Конспект уроку
Узагальнення знань з теми
«Опорно-рухова система»

Автор: вчитель біології Холявіна Світлана Миколаївна

Опорно-рухова система

Урок №8 Узагальнення знань  з теми «Опорно-рухова система».

Мета:

 1. Систематизувати та узагальнити матеріал з теми;
 2. розвивати здатність учнів до вдосконалення  вміння й навичок надавати долікарську допомогу в разі ушкодження опорно-рухової системи,визначати поставу людини, розвивати комунікативні навички: терпимість, здатність прислухатися до думки оточуючих.
 3. сприяти розвитку інтересу до біології.

Обладнання:     таблиці до теми» Опора і рух»,картки із завданнями,стіннівки ,пам’ятки підготовлені учнями.

Методи і методичні прийоми:

Інформаційний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація.

Прийоми навчання: Робота в групах. Звіти груп .

Проблемно – пошуковий.

Прийоми навчання: Розумова розминка  , словникова робота з теми у вигляді гри: « Броунівський рух»

Міжпредметні зв ́язки:  медицина,література.

Тип уроку: узагальнюючий урок-семінар

Підготовка до уроку

Клас поділяється на 3 групи. Кожна група одержує завдання теоретичного,практичного та пошукового характеру , а також додаткові питання з літератури. До цього учні готують повідомлення, пам’ятки.плакати з теми «Здоровий спосіб життя»

Завдання для І групи.

 1. Які м’язи беруть участь: у рухах верхніх кінцівок,у нахилах тулуба вперед та назад?
 2. Кожній людині відомо,що довготривале стояння на одному місці більше втомлює,ніж ходіння. Як можна пояснити цей факт?
 3. Хлопець в поході підвернув ліву ногу . У нього з’явився сильний набряк гомілковостопного суглоба. Під час опори на ногу з’являється сильний біль. Що, на вашу думку ,сталося? Як допомогти хлопцеві?
 4. Поясніть слова Аристотеля :”Ніщо так сильно не руйнує людину, як довготривала фізична бездія”. Як ви це розумієте? Поясніть.
 5. Яке походження мають назви деяких кісток?

Завдання для ІІ групи.     

 1. Чим  пояснюється міцність і легкість кісток?
 2. Прийом дітей у більшість спортивних секцій проводиться в 7-10 років. Чи є такі види спорту ,заняття якими починається пізніше? З чим це пов’язано?
 3. Учені ,які займаються фізіологією праці ,добре знають ,що в разі нечастого ритму роботи стомлення м’язів надходить нешвидко. Чому невигідно працювати в такому ритмі? Ваші пропозиції.
 4. Поясніть вислів Кристофера Якоба: «Ходьбаі рухсприяютьгрімозку іроботідумки.»
 5. Кур’йози кісткової тканини. Гигинти та карлики.

Завдання для ІІІ групи.

 1. Поясніть чому переломи бувають частіше у людей похилого віку ,а викривлення костей у дітей?
 2. Вчитель викликав учня до дошки,але той, перш ніжвстати зістільця, нахиляєтьсявпереді тількипотімвипрямляється.Чи може людинавстати, не схиляючисьвперед? Продемонструйтесвою відповідь.
 3. В медичнийпункт”Швидкої допомоги”доставилипотерпілого зболемвліктьовомусуглобі. Ліктьовийсуглобу ньогомавнезвичніконтури, рукакількавкорочена, кожен рухпосилювалобіль. Вамдоручиливизначитивидпошкодженняінадати першудопомогу.
 4. М.Норбєков говорить: « Усі захворювання лікуються правильною поставою та добрим настроєм».Як ви це розумієте? Що робити ,щоб постава була правильною?
 5. Кур’йози кісткової тканини: людина з рогом, дитина яка перетворюється в каміння та інше.

Хід уроку

І.Організаційний етап

Життя кожної людини і його успішність співвідносять з поняттям руху.
Дійсно, людина пристосований, а може бути, і засуджена  природою до руху. Люди не можуть не рухатись і починають робити, це усвідомлено вже на четвертому місяці після народження – тягнутися, хапати різні предмети.
Завдяки чому ж ми переміщаємося в просторі, бігаємо, крокуємо, стрибаємо, плаваємо, здійснюємо щодня багато тисяч різноманітних випрямлень, згинань, поворотів? Все це забезпечує кістково-м’язова система, або опорно-руховий апарат. Отже, ми закінчили вивчення розділу «Опорно-рухова система людини» і сьогодні узагальнимо і систематизуємо наші знання по цій темі. Проведемо урок у вигляді семінару, де кожна група має завдання ,на які вони повинні дати відповідь, а також послухати доповіді інших груп . Ви можете погодитися з  відповідями  учнів ,або –ні, доповнити ,або- заперечити. Вас чекають цікаві  завдання. В нас є три групи,давайте привітаємо одне одного.

А тепер все посміхнулися, розправили плечі. Пам’ятайте, діти, що при посмішці працюють тільки 13 м’язів обличчя, а при злості – 30! Немає сенсу експлуатувати таку кількість мищц. Отже, налаштувалися на урок.

ІІ. Розумова розминка    Словникова робота з теми у вигляді гри: « Броунівський рух» Давайте з вами перевіремо знання з основних понять з теми « Опорно-рухова система» Для цього групи повинні швидко згадати основні терміни теми та задати по 5 термінів іншим групам,щоб вони не повторювалися, в разі .якщо немає відповіді груп, повинні відповісти самі.

ІІІ. Перевірка завдань уроку.

Робота в групах. Звіти груп ( підготовлені відповіді на питання,повідомлення,пам’ятки ,листівки ,тощо,використання презентацій)

ІV. Підсумки уроку й теми

На підставі  вищезазначеного   можна зробити висновки про функції опорно-рухової системи ,значення рухової активності для збереження здоров’я. ( учні висловлюються  з цього приводу, та роблять висновки)

V. Оцінювання роботи груп.

Учні рецензують відповіді однокласників,та сами оцінюють свою роботу. Вчитель відмічає найбільш  активних учнів.

VІ.  Домашнє завдання    Повторити параграфи теми,постійно слідкувати за своєю поставою.       ( загальне). Провести дослідницькі роботи з теми» Вплив фізичного навантаження на функції організму» (вибірково)

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

 1. Урок цікавий, насичений корисними завданнями для роботи в групах, де учні отримують не тільки теоретичні знання з теми«Опорно-рухова система», а й практичні знання, котрі можуть бути корисними у повсякденному житті, добре, що учні ознайоляться з висловлюваннями Аристотеля, К Якоба, Норбєкова, адже, мжливо, хтось з учнів ознайомиться з додатковою літературою. Дякую.