Конспект уроку із зарубіжної літератури для 8 класу: “Краса справжніх людських стосунків в сонетах В. Шекспіра Сонет 116”

Автор: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Унцеску Ірина Володимирівна

В.Шекспір увійшов у літературу в той період, коли митці зосередилися на показові внутрішнього світу людини. Саме тому Шекспір прагнув пізнати таїну людського серця, поринути в глибини людської душі. Для чого? Можливо, щоб краще пізнати себе самого себе та світ, в якому він жив. Про це найкраще говорять його сонети, тематика яких досить різноманітна.


 

Мета: формувати ключові компетентності (уміння вчитися, загальнокультурну, соціальну, комунікативну, інформаційну); формувати предметні компетентності: розвивати навички аналізу художнього тексту, знати визначення літературних понять і застосовувати їх під час аналізу твору; з’ясовувати особливості різних перекладів сонетів.

Тип: урок формування вмінь та навичок.

Сонет – це ключ, яким Шекспір відкрив своє серце.

Хід уроку

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми, мети та завдань уроку.
 2. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.
  Лірика – рід художньої літератури, у якому сутність людського буття осмислюється через переживання людини, зображає не характер персонажів, а певні настрої , почуття, переживання, властиві ліричному герою.
  Ліричний герой – особа,від імені якої ведеться розповідь.

Сонети: 154

1 – 126 – присвячені другові
127-152 – «смаглявій леді»
153-154 – оспівування краси, радощів кохання.

Тематика: кохання, дружба, ревнощі, роздуми про свою долю, невмирущість мистецтва , філософські роздуми.

3. Виразне читання сонета вчителем, аналіз.

 • Чи все зрозуміло в сонеті.
 • Про що цей сонет? (Про любов)
 • Хто нам розповідає про ці почуття? (ліричний герой)
 • Чи є у нього співбесідник? ( доведіть це текстом)
 • Про що їх діалог? ( про кохання, про силу кохання)
 • Яку думку стверджує герой в першій строфі? («любов не знает убыли и тлена»)
 • Як він цю думку доводить, переконує?

 • Що символізують ці художні образи, в якому художньому просторі вони знаходяться? З чим порівнюють ці образи?
 • Що символізують маяк і океан?
 • Що спільного у маяка і зірки? (Маяк – світло близьке, рукотворне, кероване, допомагає людям ; зірка – світло далеке, неземне, ніким не кероване, не рукотворне, допомагає людям).
 • Любов безкорисна по відношення до коханої так і по відношенню до товариша. Знайдіть ці рядки.
 • В яких рядках ліричний герой висловлює думку, що в нього немає шансів. Порівняйте стан ліричного героя в I строфі і останній.
 • Як змінюється настрій ліричного героя ? (В I строфі – впевненність, рішучість, в останній – хвилювання, тривога)
 • Як ви думаєте , чи щасливий герой?
 • Чи тільки про кохання сонет ? ( про зраду)
 • Чи може зрада вбити справжнє кохання?
 • Який настрій? (світлого суму)
 • Що ж перемагає любов? (ненависть, простір, час)
 • Згадайте будову англійського сонета.

I теза – думка
II – ствердження головної думки за допомогою художніх образів
III – боротьба (шлях до розв’язки)
IV – розв’язка.

 • Використовуючи будову сонета, зробіть висновок про що ж цей сонет.

Висновок: в сонеті показана краса справжніх людських стосунків, любов до дівчини, повага до її вибору; ліричний герой жертвує своїми почуттями заради двох людей, яких він любить.

Д/З. Вивчити сонет 116. Порівняти російський та український переклад сонета. Який на вашу думку більш вдало розкриває головну ідею.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Я ознайомилась з даною розробкою, бо маю наміри приділити увагу інтегрованим урокам англійської мови та зарубіжної літератури. На представленому уроці приділено велику увагу розтлумаченню – іншого слова не підберу, – саме змісту поетичних творів. Діти вчаться аналізувати – аналітично препарувати – що? – вже шість віків безсмертні сонети Шекспіра…Корисно, звичайно. Але де ж ПОЕЗІЯ?

 2. Дану розробку можна розширити та урізноманітнити формами роботи на уроці. Загалом завдання для дітей поставлені вдало та розвивавають навички аналізу художнього тексту. Бажаю автору творчої наснаги та успіхів!

 3. Ірина Володимирівна розробила урок, на якому велику увагу приділено роботі над змістом поетичного твору. Дійсно, це важливо, тому що учні не завжди вірно розуміють, про що йдеться у вірші, і це створює певні труднощі для засвоєння матеріалу. Але, на мою думку, потрібно більше уваги звернути на художні засоби, ритміку і особливості римування – тобто на те, що робить твір Поезією.