Конспект підсумкового уроку англійської мови у 3-му класі

Відпочинок та дозвілля

Автор: учитель англійської мови Порєчна Дарина Вікторівна

Тема: «Відпочинок та дозвілля»Учитель англійської мови Порєчна Дарина Вікторівна

Підтема: «Тепер ти можеш. Повторення теми «Відпочинок та дозвілля»»

Мета:

 • навчальна: активізувати та закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, удосконалювати вміння й навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, формувати в учнів комунікативні компетенції, закріплювати прислівники частотності, розвивати і удосконалювати мовленнєві компетенції.
 • розвивальна: ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні
 • виховна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до вивченого матеріалу, допомогти їм бути розкутими в спілкуванні, толерантними до однокласників, викликати в дітей бажання вчитися; виховувати звичку до систематичної розумової праці, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Тип уроку: Повторення і узагальнення вивченого матеріалу з теми «Відпочинок та дозвілля»

Засоби навчання: підручники, зошити, дошка, тематичні картки за темою «Овочі і фрукти», картки із звуками, таблиця з назвами прислівників частотності, картки з текстами пісень «Hickory, Dickory, Dock» та «Head, shoulders, knees and toes», картки із парними і груповими завданнями, картки для індивідуальної роботи, комп’ютер.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting Aim

1. Привітання (Прийом «Мікрофон») й повідомлення теми та мети уроку.

T: Good morning, children. Nice to see you. How are you? (T – P1, T – P2…)

What day is it today? What date is it today? Who is absent?

T: Today we have the last lesson on the topic “Home, Sweet Home”. So we will review the names of food, the using of articles “a/an” and indefinite pronoun “some”, we also remember the adverbs of frequency we’ll listen and sing songs, make up dialogues in pairs, read, speak about what you like eating and drinking and write a little. Also somebody of you will have an individual tasks.

Warming up activity

2. Мовленнєва зарядка:

 • повторення лексики теми. Вчитель демонструє малюнки, а учні називають, що зображено на них.

And now look at the pictures and name the words. (T – P1, T- P2….)

 • повторення вірша. Один – два учні розказують вірш “Apples are…”

Apples are sour,

Apples are sweet.

Apples are juicy

And nice to eat!

 • виконання пісні “Hickory Dickory Dock”. Звучить на комп’ютері відео-кліп пісні. Всі учні співають.

Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock,
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory Dickory Dock.
Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock,
The clock struck two,
The mouse said “Boo”,
Hickory Dickory Dock.
Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock,
The clock struck three,
And he did flee,
Hickory Dickory Dock.
Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock,
The clock struck four,
He hit the floor,
Hickory Dickory Dock ,

Pronunciation

3. Фонетична розминка

 • повторення звуків. Учні повторюють звуки за вчителем та вимовляють слова.

[∫] – she, fish, sugar
[u:] – school, pool, juice
[i:] – tea, please, meal
[þ] – hot, coffee
[e] – egg, lemon, bread

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

And now open your books. Page 84, unit 4, Now you can.

1. Presentation

 • Look and say (ex.1 p.84)

Вчитель запитує у учнів. Учні відповідають.

Picture 1. “What is Tom doing now?” Pupils have to answer, “He is watching the cartoon.”

Picture 2. What is Vicky doing now?” Pupils have to answer, “She is making her bed.”

Picture 3. What is Nick doing now?” Pupils have to answer, “He is washing his hands.”

 • Read and test yourself (ex.2 p.84)

Look at the blackboard and study the grammar “Picture”. (Вчитель звертає увагу учнів на таблицю, що на дошці і наголошує на значенні вивчених прислівників частотності.)

And now please read the questions and answer them choosing the correct answer. Write down the answer.(А зараз прочитайте будь-ласка питання і оберіть письмово правильну для вас відповідь.)

And now please I’ll read you questions and you’ll give me the full answer.( Після того, як учні виконали завдання вчитель запитує учнів, щоб вони усно повним реченням дали відповідь на запитання. При необхідності вчитель допомагає побудувати речення.)

And now let’s count your points using the first table. (Після учні підраховують свої бали, а вчитель запитує учнів про кількість балів і каже їм їх результати.)

Who has from 12 till 15 points? – You are always good at home!

Who has from 8 till 11 points? – Usually you are good at home!

Who has from 3 till 7 points? – Sometimes you are not good at home!

Who has from 0 till 2 points? – You are very bad at home!

Well done.

ARE YOU GOOD AT HOME?

