Конспект практичного заняття з Методики навчання інформатики на тему: методика формування вмінь роботи з ПК.

Автор: вчитель інформатики Підберезня Яна Олександрівна

Screenshot_8


 

Тема: Методика формування вмінь роботи з ПК.

МЕТА: Ознайомити студентів з методикою формувань вмінь роботи з персональним комп’ютером; Навчити студентів за навчальною програми визначати об’єм знань та вмінь з теми та складати плани – конспекти уроків інформатики у початковій школі. Формувати навички роботи у підгрупах.

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ:

 • основні складові частини комп’ютера та їх призначення;
 • особливості вивчення теми в початковому курсі інформатики;
 • методику використання програм на формування початкових навичок роботи з ПК.

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ:

 • за навчальною програмою визначати об’єм знань та вмінь з теми;
 • пояснювати основні прийоми роботи з програмами на формування початкових навичок роботи з ПК;
 • навчити учнів виконувати операції лівою і правою кнопками миші, вводити, редагувати текст за допомогою клавіатури;
 • сформувати в учнів уявлення про основні клавіші клавіатури, їх призначення;
 • складати плани-конспекти уроків інформатики у початковій школі.

ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

 • словесні: бесіда, розповідь, пояснення;
 • практичні: практична робота, самостійна робота, робота в групах;
 • наочні: ілюстрація, демонстрація;
 • здоров’язберігаючі технології: рухлива фізкультхвилинка, релаксація для очей.

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ: педагогіка, інформатика.

Кількість годин: 2

Обладнання:

 1. Навчальна програма
 2. Підручники «Сходинки до інформатики» 2клас (Коршунова О.В.)
 3. Презентація
 4. Інструктивні картки
 5. Smart дошка
 6. Програмне забезпечення «Learning Apps».

Література:

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462) // Початкова школа. – 2012. – № 8.- С.4-64.
 2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи [Текст] : ( наказ МОН України від 08.2016 № 948).
 3. Смоляк, В.М. Методика інформатики в початковій школі [Текст]: метод. посіб. / В.М.Смоляк .–Запоріжжя, – 145с.
 4. Ломаковська, Г. В., Ривкінд, Ф. М., Ривкінд, Й. Я., Проценко, Г.О. Сходинки до інформатики [Текст] :  підруч. для 2 класу загальноосв. навч. закладів /                                Г. В.  Ломаковська та ін. – К : Основа  , 2012.– С.5 –
 5. Коршунова, О.В. Сходинки до інформатики [Текст] : підруч. для 2 класу загальноосвіт.  навч. закл.  / О.В.Коршунова. – К.: Генеза , 2012. – С.4 –
 6. Корнієнко, М.М., Крамаровська, С.М., Зарецька, І.Т. Сходинки до інформатики [Текст] :  підруч. для 2 класу загальноосв. навч. закл. / М.М. Корнієнко та ін. – Х.: Ранок , 2012. – С.4-51.

План та хід заняття

І. Організація студентів до практичного заняття. (7хв)

 1. Привітання та перевірка присутніх студентів на занятті.
 2. Повторення правил з техніки безпеки у комп’ютерній лабораторії (за допомогою LearningApps)

Давайте з вами повторимо правила поводження в комп’ютерному класі. Для цього вам необхідно з’єднати зображення з правилом.

Screenshot_9

ІІ. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень теми заняття. (10 хв)

Інформатичний диктант з теми:

 1. Коли учнів знайомлять з правилами поведінки у комп’ютерному класі?

(на першому уроці)

 1. Що мають знати учні про комп’ютери після вивчення розділу «Комп’ютер та інші пристрої»?

(можливості ПК, сфери використання ПК, їх види, будова ПК, пристрої ПК, призначення ПК)

 1. Назвіть види маніпуляторів.

(миша, тачпад, тачскрин)

 1. Яка основна позиція пальців рук на клавіатурі?

(ФІВА ОЛДЖ)

 1. Назвіть групи клавіш на які поділена клавіатура?

(функціональні, спеціальні або службові, алфавітно-цифрові, клавіші керування курсором, додаткова цифрова клавіатура)

Обміняйтесь один з одним листочками на яких ви писали диктант. На екрані ви бачите правильні відповіді. Вам необхідно проставити плюс біля правильних відповідей. Тепер підрахуйте кількість правильних відповідей. Перед вами критерії оцінювання диктанту.

Критерії оцінювання диктанту:

16 – 11  – «2»

10 – 6  – «1»

5 – 0 – «0»

Вам необхідно виставити оцінку в залежності від кількості правильних відповідей.

