Конспект уроку
М’язова система людини

Автор: вчитель біології Холявіна Світлана Миколаївна

Мязова система людини

Урок №4 М’язова система людини.

Мета: 1) ознайомитися з основними групами та видами м’язів людини; визначити їх роль в руховій діяльності людини; продовжувати формування навичок встановлювати взаємозв’язок  між будовою та функціями органів на прикладі  м’язів.

2) Розвивати логічне мислення, творчі здібності на прикладі порівняння м’язів людини і тварин, проблемних питань, заповнення порівняльних таблиць.

3) Виховувати  в учнів нові гігієнічні поняття: значення фізичної праці та спорту для правильного формування скелета і м’язів.

Обладнання: таблиці «М’язові  тканини», «М’язи людини»,мультимедійна презентація.

Поняття і терміни: м’язова система, скелетні м’язи, серцевий м’яз, м’язи стінок внутрішніх органів, сухожилля, фасції, посмугована м’язова тканина, гладка м’язова тканина, довгі, широкі, короткі й колові м’язи, сфінктери, м’язи голови, жувальні й мімічні м’язи, м’язи шиї та тулуба, м’язи кінцівок, м’язи-обертачі.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційний:
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно – пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: цифровий диктант, « Незакінчені речення» , «Мозковий штурм»,

постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем або таблиць.

Міжпредметні зв ́язки: історія, фізкультура.

Тип уроку: комбінований

Хід роботи

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання (слайд 1,2)

Цифровий диктант  « Лови помилку»

З 12 пропозицій ви повинні виписати тільки ті цифри, які відповідають правильним судженням.

 1. У дорослої людини в кістках переважають мінеральні солі.
 2. У дітей кількість кісток близько 200, а у дорослих трохи більше 300.
 3. В хребті з’єднання кісток рухливе – суглоби.
 4. Найбільші кістки в скелеті людини – гомілкові.
 5. Діти більш схильні до переломів кісток, ніж дорослі.
 6. Зростання кістки в довжину відбувається за рахунок окістя.
 7. Пояс нижніх кінцівок утворений тазовими кістками.
 8. Вигини в хребті людини є з народження.
 9. Жовтий кістковий мозок – місце утворення клітин крові.
 10. У людини в черепі переважає лицьовій відділ.
 11. Плечовий пояс утворений парними ключицями та лопатками.
 12. Кістки черепа поєднані нерухомо.

Правильна відповідь – : 1,7,11,12
За критеріями, зазначених на дошці, кожен оціните свою роботу.
0 помилок – «відмінно», 1-2 помилки – «добре», 3-4 помилки – «задовільно», більш 4 помилок – «погано». (слайд 3)

Перевірка знань скелету людини.

На дошці приготовлений  ​​запис:

 1. фалангі пальців
 2. зап’ясок
 3. плюсна
 4. передплюсна
 5. тім’яна  кістка
 6. променева кістка
 7. ліктьова кістка
 8. плечова кістка
 9. гомілкова  кістка
 10. п’ясток
 11. стегнова кістка

І варіант Випишіть цифри з назвами кісток верхньої кінцівки послідовно від кисті вгору.

ІІ варіант Випишіть цифри з назвами кісток  нижньої  кінцівки послідовно від стопи  вгору(слайд4)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Ми продовжуємо вивчати опорно-рухову систему . Крім скелету є ще одна важлива складова  її без якою скелет не зміг би працювати це – м’язова система.

І.М.Сеченов писав : « Смеётся ли ребёнок  ,при виде игрушки ,улыбается ли Гарибальди ,когда его гонят за излишнюю любовь к родине .дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге- везде окончательным фактом является мышечное движение».

Тому я пропоную вам розглянути будову та функції   м’язів.

Згадаємо яким видом тканин утворений  скелет  та м’язи?(сполучною та м’язовою).

Ще відомий французький вчений XІX століття Ж.Ламарк казав: « Функція будує орган». Спробуємо встановити зв’язок між будовою та функціями м’язів.

Формулювання теми та мети уроку. (слайд5)

ІV. Вивчення нового матеріалу

1.Будова  і різноманітність  м’язів (розповідь вчителя з елементами бесіди)

Назва «м’яз» походить від слова «мускулюс» – миша, це пов’язано з тим, що анатоми помітили, як м’язи під шкірою, скорочуючись -перемещаются, нагадуючи рух миші.
• Як називається клітинка м’язової тканини? (міоцит )
• Як ви вважаєте, скільки м’язів в організмі людини?
М’язів в організмі людини 600, вони різноманітні за будовою, формою, властивостями і функціями.
• Які ж бувають види м’язової тканини(слайд 6)

