourite season» картки із парними і груповими завданнями, картки для індивідуальної роботи, комп’ютер.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting Aim

 1. Привітання (Прийом «Мікрофон») й повідомлення теми та мети уроку.

T: Good morning, children. Nice to see you. How are you? (T – P1, T – P2…)

What day is it today? What date is it today? Who is absent?

T: Today we have the last lesson on the topic “Spring is here, summer will come”. So we will review the names of seasons, weather and months,  the using of “will” and “shall”, we’ll remember the rhyme about the months, listen to the song “My favourite season”, make up dialogues in pairs, play game, make up and write down some sentences about your actions tomorrow and your summer holidays plans, read and answer some questions, speak about your favourite seasons, weather and months. Also somebody of you will have an individual tasks.

Warming up activity

 1. Мовленнєва зарядка:
 • повторення лексики теми. Вчитель демонструє малюнки, а учні називають, що зображено на них.

And now look at the pictures and name the words. (T – P1, T- P2….)

 • повторення віршів. Один – два учні розказують вірші “In winter it is…” та “Thirty days…”

***

In winter it is cold,

Sometimes there is snow.

In spring it is warm,

See the flowers grow.

In autumn leaves turn brown,

And the weather’s cool.

But hot summer is my favourite,

And we have no school!

***

Thirty days has September,

April, June and November;

All the rest have thirty-one,

Except February alone,

And that has twenty-eight days clear

And twenty nine in each leap year.

 • виконання пісні “My favourite season”. Звучить на комп’ютері відео-кліп пісні. Всі учні співають.

Spring is my favourite season

And let me tell you the reason:

I love spring because I love flowers!

Spring is my favourite season!

Summer is my favourite season

And let me tell you the reason:

I love summer because I love the sun!

Summer is my favourite season!

Autumn is my favourite season

And let me tell you the reason:

I love autumn because I love the rain!

Autumn is my favourite season!

Winter is my favourite season

And let me tell you the reason:

I love winter because I love the snow!

Winter is my favourite season!

Pronunciation

 1. Фонетична розминка
 • повторення звуків. Учні повторюють звуки за вчителем та вимовляють слова.

[i:] – tea, clean, meal, leaf, leaves, season

[f] – phone, photo, Phil, Philip

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

And now open your books. Page 124, unit 6, Now you can.

 1. Presentation
 • Talk with your friend. (ex.1 p.124)

Вчитель просить учнів скласти діалоги, відповідаючи на питання та вживаючи улюблену пору року, місяць та пояснити свій вибір. Один-два учні записують відповіді на питання на дошці.

Pupils fill in the gaps in the dialogues using “My favourite season/month is…” to make true statements about themselves. And the some pupils write down the sentences on the board.

A: What is your favourite season?

B: My favourite season is …

A: What is your favourite month?

B: My favourite month is …

A: Why do you like it?

B: It is … in… I like … weather

 • Ask and answer. Game (ex.2 p.124)

And now I’ll give you papers. Your task is to  read the question and answer it on your papers and return them to me. I will mix these papers and give them back to you again. You’ll have to find a person whose birthday is in smth month. Asking the question “When is your birthday?”  (Зараз я дам вам папірці. Ваше завдання в підручнику прочитати питання і відповісти на нього на листочках і повернути мені. Я перемішаю їх і поверну знов. Вам необхідно буде знайти людину чиє день народження в якийсь місяць поставивши питання «Коли в тебе день народження?»)

A: When is your (your friend’s) birthday?

B: It is …

 1. Physical activity

Фізкультхвилинка.

Звучить на комп’ютері відео кліп пісні «Head, shoulders, knees and toes». Учні виконують рухи разом із вчителем та вимовляють слова пісні.

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes,

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes,

Eyes and ears and mouth and nose,

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

And now sit down! Let’s continue our work.

 1. Practice

Before we continue our work let’s remember when do we put our “will” and “shall”. Pupils answers. Very nice, thank you. (Перед тим, як ми продовжимо нашу роботу давайте пригадаємо, коли ми вживаємо “will” and “shall”. Учні відповідають. )

 • And now Tell your class what will you do tomorrow (ex.3 p.124)

Now look at future and make up your own sentences. The best sentences we’ll write on the board (А зараз погляньте у майбутнє і утворіть власні речення вживаючи майбутній час. Кожен учень називає своє речення.Найкращі речення записуються на дошці.)

Suggestion answers

 • I shall play computer games tomorrow.
 • I shall draw a picture tomorrow.
 • I shall read a book tomorrow
 • I shall listen to the music tomorrow.
 • I shall play football tomorrow.
 • I shall write a letter.
 • Read and answer the questions (ex.4 p.125)

Now please, read the leaflet and the questions and find the answers to the questions in the leaflet. Do this task in pairs. (А зараз, будь-ласка прочитайте оголошення у ваших підручниках і питання та знайдіть на них відповіді в тексті. Працюйте в парах.)

Працюємо в парах

 1. When will be the End-of-Year Party?

The End-of-Year Party will be on Thursday, the thirtieth of May

 1. Where will be the party?

The party will be at Linda’s house.

 1. What will all the children bring?

All the children will bring fruits.

 1. What will they do?

They will play games, dance, sing and have fun.

 

 • Write about your summer holiday plans (ex.5 p.125)

And now please look at the holiday plan and answer my questions: What will you do in June/July/August? Write down in your copy-books the sentences   (А зараз подивіться на план літніх канікул і дайте відповіді на мої питання. Напишіть речення у своїх зошитах.)

Start like these: In June _____________________________.

In July _______________________________.

In August  ___________________________.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

 1. Домашнє завдання: WB p93 ex.2,3

Summarizing

 1. Підведення підсумків

T: Today you have worked very well. (Прийом «Незавершене речення»)

Today we’ve repeated ____________________.

Now I know ____________________. I liked _______________________.

 1. Оцінювання учнів.
 2. Закінчення уроку.

The lesson is over. Good-bye.

Додаток до уроку англійської мови

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Вміло і доцільно використано інтерактивні форми роботи! Вивчений матеріал закріплювався і удосконалювався в процесі роботи, яка носила пошуковий характер. Саме такі уроки сприяють розвитку в учнів самостійності, допитливості, здатності встановлювати певні закономірності! Ви творчий вчитель і я вам бажаю натхнення на довгі роки!

 2. Учитель, на мою думку, має демонструвати учням на уроці передусім найвищі зразки культури спілкування: повагу до людини, вміння слухати і чути,саме це є на вашому уроці.