У вас  на партах є картки контролю. Виставте в неї відповідний бал за диктант.

___________________________

Прізвище, ім’я студента

Вид діяльності Бали
Інформатичний диктант
Фрагмент уроку

ІІІ. Постановка мети заняття. (2 хв)

Виконання завдань на сьогоднішньому занятті допоможе краще зрозуміти методику формувань вмінь роботи з ПК. Тема нашого заняття:«Методика формування вмінь роботи з комп’ютером». Отримані знання ви зможете застосувати на подальших заняттях з методики навчання інформатики та під час педагогічної практики.

ІV. Практична частина. ( 56 хв)

 1. Робота в групах. (36 хв)

Зараз я вас об’єднаю в підгрупи. Кожна підгрупа отримає визначену тему. Вам необхідно скласти конспект фрагменту уроку з даної теми. У вас на партах є навчальна програма з інформатики, підручники та методичні рекомендації, яким ви повинні слідувати. Спочатку ви разом визначаєтесь з метою, типом уроку, методами і прийомами, міжпредметною інтеграцією, здоров’язбережувальними технологіями та обладнанням. Далі ви розробляєте етап уроку «Практична робота з ПК». Після того як ви розробите етап уроку та визначитесь з з метою, типом уроку, методами і прийомами, міжпредметною інтеграцією, здоров’язбережувальними технологіями та обладнанням, вам необхідно скласти єдиний конспект. Кожна підгрупа буде демонструвати цей етап уроку. Тому вам необхідно визначитись хто із вашої підгрупи буде демонструвати цей фрагмент уроку.

Скласти фрагмент уроку інформатики для 2 класу з тем:

 • Увага! Вмикаємо комп’ютер. (Коршунова О.В.)
 • Знайомся клавіатура. (Коршунова О.В.)
 • Крапка, крапка, кома. (Коршунова О.В.)

Фрагменти уроків записати в зошит за такою схемою:

Клас:

Тема:

Мета:

Тип уроку:

Методи і прийоми:

Міжпредметна інтеграція:

Здоров’язбережувальні технології:

Обладнання:

Література:

Хід уроку:

І Організація класу:

ІІ Розминка

ІІІ Перевірка домашнього завдання

ІV Актуалізація опорних знань

VПовідомлення теми уроку

VІ Вивчення нового матеріалу

VІІ Закріплення матеріалу

VІІІ. Фізкультхвилинка

ІХ. Практична робота з ПК

Х. Релаксація

ХІ. Підсумок уроку

ХІІ. Повідомлення домашнього завдання

За складений фрагмент уроку, ви можете одержати 6 балів.

Критерії оцінювання фрагменту уроку:

«6» – правильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, методи і прийоми, міжпредметна інтеграція, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно  етап уроку.

«5» – правильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, методи, міжпредметна інтеграція, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно  етап уроку.

«4» – правильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, міжпредметна інтеграція, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно етап уроку.

«3» – правильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно етап уроку.

«2» – правильно вказані тема та мета уроку, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно етап уроку.

«1» – правильно вказана тема, вказані всі структурні елементи урок та розписаний правильно етап уроку..

«0» – неправильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, методи і прийоми, міжпредметна інтеграція,не вказані всі структурні елементи уроку.

 1. Фізкультхвилинка (3 хв)
 1. Релаксація для очей (2 хв)
 2. Показ студентами фрагменту уроку ( 15 хв)

Виставте бали у картки контролю

___________________________

Прізвище, ім’я студента

Вид діяльності Бали
Інформатичний диктант
Фрагмент уроку
 1. Підведення підсумків практичного заняття. (3 хв)
 2. Оцінювання навчальних досягнень студентів.

Здайте зошити для перевірки

 1. Загальний висновок.

VI. Повідомлення домашнього завдання (2 хв)

Підготувати вірші та загадки про інформатику (TimesNewRoman12 пт)та розмістити їх у вкладці блогу «Інформатика» та створити один із видів завдання у LearningAppsз інформатики (2-4 клас)

Методичні поради студенту

при підготовці до практичного заняття

Готуючись до практичного заняття звернути увагу на місце теми в курсі інформатики, повторити основні теоретичні відомості з теми. Проаналізуйте зміст навчального матеріалу в підручниках та робочих зошитах різних авторів. Визначте завдання робочого зошиту для 2класу з теми вивчення. Пригадайте які ППЗ можна використовувати на різних етапах уроку під час вивчення даної теми.