-посмуговані
-непосмуговані (гладкі)
-серцевий  м’яз

Чим різняться за будовою посмугована та гладка м’язові тканини?
• Якими властивостями вони володіють?
Гладкі м’язи: (слайд 7)
Не мають видимих  смуг , паличкоподібне ядро знаходиться в центрі, клітини дрібні, веретеноподібні.
Вистилають стінки порожнистих внутрішніх органів – стравохід, шлунок, кишечник, кровоносні судини, трахеї, бронхи, сечовий міхур і т.д.).
Скорочення волокон цієї тканини відбувається повільно, плавно і періодично, воно не підвладне волі людини.
Посмуговані  скелетні м’язи: (слайд 8)
Мають  смугастість, м’язові волокна зібрані в пучки. Усередині волокон проходять білкові нитки, завдяки яким м’язи здатні скорочуватися. Вони приводять в рух скелет. Їх функція регулюється свідомістю.
• Серцевий м’яз: (слайд 9)
Має  смугастість, вони в певних місцях ніби переплітаються і зростаються між собою, завдяки цьому м’язи здатні швидко скорочуватися. Її скорочення не залежить від волі людини, серце має властивість автоматизму, тобто скорочується за рахунок імпульсів, що виникають у ньому самому.
• Де ці тканини знаходяться в організмі людини?
• Яке ж будову має скелетний м’яз?

2.Будова  скелетного  м’яза.(слайд 10)

Скелетні м’язи складаються з смугастих волокон. З волокон утворені м’язові пучки, а м’язові пучки утворюють м’язи. Зовні м’язи покриті фасцією, сполучною оболонкою, яка переходить в сухожилля. Фасція виконує захисну функцію.
Сухожилля, утворені щільною сполучною тканиною, за допомогою їх м’язи прикріплюються до кісток. Самі сухожилля пасивні і в скороченні участі не приймають.

Діти, що ще знаходиться в м’язах? (Безліч кровоносних судин і нервів. )
Кровоносні судини забезпечують м’язи поживними речовинами і киснем і через них відбувається видалення продуктів обміну тобто шкідливих речовин життєдіяльності.
По нервових закінченнях проводяться до м’язів збудження у вигляді нервового імпульсу (слабкого електричного струму) і м’язові клітини – міоцити – скорочуються.

М’язове волокно містить багато мітохондрій ,а його ядра відтіснені до мембрани довгими білковими утвореннями – міофібрілами. Основні білки міофібріл є актин і міозин.

3. Механізм  м’язового скорочення  (роздивляння схеми скорочення) (слайд11)

Існує теорія ковзаючіх ниток, яка пояснює механізм  скорочення м’язового волокна.
Згідно із цією теорією,  під час м’язового скорочення  відбувається взаємне переміщення тонких и  товстих ниток, при цьому  довжина саркомера зменшується, а довжина ниток не змінюється. Власне ковзання здійснюється завдяки  реакціям між  виступами  міозинових ниток и активними ділянками тонких ниток .
• А зараз, діти, спробуємо дати визначення: Що таке м’яз?
М’яз – орган, що складається з м’язової тканини, щільної сполучної тканини, кровоносних судин і нервів, і виконує функцію скорочення.
У м’язі виділяють головку (caput) – початкову частину, черевце (venter) – середню частину і хвіст (cauda) – кінцеву частину.(слайд 12)

4.Види м’язів.

За формою розрізняються такі м’язи(слайд 13)

 • довгі м’язи (кінцівок);
 • широкі м’язи (на тулубі);
 • короткі м’язи (між ребрами);
 • колові м’язи, або сфінктери (навколо отворів).

За функцією м’язи поділяють на такі види: (слайд 14)

 • згиначі;
 • розгиначі;
 • відвідні;
 • привідні;
 • м’язи-обертачі.

5.Основні групи м’язів.   Робота в малих групах. Робота з підручником, заповнення таблиці.

Група м’язів

  М’язи

 Функції

Завдання групам:

 1. Визначити  м’язи голови та їхні функції.
 2. Визначити м’язи  тулуба та їхні функції.
 3. Визначити м’язи  кінцівок  та їхні функції.(слайд 15)

Обговорення завдань у загальному колі.

Висновки про роботу.(слайди 16,17,18,19)

М’язи  людини поділяються на групи: м’язи голови та шиї ,тулуба,кінцівок. Свої функції м’язи  виконують завдяки будові. Скорочення м’язів починається зі збудження м’язових волокон нервовими імпульсами й полягає в тому ,що нитки білку актину за допомогою поперечних містків втягуються всередину міозину.

V. Закріплення нового матеріалу.

1. «Незакінчені речення» ( слайд 20)

 1. М’язи голови розподіляються на….(жувальні й мімічні).
 2. М’язи шиї здійснюють ….(нахили й повороти голови).
 3. Беруть участь у диханні,рухах верхніх кінцівок …( мязи грудної клітини).
 4. У згинанні хребта вперед беруть участь …( мязи живота).
 5. Функції м’язів спини -…(рух хребта назад і в боки,утримання у вертикальному положенні,участь у рухах рук).

2. Вирішітьнаступні завдання: (слайд21)

В якому стані перебуває триголовий м’яз при згинанні руки в лікті?
Які м’язи руки напружені, коли ми тримаємо предмет навісу у витягнутій руці?

В якому становищі руки розслаблені згиначі пальців?
Вкажіть два приклади м’язів, що викликають при скороченні протилежний рух в суглобі?

3.Вправа «Мозковий штурм».(слайд22)

— Поясніть вислів відомого хірурга М. Пирогова «Не знаючи топографії і будови м’язів, хірург не може працювати».

VІ. Домашнє завдання(слайд 23)

Вивчити дану тему із підручника.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *