Конспект уроку математики 1 клас

Автор: вчитель початкових класів Кумка Олена Миколаївна

Кумка Олена МиколаївнаДаний урок є логічним продовженням роботи над розділом «Нумерація чисел першого десятка». Завданням якого є формування ключових компетенцій учнів: ціннісно-смислової , комунікативної, соціокультурної, навчально-пізнавальної, здоров’язберігаючої.

Цілі уроку передбачають формування уявлення про число 7 з опорою на числовий відрізок , активне застосування набутих знань з теми, удосконалення вмінь і навичок додавати і віднімати в межах 7, рішення проблемних завдань, розвиток критичного мислення, аналітичних здібностей, самостійності, активності; виховання культури спілкування, толерантного ставлення до співрозмовника.
Тип та структура уроку відповідають його цілям та завданням.

Очікуваний результат: знати назву числа 7; вміти знаходити число 7 в числовому ряду; вміти знаходити предмети згруповані по сім; вміти записувати цифру 7, мати уявлення про склад числа 7.
На уроці використано активні форми роботи, які стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність учнів. Учбова діяльність організована таким чином, що діти, стикаючись з утрудненням, вчаться аналізувати та систематизувати знання, робити висновки і самостійно шукати вихід для розв’язання проблеми. Кожна дитина приймає участь у самостійному відкритті нових знань, діти із задоволенням висувають і обґрунтовують свої гіпотези,складають проект дій розв′язання проблемних ситуацій. Така робота сприяє розвиткові навичок спілкування, вміння висловлюватись, критично мислити, спільно виробляти рішення.
Джерелом активності стають власні внутрішні пізнавальні мотиви дитини. Отже, учні на уроці являються співавторами, творцями. Робота в парах сприяє розвитку комунікативних компетенцій, вмінню домовлятися і приходити до спільного рішення у спільній діяльності, дає змогу проявляти пізнавальну ініціативу в навчальному співробітництві.

Обрані форми та методи ведення уроку відповідали завданням уроку, характеру та змісту навчального матеріалу, рівню знань, умінь та навичок учнів.

Планування та проведення уроку в цілому відповідає логіці навчального процесу. Структурні компоненти уроку визначені із врахуванням психологічних закономірностей засвоєння знань. Розподіл часу на уроці відповідає запланованому у конспекті.

Висновок. Незвична форма уроку сприяє підвищенню пізнавальної активності дітей, запобігає втомі, знижує гіподинамію. Учні мають добре засвоїти новий матеріал та продемонструвати набуті знання у ході закріплення вивченого матеріалу. Під час рефлексії своєї діяльності вони співвідноcять поставлену мету з особистісними результатами. Відбувається усвідомлення навчальної діяльності, самооцінка її результатів.


 

Конспект уроку

Завантажити документ на диск

Презентація до уроку

Завантажити презентацію на диск

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

  1. Конспект уроку відповідає методичним та дидактичним вимогам. Види роботи підпорядковані темі та меті уроку. Барвиста презентація доповнює емоційний настрій уроку. Учні, виконуючи завдання з гномиками, несуть відповідальність за правильність виконання., вчаться самостійно оцінювати свою роботу.

  2. Чудова презентація до уроку математики в 1 класі. Відмінне використання фону з мультфільмів, доцільне застосування додаткового фону для читабельності інформації, доречна анімація об’єктів. Яскраве враження після перегляду.

  3. Дуже захоплюючий матеріал. Урок вражає тим, що діти самостійно приймають участь у відкритті нових знань, розвивають свою комунікативність за допомогою роботи в групах, вчаться формулювати власні думки, домовлятися і приймати єдине рішення. Насичена розробка. Подальших успіхів!

  4. Урок за технологією Петерсона????? заінтригували….. Урок методично грамотний, насичений та неординарно побудований. Ще в університеті вивчала технології, не знала, що так багато шкіл працюють нетрадиційно. Структура уроку відповідає його типу. Вчитель сприяє на уроці самостійності учнів, їх творчому підходу. Вдало.

  5. Урок побудований методично вірно, враховані вікові та психологічні особливості учнів. Простежуються різноманітні форми і методи роботи по вивченню та закріпленню матеріалу. Чудово, що на уроці використовуються здоров’езберігаючи технології, розвивається логічне мислення учнів.