1. Do you make your bed?
always             b) usually         c) sometimes                d) never

2. Do you help your mum in the kitchen?
always             b) usually         c) sometimes                d) never

3. Do you help your grandpa in the garden?
a) always       b) usually          c) sometimes                d) never

4. Do you cook meals?
a) always      b) usually          c) sometimes                d) never

5. Do you play with your little brother/sister?
a) always             b) usually         c) sometimes                d) never

Відповіді учнів

 1. I ______________ make my bed.
 2. I ______________ help my mum in the kitchen.
 3. I ______________ help my grandpa in the garden.
 4. I ______________ cook meals.
 5. I ______________ play with my little brother/sister.

Поставте відповідну кількість балів за кожне запитання.

a – 3 b – 2 c – 1 d – 0
1
2
3
4
5
Кількість отриманих балів

Match and have a talk (ex.3 p.85)

And now please work in pairs. You have to match right and left column together and act out the dialogue in pairs. (А зараз будь-ласка працюємо в парах. Ви повинні поєднати праву і ліву колонки разом і розіграти діалог.)

Поєднати праву і ліву колонки та розіграти діалог.

Some bread?                                       Thank you.

Pass me some salt, please.                   No, thanks.

Enjoy your meal.                                 Here you are.

Key: Enjoy your meal. – Thank you.

Pass me some salt, please. – Here you are.

Some bread? – No, thanks.

Thank you. Are you tired? Stand up and do physical activity!!!

2. Physical activity

Фізкультхвилинка.

Звучить на комп’ютері відео кліп пісні «Head, shoulders, knees and toes». Учні виконують рухи разом із вчителем та вимовляють слова пісні.

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes,

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes,

Eyes and ears and mouth and nose,

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

And now sit down! Let’s continue our work.

3. Practice

 • Read and answer (ex.4 p.85)

And now please work in pairs again. You have to read the questions and answer them. Write down your answers if you need and then act out your dialogue. (А зараз знову робота у парах. Вам необхідно прочитати питання і дати на них письмові відповіді, якщо в цьому є необхідність на ваших картках і потім розіграйте діалог.)

Прочитайте і дайте відповіді на питання. Розіграйте діалог.

 • What do you usually have for lunch?

_______________________________

 • What do you never drink?

________________________________

 • What do you always have for breakfast?

_________________________________

 • What fruit do you sometimes eat?

__________________________________

 • Read and tell the class about your breakfast (ex.5 p.85)

Now please, read the text “My breakfast” Begin, please! Continue, please. (Учні читають текст один за одним.)

MY BREAKFAST

I don’t like big breakfasts. I like to have a small breakfast. I usually have an egg and a piece of bread or a toast with butter and jam. I like to drink a cup of coffee with milk in the morning.

And now please answer my questions. (А зараз дайте відповіді на мої питання)

Teacher’s questions: What do you eat for breakfast?

What do you like to drink?

 • Draw and say what you like eating and drinking (ex.6 p.85)

And now please look at the pictures and write down in your copy-books true sentences about what you like eating and drinking.  (А зараз подивіться на малюнки і напишіть правдиві речення у своїх зошитах про те, що ви любите їсти і пити.)

Start like these: I like eating _____________________________.

I like drinking ___________________________.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання: WB pp.63-64 ex.2,3; PB ex.5 p.85 (read)

Summarizing

2. Підведення підсумків

T: Today you have worked very well. (Прийом «Незавершене речення»)

Today we’ve repeated ____________________.

Now I know ____________________. I liked _______________________.

3. Оцінювання учнів.

Your marks are:

№п/п ПІБ учня/учениці Оцінка
1 Откидач Анастасія  
2 Підстрела Артем  
3 Пустовойт Марія  
4 Ратушний Дмитро  
5 Ременець Артем  
6 Ринденко Кіра  
7 Рудник Мар’яна  
8 Сергієнко Наталія  
9 Таран Денич  
10 Фесюк Тетяна  
11 Чепела Світлана  
12 Хейдарі Андрій  
13 Хоптій Тетяна  
14 Гаркуша Степан  

4. Закінчення уроку.

The lesson is over. Good-bye.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Урок, дійсно, – робочий, від англійського ‘It works’ . Зрозуміло для дітей, не занадто складно, цікаво. Елементи уроку вдало поєднуються між собою. Виконати все, що запланував вчитель протягом 45 хвилин, вбачається цілком реальним. Подальших вам успіхів!

 2. дуже цікавий урок тим, що наявне оцінювання протягом уроку, гарне тестування – неважке і, в той же час, цікаве. Фонетична розминка допоможе повторити правила читання та ввести в іншомовну атмосферу

 3. Для вчителя вкрай важливо, розуміючи об’єктивну багатоплановість процесів на уроці, не задовольнятися їх стихійним ходом, а постійно шукати і знаходити оптимальні варіанти взаємодії елементів уроку один з одним.Всі ваші уроки мені дуже подобаються