Пригадайте структурні елементи уроку інформатики, їх часові рамки та дотримуйтесь їх при складані фрагменту уроку. Пам’ятайте, що обсяг знань і вмінь має відповідати вимогам навчальної програми, віковим та психологічним особливостям учнів. При складані конспекту користуйтесь підручниками й робочими зошитами різних авторів та методичною літерою. Пам’ятайте, що підготовлений вами фрагмент не є цілісним конспектом уроку, тому не варто розписувати (лише вказати) структурні етапи уроку, які не впливають на формування методичних навичок вивчення окремої теми.

 

 

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи:

Клас:

Тема:

Мета:

Тип уроку:

Методи і прийоми:

Міжпредметна інтеграція:

Здоров’язбережувальні технології:

Обладнання:

Література:

Хід уроку:

І Організація класу

ІІ Розминка

ІІІ Перевірка домашнього завдання

ІV Актуалізація опорних знань

V Повідомлення теми уроку

VІ Вивчення нового матеріалу

VІІ Закріплення матеріалу

VІІІ. Фізкультхвилинка

ІХ. Практична робота з ПК(Розписуємо етап)

Перед тим як розписувати завдання які діти будуть виконувати під час практичної роботи не забудьте  написати повторення правил з техніки безпеки під час роботи за ПК. На цьому етапі ви повинні ознайомити учнів з правилами гри або алгоритмом виконання завдання. За допомогою цього етапу ви можете вказати міжпредметну інтеграцію.

1 . Практична робота  та вимоги до неї:

– матеріальне забезпечення практичної роботи;

– дотримання техніки безпеки (інструктаж з ТБ);

– підтримання і стимулювання самостійності та активності учнів у процесі лабораторної, практичної роботи;

– сприяння розвитку творчих здібностей;

– зв’язок з теорією;

– мотивація практичної діяльності;

– локанічне і чітке пояснення мети, завдань, змісту і послідовності виконання роботи (інструктаж);

– систематичний контроль за ходом роботи.

2 . Інструктаж та вимоги до нього:

– чітко й докладно визначати предмет, мету і послідовності діяльності;

– зосереджувати увагу учнів на суттєвих елементах діяльності (основних діях)

– підготувати навчально-методичне забезпечення діяльності;

– темп та зміст інструктажу повинні відповідати послідовності показу й виконання основних дій.

Х. Релаксація

ХІ. Підсумок уроку

ХІІ. Повідомлення домашнього завдання

Критерії оцінювання фрагменту уроку:

«6» – правильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, методи і прийоми, міжпредметна інтеграція, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно  етап уроку.

«5» – правильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, методи, міжпредметна інтеграція, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно  етап уроку.

«4» – правильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, міжпредметна інтеграція, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно етап уроку.

«3» – правильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно етап уроку.

«2» – правильно вказані тема та мета уроку, вказані всі структурні елементи уроку та розписаний правильно етап уроку.

«1» – правильно вказана тема, вказані всі структурні елементи урок та розписаний правильно етап уроку..

«0» – неправильно вказані тема та мета уроку, тип уроку, методи і прийоми, міжпредметна інтеграція,не вказані всі структурні елементи уроку.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Кожен вчитель повинен вдосконалюватись, особливо якщо він “новачок” у навчальному процесі. Дякую за матеріал з методики викладання інформатики, для мене він був корисним, деякі прийоми обов’язково візьму на озброєння.

 2. Дякую за матеріал з методики викладання інформатики, кожний етап уроку під час читання оживає, бо згадуються свої робочі моменти. Також, інколи, використовую інформатичні диктанти на перевірку засвоєння означень, подобаються коспекти з вказаними методами та прийомами, також з цікавими фізкультхвилинками.

 3. Підкажіть, будь ласка на яку аудіторію слухачів розрахований даний матеріал! За розрахунками вказаний час 118 хвилин. Чому не має додатків? Інструктаційних карток, презентацій. Дякую.

 4. Яно Олександрівно! Ви зробили повний опис теоретичного матеріалу і практичної роботи з ПК.Студенти безумовно засвоять запропоновані вимоги,інструктаж до виконання всіх етапів роботи на занятті з інформатики.Вчителька дбає про збереження та укріплення здоров”я студентів.Дякую

 5. Конспект практичного заняття з Методики навчання інформатики досить змістовий, методично грамотно побудован. Яна Олександрівно продемонструвала детальний опис етапів заняття. Досить прозора система оцінювання. Спасибі.